BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Pacific Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011104T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=1SU;BYMONTH=11 TZOFFSETFROM:-0700 TZOFFSETTO:-0800 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010311T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=2SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:-0800 TZOFFSETTO:-0700 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20231229T085728Z DESCRIPTION:NVIDIA Special Address at CES 2024\n\nPrzygotuj się na specjal ne wystąpienie NVIDIA na targach CES 2024\, aby dowiedzieć się\, jak na sze najnowsze przełomowe technologie turbodoładowują gry\, pracę twór czą i AI dzięki GeForce RTX.\n\nObejrzyj na: https://www.nvidia.com/pl-p l/geforce/special-event/\n DTEND;TZID="Pacific Standard Time":20240108T090000 DTSTAMP:20231226T115401Z DTSTART;TZID="Pacific Standard Time":20240108T080000 LAST-MODIFIED:20231229T085728Z LOCATION:https://www.nvidia.com/pl-pl/geforce/special-event/ PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-in:NVIDIA Special Address at CES 2024 TRANSP:OPAQUE UID:1703591641addeventcom X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

NVIDIA Special Address at CES 2024

Przygotuj< /span> si ę na specjalne wystąpienie NVIDIA na targach CES 2024\, aby dowi edzieć się\, jak nas ze najnowsze przełomo we technologie turbodo ładowują gry\, prac ę twórczą i AI dzięki GeForce RTX.

Obejrzyj na : https://ww w.nvidia.com/pl-pl/geforce/special-event/

< /body> X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT30M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR