Các loại cookie

Cookie Phiên

Những cookie này được sử dụng để theo dõi thông tin đầu vào của người dùng khi gửi dữ liệu trực tuyến và cho phép người dùng được công nhận từ một trang hoặc lựa chọn sang trang khác. Chúng tôi cũng sử dụng cookie phiên để cung cấp thông tin bạn đã yêu cầu thông qua tác vụ, chẳng hạn như nhấp vào nút hoặc điền vào biểu mẫu web. Cookie Phiên luôn hết hạn sau khi phiên duyệt kết thúc.

Cookie Liên tục

Những cookie này giúp các trang web ghi nhớ thông tin, lịch sử duyệt web và cài đặt của bạn khi bạn truy cập trong tương lai. Loại cookie này giúp bạn truy cập nhanh và thuận tiện hơn. Cookie Liên tục cũng giúp chúng tôi cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn, trong đó bạn có thể chọn tham gia Cookie Liên tục sẽ nằm trong một thư mục trên thiết bị của bạn, trừ phi bạn xóa chúng theo cách thủ công hoặc cho đến khi chúng tự động bị xóa dựa trên khoảng thời gian lưu trữ của thư mục cookie.

Cookie Hiệu suất

Những cookie này được sử dụng để hiểu rõ hơn và tối ưu hóa về trải nghiệm web. Những cookie này thu thập thông tin như các trang đã truy cập hoặc giao dịch mua hàng được thực hiện thông qua Cửa hàng điện tử của chúng tôi.

Tên cookie Loại cookie Cookie/nguồn Mục đích/dữ liệu được thu thập
Icl_cid
hatch_cid
ncid
ps-utid
ps-utparam

hatch_cid, ncid là các cookie Liên tục (hết hạn sau 1 tháng).
ps-utid, ps-utparam là các cookie Liên tục (hết hạn sau 1 ngày)

Bên thứ nhất Giúp đo lường hiệu quả của chiến dịch khi bạn nhấp vào trang NVIDIA như một phần của chiến dịch tiếp thị.
AMCV_[random string]
%40AdobeOrg
s_ecid
vid
AMCVS_[random string]
%40AdobeOrg
s_cc
s_ppv
s_getNewRe
peat
sc_cmp
sc_cvp
VisitorID

AMCV_[random string]%40

AdobeOrg, vid và s_ecid là các cookie Liên tục (hết hạn sau 2 năm).

AMCVS_[random string]%40
AdobeOrg, s_cc và s_ppv là các cookie Phiên.
s_getNewRepeat, sc_cmp, sc
_cvp, VisitorID là các cookie Liên tục (hết hạn sau 1 tháng).

Bên thứ nhất Thu thập thông tin của khách truy cập ẩn danh
về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi,
các loại trình duyệt
(chẳng hạn như Internet Explorer, Safari, Mozilla, v.v.),
các trang tham chiếu và các trang đã truy cập.
Chúng tôi sử dụng thông tin này (a) để thực hiện phân tích thống kê ẩn danh về các mẫu lưu lượng truy cập trang Web, (b) để quản trị Trang web và máy chủ, cũng như (c) để cải thiện dịch vụ của chúng tôi." Xem thêm thông tin về các cookie này tại đây: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/
whitepapers/cookies/cookies_analytics.html
mbox

Cookie Liên tục (hết hạn sau 2 tuần).

Bên thứ nhất Cung cấp khả năng kiểm tra nội dung và ưu đãi trực tuyến nào phù hợp nhất với bạn. Xem thêm thông tin về các cookie này tại đây: https://marketing.adobe.com/resources/help/
en_US/whitepapers/cookies/cookies_target.html
_mkto_trk

Cookie Liên tục (hết hạn sau 2 năm).

Bên thứ nhất Cung cấp thông tin về các hoạt động (ví dụ: các lượt nhấp chuột) được thực hiện trên các trang web NVIDIA.com trong khi bạn truy cập.
_sdsat_6sui
_sdsat_6suc

_sdsat_6sui, _sdsat_6suc là các cookie Phiên.

Bên thứ nhất Thu thập thông tin liên quan đến địa chỉ IP của bạn, bao gồm nơi làm việc và các chi tiết ngành công khai khác, nếu có.
Icl_session_key

Cookie Liên tục (hết hạn sau 1 tháng).

Bên thứ ba (hatch.com) Giúp đo lường hiệu quả của chiến dịch khi bạn nhấp từ trang cửa hàng NVIDIA đến trang web của nhà bán lẻ điện tử đối tác để mua hàng.
Nvuserpreflang

Cookie Liên tục (hết hạn sau 1 năm).

Bên thứ nhất Ghi nhớ khu vực ưa thích của bạn trên hầu hết các trang web NVIDIA.
gfn-locale

Cookie Phiên

Bên thứ nhất Ghi nhớ khu vực ưa thích của bạn khi bạn truy cập phần GeForce NOW trên NVIDIA.com
nv.nvidmData

Cookie Liên tục (hết hạn khi người dùng không hoạt động trong 20 phút).

Bên thứ nhất Lưu trữ thông tin phiên. Cookie được tạo khi người dùng đăng nhập lần đầu và bị xóa khi người dùng đăng xuất.
nv.nvidmNoissesPers
ist

Cookie Liên tục (hết hạn sau 3 tháng).

Bên thứ nhất Lưu trữ phiên dài hạn. Cookie này được tạo khi người dùng đăng nhập lần đầu và bị xóa khi người dùng đăng xuất.
accessToken

Cookie Phiên

Bên thứ nhất Lưu mã thông báo được dùng cho quá trình Thanh toán.
_gclxxxx

Cookie Liên tục (hết hạn sau 90 ngày).

Bên thứ nhất Cookie theo dõi chuyển đổi của Google
__utmc

Cookie Phiên

Bên thứ nhất Đây là một trong bốn cookie chính được dịch vụ Google Analytics đặt, cho phép chủ sở hữu trang web theo dõi hoạt động của khách truy cập và đo lường hiệu suất trang web. Cookie này không được sử dụng trong hầu hết các trang web nhưng được thiết lập để hỗ trợ khả năng tương tác với phiên bản cũ hơn của mã Google Analytics được gọi là Urchin. Trong các phiên bản cũ hơn này, cookie này được sử dụng kết hợp với cookie __utmb để xác định các phiên/lượt truy cập mới của khách truy cập cũ. Sau khi được Google Analytics sử dụng, đây luôn là cookie Phiên bị hủy khi người dùng đóng trình duyệt. Nếu cookie này được coi như một cookie Liên tục thì có thể do một công nghệ khác thiết lập cookie.
_gid

Cookie Liên tục (hết hạn sau 1 ngày).

Bên thứ nhất Tên cookie này được liên kết với Google Universal Analytics. Đây dường như là một cookie mới và kể từ Mùa xuân năm 2017, không có thông tin nào có về cookie này trên Google. Cookie này dường như lưu trữ và cập nhật một giá trị duy nhất cho mỗi trang được truy cập.
s_cc

Cookie Phiên

Bên thứ nhất Cookie của Adobe SiteCatalyst giúp xác định xem cookie có được bật trong trình duyệt hay không
__utmz

Cookie Liên tục (hết hạn sau 182 ngày)

Bên thứ nhất Đây là một trong bốn cookie chính được đặt bởi dịch vụ Google Analytics, cho phép chủ sở hữu trang web theo dõi hoạt động của khách truy cập để đo lường hiệu suất của trang web. Cookie này xác định nguồn lưu lượng truy cập vào trang web, từ đó Google Analytics có thể cho chủ sở hữu trang web biết khách truy cập đến từ đâu khi truy cập trang web. Cookie có vòng đời 6 tháng và được cập nhật mỗi khi dữ liệu được gửi đến Google Analytics.
_ga

Cookie Liên tục (hết hạn sau 2 năm)

Bên thứ nhất Tên cookie này được liên kết với Google Universal Analytics. Đây là bản cập nhật quan trọng cho dịch vụ phân tích được sử dụng phổ biến của Google. Cookie này được dùng để phân biệt những người dùng duy nhất bằng cách chỉ định một số được tạo ngẫu nhiên làm mã định danh khách hàng. Cookie này có trong mỗi yêu cầu trang của trang web và được dùng để tính toán dữ liệu về khách truy cập, phiên và chiến dịch cho các báo cáo phân tích trang web. Theo mặc định, cookie này được đặt hết hạn sau 2 năm, mặc dù chủ sở hữu trang web có thể tùy chỉnh điều này.
_mkto_trk

Cookie Liên tục (hết hạn sau 2 năm)

Bên thứ nhất Cookie này được liên kết với một dịch vụ tiếp thị qua email do Marketo cung cấp. Cookie theo dõi này cho phép một trang web liên kết hoạt động của khách truy cập với người nhận chiến dịch tiếp thị qua email để đo lường mức hiệu quả của chiến dịch.
mboxPC

Cookie Liên tục (hết hạn sau 732 ngày)

Bên thứ nhất (stt.nvidia.com) Adobe Target, cookie này giúp chạy các bài kiểm tra trên các trang web để xem menu, liên kết, nội dung và biểu ngữ nào phù hợp nhất.
s_ppv

Cookie Phiên

Bên thứ nhất Cookie của Adobe SiteCatalyst.
s_sq

Cookie Phiên

Bên thứ nhất Cookie của Adobe SiteCatalyst giúp lưu trữ thông tin về liên kết trước đó được nhấp trong trang web
mboxSession

Cookie Liên tục

Bên thứ nhất (stt.nvidia.com) Adobe Target, cookie này giúp chạy các bài kiểm tra trên các trang web để xem menu, liên kết, nội dung và biểu ngữ nào phù hợp nhất.
__utma

Cookie Liên tục (hết hạn sau 730 ngày)

Bên thứ nhất Đây là một trong bốn cookie chính được dịch vụ Google Analytics đặt, cho phép chủ sở hữu trang web theo dõi hoạt động của khách truy cập và đo lường hiệu suất trang web. Cookie này tồn tại trong 2 năm theo mặc định, cũng như giúp phân biệt giữa người dùng và phiên. Cookie này được dùng để tính toán thống kê khách truy cập mới và cũ. Cookie được cập nhật mỗi khi dữ liệu được gửi đến Google Analytics. Chủ sở hữu trang web có thể tùy chỉnh vòng đời của cookieb.
zte2095

Cookie Phiên

Bên thứ nhất Cookie này thường được đặt để nâng cao hiệu suất và chức năng của trang web. Tuy nhiên, việc sử dụng cookie này là không cần thiết.
mbox

Cookie Liên tục (hết hạn sau 732 ngày)

Bên thứ nhất Cookie do phần mềm phân tích Adobe SiteCatalyst đặt và được sử dụng để đo lường hiệu suất của nội dung trang bằng kiểm tra phân tách A/B
__utmb

cookie liên tục

Bên thứ nhất Đây là một trong bốn cookie chính được dịch vụ Google Analytics đặt, cho phép chủ sở hữu trang web theo dõi hoạt động của khách truy cập và đo lường hiệu suất trang web. Cookie này xác định các phiên và lượt truy cập mới, đồng thời sẽ hết hạn sau 30 phút. Cookie được cập nhật mỗi khi dữ liệu được gửi đến Google Analytics. Bất kỳ hoạt động nào của người dùng trong khoảng thời gian 30 phút sẽ được tính là một lượt truy cập, ngay cả khi người dùng rời đi, rồi sau đó quay lại trang web. Một lượt quay lại sau 30 phút sẽ được tính là một lượt truy cập mới, nhưng là một lượt khách cũ.
_gat_UA-114079663-7
_gat_UA-155994728-1

cookie liên tục

Bên thứ nhất Đây là cookie loại mẫu do Google Analytics đặt, trong đó phần tử mẫu trên tên chứa số nhận dạng duy nhất của tài khoản hoặc trang web có liên quan. Cookie này dường như là một biến thể của cookie _gat, được dùng để giới hạn lượng dữ liệu mà Google ghi lại trên các trang web có lưu lượng truy cập cao.
__utmt

cookie liên tục

Bên thứ nhất Cookie này do Google Analytics đặt. Theo tài liệu, cookie này được dùng để điều chỉnh tốc độ yêu cầu dịch vụ và hạn chế việc thu thập dữ liệu trên các trang web có lưu lượng truy cập cao. Cookie này sẽ hết hạn sau 10 phút
_gat

cookie liên tục

Bên thứ nhất Tên cookie này được liên kết với Google Universal Analytics. Theo tài liệu, cookie này được dùng để điều chỉnh tốc độ yêu cầu và hạn chế việc thu thập dữ liệu trên các trang web có lưu lượng truy cập cao. Cookie này sẽ hết hạn sau 10 phút.
Edge

Cookie Liên tục (hết hạn sau 2 năm).

Bên thứ nhất Giúp đo lường mức hiệu quả của chiến dịch và hiệu suất nội dung. Cookie này được dùng để cung cấp các sản phẩm có liên quan cho người mua hàng dựa trên hoạt động duyệt web.
uid
di/dt
bt
uvc
ssc/psc/uvc
loc

Cookie Liên tục (hết hạn sau 1 tháng).

Bên thứ ba (addthis.com )

Cho phép addthis.com thu thập dữ liệu theo chính sách (có sẵn tại addthis.com/privacy). Các cookie này thu thập dữ liệu về việc bạn sử dụng các trang web của NVIDIA và addthis đối chiếu dữ liệu này trong tổng thể.

