TECHNOLOGIA WIRTUALNEGO UKŁADU GPU NVIDIA

Akceleruj pulpity wirtualne w centrum danych dzięki rozwiązaniu vGPU NVIDIA

WYDAJNOŚĆ AKCELEROWANA UKŁADAMI GPU DLA DZISIEJSZEGO WIRTUALNEGO OBSZARU ROBOCZEGO

Wirtualny układ GPU NVIDIA (vGPU)  to najbardziej zaawansowana technologia w branży na potrzeby dzielenia potęgi  układów GPU NVIDIA pomiędzy maszynami wirtualnymi (VM) i wirtualnymi aplikacjami. Zwiększ moc swego środowiska VDI i zapewnij najwyższy komfort pracy każdemu użytkownikowi zdalnemu, dla każdej aplikacji i na dowolnym urządzeniu. Oprogramowanie wirtualnych układów GPU NVIDIA obejmuje  GRID Virtual PC (GRID vPC), GRID Virtual Apps (GRID vApps) oraz Quadro Virtual Data Center Workstation (Quadro vDWS). Każde z nich opracowano z myślą o zapewnieniu najwyższego poziomu wydajności, elastyczności, zarządzania i bezpieczeństwa – oferując odpowiedni komfort pracy w każdym wirtualnym cyklu pracy.

QUADRO vDWS DLA TWÓRCÓW I INŻYNIERÓW

Wirtualne układy GPU NVIDIA

JAK TO DZIAŁA

W środowisku VDI napędzanym przez wirtualne układy GPU NVIDIA instalowane jest oprogramowanie wirtualnych układów GPU NVIDIA na poziomie warstwy wirtualizacyjnej wraz z hipernadzorcą. Oprogramowanie wirtualnego układu GPU NVIDIA tworzy wirtualne układy GPU umożliwiając każdej maszynie wirtualnej (VM) współdzielenie fizycznej jednostki GPU zainstalowanej w serwerze. Oprogramowanie wirtualizacyjne NVIDIA zawiera sterownik graficzny dla każdej maszyny wirtualnej. Rozwiązanie Quadro vDWS obejmuje przykładowo potężny sterownik Quadro. Ze względu na to, że zadania typowo wykonywane przez jednostkę CPU zostały przekazane do wykonania na układach GPU, użytkownik zyskuje znacznie wyższy komfort pracy, a wymagające aplikacje kreatywne i inżynieryjne mogą być teraz obsługiwane w środowiskach wirtualizowanych i w chmurze.

Kompleksowe monitorowanie i wgląd

KOMPLEKSOWE MONITOROWANIE I WGLĄD

Rozwiązania wirtualnego układu GPU NVIDIA oferują kompleksowy wgląd w cały stos wirtualizacyjny, pozwalając tworzyć, uruchamiać i obsługiwać zadania na dużą skalę przy niższych całkowitych kosztach użytkowania. Zyskaj zarządzanie i monitorowanie układu GPU na poziomie hosta, maszyny wirtualnej i aplikacji, aby szybko rozwiązywać problemy i proaktywnie zarządzać. Dzięki integracji parametrów układu GPU i wirtualnego GPU z istniejącymi narzędziami do zarządzania środowiskiem VDI, możesz zarządzać cała infrastrukturą z poziomu pojedynczego widoku.

WIRTUALNE UKŁADY GPU DLA KAŻDEGO UŻYTKOWNIKA

Rozwiązanie wirtualnych układów GPU NVIDIA to trzy różne produkty, zaprojektowane pod kątem przypisania odpowiedniej ilości zasobów każdemu użytkownikowi w oparciu o ich dokładne potrzeby.

BĄDŹ W KONTAKCIE Z ENTUZJASTAMI WIRTUALNYCH UKŁADÓW GPU NVIDIA

Poznaj członków programu doradców społeczności wirtualnych układów GPU NVIDIA. To eksperci z branży współpracujący z NVIDIA nad rozwojem centrów danych, które wykorzystują akcelerację GPU.

BEZPŁATNA WERSJA PRÓBNA

KUP WIRTUALNE UKŁADY GPU NVIDIA