Dołącz do Programu NVIDIA Partner Network

Prosimy o podanie danych osoby kontaktowej w Państwa firmie.

Dane osoby kontaktowej

Prosimy o potwierdzenie, że możemy wykorzystać dane osobowe do kontaktu z Państwa firmą poprzez pocztę elektroniczną lub telefon

Czy w Państwa firmie jest wyznaczona osoba kontaktowa z NVIDIA?

Opowiedz nam o swojej firmie.

Dane firmy:

Siedziba:

Całkowita liczba pracowników:

Liczba pracowników działu sprzedaży:

Liczba pracowników działu technicznego:

Szacowane całkowite roczne przychody firmy (USD):

Szacowane przychody ze sprzedaży produktów NVIDIA w pierwszym roku (USD):

Czy Państwa dział sprzedaży koncentruje się na konkretnej branży lub rynku? (prosimy wybrać wszystkie będące obszarem zainteresowania)

Pomóżcie nam ustalić, który program partnerski najlepiej odpowiada Państwa potrzebom.

Jakie kompetencje produktowe NVIDIA Państwa interesują? (prosimy wybrać wszystkie będące obszarem zainteresowania)

Obliczenia

Centra danych z dziedziny obliczeń o wysokiej wydajności (HPC) są kluczowym elementem w rozwiązywaniu niektórych najważniejszych wyzwań naukowych i inżynieryjnych stojących przed światem. Kompetencja Obliczenia skupia się na akcelerowanych obliczeniach wykorzystujących układy GPU, umożliwiając przełomowe osiągnięcia i rewolucyjne innowacje w wielu branżach, jak finanse, szkolnictwo wyższe, przemysł, motoryzacja itp.

Obliczenia z rozwiązaniami DGX

Wykorzystania potęgi układów GPU w celu umożliwienia komputerom uczenia się na podstawie dostarczonych danych oraz tworzenia oprogramowania pozwala rozwiązywać niektóre z najbardziej złożonych problemów w dziedzinie informatyki. Czy Państwa klienci skupieni są na procesie uczenia, czy też wnioskowaniu, ta kompetencja daje Państwu możliwość zaoferowania najlepszych rozwiązań.

Wirtualizacja

Rozwiązania wirtualnych układów GPU służą rynkom wykorzystującym przetwarzanie graficzne w chmurze. Kompetencja Wirtualizacja koncentruje się rynkach, które korzystają z akcelerowanej graficznie wirtualizacji pulpitów i aplikacji.

Wizualizacja

NVIDIA oferuje wyróżniającą się globalnie platformę technologii obliczeniowych związanych z przetwarzaniem obrazu, mającą zastosowanie w profesjonalnej grafice, renderingu i skalowalnych rozwiązaniach wizualnych. Czy firma Partnera skupia się rynkach związanych z projektowaniem i produkcją, mediami i rozrywką, nauką i obrazowaniem medycznym, poszukiwaniem surowców energetycznych czy innych rynkach, kompetencja Wizualizacja pozwala dostarczyć klientowi końcowemu najlepsze rozwiązania z zakresu technologii obliczeniowych związanych z przetwarzaniem obrazu.

W jakich rejonach chcą Państwo sprzedawać produkty NVIDIA? (prosimy wybrać wszystkie będące obszarem zainteresowania)

Jakie rozwiązania technologiczne aktualnie Państwo oferują? (prosimy wybrać wszystkie będące obszarem zainteresowania)

U jakich dystrybutorów i/lub producentów OEM zaopatrują się Państwo w produkty NVIDIA?