(UID) ID người dùng do máy tạo được chỉ định duy nhất.

(DI/DT) Cookie bảo trì giúp quản lý việc hết hạn cho các cookie khác.

(BT) Mô hình hóa sở thích của người dùng.

(UVC) Đo lường các lượt chia sẻ lặp lại.

(SSC/PSC/UVC) Những cookie này được dùng để ghi lại hoạt động xã hội và chia sẻ của người dùng.

_cs_id,

_cs_s,

_cs_vars,

_cs_ex,

_cs_c,

_cs_optout

cs_vars là cookie phiên và sẽ hết hạn vào cuối phiên.

_cs_s là cookie liên tục và sẽ hết hạn sau 30 phút.

_cs_ex là cookie liên tục và sẽ hết hạn sau 30 ngày.

_cs_id, _cs_c, _cs_optout là các cookie liên tục và sẽ hết hạn sau 13 tháng.

Bên thứ nhất (ContentSquare)

Cookie _cs_id chứa mã định danh người dùng của ContentSquare

Cookie _cs_s chứa số lượt xem trang trong phiên đang chạy cho Giải pháp ContentSquare

Cookie _cs_vars được ContentSquare sử dụng để ghi lại các biến tùy chỉnh

Cookie _cs_ex được ContentSquare sử dụng để loại trừ một số khách truy cập khỏi bộ sưu tập

Cookie _cs_c được ContentSquare sử dụng để lưu lại sự cho phép theo dõi của người dùng

Cookie _cs_optout được ContentSquare sử dụng để loại trừ một số khách truy cập khỏi bộ sưu tập

Cho phép ContentSquare thu thập dữ liệu theo chính sách (có sẵn tại https://contentsquare.com/privacy-center/privacy-policy/).
Các cookie này được dùng để tổng hợp dữ liệu tần suất và mức sử dụng nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng.

Thống kê được tạo đều ẩn danh.

__cf_bm

Cookie Liên tục (hết hạn sau 1 ngày)

Bên thứ ba (Marketo) Được Marketo sử dụng để phân biệt giữa người và bot
s_vi_cx7Bilodaaoblx7Fi

Cookie Liên tục (hết hạn sau 2 năm).

Bên thứ ba (omtrdc.net) Miền này thuộc sở hữu của Adobe và được sử dụng để cung cấp các dịch vụ phân tích và tối ưu hóa trang web cho khách hàng.
JSESSIONID

Cookie Phiên

Bên thứ ba (nr-data.net) Miền này được New Relic kiểm soát, công ty cung cấp nền tảng theo dõi hiệu suất của các ứng dụng web và di động.
yabs-sid

Cookie Phiên

Bên thứ ba (mc.yandex.ru) Miền này thuộc sở hữu của Yandex. Hoạt động kinh doanh chính: Công cụ tìm kiếm tại Nga. Miền phụ MC được liên kết với dịch vụ phân tích trang web của họ.
_lbvisitedcount

Cookie lưu trữ cục bộ

Cookie Quảng cáo

Các cookie này được dùng để cá nhân hóa trải nghiệm web của bạn với các quảng cáo có liên quan. Các cookie này thu thập thông tin như các trang đã truy cập hoặc giao dịch mua hàng được thực hiện thông qua Cửa hàng điện tử của chúng tôi.

Tên cookie Loại cookie Cookie/nguồn Mục đích/dữ liệu được thu thập
_fbp

Cookie Liên tục (hết hạn sau 90 ngày)

Bên thứ nhất Được Facebook dùng để cung cấp một loạt các sản phẩm quảng cáo, như đặt giá thầu theo thời gian thực từ các nhà quảng cáo bên thứ ba
lang
lissc
lidc
li_sugr
UserMatchHistory
bscookie
bcookie

Lang là cookie phiên và sẽ hết hạn vào cuối phiên

Lidc là cookie liên tục và sẽ hết hạn sau 1 ngày

UserMatchHistory là cookie liên tục và sẽ hết hạn sau 1 tháng

Li_sugr là cookie liên tục và sẽ hết hạn sau 3 tháng

Lissc là cookie liên tục và sẽ hết hạn sau 1 năm

Bscookie, bcookie là cookie liên tục và sẽ hết hạn sau 2 năm

Bên thứ ba (LinkedIn) Cookie Lang được LinkedIn sử dụng để đặt địa điểm/ngôn ngữ mặc định
Cookie Lidc được LinkedIn sử dụng để định tuyến.
Cookie Li_sugr được thẻ thông tin chi tiết của LinkedIn dùng làm mã định danh trình duyệt
UserMatchHistroy được nguồn cấp dữ liệu và thẻ thông tin chi tiết LinkedIn dùng để đồng bộ hóa id Quảng cáo LinkedIn
Bscookie, bcookie, lissc được sử dụng trong tất cả các yêu cầu tới LinkedIn
personalization_id

Cookie Liên tục (hết hạn sau 2 năm)

Bên thứ ba (Twitter) Được Twitter dùng cho các chức năng tích hợp và chia sẻ.
IDE

Cookie Liên tục (hết hạn sau 1 năm)

Bên thứ ba (doubleclick) Được Google DoubleClick dùng để đăng ký và báo cáo hành động của người dùng trang web sau khi xem hoặc nhấp vào một trong các quảng cáo của nhà quảng cáo nhằm đo lường hiệu quả của quảng cáo và hiển thị quảng cáo được nhắm mục tiêu cho người dùng.
NID

Cookie Liên tục (hết hạn sau 6 tháng)

Bên thứ ba (Google) Được Google sử dụng để ghi nhớ các tùy chọn của bạn và thông tin khác, chẳng hạn như ngôn ngữ ưa thích của bạn
fr

Cookie Liên tục (hết hạn sau 1 tháng)

Bên thứ ba (Facebook) Được Facebook dùng để hỗ trợ cung cấp quảng cáo hoặc nhắm mục tiêu lại.
6suuid

Cookie Liên tục (hết hạn sau 2 năm)

Bên thứ ba (6Sense) Được 6sense dùng để hiển thị những quảng cáo phù hợp hơn với bạn.
lissc

Cookie Liên tục (hết hạn sau 1 năm)

Bên thứ ba (linkedin.com) Miền này thuộc sở hữu của LinkedIn, nền tảng kết nối mạng doanh nghiệp. Cookie này thường hoạt động như một máy chủ lưu trữ của bên thứ ba, trong đó chủ sở hữu trang web đã đặt một trong các nút chia sẻ nội dung trong các trang của họ, mặc dù nội dung và dịch vụ có thể được nhúng theo những cách khác. Mặc dù các nút này bổ sung chức năng cho trang web tương ứng, cookie được đặt bất kể khách truy cập có hồ sơ LinkedIn đang hoạt động hay có đồng ý với các điều khoản và điều kiện hay không. Vì lý do này, cookie này được phân loại là miền theo dõi/nhắm mục tiêu chủ yếu.
SERVERID

Cookie Liên tục

Bên thứ ba (eyeota.net) Miền này thuộc sở hữu của Eyeota, công ty toàn cầu chuyên về dữ liệu đối tượng, hỗ trợ việc nhắm mục tiêu quảng cáo dựa trên hồ sơ khách truy cập.
i

Cookie Liên tục (hết hạn sau 1 năm)

Bên thứ ba (openx.net) Miền này thuộc sở hữu của OpenX. Hoạt động kinh doanh chính: Quảng cáo
yandexuid

Cookie Liên tục (hết hạn sau 1 năm)

Bên thứ ba (yandex.ru) Miền này thuộc sở hữu của Yandex. Hoạt động kinh doanh chính: Công cụ tìm kiếm tại Nga
__cfduid

Cookie Liên tục (hết hạn sau 30 ngày)

Bên thứ ba (pinterest.com) Miền này thuộc sở hữu của Pinterest. Hoạt động kinh doanh chính: Nền tảng Chia sẻ nội dung mạng xã hội
rlas3

Cookie Liên tục (hết hạn sau 1 năm)

Bên thứ ba (rlcdn.com) Cookie này được dùng để cung cấp nội dung quảng cáo phù hợp hơn với bạn và sở thích của bạn. Cookie này cũng được dùng để giới hạn số lần bạn nhìn thấy quảng cáo và giúp đo lường mức hiệu quả của chiến dịch quảng cáo.

Cookie Phiên

Bên thứ ba (www.facebook.com) Miền này thuộc sở hữu của Facebook, dịch vụ mạng xã hội lớn nhất thế giới. Là nhà cung cấp máy chủ lưu trữ bên thứ ba, cookie này chủ yếu thu thập dữ liệu về sở thích của người dùng thông qua các tiện ích như nút “Thích” có trên nhiều trang web. Cookie này được sử dụng để cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu cho người dùng khi đăng nhập vào các dịch vụ tương ứng. Vào năm 2014, cookie này cũng bắt đầu cung cấp quảng cáo nhắm mục tiêu theo hoạt động trên các trang web khác, tương tự như hầu hết các công ty tiếp thị trực tuyến chuyên biệt.
disqus_unique

Cookie Liên tục (hết hạn sau 1 năm)

Bên thứ ba (disqus.com) Miền này thuộc sở hữu của Discus. Hoạt động kinh doanh chính: Discus cung cấp phần mềm diễn đàn thảo luận cho phép chủ sở hữu trang web đưa chức năng mạnh mẽ vào trang web của họ. Trên một số diễn đàn, cookie này còn cho phép chủ sở hữu trang web bán không gian cho các nhà quảng cáo với khả năng nhắm mục tiêu đến người xem dựa trên sở thích.
uid

Cookie Liên tục (hết hạn sau 180 ngày)

Bên thứ ba (turn.com) Miền này thuộc sở hữu của Turn. Hoạt động kinh doanh chính: Nhà cung cấp Nền tảng quản lý dữ liệu và tiếp thị
GPS

Cookie Liên tục

Bên thứ ba (youtube.com) YouTube là nền tảng thuộc sở hữu của Google, được dùng để lưu trữ và chia sẻ video. YouTube thu thập dữ liệu người dùng thông qua các video được nhúng trong các trang web, được tổng hợp với dữ liệu hồ sơ từ các dịch vụ khác của Google để hiển thị quảng cáo được nhắm mục tiêu cho khách truy cập web trên nhiều trang web của riêng họ và các trang web khác.
B

Cookie Liên tục (hết hạn sau 1 năm)

Bên thứ ba (yahoo.com) Miền này thuộc sở hữu của Yahoo. Hoạt động kinh doanh chính: Tìm kiếm/Quảng cáo
gdpr_status

Cookie Liên tục (hết hạn sau 185 ngày)

Bên thứ ba (media.net) Media.net là mạng công nghệ quảng cáo trực tuyến toàn cầu.
VISITOR_INFO1_LIVE

Cookie Liên tục (hết hạn sau 180 ngày)

Bên thứ ba (youtube.com) Cookie này được sử dụng làm mã nhận dạng duy nhất để theo dõi việc xem video
everest_g_v2

Cookie Liên tục (hết hạn sau 1 năm)

Bên thứ ba (everesttech.net) Miền này thuộc sở hữu của Adobe. Hoạt động kinh doanh chính: Quảng cáo
demdex

Cookie Liên tục (hết hạn sau 180 ngày)

Bên thứ ba (demdex.net) Cookie này giúp Adobe Audience Manager thực hiện các chức năng cơ bản như nhận dạng khách truy cập, đồng bộ hóa ID, phân đoạn, lập mô hình, báo cáo, v.v.
audience

Cookie Liên tục (hết hạn sau 1 năm)

Bên thứ ba (spotxchange.com) Miền này thuộc sở hữu của spotxchange. Hoạt động kinh doanh chính: Quảng cáo qua video
everest_session_v2

Cookie Phiên

Bên thứ ba (everesttech.net) Miền này thuộc sở hữu của Adobe. Hoạt động kinh doanh chính: Quảng cáo
dpm

Cookie Liên tục (hết hạn sau 180 ngày)

Bên thứ ba (dpm.demdex.net) Miền này thuộc sở hữu của Adobe Audience Manager. Hoạt động kinh doanh chính: Lập hồ sơ trực tuyến để tiếp thị nhắm mục tiêu.
NID

Cookie Liên tục (hết hạn sau 183 ngày)

Bên thứ ba (google.com) Miền này thuộc sở hữu của Google Inc. Mặc dù Google chủ yếu được biết đến như một công cụ tìm kiếm, công ty cung cấp nhiều loại sản phẩm và dịch vụ khác nhau. Tuy nhiên, nguồn thu chính của Google là quảng cáo. Google theo dõi người dùng một cách rộng rãi thông qua các sản phẩm và trang web của mình cũng như các công nghệ được nhúng vào hàng triệu trang web trên khắp thế giới. Google sử dụng dữ liệu thu thập được từ hầu hết các dịch vụ này để lập hồ sơ sở thích của người dùng web và bán không gian quảng cáo cho các tổ chức dựa trên hồ sơ sở thích đó cũng như điều chỉnh quảng cáo với nội dung trên các trang mà quảng cáo của khách hàng xuất hiện.
euds

Cookie Phiên

Bên thứ ba (rfihub.com) Miền này thuộc sở hữu của Rocketfuel. Hoạt động kinh doanh chính: Quảng cáo
smd

Cookie Liên tục (hết hạn sau 390 ngày)

Bên thứ ba (rfihub.com) Miền này thuộc sở hữu của Rocketfuel. Hoạt động kinh doanh chính: Quảng cáo
bcookie

