VMATERIALS

Realistyczne materiały dla wiernie odzwierciedlających rzeczywistość projektów

Katalog NVIDIA vMaterials jest zbiorem realistycznych materiałów opisanych językiem opisu materiału NVIDIA  (Material Definition Language MDL). Zostały one zaprojektowane i zweryfikowane przez specjalistów firmy NVIDIA zajmujących się materiałami pod kątem dokładności, zarządzania i spójności, dzięki czemu, dodawanie realistycznych materiałów do Twoich projektów jest szybkie i niezawodne. Łatwo przeglądaj, zmieniaj i dostosowuj materiały, aby uzyskać żądany wygląd we wspieranych aplikacjach. Rozwiązanie vMaterials jest idealnym dodatkiem do produktów z zakresu wtyczek renderujących Iray, ale może zostać wykorzystane w każdej aplikacji obsługującej język NVIDIA MDL.

 

DOSTOSUJ MATERIAŁY, WYGLĄD I WARSTWY

Rozwiązanie vMaterials oparte jest na języku MDL i związku z tym z materiałów można skorzystać w ich oryginalnej postaci lub poddać modyfikacji i warstwowaniu, aby stworzyć własny wygląd dla materiałów niestandardowych. Dzięki MDL nie ma nic prostszego niż dodawanie kurzu i rys do materiału: wystarczy użyć podstawowego materiału vMaterial i dodać warstwę kurzu na warstwie zarysowań. W łatwy sposób, przy pomocy kilku kroków, możesz wyeksportować własne zmodyfikowane materiały, aby bezproblemowo wymieniać fizycznie poprawne materiały pomiędzy aplikacjami.

KATEGORIE MATERIAŁÓW

Rozwiązania vMaterials w projektowaniu produktów

Rozwiązania vMaterials w projektowaniu produktów

Zoptymalizowane dla scen, w których widok w zbliżeniu jest ważny na potrzeby zatwierdzenia projektu

Rozwiązania vMaterials w projektowaniu budynków

Rozwiązania vMaterials w projektowaniu budynków

Materiały, które mają być widoczne pod szerokim kątem widzenia, jak projekty rozległych budynków

Dostęp do katalogu vMaterials