WARUNKI I POSTANOWIENIA

* Naliczanie opłat za usługę GeForce NOW rozpoczyna się natychmiast po jej uruchomieniu. Opłata za subskrypcję usługi GeForce NOW na poziomie Founders będzie naliczana co miesiąc, przez okres do jednego roku. W przypadku anulowania subskrypcji GeForce NOW na poziomie Founders stawka ta przestanie obowiązywać. Po tym okresie, cena i korzyści płynące z planu subskrypcji zostaną zmienione na odpowiadające poziomowi Premium usługi GeForce NOW, przy zachowaniu aktualnej ceny miesięcznej subskrypcji. Opłata za subskrypcję w ramach oferty specjalnej zostanie naliczona w momencie zakupu za cały okres promocyjny i nie podlega zwrotowi. Oferta odpowiada poziomowi Founders i obowiązuje przez okres sześciu miesięcy od daty zakupu. Po tym okresie subskrypcje w ramach oferty specjalnej zostaną zmienione na odpowiadające poziomowi Premium usługi GeForce NOW, przy zachowaniu aktualnej ceny miesięcznej subskrypcji. Wyłącznie jedna oferta na klienta. Oferta może ulec zmianie. Użytkownik może anulować subskrypcję usługi GeForce NOW w dowolnym momencie. Wszystkie plany subskrypcji podlegają podatkom i opłatom, jeżeli obowiązują. Wydajność usługi oraz czas oczekiwania na rozpoczęcie rozgrywki zależą od możliwości łącza internetowego i/lub opóźnień dotyczących innych usług. Aby korzystać z usługi na urządzeniach mobilnych niezbędny jest system Android w wersji Lollipop lub nowszej. Oferta może zostać zakończona lub zmieniona w dowolnym momencie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z Warunkami użytkowania oraz Warunkami członkostwa.