Cookie Liên tục (hết hạn sau 730 ngày)

Bên thứ ba (linkedin.com) Miền này thuộc sở hữu của LinkedIn, nền tảng kết nối mạng doanh nghiệp. Cookie này thường hoạt động như một máy chủ lưu trữ của bên thứ ba, trong đó chủ sở hữu trang web đã đặt một trong các nút chia sẻ nội dung ở các trang của họ, mặc dù nội dung và dịch vụ có thể được nhúng theo những cách khác. Mặc dù các nút này bổ sung chức năng cho trang web tương ứng, cookie được đặt bất kể khách truy cập có hồ sơ LinkedIn đang hoạt động hay có đồng ý với các điều khoản và điều kiện hay không. Vì lý do này, cookie này được phân loại là miền theo dõi/nhắm mục tiêu chủ yếu.
UserMatchHistory

Cookie Liên tục (hết hạn sau 30 ngày)

Bên thứ ba (linkedin.com) Miền này thuộc sở hữu của LinkedIn, nền tảng kết nối mạng doanh nghiệp. Cookie này thường hoạt động như một máy chủ lưu trữ của bên thứ ba, trong đó chủ sở hữu trang web đã đặt một trong các nút chia sẻ nội dung ở các trang của họ, mặc dù nội dung và dịch vụ có thể được nhúng theo những cách khác. Mặc dù các nút này bổ sung chức năng cho trang web tương ứng, cookie được đặt bất kể khách truy cập có hồ sơ LinkedIn đang hoạt động hay có đồng ý với các điều khoản và điều kiện hay không. Vì lý do này, cookie này được phân loại là miền theo dõi/nhắm mục tiêu chủ yếu.
cmd

Cookie Liên tục (hết hạn sau 390 ngày)

Bên thứ ba (rfihub.com) Miền này thuộc sở hữu của Rocketfuel. Hoạt động kinh doanh chính: Quảng cáo
BIGipServersjrtp8_https

Cookie Liên tục (hết hạn sau 390 ngày)

Bên thứ ba (sjrtp8.marketo.com) Tên cookie này được liên kết với bộ sản phẩm BIG-IP từ công ty F5. Thường được liên kết với việc quản lý các phiên trên máy chủ cân bằng tải để đảm bảo các yêu cầu của người dùng được định tuyến nhất quán đến máy chủ phù hợp. Gốc phổ biến BIGipServer thường được theo sau bởi một tên miền, thường là tên miền mà cookie được lưu trữ trên đó, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.
ruds

Cookie Phiên (hết hạn sau 390 ngày)

Bên thứ ba (rfihub.com) rXXXXXXXXXX
test_cookie

Cookie Liên tục

Bên thứ ba (doubleclick) test_cookie
test_cookie

Cookie Liên tục

Bên thứ ba (doubleclick) test_cookie
_pinterest_cm

Cookie Liên tục (hết hạn sau 365 ngày)

Bên thứ ba (pinterest.com) Miền này thuộc sở hữu của Pinterest. Hoạt động kinh doanh chính: Nền tảng Chia sẻ nội dung mạng xã hội
tuuid_lu

Cookie Liên tục (hết hạn sau 365 ngày)

Bên thứ ba (bidwitch.net) Miền này thuộc sở hữu của IPONWEB và được sử dụng để cung cấp nền tảng đặt giá thầu thời gian thực cho quảng cáo trực tuyến.
ATN

Cookie Liên tục (hết hạn sau 730 ngày)

Bên thứ ba (atdmt.com) Miền này thuộc sở hữu của Atlas Solutions, công ty thuộc sở hữu của Facebook. Atlas là một doanh nghiệp quảng cáo trực tuyến, nhắm mục tiêu người dùng thông qua việc theo dõi hoạt động trên web của họ. Từ 09/2014, công ty tái khởi trương dưới quyền sở hữu của Facebook, hứa hẹn khả năng tiếp cận những người dùng đã xác định và nhắm mục tiêu quảng cáo dựa trên hồ sơ được tạo bằng dữ liệu người dùng của Facebook.
IDE

Cookie Liên tục (hết hạn sau 390 ngày)

Bên thứ ba (doubleclick) Miền này thuộc sở hữu của Doubleclick (Google). Hoạt động kinh doanh chính: Doubleclick là nền tảng trao đổi quảng cáo đặt giá thầu theo thời gian thực của Google
bkdc

Cookie Liên tục (hết hạn sau 180 ngày)

Bên thứ ba (bluekai.com) Miền này thuộc sở hữu của Blue Kai. Hoạt động kinh doanh chính: Quảng cáo/Nhắm mục tiêu khách hàng
KRTBCOOKIE_xxxx

Cookie Liên tục (hết hạn sau 90 ngày)

Bên thứ ba (pubmatic.com) Cookie này được dùng để tương quan ID với ID của các đối tác Pubmatic (chẳng hạn như khách hàng trên nền tảng bên yêu cầu hoặc các công ty công nghệ quảng cáo khác). Pubmatic chuyển thông tin được lưu trữ bởi đối tác trong cookie này cho đối tác khi họ đang xem xét có mua quảng cáo hay không. Điều này cho phép đối tác đưa ra quyết định tốt hơn về việc có nên hiển thị quảng cáo cho bạn hay không.
A3

Cookie Liên tục (hết hạn sau 365 ngày)

Bên thứ ba (yahoo.com) Miền này thuộc sở hữu của Yahoo. Hoạt động kinh doanh chính: Tìm kiếm/Quảng cáo
AA003

Cookie Liên tục (hết hạn sau 90 ngày)

Bên thứ ba (atdmt.com) Miền này thuộc sở hữu của Atlas Solutions, công ty thuộc sở hữu của Facebook. Atlas là một doanh nghiệp quảng cáo trực tuyến, nhắm mục tiêu người dùng thông qua việc theo dõi hoạt động trên web của họ. Từ 09/2014, công ty tái khởi trương dưới quyền sở hữu của Facebook, hứa hẹn khả năng tiếp cận những người dùng đã xác định và nhắm mục tiêu quảng cáo dựa trên hồ sơ được tạo bằng dữ liệu người dùng của Facebook.
YSC

Cookie Phiên

Bên thứ ba (youtube.com) YouTube là nền tảng thuộc sở hữu của Google, được dùng để lưu trữ và chia sẻ video. YouTube thu thập dữ liệu người dùng thông qua các video được nhúng trong các trang web, được tổng hợp với dữ liệu hồ sơ từ các dịch vụ khác của Google để hiển thị quảng cáo được nhắm mục tiêu cho khách truy cập web trên nhiều trang web của riêng họ và các trang web khác.
lang

Cookie Phiên

Bên thứ ba (linkedin.com, ads.linkedin.com) Miền này thuộc sở hữu của LinkedIn, nền tảng kết nối mạng doanh nghiệp. Cookie này thường hoạt động như một máy chủ lưu trữ của bên thứ ba, trong đó chủ sở hữu trang web đã đặt một trong các nút chia sẻ nội dung trong các trang của họ, mặc dù nội dung và dịch vụ có thể được nhúng theo những cách khác. Mặc dù các nút này bổ sung chức năng cho trang web tương ứng, cookie được đặt bất kể khách truy cập có hồ sơ LinkedIn đang hoạt động hay có đồng ý với các điều khoản và điều kiện hay không. Vì lý do này, cookie này được phân loại là miền theo dõi/nhắm mục tiêu chủ yếu.
personalization_id

Cookie Liên tục (hết hạn sau 730 ngày)

Bên thứ ba (twitter.com) Miền này thuộc sở hữu của Twitter. Hoạt động kinh doanh chính: Dịch vụ mạng xã hội. Trong đó Twitter hoạt động như một máy chủ lưu trữ của bên thứ ba, thu thập dữ liệu thông qua một loạt các trình cắm và tích hợp, chủ yếu được sử dụng để theo dõi và nhắm mục tiêu.
BIGipServersjrtp8_https

Cookie Liên tục (hết hạn sau 730 ngày)

Bên thứ ba (sjrtp8-cdn.marketo.com) Tên cookie này được liên kết với bộ sản phẩm BIG-IP từ công ty F5. Thường được liên kết với việc quản lý các phiên trên máy chủ cân bằng tải để đảm bảo các yêu cầu của người dùng được định tuyến nhất quán đến máy chủ phù hợp. Gốc phổ biến BIGipServer thường được theo sau bởi một tên miền, thường là tên miền mà cookie được lưu trữ trên đó, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.
fr

Cookie Liên tục (hết hạn sau 90 ngày)

Bên thứ ba (facebook.com) Chứa tổ hợp ID duy nhất của trình duyệt và người dùng, được dùng cho quảng cáo được nhắm mục tiêu.rXXXXXXXXXX
_kuid_

Cookie Liên tục (hết hạn sau 180 ngày)

Bên thứ ba (krxd.net) Miền này thuộc sở hữu của Krux Digital, một công ty Hoa Kỳ cung cấp nền tảng quản lý dữ liệu, cho phép lập hồ sơ theo thời gian thực về sở thích của khách truy cập.
i

Cookie Liên tục (hết hạn sau 365 ngày)

Bên thứ ba (yandex.ru) Miền này thuộc sở hữu của Yandex. Hoạt động kinh doanh chính: Công cụ tìm kiếm tại Nga
__jid

Cookie Liên tục

Bên thứ ba (disqus.com) Miền này thuộc sở hữu của Discus. Hoạt động kinh doanh chính: Discus cung cấp phần mềm diễn đàn thảo luận cho phép chủ sở hữu trang web đưa chức năng mạnh mẽ vào trang web của họ. Trên một số diễn đàn, cookie này còn cho phép chủ sở hữu trang web bán không gian cho các nhà quảng cáo với khả năng nhắm mục tiêu đến người xem dựa trên sở thích.
lang

Cookie Phiên

Bên thứ ba (cdn.syndication.twimg.com) Miền này thuộc sở hữu của Twitter. Hoạt động kinh doanh chính: Dịch vụ mạng xã hội. Trong đó Twitter hoạt động như một máy chủ lưu trữ của bên thứ ba, thu thập dữ liệu thông qua một loạt các trình cắm và tích hợp, chủ yếu được sử dụng để theo dõi và nhắm mục tiêu. Twitter hiện không cung cấp thông tin về việc sử dụng các cookie cụ thể.
B

Cookie Liên tục (hết hạn sau 365 ngày)

Bên thứ ba (yahoo.com) Miền này thuộc sở hữu của Yahoo. Hoạt động kinh doanh chính: Tìm kiếm/Quảng cáo
pxrc

Cookie Liên tục (hết hạn sau 60 ngày)

Bên thứ ba (rlcdn.com) Miền này thuộc sở hữu của Live Ramp Inc, nhà cung cấp nền tảng tiếp thị nhắm mục tiêu và lập hồ sơ.
lidc

Cookie Liên tục (hết hạn sau 1 ngày)

Bên thứ ba (linkedin.com) Miền này thuộc sở hữu của LinkedIn, nền tảng kết nối mạng doanh nghiệp. Cookie này thường hoạt động như một máy chủ lưu trữ của bên thứ ba, trong đó chủ sở hữu trang web đã đặt một trong các nút chia sẻ nội dung trong các trang của họ, mặc dù nội dung và dịch vụ có thể được nhúng theo những cách khác. Mặc dù các nút này bổ sung chức năng cho trang web tương ứng, cookie được đặt bất kể khách truy cập có hồ sơ LinkedIn đang hoạt động hay có đồng ý với các điều khoản và điều kiện hay không. Vì lý do này, cookie này được phân loại là miền theo dõi/nhắm mục tiêu chủ yếu.
ev_sync_dd

Cookie Liên tục (hết hạn sau 31 ngày)

Bên thứ ba (everesttech.net) Miền này thuộc sở hữu của Adobe. Hoạt động kinh doanh chính: Quảng cáo
ymex

Cookie Liên tục (hết hạn sau 365 ngày)

Bên thứ ba (yandex.ru) Miền này thuộc sở hữu của Yandex. Hoạt động kinh doanh chính: Công cụ tìm kiếm tại Nga
bscookie

Cookie Liên tục (hết hạn sau 730 ngày)

Bên thứ ba (linkedin.com) Miền này thuộc sở hữu của LinkedIn, nền tảng kết nối mạng doanh nghiệp. Cookie này thường hoạt động như một máy chủ lưu trữ của bên thứ ba, trong đó chủ sở hữu trang web đã đặt một trong các nút chia sẻ nội dung ở các trang của họ, mặc dù nội dung và dịch vụ có thể được nhúng theo những cách khác. Mặc dù các nút này bổ sung chức năng cho trang web tương ứng, cookie được đặt bất kể khách truy cập có hồ sơ LinkedIn đang hoạt động hay có đồng ý với các điều khoản và điều kiện hay không. Vì lý do này, cookie này được phân loại là miền theo dõi/nhắm mục tiêu chủ yếu.
dextp

Cookie Liên tục (hết hạn sau 180 ngày)

Bên thứ ba (demdex.net) Miền này thuộc sở hữu của Adobe – Trình quản lý khách hàng. Hoạt động kinh doanh chính: Lập hồ sơ trực tuyến để tiếp thị nhắm mục tiêu.
mte_use_lonpoll

Cookie Liên tục (hết hạn sau 30 ngày)

