JĘZYK OPISU MATERIAŁU NVIDIA (NVIDIA MATERIAL DEFINITION LANGUAGE)

Język opisu materiału (NVIDIA Material Definition Language - MDL) pozwala na swobodną wymianę fizycznie poprawnych materiałów i światła pomiędzy obsługującymi go aplikacjami. Przykładowo, stworzenie materiału MDL w aplikacji Allegorithmic Substance Designer i zapisanie go w bibliotece daje możliwość wykorzystania go w oprogramowaniu NVIDIA® Iray® lub V-Ray firmy Chaos Group i każdej innej wspierającej ten język aplikacji. Wystarczy raz stworzyć bibliotekę materiałów MDL, aby być pewnym, że materiały te zachowają swój wygląd we wszystkich aplikacjach toku pracy. To prosty sposób, aby znacząco zaoszczędzić czas i wysiłek.

W odróżnieniu od języka cieniowania, który tworzy programy dla określonego oprogramowania renderującego, materiały MDL określają zachowania światła na wysokim poziomie. Różne oprogramowanie renderujące oraz narzędzia interpretują zachowanie światła i tworzą najlepszy możliwy obraz, czy jest to aplikacja oparta na OpenGL, czy fizycznie poprawne oprogramowanie renderujące jak Iray.

Komitet doradczy MDL, w którego skład wchodzą partnerzy tworzący aplikacje z wykorzystaniem MDL, oferuje pomoc w zakresie wdrażania specyfikacji MDL.

Biblioteka NVIDIA vMaterial wykorzystująca MDL ułatwia rozpoczęcie projektowania oferując zestaw realistycznych materiałów. Korzystaj z materiałów vMaterials w ich oryginalnej postaci lub poddawaj je modyfikacjom i warstwowaniu, aby stworzyć własny wygląd na potrzeby danej aplikacji. W łatwy sposób, przy pomocy kilku kroków, możesz wyeksportować zmodyfikowane materiały i wymieniać je pomiędzy kompatybilnymi aplikacjami.

Rendering próbki metalu mdl
Rendering próbki płótna mdl

Jedna definicja, wiele aplikacji do renderowania

Firmy NVIDIA i Chaos Group wykorzystują język opisu materiału MDL, by uzyskiwać bardzo zbliżone rezultaty w różnych aplikacjach do renderowania. Pozwala to użytkownikowi na bezproblemowe przejście z trybu OpenGL do szybkiego ray tracingu i pełnego globalnego oświetlenia bez jakiegokolwiek dostosowywania sceny.

Jedna definicja, wiele aplikacji do renderowania

Dokładne symulacje materiałów

Złożone materiały opisane językiem MDL mogą być udostępniane pomiędzy różnego rodzaju oprogramowaniem renderującym, jak Iray czy Mental Ray, co pokazane zostało na poniższej ilustracji z własną definicją niestandardowej tkaniny.

IRAY 2015
Mental Ray 3. 13

Od podstaw - bryły konstrukcyjne MDL

Definicje materiałów tworzone są na podstawie fizycznych elementów i funkcji, które łatwo ułożyć w warstwy w celu osiągnięcia bogactwa materiałów, bez potrzeby programowania czy kompilacji. Materiał wyjściowy z wiodących urządzeń pomiarowych, jak te dostarczane przez firmę X-Rite, można także wykorzystać jako elementy i dostosować z użyciem warstw i funkcji, co znacznie rozszerzy ich zakres stosowania.

Rendering próbek Material Definition

Bezproblemowa wymiana materiałów

Język opisu materiału NVIDIA (NVIDIA Material Definition Language - MDL) pozwala na swobodną wymianę materiałów i światła pomiędzy obsługującymi go aplikacjami, jednak aby funkcja ta działała poprawnie niezbędne jest zainstalowanie pakietu MDL Material Exchange lub biblioteki NVIDIA vMaterials. Przewodniki oraz porady dotyczące wymiany materiałów dostępne są w sekcji Materiały na  forum NVIDIA Advanced Rendering.

Aplikacje i wtyczki zapewniające obsługę MDL i Material Exchange

Zasoby dla twórców oprogramowania

Prosimy o odwiedzenie NVIDIA DesignWorks™ w celu uzyskania informacji dotyczących obsługi standardu Material Definition Language w Waszym oprogramowaniu renderującym, czy tworzenia własnych definicji i funkcji do wykorzystania z Waszym ulubionym oprogramowaniem renderującym obsługującym MDL. W przypadku oprogramowania renderującego akcelerowanego na GPU, jak Iray, własne definicje i funkcje czy pomiary będą w całości obliczane przez układy GPU, zapewniając znakomite rezultaty bez potrzeby znajomości programowania układu GPU.