Oprogramowanie GeForce Experience umożliwia łatwe strumieniowanie przebiegu rozgrywki w każdym tytule z Twojej kolekcji PC, w oparciu o wybraną przez Ciebie usługę strumieniowania na żywo. Oprogramowanie GeForce Experience obsługuje strumieniowanie treści na żywo w serwisie Facebook Live, YouTube Live i Twitch. Każda z tych usług strumieniowania na żywo jest unikalna w odniesieniu do konfiguracji konta, interfejsu użytkownika i docelowej grupy użytkowników, natomiast oprogramowanie GeForce Experience łączy te trzy usługi w ramach jednego przyjaznego dla użytkownika interfejsu, dzięki któremu można szybko i bez wysiłku przeprowadzić konfigurację, ograniczając potrzebę zapamiętywania danych logowania do wielu kont.

Wymagania w odniesieniu do konta

W niniejszym przewodniku założyliśmy, że oprócz konta użytkownika GFE posiadasz również konto w serwisie Facebook, Twitch lub YouTube. Jeśli nie założyłeś jeszcze konta w serwisie/serwisach, z których chcesz korzystać, odwiedź stronę http://www.facebook.com, http:/www.twitch.tv lub http://www.youtube.com, aby zapoznać się z instrukcjami w tym zakresie. Utworzenie konta użytkownika w oprogramowaniu GFE jest procesem jednorazowym, który należy przeprowadzić po początkowej instalacji oprogramowania GFE, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jednorazowa konfiguracja

Aby skonfigurować usługę transmitowania w oprogramowaniu GeForce Experience,

 1. Wciśnij skrót klawiszowy Alt+Z, aby uruchomić nakładkę Share, a następnie przejdź do zakładki Ustawienia:
 2. UWAGA: jeśli nakładka Share nie otwiera się, być może jest wyłączona. Możesz ją włączyć w oprogramowaniu GeForce Experience, otwierając zakładkę Ustawienia > OGÓLNE > SHARE i korzystając z przełącznika. Podświetli się on na zielono wskazując, że nakładka Share jest włączona.

  UWAGA: skrót klawiszowy Alt+Z do nakładki Share możesz zmienić w zakładce Ustawienia > Skróty klawiszowe.

 3. Przejdź do zakładki Ustawienia i kliknij przycisk Transmisja:
 4. W zakładce Transmisja wybierz opcję Tak, aby włączyć funkcję transmitowania na swoim komputerze PC. Możesz również skonfigurować niestandardowe nakładki lub zmienić serwer dla transmisji treści w serwisie Twitch. Gdy skończysz, kliknij przycisk Cofnij.
 5. Wrócisz do menu Ustawienia. Gdy ukończysz ten etap, przejdź do następnego działu niniejszego przewodnika - Łączenie z usługami transmitowania.

Łączenie z usługami transmitowania

Oprogramowanie GeForce Experience obsługuje strumieniowanie treści w serwisie Facebook Live, YouTube Live i Twitch. W tym rozdziale dowiesz się, jak skonfigurować funkcję transmitowania treści w tych serwisach.

Aby połączyć się z usługą transmitowania,

 1. należy ukończyć proces Jednorazowej konfiguracji, opisany w niniejszym przewodniku. Następnie w menu Ustawienia nakładki Share kliknij przycisk Połącz:
 2. W zakładce Połącz wybierz rodzaj konta, a następnie kliknij przycisk Zaloguj. Przykładowo: aby połączyć się ze swoim kontem Facebook w celu transmitowania w serwisie Facebook Live, należy wykonać następujące kroki:
 3. Po ukończeniu poprzedniego etapu, zostaniesz poproszony o podanie swoich danych do konta Facebook:
 4. Po zalogowaniu się do serwisu Facebook, zobaczysz swoje zdjęcie profilowe, nazwę użytkownika i status połączenia:
 5. Twoje konto Facebook pozostanie połączone, dopóki nie klikniesz przycisku Wyloguj w zakładce Połącz.

Dostosuj ustawienia transmitowania

W zależności od przepustowości swojego łącza, możesz dostosować niektóre parametry swojej transmisji, takie jak rozdzielczość, częstotliwość generowania klatek lub parametr bit rate. Aby dostosować swoje ustawienia transmitowania,

 1. Wciśnij skrót klawiszowy Alt+Z, aby uruchomić nakładkę Share, a następnie kliknij przycisk Transmisja > Dostosuj:
 2. W zakładce Dostosuj możesz ustawić wybraną rozdzielczość transmisji, częstotliwość generowania klatek oraz parametr bit rate. Dostepne są również ustawienia jakości:
 3. Gdy skończysz, kliknij przycisk Zapisz.

UWAGA: możesz dostosować ustawienia jakości osobno dla każdej usługi transmitowania.

Konfiguracja kamery internetowej i mikrofonu

Jeśli posiadasz podłączoną do swojego komputera PC i aktywną kamerę internetową oraz mikrofon lub kamerę internetową ze zintegrowanym mikrofonem, możesz z niej korzystać podczas transmitowania treści za pośrednictwem oprogramowania GeForce Experience.