Bên thứ ba (www.ustream.tv) Miền này thuộc sở hữu của Ustream Inc., công ty cung cấp dịch vụ phát sóng trực tiếp nội dung video trên các trang web. Chính sách quyền riêng tư của họ tuyên bố rằng cookie này sử dụng dữ liệu được thu thập thông qua các dịch vụ cho mục đích quảng cáo được nhắm mục tiêu và bao gồm việc chia sẻ dữ liệu với các bên thứ ba cho mục đích này.
tmr_detect

Cookie Liên tục (hết hạn sau 1 ngày)

Bên thứ ba (vk.com) Miền giới thiệu tiếp thị liên kết
PHPSESSID

Cookie Phiên

Bên thứ ba (www.ustream.tv) Miền này thuộc sở hữu của Ustream Inc., công ty cung cấp dịch vụ phát sóng trực tiếp nội dung video trên các trang web. Chính sách quyền riêng tư của họ tuyên bố rằng cookie này sử dụng dữ liệu được thu thập thông qua các dịch vụ cho mục đích quảng cáo được nhắm mục tiêu và bao gồm việc chia sẻ dữ liệu với các bên thứ ba cho mục đích này.
UIDR

Cookie Liên tục (hết hạn sau 720 ngày)

Bên thứ ba (scorecardresearch.com) Miền này thuộc sở hữu của ScorecardResearch (comScore). Hoạt động kinh doanh chính: Quảng cáo. Các cookie trong miền này có vòng đời 2 năm.
tmr_tcdhn

Cookie Liên tục (hết hạn sau 720 ngày)

Bên thứ ba (vk.com) Miền giới thiệu tiếp thị liên kết
FTID

Cookie Liên tục (hết hạn sau 366 ngày)

Bên thứ ba (mail.ru) Miền này thuộc sở hữu của công ty Mail.ru., có trụ sở tại Nga. Mặc dù cung cấp các dịch vụ liên lạc điện tử, cookie này cũng sử dụng dữ liệu cá nhân để hiển thị quảng cáo vì đây là nguồn doanh thu chính.
SSCVER

Cookie Liên tục (hết hạn sau 390 ngày)

Bên thứ ba (imrworldwide.com) Miền này thuộc sở hữu của Nielsen. Hoạt động kinh doanh chính: Lập hồ sơ người dùng cho quảng cáo trực tuyến
ustream-guest

Cookie Phiên

Bên thứ ba (www.ustream.tv) Miền này thuộc sở hữu của Ustream Inc., công ty cung cấp dịch vụ phát sóng trực tiếp nội dung video trên các trang web. Chính sách quyền riêng tư của họ tuyên bố rằng cookie này sử dụng dữ liệu được thu thập thông qua các dịch vụ cho mục đích quảng cáo được nhắm mục tiêu và bao gồm việc chia sẻ dữ liệu với các bên thứ ba cho mục đích này.
tmr_reqNum

Cookie Liên tục (hết hạn sau 333 ngày)

Bên thứ ba (vk.com) Miền giới thiệu tiếp thị liên kết
IMRID

Cookie Liên tục (hết hạn sau 390 ngày)

Bên thứ ba (imrworldwide.com) Miền này thuộc sở hữu của Nielsen. Hoạt động kinh doanh chính: Lập hồ sơ người dùng cho quảng cáo trực tuyến
VID

Cookie Liên tục (hết hạn sau 366 ngày)

Bên thứ ba (mail.ru) Miền này thuộc sở hữu của công ty Mail.ru., có trụ sở tại Nga. Mặc dù cung cấp các dịch vụ liên lạc điện tử, cookie này cũng sử dụng dữ liệu cá nhân để hiển thị quảng cáo vì đây là nguồn doanh thu chính.
VID

Cookie Liên tục (hết hạn sau 366 ngày)

Bên thứ ba (mail.ru) Miền này thuộc sở hữu của công ty Mail.ru., có trụ sở tại Nga. Mặc dù cung cấp các dịch vụ liên lạc điện tử, cookie này cũng sử dụng dữ liệu cá nhân để hiển thị quảng cáo vì đây là nguồn doanh thu chính.
ad-privacy

Cookie Liên tục (hết hạn sau 1898 ngày)

Bên thứ ba (amazon-adsystem.com) Miền này thuộc sở hữu của nhà bán lẻ trực tuyến Amazon và được dùng như một phần của chương trình tiếp thị liên kết.
ab_test_1

Cookie Liên tục (hết hạn sau 5 ngày)

Bên thứ ba (www.ustream.tv) Miền này thuộc sở hữu của Ustream Inc., công ty cung cấp dịch vụ phát sóng trực tiếp nội dung video trên các trang web. Chính sách quyền riêng tư của họ tuyên bố rằng cookie này sử dụng dữ liệu được thu thập thông qua các dịch vụ cho mục đích quảng cáo được nhắm mục tiêu và bao gồm việc chia sẻ dữ liệu với các bên thứ ba cho mục đích này.
UID

Cookie Liên tục (hết hạn sau 720 ngày)

Bên thứ ba (scorecardresearch.com) Miền này thuộc sở hữu của ScorecardResearch (comScore). Hoạt động kinh doanh chính: Quảng cáo. Các cookie trong miền này có vòng đời 2 năm.
remixlang

Cookie Liên tục (hết hạn sau 364 ngày)

Bên thứ ba (vk.com) Miền giới thiệu tiếp thị liên kết
ab_test_2

Cookie Liên tục (hết hạn sau 5 ngày)

Bên thứ ba (www.ustream.tv) Miền này thuộc sở hữu của Ustream Inc., công ty cung cấp dịch vụ phát sóng trực tiếp nội dung video trên các trang web. Chính sách quyền riêng tư của họ tuyên bố rằng cookie này sử dụng dữ liệu được thu thập thông qua các dịch vụ cho mục đích quảng cáo được nhắm mục tiêu và bao gồm việc chia sẻ dữ liệu với các bên thứ ba cho mục đích này.
ad-id

Cookie Liên tục (hết hạn sau 256 ngày)

Bên thứ ba (amazon-adsystem.com) Miền này thuộc sở hữu của nhà bán lẻ trực tuyến Amazon và được dùng như một phần của chương trình tiếp thị liên kết.
tmr_lvid, tmr_lvidTS

Cookie Liên tục (hết hạn sau 333 ngày)

Bên thứ ba (vk.com) Miền giới thiệu tiếp thị liên kết

Cookie Bắt buộc

Những cookie này là bắt buộc để trang web hoạt động bình thường trên thiết bị của bạn. Các cookie này thu thập thông tin như vị trí (đối với cài đặt ngôn ngữ), quản lý tài khoản, đăng ký sự kiện, cài đặt trình điều khiển hoặc tùy chọn email.

Tên cookie Loại cookie COOKIE/Nguồn Mục đích/dữ liệu được thu thập
__NV_DD3
__NV_DD3Manual

Cookie Phiên

Bên thứ nhất Cho phép đề xuất tải xuống trình điều khiển cho
phần cứng NVIDIA được cài đặt trên thiết bị khi
bạn yêu cầu quét tự động hoặc thủ công thiết bị tại https://www.nvidia.com/Download
/index.aspx?lang=en-us
. Chi tiết GPU phần cứng của bạn
được lưu trữ cho phiên trình duyệt.
__NV_nvJson

Cookie Liên tục (hết hạn sau 1 tháng).

