Podmínky Soutěže

*Fakturace členství GeForce NOW je provedena okamžitě při registraci. Cena předplatného GeForce NOW Founders bude účtována každý měsíc a je platná až po dobu jednoho roku, přičemž v případě zrušení členství GeForce NOW Founders bude účtování poplatků ukončeno. Následně budou cena a výhody zahrnuté v členství změněny na takové, které odpovídají členství GeForce NOW Premium, přičemž bude účtována stávající měsíční cena předplatného. Cena zvláštní nabídky bude za celé období propagační akce účtována v momentě nákupu v plné výši a je nevratná. Výhody členství Founders jsou platné po dobu šesti měsíců od data nákupu. Následně budou předplatná speciální nabídky GeForce NOW převedena na ceny a výhody členství GeForce NOW Premium při zachování stávající měsíční ceny předplatného. Pouze jedna nabídka na zákazníka. Nabídka se může měnit. Uživatel může předplatné GeForce NOW kdykoliv zrušit. Všechny plány cen předplatného podléhají daním a poplatkům, pokud existují. Výkon služby a doba přístupu ke hře se liší v závislosti na možnostech internetu a/nebo jiných zpožděních služby. Pro použití na mobilních zařízeních je vyžadován systém Android verze L a novější. Nabídka může být kdykoliv zrušena či změněna. Další podrobnosti naleznete v podmínkách použití a v podmínkách členství.