Aby skonfigurować swój mikrofon,

 1. Wciśnij skrót klawiszowy Alt+Z, aby uruchomić nakładkę Share, a następnie kliknij symbol mikrofonu:

 2. Wyświetlone zostaną takie opcje, jak Push-to-talk, Always on, Wyłącz oraz Dostosuj. Wybierz opcję Dostosuj, aby wybrać, z którego mikrofonu chcesz korzystać, ustawić głośność mikrofonu i ewentualnie zwiększyć głośność mikrofonu.

Aby skonfigurować swoją kamerę internetową,

 1. Wciśnij skrót klawiszowy Alt+Z, aby uruchomić nakładkę Share, a następnie przejdź do zakładki Ustawienia.
 2. W zakładce Ustawienia wybierz opcję HUD layout.
 3. W zakładce HUD layout kliknij wybrany kwadrat siatki Pozycja, aby umieścić swoją kamerę internetową w dowolnym rogu ekranu lub ją wyłączyć. Możesz również ustawić rozmiar swojej kamery internetowej:
 4. Gdy skończysz, kliknij przycisk Cofnij. Twoja kamera internetowa jest teraz skonfigurowana pod kątem transmitowania.

UWAGA: podczas transmitowania możesz w dowolnym czasie włączyć lub wyłączyć swój mikrofon i kamerę internetową. Wystarczy wcisnąć skrót klawiszowy Alt+Z, aby otworzyć nakładkę Share, a następnie kliknąć symbol mikrofonu lub kamery.

Rozpoczynanie transmisji

W tym rozdziale, za przykład posłuży nam serwis Facebook Live, choć zasady transmitowania są podobne w przypadku serwisu Twitch i YouTube Live.

Przed rozpoczęciem transmisji, upewnij się, że wszystko zostało poprawnie skonfigurowane. Zapoznaj się z rozdziałami Jednorazowa konfiguracja i Łączenie z usługami transmitowania w niniejszym przewodniku.

Aby transmitować za pośrednictwem serwisu Facebook Live,

 1. Uruchom wybraną grę PC.
 2. Gdy będziesz gotowy do rozpoczęcia strumieniowania, wciśnij skrót klawiszowy Alt+Z, aby uruchomić nakładkę Share.
 3. W nakładce Share kliknij przycisk Transmisja, a następnie Start.
 4. Gdy pojawi się okno dialogowe Transmisja, wybierz serwis, w którym chcesz nadawać na żywo. W tym przykładzie wybrany został serwis Facebook.
 5. W oknie dialogowym Transmisja możesz ustawić Tytuł, Lokalizację oraz Grupę odbiorców dla swojej transmisji. Opcje te są specyficzne dla usługi/serwisu wybranego w poprzednim etapie.
 6. Gdy będziesz gotowy, kliknij przycisk Nadawaj na żywo, aby rozpocząć transmisję.
 7. Nadajesz teraz na żywo! Gdy nadajesz na żywo, symbol transmisji w nakładce Share ma kolor zielony, a status zmienia się na opcję "transmitowanie":

 8. Jeśli chcesz przerwać transmisję, wciśnij skrót klawiszowy Alt+Z, aby uruchomić nakładkę Share, a następnie kliknij przycisk Transmisja i Stop.

UWAGA: jeśli chcesz dostosować opcje swojej transmisji lub zmienić ustawienia ogólne, musisz najpierw przerwać transmisję.

UWAGA: jednocześnie transmitować możesz tylko w jednym serwisie.

Pozyskiwanie publiczności

Teraz, gdy transmitujesz na żywo przebieg swojej rozgrywki, Twoi znajomi i inni użytkownicy (w zależności od wcześniejszych ustawień Grupy odbiorców) mogą oglądać Twoją rozgrywkę. Twoja transmisja jest dostępna w serwisie Facebook za pośrednictwem przeglądarki internetowej oraz aplikacji Facebook na wszystkich kompatybilnych urządzeniach mobilnych.

Użytkownicy mogą oglądać Twoją transmisję w serwisie Facebook

 1. Na Twojej osi czasu lub na zarządzanej przez Ciebie stronie, w zależności od ustawień Lokalizacji, które konfigurowałeś przed rozpoczęciem transmisji.
 2. Facebook automatycznie powiadomi Twoich znajomych i zgromadzi dla Ciebie publiczność. Twoi widzowie mogą kontaktować się z Tobą za pomocą emotikon i komentarzy:
 3. Po zakończeniu transmisji na żywo, Facebook udostępni materiał wideo, abyś mógł go użyć w przyszłości. Możesz czytać i odpowiadać na komentarze widzów w serwisie Facebook.

Z naszym przewodnikiem jesteś teraz gotowy, aby rozpocząć transmitowanie przebiegu swojej rozgrywki dla znajomych i fanów za pośrednictwem swojego komputera PC - to takie proste!