Bên thứ nhất Khuyến nghị trình điều khiển thích hợp cho lượt truy cập
trong tương lai khi bạn quét hệ thống bằng công cụ tìm kiếm trình điều khiển mới nhất, trình phân tích GPU và các tùy chọn quét thiết bị khác (có tại
https://www.geforce.com/drivers).
OperatingSystem
ProductSeries
ProductSeriesType
ProductType
Language
Cookie Liên tục (hết hạn sau 1 năm). Bên thứ nhất Tùy chọn cửa hàng bạn chọn khi bạn thay đổi
lựa chọn thả xuống thông qua tìm kiếm trình điều khiển thủ công trên trang tải xuống trình điều khiển NVIDIA (có tại https://www.geforce.com/drivers)
__NVEU_SSO / __NVSESSION Cookie Phiên Bên thứ nhất Lưu trữ thông tin đăng nhập khi bạn đăng nhập vào trang hồ sơ người đăng ký bản tin qua email.
__NVEU_UID Cookie Liên tục (hết hạn sau 1 tháng). Bên thứ nhất Lưu trữ ID duy nhất của bạn như một phần của xác minh bảo mật khi bạn đăng nhập vào trang hồ sơ người đăng ký bản tin.
NVIDIADefaultLang Cookie Liên tục (hết hạn sau 1 năm). Bên thứ nhất Ghi nhớ trang web quốc gia của địa phương khi bạn chọn ngôn ngữ. Trong những lần truy cập sau này, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang địa phương có liên quan.
CookiePolicy Cookie Liên tục (hết hạn sau 1 năm). Bên thứ nhất Chấp nhận chính sách cookie này sau khi bạn truy cập trang web NVIDIA.
has_js Cookie Phiên Bên thứ nhất (developer.nvidia.com) Drupal sử dụng cookie này để cho biết trình duyệt của khách truy cập có bật JavaScript hay không.
SSESS Cookie Liên tục (hết hạn sau 23 ngày). Bên thứ nhất (developer.nvidia.com) Cookie Liên tục cho chức năng người dùng được xác thực của developer.nvidia.com
visid_incap_ Cookie Liên tục (hết hạn sau 1 năm). Bên thứ nhất DDoS Protectiona và Tường lửa ứng dụng web của Incapsula: cookie này liên kết các phiên nhất định với khách truy cập cụ thể (khách truy cập đại diện cho một máy tính cụ thể). Để xác định các khách hàng đã truy cập Incapsula. Cookie duy nhất tồn tại trong thời gian 12 tháng.
__g_c Cookie Phiên Bên thứ nhất Tên cookie này được liên kết với phần mềm của Gomez Networks, giúp giám sát hiệu suất của các ứng dụng web cân bằng tải.
AWSELB Cookie Phiên Bên thứ nhất (store.nvidia.com) Tên cookie này được liên kết với chức năng Cân bằng tải đàn hồi của Amazon Web Services để định tuyến yêu cầu của khách hàng trên máy chủ.
__cf_bm Cookie Liên tục (hết hạn sau 1 năm). Bên thứ nhất (info.nvidia.com) Cookie __cf_bm là cookie cần thiết để hỗ trợ Cloudflare Bot Management, hiện đang ở phiên bản beta riêng tư. Là một phần của dịch vụ quản lý bot của chúng tôi, cookie này giúp quản lý lưu lượng truy cập đến phù hợp với các tiêu chí liên quan đến bot.
__cfduid Cookie Liên tục (hết hạn sau 394 ngày). Bên thứ nhất (info.nvidia.com) Cookie liên kết với các trang web sử dụng CloudFlare, được dùng để tăng tốc thời gian tải trang. Theo CloudFlare, cookie này được dùng để ghi đè bất kỳ hạn chế bảo mật nào dựa trên địa chỉ IP mà khách truy cập đến. Cookie này không chứa bất kỳ thông tin nhận dạng người dùng nào.
PHPSESSID Cookie Phiên Bên thứ nhất Cookie được tạo bởi các ứng dụng dựa trên ngôn ngữ PHP. Đây là mã định danh mục đích chung được dùng để duy trì các biến của phiên người dùng. Cookie này thường là một số được tạo ngẫu nhiên, cách cookie này được sử dụng có thể riêng biệt theo trang web, nhưng một ví dụ điển hình là duy trì trạng thái đăng nhập cho người dùng giữa các trang.
ASPSESSIONIDXXXXXXXX Cookie Phiên Bên thứ nhất Tên cookie này thường được kết hợp với việc sử dụng làm cookie phiên nền tảng mục đích chung, được sử dụng bởi các trang web được ghi bằng công nghệ dựa trên Microsoft ASP. Cấu trúc của tên cookie là một gốc chung – ASPSESSIONID, theo sau là một chuỗi các chữ cái duy nhất. Cookie này thường được máy chủ dùng để duy trì phiên người dùng ẩn danh.
__g_u Cookie Phiên Bên thứ nhất Tên cookie này được liên kết với phần mềm của Gomez Networks, giúp giám sát hiệu suất của các ứng dụng web cân bằng tải.
BIGipServersj14web-nginx-app_https Cookie Phiên Bên thứ nhất (info.nvidia.com) Tên cookie này được liên kết với bộ sản phẩm BIG-IP từ công ty F5. Thường được liên kết với việc quản lý các phiên trên máy chủ cân bằng tải để đảm bảo các yêu cầu của người dùng được định tuyến nhất quán đến đúng máy chủ. Gốc phổ biến BIGipServer thường được theo sau bởi một tên miền, thường là tên miền mà cookie được lưu trữ trên đó, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.
ASP.NET_SessionId Cookie Phiên Bên thứ nhất Cookie phiên nền tảng mục đích chung, được sử dụng bởi các trang web được ghi bằng công nghệ dựa trên Miscrosoft .NET. Thường được sử dụng để duy trì phiên người dùng ẩn danh bởi máy chủ.
JSESSIONID Cookie Phiên Bên thứ nhất Cookie phiên nền tảng mục đích chung, được sử dụng bởi các trang web được ghi bằng JSP. Thường được máy chủ dùng để duy trì phiên người dùng ẩn danh.
incap_ses_incap_ses_1176_1639546 Cookie Phiên Bên thứ nhất Cookie phiên nền tảng mục đích chung, được sử dụng bởi các trang web được ghi bằng JSP. Thường được máy chủ dùng để duy trì phiên người dùng ẩn danh.
_gd############# Cookie Liên tục (hết hạn sau 2 năm). Bên thứ nhất Cookie này không chứa thông tin nhận dạng và được Impact Radius sử dụng để chẩn đoán. Đây là dịch vụ mà chúng tôi sử dụng để theo dõi tiền hoa hồng đăng ký cho chương trình liên kết. Chúng tôi đã phân loại cookie này trong mục Chức năng vì cookie này cần thiết cho hoạt động của chương trình liên kết.
__atuvs Cookie Liên tục Bên thứ nhất Cookie này được liên kết với tiện ích chia sẻ xã hội AddThis, vốn thường được nhúng vào các trang web, cho phép khách truy cập chia sẻ nội dung với nhiều nền tảng mạng và chia sẻ. Đây được coi là một cookie mới từ AddThis chưa được ghi nhận, nhưng đã được phân loại dựa trên giả định rằng cookie này phục vụ mục đích tương tự như các cookie khác do dịch vụ đặt.
__unam Cookie Liên tục (hết hạn sau 275 ngày) Bên thứ nhất Cookie này thường được liên kết với tiện ích chia sẻ xã hội ShareThis được đặt trong trang web, cho phép chia sẻ nội dung trên các mạng xã hội khác nhau. Cookie này tính số lượt nhấp và lượt chia sẻ của trang.
__zlcmid Cookie Liên tục (hết hạn sau 1 năm) Bên thứ nhất Tiện ích trò chuyện trực tiếp đặt cookie để lưu trữ ID Zopim Live Chat được dùng để xác định thiết bị qua các lượt truy cập.
__atuvc Cookie Liên tục (hết hạn sau 395 ngày) Bên thứ nhất Cookie này được liên kết với tiện ích chia sẻ xã hội AddThis, vốn thường được nhúng vào các trang web, cho phép khách truy cập chia sẻ nội dung với nhiều nền tảng mạng và chia sẻ. Cookie này lưu trữ số lượt chia sẻ trang được cập nhật.
current_tenant Cookie Liên tục (hết hạn sau 4 ngày). Bên thứ ba (auth0) Cho phép xác thực người dùng an toàn, đồng thời đảm bảo tính bảo mật của người dùng trên trang web và dữ liệu trong trang web của chúng tôi.
auth0l Cookie Liên tục (hết hạn sau 4 ngày). Bên thứ ba (auth0)
ajs_user_id Cookie Liên tục (hết hạn sau 1 năm). Bên thứ ba (auth0)
_fbp Cookie Liên tục (hết hạn sau 3 tháng). Bên thứ ba (auth0)
OptanonConsent Cookie Liên tục (hết hạn sau 6 tháng). Bên thứ ba (auth0)
ajs_anonymous_id Cookie Liên tục (hết hạn sau 6 tháng). Bên thứ ba (auth0)
RrRL1iTsgXOgVF4_ Cookie Vĩnh viễn Bên thứ nhất Cho phép Nvidia thu thập các đoạn nhật ký được gửi từ cùng một phiên bản của ứng dụng khách trên trình duyệt GFN và định tuyến chúng đến một nút máy chủ cụ thể. Cookie vẫn tồn tại trong khoảng 24 giờ. Xem hình ảnh đính kèm để biết thời gian hết hạn.
__zlcid Cookie Vĩnh viễn Bên thứ ba (static.zdassets.com) Miền này thuộc sở hữu của Zendesk. Miền cụ thể này cho công ty đảm bảo rằng tất cả các tính năng và chức năng của Zendesk được thêm vào trang web một cách chính xác.
__cfduid Cookie Liên tục (hết hạn sau 30 ngày) Bên thứ ba (rawgit.com) Miền này thuộc sở hữu của RawGit, một dịch vụ được sử dụng để cung cấp các tệp raw trực tiếp từ GitHub.
lightstep_guid/gfn-client Cookie Liên tục [hết hạn sau 1 tuần] Bên thứ ba (Lightstep) Cho phép Lightstep nhóm các đoạn được gửi từ cùng một ứng dụng khách.
lightstep_session_id Cookie Liên tục [hết hạn sau 1 tuần] Bên thứ ba (Lightstep) Cần được nhóm GFN cập nhật
_ym_uid Cookie Liên tục [hết hạn sau 365 ngày] Bên thứ nhất Những cookie này được dùng để xác định người dùng trang web
_ym_uid Cookie Liên tục [hết hạn sau 365 ngày] Bên thứ ba (roundme.com) Những cookie này được dùng để xác định người dùng trang web
_ym_visorc_50069182 Cookie Liên tục Bên thứ nhất Các cookie này được dùng để xác định xem người dùng truy cập trang web từ nguồn nào
X-DR-CURRENCY Cookie Liên tục Bên thứ nhất (store.nvidia.com) Cookie này được dùng để lưu trữ loại tiền tệ đã chọn của người dùng.
X-DR-LOCALE Cookie Liên tục Bên thứ nhất (store.nvidia.com) Cookie này được dùng để lưu trữ nội dung bản địa hóa do người dùng chọn.
_ym_mp2_substs_50069182 Cookie Liên tục Bên thứ nhất Cookie này được dùng cho Cuộc gọi nhắm mục tiêu
bn_cp Cookie Liên tục [hết hạn sau 1 ngày] Bên thứ nhất Cookie này được dùng để quản lý nội dung biểu ngữ của tin nhắn.
__zlcstore Cookie Liên tục Bên thứ nhất Tính năng trợ giúp được triển khai trên trang web giúp khách truy cập có thể tương tác với bộ phận hỗ trợ khách hàng.
cerosexperiencetracking Cookie Liên tục [hết hạn sau 365 ngày] Bên thứ nhất Cookie này được dùng để cung cấp nội dung quảng cáo phù hợp hơn với bạn và sở thích của bạn.
hatch_cid Cookie Liên tục [hết hạn sau 30 ngày] Bên thứ ba (asset.adobedtm.com) Giúp đo lường mức hiệu quả của chiến dịch khi bạn nhấp vào trang NVIDIA như một phần của chiến dịch tiếp thị.
sc_cvp Cookie Liên tục [hết hạn sau 30 ngày] Bên thứ nhất (nvidia.com, images.nvidia.com, nv.quadro-selector.com) Cookie này được dùng để theo dõi mức hiệu quả của chiến dịch
sc_cvp Cookie Liên tục [hết hạn sau 30 ngày] Bên thứ ba (asset.adobedtm.com) Cookie này được dùng để theo dõi mức hiệu quả của chiến dịch 
X-DR-SHOPPER-nvidia Cookie Liên tục [hết hạn sau 365 ngày] Bên thứ nhất (store.nvidia.com) Cookie này được dùng để cung cấp trải nghiệm mua hàng phù hợp hơn với bạn và sở thích của bạn.
_ie_cpn Cookie Liên tục Bên thứ nhất Cookie này được dùng để cung cấp trải nghiệm mua hàng phù hợp hơn với bạn và sở thích của bạn.
trwv.lvd Cookie Liên tục Bên thứ nhất Cookie này giúp Google Tag Manager đặt hầu hết các trình theo dõi của bạn cũng như Google Analytics.
trwsb.stu Cookie Liên tục Bên thứ nhất Cookie này giúp Google Tag Manager đặt hầu hết các trình theo dõi của bạn cũng như Google Analytics.
X-DR-THEME Cookie Liên tục Bên thứ nhất (store.nvidia.com) Cookie này được dùng để cung cấp trải nghiệm mua hàng phù hợp hơn với bạn và sở thích của bạn.
trwv.uid Cookie Liên tục [hết hạn sau 730 ngày] Bên thứ nhất Cookie này giúp Google Tag Manager đặt hầu hết các trình theo dõi của bạn cũng như Google Analytics.
jsessionID Cookie Liên tục Bên thứ nhất Cookie này do jBoss đặt cho voltron để quản lý cân bằng tải phiên nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng
jsessionID Cookie Liên tục Bên thứ ba (gateway.on24.com) Cookie phiên nền tảng mục đích chung. Được dùng để duy trì phiên người dùng ẩn danh bởi máy chủ
intro Cookie Liên tục [hết hạn sau 365 ngày] Bên thứ nhất Các cookie này do Nvidia đặt để lưu trữ thông tin được sử dụng để cung cấp trải nghiệm kỹ thuật số, đo lường và quản lý hiệu suất trang web cũng như tăng cường khả năng cá nhân hóa.
s_getNewRepeat Cookie Liên tục [hết hạn sau 30 ngày] Bên thứ nhất (nvidia.com, quadro-selector.com) Cookie này được dùng để xác định xem người dùng là khách truy cập mới hay cũ.
_ie_eml Cookie Liên tục Bên thứ nhất Các cookie này do Nvidia đặt để lưu trữ thông tin được sử dụng để cung cấp trải nghiệm kỹ thuật số, đo lường và quản lý hiệu suất trang web cũng như tăng cường khả năng cá nhân hóa.
at_check Cookie Liên tục Bên thứ nhất Cookie này giúp chúng tôi kiểm tra xem nội dung nào phù hợp với bạn hơn và hiển thị nội dung được cá nhân hóa dựa trên hoạt động của bạn.
at_check Cookie Liên tục Bên thứ ba (asset.adobedtm.com) Cookie này giúp chúng tôi kiểm tra xem nội dung nào phù hợp với bạn hơn và hiển thị nội dung được cá nhân hóa dựa trên hoạt động của bạn.
trwv.vc Cookie Liên tục Bên thứ nhất Cookie này giúp Google Tag Manager đặt hầu hết các trình theo dõi của bạn cũng như Google Analytics.
metrika_enabled Cookie Liên tục Bên thứ nhất Kiểm tra xem các cookie Yandex.Metrica khác có được cài đặt chính xác hay không
metrika_enabled Cookie Liên tục Bên thứ ba (roundme.com) Kiểm tra xem các cookie Yandex.Metrica khác có được cài đặt chính xác hay không
mboxEdgeCluster Cookie Liên tục Bên thứ nhất Cookie này cho phép khách truy cập vào cùng một máy chủ biên trong toàn bộ phiên.
__adroll_consent_params Cookie Liên tục Bên thứ nhất Adroll sử dụng các cookie này để giúp theo dõi người dùng qua nhiều phiên để cung cấp các quảng cáo được nhắm mục tiêu. 
_sdsat_authStage Cookie Liên tục Bên thứ nhất Cookie này được dùng để xác định trạng thái xác thực của người dùng 
_sdsat_authStage Cookie Liên tục Bên thứ ba (asset.adobedtm.com) Cookie này được sử dụng để xác định trạng thái xác thực của người dùng
bn_pp Cookie Liên tục [hết hạn sau 1 ngày] Bên thứ nhất Cookie này được đặt để quản lý thông báo biểu ngữ liên tục
RT Cookie Liên tục [hết hạn sau 7 ngày] Bên thứ nhất Các cookie này do Nvidia đặt để lưu trữ thông tin được sử dụng để cung cấp trải nghiệm kỹ thuật số, đo lường và quản lý hiệu suất trang web cũng như tăng cường khả năng cá nhân hóa.
_ym_metrika_enabled_50069182 Cookie Liên tục Bên thứ nhất Được dùng để thu thập thông tin về trạng thái, hoạt động trên các trang web, các hành động được nhắm mục tiêu và các hành động khác của người dùng
VisitorID Cookie Liên tục [hết hạn sau 30 ngày] Bên thứ nhất Cookie này được sử dụng để xác định người dùng 
trwsb.sid Cookie Liên tục Bên thứ nhất Cookie này chứa giá trị chữ và số cho phiên hiện tại của từng khách truy cập, được dùng để cá nhân hóa lượt truy cập vào trang web của khách truy cập và hiển thị nội dung có liên quan dựa trên thông tin đã xác định từ khách truy cập.
s_ecid Cookie Liên tục [hết hạn sau 730 ngày] Bên thứ nhất Cookie này cho phép theo dõi ID liên tục ở trạng thái bên thứ nhất và được dùng làm ID tham chiếu trong Analytics.
sc_cmp Cookie Liên tục [hết hạn sau 30 ngày] Bên thứ nhất Cookie này được dùng để theo dõi mức hiệu quả của chiến dịch
trwsb.cpv Cookie Liên tục Bên thứ nhất Cookie này giúp Google Tag Manager đặt hầu hết các trình theo dõi của bạn cũng như Google Analytics.
GTXTITANXVIDEO Cookie Liên tục Bên thứ nhất (www.nvidia.com, images.nvidia.com) Cookie này được đặt sau khi xem video sản phẩm để dừng tính năng tự động phát cho những lượt truy cập trang trong tương lai.
trwv.eml Cookie Liên tục Bên thứ nhất Cookie này tạm thời lưu trữ giá trị email mà khách truy cập gửi dưới dạng biểu mẫu, sau đó sẽ bị xóa ngay lập tức khi gửi biểu mẫu thành công. 
edge Cookie Liên tục [hết hạn sau 25550 ngày] Bên thứ nhất (www.nvidia.com, images.nvidia.com) Các cookie này do Nvidia đặt để lưu trữ thông tin được sử dụng để cung cấp trải nghiệm kỹ thuật số, đo lường và quản lý hiệu suất trang web cũng như tăng cường khả năng cá nhân hóa.
edge Cookie Liên tục [hết hạn sau 25550 ngày] Bên thứ ba (code.jquery.com) Các cookie này do Nvidia đặt để lưu trữ thông tin được sử dụng để cung cấp trải nghiệm kỹ thuật số, đo lường và quản lý hiệu suất trang web cũng như tăng cường khả năng cá nhân hóa.
edge Cookie Liên tục [hết hạn sau 730 ngày] Bên thứ ba (nvidia.partners) Các cookie này do Nvidia đặt để lưu trữ thông tin được sử dụng để cung cấp trải nghiệm kỹ thuật số, đo lường và quản lý hiệu suất trang web cũng như tăng cường khả năng cá nhân hóa.
AWSELBCORS Cookie Liên tục Bên thứ nhất (store.nvidia.com) Cookie này được đặt để cân bằng tải trên các máy chủ AWS.
gc_ss_nvidia Cookie Liên tục Bên thứ nhất (store.nvidia.com) Các cookie này do Nvidia đặt để lưu trữ thông tin được sử dụng để cung cấp trải nghiệm kỹ thuật số, đo lường và quản lý hiệu suất trang web cũng như tăng cường khả năng cá nhân hóa.
_ym_isad Cookie Liên tục [hết hạn sau 1 ngày] Bên thứ nhất Cookie này xác định xem Người dùng có trình chặn quảng cáo hay không
_ym_isad Cookie Liên tục [hết hạn sau 1 ngày] Bên thứ ba (roundme.com) Cookie này xác định xem Người dùng có trình chặn quảng cáo hay không
ncid Cookie Liên tục [hết hạn sau 30 ngày] Bên thứ nhất Cookie này được dùng để theo dõi mức hiệu quả của chiến dịch
_ym_metrika_enabled Cookie Liên tục Bên thứ nhất Được dùng để thu thập thông tin về trạng thái, hoạt động trên các trang web, các hành động được nhắm mục tiêu và các hành động khác của người dùng
_ym_metrika_enabled Cookie Liên tục Bên thứ ba (roundme.com) Được dùng để thu thập thông tin về trạng thái, hoạt động trên các trang web, các hành động được nhắm mục tiêu và các hành động khác của người dùng
trwv.crd Cookie Liên tục Bên thứ nhất Cookie này giúp Google Tag Manager đặt hầu hết các trình theo dõi của bạn cũng như Google Analytics.
trwv.cvd Cookie Liên tục Bên thứ nhất Cookie này giúp Google Tag Manager đặt hầu hết các trình theo dõi của bạn cũng như Google Analytics.
tp Cookie Liên tục Bên thứ nhất Các cookie này do Nvidia đặt để lưu trữ thông tin được sử dụng để cung cấp trải nghiệm kỹ thuật số, đo lường và quản lý hiệu suất trang web cũng như tăng cường khả năng cá nhân hóa.
tp Cookie Liên tục Bên thứ ba (quadro-selector.com) Các cookie này do Nvidia đặt để lưu trữ thông tin được sử dụng để cung cấp trải nghiệm kỹ thuật số, đo lường và quản lý hiệu suất trang web cũng như tăng cường khả năng cá nhân hóa.
testcookie Cookie Liên tục Bên thứ nhất (images.nvidia.com) Các cookie này do Nvidia đặt để lưu trữ thông tin được sử dụng để cung cấp trải nghiệm kỹ thuật số, đo lường và quản lý hiệu suất trang web cũng như tăng cường khả năng cá nhân hóa.
AWSALBCORS Cookie Liên tục [hết hạn sau 7 ngày] Bên thứ nhất (app.nvidia.com) Cookie này được đặt để cân bằng tải trên các máy chủ AWS.
AWSALBCORS Cookie Liên tục [hết hạn sau 7 ngày] Bên thứ ba (widget-mediator.zopim.com) Cookie này được đặt để cân bằng tải trên các máy chủ AWS.
check Cookie Liên tục Bên thứ nhất Cookie này được dùng để cung cấp trải nghiệm kỹ thuật số phù hợp hơn với bạn và sở thích của bạn.
check Cookie Liên tục Bên thứ ba (asset.adobedtm.com) Cookie này được dùng để cung cấp trải nghiệm kỹ thuật số phù hợp hơn với bạn và sở thích của bạn.
AWSALB Cookie Liên tục [hết hạn sau 7 ngày] Bên thứ nhất (app.nvidia.com) Cookie này được đặt để cân bằng tải trên các máy chủ AWS.
AWSALB Cookie Liên tục [hết hạn sau 7 ngày] Bên thứ ba (widget-mediator.zopim.com) Cookie này được đặt để cân bằng tải trên các máy chủ AWS.
nlbi_1639546 Cookie Liên tục Bên thứ nhất DDoS Protectiona và Tường lửa ứng dụng web của Incapsula: cookie cân bằng tải này đảm bảo các yêu cầu của ứng dụng khách được gửi đến cùng một máy chủ gốc.
TEST_AMCV_COOKIE Cookie Liên tục [hết hạn sau 730 ngày] Bên thứ nhất Cookie AMCVS đóng vai trò cảnh báo, cho biết rằng phiên đã được khởi tạo.
cSessionId Cookie Liên tục Bên thứ nhất (app.nvidia.com) Các cookie này do Nvidia đặt để lưu trữ thông tin được sử dụng để cung cấp trải nghiệm kỹ thuật số, đo lường và quản lý hiệu suất trang web cũng như tăng cường khả năng cá nhân hóa.
drvrSelCriteria Cookie Liên tục Bên thứ nhất Cookie này được dùng để ghi lại lựa chọn tùy chọn ma trận trình điều khiển.
drvrSelCriteria Cookie Liên tục Bên thứ ba (asset.adobedtm.com) Cookie này được dùng để ghi lại lựa chọn tùy chọn ma trận trình điều khiển.
_ym_d Cookie Liên tục [hết hạn sau 365 ngày] Bên thứ nhất Yandex thu thập thông tin, cho phép chúng tôi hiểu tương tác của bạn với Trang web của chúng tôi, theo dõi tỷ lệ tham gia, từ đó chúng tôi có thể cải thiện cài đặt người dùng của bạn
_ym_d Cookie Liên tục [hết hạn sau 365 ngày] Bên thứ ba (roundme.com) Yandex thu thập thông tin, cho phép chúng tôi hiểu tương tác của bạn với Trang web của chúng tôi, theo dõi tỷ lệ tham gia, từ đó chúng tôi có thể cải thiện cài đặt người dùng của bạn
trwsa.sid Cookie Liên tục Bên thứ nhất Cookie này giúp Google Tag Manager đặt hầu hết các trình theo dõi của bạn cũng như Google Analytics.
serverName Cookie Liên tục Bên thứ nhất (app.nvidia.com) Các cookie này do Nvidia đặt để lưu trữ thông tin được sử dụng để cung cấp trải nghiệm kỹ thuật số, đo lường và quản lý hiệu suất trang web cũng như tăng cường khả năng cá nhân hóa.
__atrfs Cookie Liên tục Bên thứ nhất Cookie AddThis. Được sử dụng để thu thập dữ liệu thống kê ẩn danh.
VISITOR_ID Cookie Liên tục [hết hạn sau 365 ngày] Bên thứ nhất (store.nvidia.com) Cookie này được sử dụng để xác định người dùng
GTX1080VIDEO Cookie Liên tục Bên thứ nhất (www.nvidia.com, images.nvidia.com) Cookie này được đặt sau khi xem video sản phẩm để dừng tính năng tự động phát khi truy cập trang trong tương lai
current_map Cookie Liên tục [hết hạn sau 56 ngày] Bên thứ ba (hotelmap.com) Cookie này được dùng trên các trang có ánh xạ nhúng để hiển thị vị trí.
_pointillist_utm_content Cookie Liên tục Bên thứ ba (sketchup.com) Những cookie này được sketchup sử dụng, một chương trình được dùng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
m-b Cookie Liên tục [hết hạn sau 730 ngày] Bên thứ ba (quora.com) Các cookie này được các phần tích hợp của Quora sử dụng. Quora là một trang web hỏi và đáp trên mạng xã hội.
_gat Cookie Liên tục Bên thứ ba (hotelmap.com, sketchfab.com, sdqk.me) Được sử dụng để điều chỉnh tốc độ yêu cầu. Nếu Google Analytics được triển khai qua Google Tag Manager, cookie này sẽ được đặt tên.
_gclxxxx Cookie Liên tục [hết hạn sau 90 ngày] Bên thứ ba (sketchup.com) Cookie theo dõi chuyển đổi của Google
csHistory Cookie Liên tục [hết hạn sau 7 ngày] Bên thứ ba (widget.stackla.com) Những cookie này được Stackla sử dụng. Đây là một nền tảng do người dùng tạo cho nội dung trực quan.
_pointillist_referring_url Cookie Liên tục Bên thứ ba (www.sketchup.com, secure.pointillist.com) Những cookie này được sketchup sử dụng, một chương trình được dùng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
unique_id_durable Cookie Liên tục [hết hạn sau 3650 ngày] Bên thứ ba (twitch.tv) Những cookie này được sử dụng để cung cấp dịch vụ phát trực tuyến.
_pt1590179746964 Cookie Liên tục Bên thứ ba (sketchup.com)  Những cookie này được sketchup sử dụng. Đây là một chương trình được sử dụng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
gatewayMMS_1407606_304980732 Cookie Liên tục Bên thứ ba (on24.com) Cookie này cho phép máy tính (còn được gọi là Máy chủ) gửi hoặc nhận tin nhắn văn bản dưới dạng đường truyền Dịch vụ nhắn tin đa phương tiện (MMS) giữa các mạng viễn thông nội địa và/hoặc quốc tế
BIGipServereventprd_apache Cookie Liên tục Bên thứ ba (gateway.on24.com, orion.llnw.on24.com) Tên cookie này được liên kết với bộ sản phẩm BIG-IP từ công ty F5. Thường được liên kết với việc quản lý các phiên trên máy chủ cân bằng tải để đảm bảo các yêu cầu của người dùng được định tuyến nhất quán đến đúng máy chủ. Gốc phổ biến BIGipServer thường được theo sau bởi một tên miền, thường là tên miền mà cookie được lưu trữ trên đó, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.
mboxSession Cookie Liên tục Bên thứ nhất (nvidia.tt.omtrdc.net) Cookie cá nhân hóa của Adobe Target.
_pt1590179746982 Cookie Liên tục Bên thứ ba (sketchup.com) Những cookie này được sketchup sử dụng, một chương trình được dùng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
_pointillist_landing_page Cookie Liên tục Bên thứ ba (sketchup.com) Những cookie này được sketchup sử dụng, một chương trình được dùng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
_gat_gtag_ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cookie Liên tục Bên thứ nhất (quadro-selector.com) Google Analytics
_pt1590179755482 Cookie Liên tục Bên thứ ba (sketchup.com) Những cookie này được sketchup sử dụng, một chương trình được dùng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
_pt1590179746969 Cookie Liên tục Bên thứ ba (sketchup.com) Những cookie này được sketchup sử dụng, một chương trình được dùng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
_pt1590179746965 Cookie Liên tục Bên thứ ba (sketchup.com) Những cookie này được sketchup sử dụng, một chương trình được dùng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
_pointillist_utm_source Cookie Liên tục Bên thứ ba (sketchup.com) Những cookie này được sketchup sử dụng, một chương trình được dùng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
sd-session-id Cookie Liên tục [hết hạn sau 1825 ngày] Bên thứ ba (live.rezync.com) Những cookie này được sketchup sử dụng, một chương trình được dùng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
_pt1590179746989 Cookie Liên tục Bên thứ ba (sketchup.com) Những cookie này được sketchup sử dụng, một chương trình được dùng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
_pt1590179746972 Cookie Liên tục Bên thứ ba (sketchup.com) Những cookie này được sketchup sử dụng, một chương trình được dùng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
_pt1590179746976 Cookie Liên tục Bên thứ ba (sketchup.com) Những cookie này được sketchup sử dụng, một chương trình được dùng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
PHPSESSID Cookie Liên tục Bên thứ ba (nv.quadro-selector.com, aem.quadro-selector.com)  
_pointillist_utm_term Cookie Liên tục Bên thứ ba (sketchup.com) Những cookie này được sketchup sử dụng, một chương trình được dùng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
_gid Cookie Liên tục [hết hạn sau 1 ngày] Bên thứ ba (sketchfab.com, hotelmap.com, sketchup.com, sdqk.me, quadro-selector.com) Cookie này được tích hợp bên thứ ba sử dụng để quản lý ID.
incap_ses_ Cookie Liên tục Bên thứ ba (digitalriver.com, img.digitalriver.com) DDoS Protectiona và Tường lửa ứng dụng web của Incapsula: cookie này liên kết các yêu cầu HTTP đến một phiên nhất định (lượt truy cập AKA). Mở lại trình duyệt và truy cập cùng một trang web được đăng ký dưới dạng các lượt truy cập khác nhau. Để duy trì các phiên hiện có (ví dụ: cookie phiên)
m-b_lax Cookie Liên tục [hết hạn sau 730 ngày] Bên thứ ba (quora.com) Các cookie này được các phần tích hợp của Quora sử dụng. Quora là một trang web hỏi và đáp trên mạng xã hội.
ioe-data-id Cookie Liên tục Bên thứ ba (hotelmap.com) Cookie này được dùng khi ánh xạ được sử dụng trên một trang.
visid_incap_ Cookie Liên tục [hết hạn sau 364 ngày] Bên thứ ba (digitalriver.com) DDoS Protectiona và Tường lửa ứng dụng web của Incapsula: cookie này liên kết các phiên nhất định với khách truy cập cụ thể (khách truy cập đại diện cho một máy tính cụ thể). Để xác định các khách hàng đã truy cập Incapsula. Cookie duy nhất tồn tại trong thời gian 12 tháng.
__auc Cookie Liên tục [hết hạn sau 366 ngày] Bên thứ ba (sketchup.com) Những cookie này được sketchup sử dụng, một chương trình được dùng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
_pt1590179746980 Cookie Liên tục Bên thứ ba (sketchup.com) Những cookie này được sketchup sử dụng, một chương trình được dùng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
_pointillist_cookie_id Cookie Liên tục [hết hạn sau 3650 ngày] Bên thứ ba (sketchup.com) Những cookie này được sketchup sử dụng, một chương trình được dùng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
_pointillist_utm_medium Cookie Liên tục Bên thứ ba (sketchup.com) Những cookie này được sketchup sử dụng, một chương trình được dùng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
_cs_c Cookie Liên tục Bên thứ ba (t.contentsquare.net) Đây là một cookie phiên. Đây là một cookie mẫu, trong đó một số ngẫu nhiên gồm 13 chữ số được thêm vào tiền tố _cs_.
on24-thirdparty-1590216046881 Cookie Liên tục Bên thứ ba (gateway.on24.com) Được dùng để theo dõi phiên hiện tại của người dùng. Nếu tính năng Đăng nhập tự động được bật cho chương trình đăng ký bị trì hoãn thì cookie này sẽ được lưu trữ trên các phiên trình duyệt.
BIGipServersj14we
b-nginx-app_https
Cookie Liên tục Bên thứ ba (app-sj14.marketo.com) Tên cookie này được liên kết với bộ sản phẩm BIG-IP từ công ty F5. Thường được liên kết với việc quản lý các phiên trên máy chủ cân bằng tải để đảm bảo các yêu cầu của người dùng được định tuyến nhất quán đến đúng máy chủ. Gốc phổ biến BIGipServer thường được theo sau bởi một tên miền, thường là tên miền mà cookie được lưu trữ trên đó, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.
HUID Cookie Liên tục [hết hạn sau 30 ngày] Bên thứ ba (gethatch.com) Các cookie này được đặt như một phần của quá trình tích hợp với Hatch. Hatch là một giải pháp thương mại điện tử, giúp khách hàng mua sản phẩm từ nhà bán lẻ ưa thích của họ.
su_www_session Cookie Liên tục [hết hạn sau 1 ngày] Bên thứ ba (www.sketchup.com) Những cookie này được sketchup sử dụng, một chương trình được dùng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
_pt1590179746959 Cookie Liên tục Bên thứ ba (sketchup.com) Những cookie này được sketchup sử dụng, một chương trình được dùng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
m-s Cookie Liên tục [hết hạn sau 730 ngày] Bên thứ ba (quora.com) Các cookie này được các phần tích hợp của Quora sử dụng. Quora là một trang web hỏi và đáp trên mạng xã hội.
last_location Cookie Liên tục [hết hạn sau 5 ngày] Bên thứ ba (www.sketchup.com) Những cookie này được sketchup sử dụng, một chương trình được dùng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
__asc Cookie Liên tục Bên thứ ba (sketchup.com) Các cookie phân tích Alexa này được sử dụng để theo dõi và báo cáo thông tin cho dịch vụ phân tích Alexa.
__cfduid Cookie Liên tục [hết hạn sau 30 ngày] Bên thứ ba (digg.com, textextjs.com, app-sj14.marketo.com, streamlabs.com, viralpatel.net) Cookie liên kết với các trang web sử dụng CloudFlare, được dùng để tăng tốc thời gian tải trang.
__cfduid Cookie Liên tục [hết hạn sau 394 ngày] Bên thứ ba (d3js.org, maxmind.com, placekitten.com, app-sj14.marketo.com, pingdom.net, underscorejs.org) Cookie liên kết với các trang web sử dụng CloudFlare, được dùng để tăng tốc thời gian tải trang.
__cfduid Cookie Liên tục [hết hạn sau 758 ngày] Bên thứ ba (terabyteshop.com.br) Cookie liên kết với các trang web sử dụng CloudFlare, được dùng để tăng tốc thời gian tải trang.
experienceId Cookie Liên tục Bên thứ ba (on24.com) xác định người dùng trên trình duyệt để bạn không phải đăng ký mỗi khi nhấp vào nội dung. 
zync-uuid Cookie Liên tục [hết hạn sau 3649 ngày] Bên thứ ba (rezync.com) Doubleclick – Được sử dụng để thu thập thông tin nhân khẩu học theo cách ẩn danh.
_ym_visorc_45759417 Cookie Liên tục Bên thứ ba (roundme.com) Các cookie này được dùng để xác định xem người dùng truy cập trang web từ nguồn nào
wwhmid Cookie Liên tục [hết hạn sau 56 ngày] Bên thứ ba (hotelmap.com) Cookie này được đặt khi các ánh xạ nhúng có trong trang hiển thị các mục như vị trí của một sự kiện hoặc hội nghị.
AWSELB Cookie Liên tục Bên thứ ba (drh.img.digitalriver.com, drh1.img.digitalriver.com, drh2.img.digitalriver.com) Cookie này được đặt để cân bằng tải trên các máy chủ AWS.
s_cc Cookie Liên tục Bên thứ ba (quadro-selector.com) Cookie này được đặt và đọc bởi mã JavaScript để xác định xem cookie có được bật hay không
_pt1590179746961 Cookie Liên tục Bên thứ ba (sketchup.com) Những cookie này được sketchup sử dụng, một chương trình được dùng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
st_samesite Cookie Liên tục Bên thứ ba (c.sharethis.mgr.consensu.org) Cookie này được sử dụng để cung cấp trải nghiệm được cá nhân hóa phù hợp hơn với bạn và sở thích của bạn.
visit:5c8041f592e27100180001f6 Cookie Liên tục [hết hạn sau 3660 ngày] Bên thứ ba (sdqk.me) Những cookie này được đặt như một phần của quá trình tích hợp với Sideqik. Sideqik là một nền tảng tự động hóa tiếp thị dành cho người có ảnh hưởng.
G_ENABLED_IDPS Cookie Liên tục Bên thứ ba (roundme.com) Cookie này được Roundme sử dụng. Đây là một nền tảng đăng tải nội dung VR 360 độ và tạo các chuyến tham quan toàn cảnh.
_pointillist_traffic_source Cookie Liên tục Bên thứ ba (sketchup.com) Những cookie này được sketchup sử dụng, một chương trình được dùng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
_pt1590179746983 Cookie Liên tục Bên thứ ba (sketchup.com) Những cookie này được sketchup sử dụng, một chương trình được dùng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
_pointillist_utm_campaign Cookie Liên tục Bên thứ ba (sketchup.com) Những cookie này được sketchup sử dụng, một chương trình được dùng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
connect.sid Cookie Liên tục Bên thứ ba (digg.com) Cookie này được Digg sử dụng. Đây là một công ty tổng hợp tin tức của Hoa Kỳ.
_mkto_trk Cookie Liên tục [hết hạn sau 730 ngày] Bên thứ ba (quadro-selector.com) Cookie này có thể chứa thông tin (chẳng hạn như ID người dùng duy nhất) được sử dụng để theo dõi việc sử dụng trang web của bạn.
__cf_bm Cookie Liên tục Bên thứ ba (app-sj14.marketo.com) Cookie này được dùng để phân biệt giữa con người và bot. Điều này có lợi cho trang web, nhằm đưa ra những báo cáo hợp lệ về việc sử dụng trang web.
nlbi_1638494 Cookie Liên tục Bên thứ ba (digitalriver.com) DDoS Protectiona và Tường lửa ứng dụng web của Incapsula: cookie cân bằng tải này đảm bảo các yêu cầu của ứng dụng khách được gửi đến cùng một máy chủ gốc.
_ga Cookie Liên tục [hết hạn sau 730 ngày] Bên thứ ba (hotelmap.com, sdqk.me, quadro-selector.com, sketchup.com, sketchfab.com) Cookie này là một cookie liên tục của Google Analytics, được sử dụng để phân biệt những người dùng duy nhất.
6suuid Cookie Liên tục [hết hạn sau 730 ngày] Bên thứ ba (6sc.co) Đăng ký hoạt động và điều hướng của người dùng trên trang web, cũng như bất kỳ tương tác nào với các chiến dịch đang hoạt động. Cookie này được sử dụng để tối ưu hóa quảng cáo và nhắm mục tiêu lại hiệu quả.
m-b_strict Cookie Liên tục [hết hạn sau 730 ngày] Bên thứ ba (quora.com) Cookie này được sử dụng để nhắm mục tiêu, tối ưu hóa và phân bổ các quảng cáo trực tuyến.
icl_cid Cookie Liên tục [hết hạn sau 30 ngày] Bên thứ ba (www.nvidia.com, images.nvidia.com, code.jquery.com) Cookie này được sử dụng để theo dõi hoạt động bán hàng từ các chiến dịch khác nhau.
_pt1590179746971 Cookie Liên tục Bên thứ ba (sketchup.com) Những cookie này được sketchup sử dụng, một chương trình được dùng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
ASPSESSIONIDXXXXXXXX Cookie Liên tục Bên thứ ba Tên cookie này thường được kết hợp với việc sử dụng làm cookie phiên nền tảng mục đích chung, được sử dụng bởi các trang web được ghi bằng công nghệ dựa trên Microsoft ASP. Cấu trúc của tên cookie là một gốc chung – ASPSESSIONID, theo sau là một chuỗi các chữ cái duy nhất. Cookie này thường được máy chủ dùng để duy trì phiên người dùng ẩn danh.
su_geo, su_geo_name Cookie Liên tục Bên thứ ba (www.sketchup.com) Những cookie này được sketchup sử dụng, một chương trình được dùng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
_pt1590179746967 Cookie Liên tục Bên thứ ba (sketchup.com) Những cookie này được sketchup sử dụng, một chương trình được dùng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
uid1407606 Cookie Liên tục [hết hạn sau 3650 ngày] Bên thứ ba (on24.com) Được dùng để theo dõi phiên hiện tại của người dùng. Nếu tính năng Đăng nhập tự động được bật cho chương trình đăng ký bị trì hoãn thì cookie này sẽ được lưu trữ trên các phiên trình duyệt.
last_title Cookie Liên tục [hết hạn sau 5 ngày] Bên thứ ba (www.sketchup.com) Những cookie này được sketchup sử dụng, một chương trình được dùng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
nlbi_2102398 Cookie Liên tục Bên thứ ba (img.digitalriver.com) DDoS Protectiona và Tường lửa ứng dụng web của Incapsula: cookie cân bằng tải này đảm bảo các yêu cầu của ứng dụng khách được gửi đến cùng một máy chủ gốc.
_cs_id Cookie Liên tục Bên thứ ba (t.contentsquare.net) Đây là một cookie phiên. Đây là một cookie mẫu, trong đó một số ngẫu nhiên gồm 13 chữ số được thêm vào tiền tố _cs_.
_pointillist_session_id Cookie Liên tục Bên thứ ba (sketchup.com) Những cookie này được sketchup sử dụng, một chương trình được dùng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
on24-thirdparty-1590107123373 Cookie Liên tục Bên thứ ba (gateway.on24.com) Cookie này được sử dụng cho nội dung nhúng được phân phối bởi On24. Đây là một công ty công nghệ môi trường phát sóng trên web và sự kiện ảo.
_pt1590179746981 Cookie Liên tục Bên thứ ba (sketchup.com) Những cookie này được sketchup sử dụng, một chương trình được dùng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
_dc_gtm_UA-xxxxxxxx Cookie Liên tục Bên thứ ba (sketchup.com) Cookie này được liên kết với các trang web sử dụng Google Tag Manager để tải các tập lệnh và mã khác vào một trang. Khi được sử dụng, cookie này có thể được coi là Thực sự cần thiết vì nếu không có cookie này, các tập lệnh khác có thể không hoạt động bình thường. Phần cuối của tên là một số duy nhất, cũng là mã định danh cho tài khoản Google Analytics được liên kết.
temp_pointillist_cookie_id Cookie Liên tục [hết hạn sau 4015 ngày] Bên thứ ba (sketchup.com) Những cookie này được sketchup sử dụng, một chương trình được dùng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
_cs_same_site Cookie Liên tục Bên thứ ba (t.contentsquare.net) Đây là một cookie phiên. Đây là một cookie mẫu, trong đó một số ngẫu nhiên gồm 13 chữ số được thêm vào tiền tố _cs_.
s_ppv Cookie Liên tục Bên thứ ba (quadro-selector.com) Lưu trữ thông tin về tỷ lệ phần trăm của trang được hiển thị. 
break_avatar Cookie Liên tục [hết hạn sau 365 ngày] Bên thứ ba (widget.stackla.com) Những cookie này được Stackla sử dụng. Đây là một nền tảng do người dùng tạo cho nội dung trực quan.
_pt1590179746986 Cookie Liên tục Bên thứ ba (sketchup.com) Những cookie này được sketchup sử dụng, một chương trình được dùng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
sid Cookie Liên tục Bên thứ ba (roundme.com) Cookie này được dùng để cung cấp quảng cáo hoặc nhắm mục tiêu lại, giúp ngăn chặn hành vi gian lận. 
AMCV_F207D74D549850
760A4C98C6% 40AdobeOrg
Cookie Liên tục [hết hạn sau 730 ngày] Bên thứ ba (quadro-selector.com) Đây là tên cookie mẫu được liên kết với Adobe Marketing Cloud. Cookie này lưu trữ mã định danh khách truy cập duy nhất và sử dụng mã định danh tổ chức để cho phép một công ty theo dõi người dùng trên các miền và dịch vụ của họ.
mboxPC Cookie Liên tục [hết hạn sau 732 ngày] Bên thứ ba (nvidia.tt.omtrdc.net) Cookie cá nhân hóa của Adobe Target. 
AMCVS_F207D74D549850 760A4C98C6%40AdobeOrg Cookie Liên tục Bên thứ ba (quadro-selector.com) Đây là tên cookie mẫu được liên kết với Adobe Marketing Cloud. Cookie này lưu trữ một mã định danh khách truy cập duy nhất và sử dụng một mã định danh tổ chức.
_pt1590179746974 Cookie Liên tục Bên thứ ba (sketchup.com) Những cookie này được sketchup sử dụng, một chương trình được dùng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
gatewayMMS_1407606_305417483 Cookie Liên tục Bên thứ ba (on24.com) gatewayMMS
on24-thirdparty-1590096396837 Cookie Liên tục Bên thứ ba (gateway.on24.com) Được dùng để theo dõi phiên hiện tại của người dùng. Nếu tính năng Đăng nhập tự động được bật cho chương trình đăng ký bị trì hoãn thì cookie này sẽ được lưu trữ trên các phiên trình duyệt.
on24-thirdparty-1590104273492 Cookie Liên tục [hết hạn sau 1 ngày] Bên thứ ba (gateway.on24.com) Được dùng để theo dõi phiên hiện tại của người dùng. Nếu tính năng Đăng nhập tự động được bật cho chương trình đăng ký bị trì hoãn thì cookie này sẽ được lưu trữ trên các phiên trình duyệt.
gatewayMMS_1407606_304998483 Cookie Liên tục Bên thứ ba (on24.com) gatewayMMS
_fbp Cookie Liên tục [hết hạn sau 90 ngày] Bên thứ ba (sketchup.com) Cookie này được sử dụng để phân biệt và theo dõi những người dùng duy nhất của bạn. 
_pinterest_ct_ua Cookie Liên tục [hết hạn sau 365 ngày] Bên thứ ba (ct.pinterest.com) Cookie này được dùng để nhóm các hành động cho những người dùng mà Pinterest không thể xác định được.
avoidCachingSystem Cookie Liên tục Bên thứ ba (on24.com) Bật hệ thống ghi bộ nhớ đệm API cho Audience Gateway và trải nghiệm
icl_session_key Cookie Liên tục [hết hạn sau 30 ngày] Bên thứ ba (gethatch.com) Cookie này được dùng để cho phép chúng tôi vận hành chức năng “Mua ở đâu” trên trang web
_gd############# Cookie Liên tục [hết hạn sau 730 ngày] Bên thứ ba (j.6sc.co) Cookie này không chứa thông tin nhận dạng và được Impact Radius sử dụng để chẩn đoán. Đây là dịch vụ mà chúng tôi sử dụng để theo dõi tiền hoa hồng đăng ký cho chương trình liên kết. Chúng tôi đã phân loại cookie này trong mục Chức năng vì cookie này cần thiết cho hoạt động của chương trình liên kết.
_pt1590179746978 Cookie Liên tục Bên thứ ba (sketchup.com) Những cookie này được sketchup sử dụng, một chương trình được dùng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
gatewayId Cookie Liên tục Bên thứ ba (on24.com) Được sử dụng để ghi nhớ ID cổng cho người dùng cũ.
sb_t_us Cookie Liên tục [hết hạn sau 365 ngày] Bên thứ ba (sketchfab.com) Bật chức năng của các mô hình 3d được nhúng
_cs_s Cookie Liên tục Bên thứ ba (t.contentsquare.net) Đây là một cookie phiên. Đây là một cookie mẫu, trong đó một số ngẫu nhiên gồm 13 chữ số được thêm vào tiền tố _cs_.
BIGipServerwccorionprd_wl Cookie Liên tục Bên thứ ba (gateway.on24.com) Tên cookie này được liên kết với bộ sản phẩm BIG-IP từ công ty F5. Thường được liên kết với việc quản lý các phiên trên máy chủ cân bằng tải để đảm bảo các yêu cầu của người dùng được định tuyến nhất quán đến đúng máy chủ. Gốc phổ biến BIGipServer thường được theo sau bởi một tên miền, thường là tên miền mà cookie được lưu trữ trên đó, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.
sb_csrftoken Cookie Liên tục [hết hạn sau 364 ngày] Bên thứ ba (sketchfab.com) Cookie này bảo vệ chống lại các cuộc tấn công bảo mật Giả mạo yêu cầu liên trang. 
userId1407606 Cookie Liên tục [hết hạn sau 3650 ngày] Bên thứ ba (on24.com) Được nền tảng sử dụng để xác định người dùng đã đăng nhập.
_ym_metrika_enabled_45759417 Cookie Liên tục Bên thứ ba (roundme.com) Cookie phân tích từ công cụ tìm kiếm Yandex lưu trữ dữ liệu về các phiên, lượt truy cập và tùy chọn của người dùng.
session_unique_id Cookie Liên tục Bên thứ ba (twitch.tv) Các cookie này được đặt cho Twitch.tv. Đây là một dịch vụ trực tuyến được dùng để xem/phát các video trực tiếp hoặc được ghi sẵn về các chủ đề như nấu ăn, du lịch, nghệ thuật, thể thao và trò chơi điện tử.
NSC_psjhjo-xxx.hfgpsdf.dpn-iuuqt Cookie Liên tục Bên thứ ba (www.geforce.com) Tên cookie này được liên kết với dịch vụ cân bằng tải Netscaler từ Citrix. Đây là một cookie mẫu với gốc là NSC_ và phần còn lại của tên là mã định danh số alpha được mã hóa duy nhất cho máy chủ ảo bắt nguồn. Cookie này được dùng để đảm bảo lưu lượng truy cập và dữ liệu người dùng được chuyển đến các vị trí chính xác, trong đó trang web được lưu trữ trên nhiều máy chủ để người dùng cuối có trải nghiệm nhất quán.
on24-thirdparty-1590110699031 Cookie Liên tục Bên thứ ba (gateway.on24.com) Được dùng để theo dõi phiên hiện tại của người dùng. Nếu tính năng Đăng nhập tự động được bật cho chương trình đăng ký bị trì hoãn thì cookie này sẽ được lưu trữ trên các phiên trình duyệt.
gatewayMMS_1407606_304943849 Cookie Liên tục Bên thứ ba (on24.com) gatewayMMS
_pointillist_current_domain Cookie Liên tục Bên thứ ba (sketchup.com) Những cookie này được sketchup sử dụng, một chương trình được dùng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
_pt1590179755481 Cookie Liên tục Bên thứ ba (sketchup.com) Những cookie này được sketchup sử dụng, một chương trình được dùng cho một loạt các dự án tạo mô hình 3D.
unique_id Cookie Liên tục [hết hạn sau 3650 ngày] Bên thứ ba (twitch.tv) Các cookie này được đặt cho Twitch.tv. Đây là một dịch vụ trực tuyến được dùng để xem/phát các video trực tiếp hoặc được ghi sẵn về các chủ đề như nấu ăn, du lịch, nghệ thuật, thể thao và trò chơi điện tử.
gatewayMMS_1407606_305010496 Cookie Liên tục Bên thứ ba (on24.com) gatewayMMS
on24-thirdparty-1590110731538 Cookie Liên tục Bên thứ ba (gateway.on24.com) Được dùng để theo dõi phiên hiện tại của người dùng. Nếu tính năng Đăng nhập tự động được bật cho chương trình đăng ký bị trì hoãn thì cookie này sẽ được lưu trữ trên các phiên trình duyệt.
gatewayMMS_1407606_297181996 Cookie Liên tục Bên thứ ba (on24.com) gatewayMMS
on24-thirdparty-1588755436601 Cookie Liên tục Bên thứ ba (gateway.on24.com) Được dùng để theo dõi phiên hiện tại của người dùng. Nếu tính năng Đăng nhập tự động được bật cho chương trình đăng ký bị trì hoãn thì cookie này sẽ được lưu trữ trên các phiên trình duyệt.
gatewayMMS_1407606_289419053 Cookie Liên tục Bên thứ ba (on24.com) gatewayMMS
twitch.lohp.countryCode Cookie Liên tục [hết hạn sau 3650 ngày] Bên thứ ba (twitch.tv) Cookie này lưu trữ mã quốc gia của người dùng (ví dụ: "Hoa Kỳ"), có thể được sử dụng để bản địa hóa các điều khiển trình phát Twitch cho người dùng đã đăng xuất
device_id Cookie Liên tục [hết hạn sau 3650 ngày] Bên thứ ba (embed.twitch.tv) Một ID xác định duy nhất thiết bị mà người dùng đang sử dụng.
on24-thirdparty-1589927039058 Cookie Liên tục Bên thứ ba (gateway.on24.com) Được dùng để theo dõi phiên hiện tại của người dùng. Nếu tính năng Đăng nhập tự động được bật cho chương trình đăng ký bị trì hoãn thì cookie này sẽ được lưu trữ trên các phiên trình duyệt.
gatewayMMS_1407606_302723264 Cookie Liên tục Bên thứ ba (on24.com) gatewayMMS
on24-thirdparty-1588763101885 Cookie Liên tục Bên thứ ba (gateway.on24.com) Được dùng để theo dõi phiên hiện tại của người dùng. Nếu tính năng Đăng nhập tự động được bật cho chương trình đăng ký bị trì hoãn thì cookie này sẽ được lưu trữ trên các phiên trình duyệt.
gatewayMMS_1407606_289395994 Cookie Liên tục Bên thứ ba (on24.com) gatewayMMS
api_token Cookie Liên tục [hết hạn sau 183 ngày] Bên thứ ba (twitch.tv) Các cookie này được đặt cho Twitch.tv. Đây là một dịch vụ trực tuyến được dùng để xem/phát các video trực tiếp hoặc được ghi sẵn về các chủ đề như nấu ăn, du lịch, nghệ thuật, thể thao và trò chơi điện tử.
gatewayMMS_1407606_302824889 Cookie Liên tục Bên thứ ba (on24.com) gatewayMMS
on24-thirdparty-1588770100389 Cookie Liên tục Bên thứ ba (gateway.on24.com) Được dùng để theo dõi phiên hiện tại của người dùng. Nếu tính năng Đăng nhập tự động được bật cho chương trình đăng ký bị trì hoãn thì cookie này sẽ được lưu trữ trên các phiên trình duyệt.
gatewayMMS_1407606_297274082 Cookie Liên tục Bên thứ ba (on24.com) gatewayMMS
gatewayMMS_1407606_289550251 Cookie Liên tục Bên thứ ba (on24.com) gatewayMMS
on24-thirdparty-1588780012111 Cookie Liên tục Bên thứ ba (gateway.on24.com) Được dùng để theo dõi phiên hiện tại của người dùng. Nếu tính năng Đăng nhập tự động được bật cho chương trình đăng ký bị trì hoãn thì cookie này sẽ được lưu trữ trên các phiên trình duyệt.
on24-thirdparty-1588784347242 Cookie Liên tục Bên thứ ba (gateway.on24.com) Được dùng để theo dõi phiên hiện tại của người dùng. Nếu tính năng Đăng nhập tự động được bật cho chương trình đăng ký bị trì hoãn thì cookie này sẽ được lưu trữ trên các phiên trình duyệt.
on24-thirdparty-1589897972149 Cookie Liên tục Bên thứ ba (gateway.on24.com) Được dùng để theo dõi phiên hiện tại của người dùng. Nếu tính năng Đăng nhập tự động được bật cho chương trình đăng ký bị trì hoãn thì cookie này sẽ được lưu trữ trên các phiên trình duyệt.
gatewayMMS_1407606_289426611 Cookie Liên tục Bên thứ ba (on24.com) gatewayMMS
gatewayMMS_1407606_296785488 Cookie Liên tục Bên thứ ba (on24.com) gatewayMMS
gatewayMMS_1407606_303217176 Cookie Liên tục Bên thứ ba (on24.com) gatewayMMS
gatewayMMS_1407606_296803094 Cookie Liên tục Bên thứ ba (on24.com) gatewayMMS
gatewayMMS_1407606_296852952 Cookie Liên tục Bên thứ ba (on24.com) gatewayMMS
gatewayMMS_1407606_302889056 Cookie Liên tục Bên thứ ba (on24.com) gatewayMMS
gatewayMMS_1407606_303144742 Cookie Liên tục Bên thứ ba (on24.com) gatewayMMS
gatewayMMS_1407606_289635356 Cookie Liên tục Bên thứ ba (on24.com) gatewayMMS
gatewayMMS_1407606_297087640 Cookie Liên tục Bên thứ ba (on24.com) gatewayMMS
on24-thirdparty-1589895198294 Cookie Liên tục Bên thứ ba (gateway.on24.com) Được dùng để theo dõi phiên hiện tại của người dùng. Nếu tính năng Đăng nhập tự động được bật cho chương trình đăng ký bị trì hoãn thì cookie này sẽ được lưu trữ trên các phiên trình duyệt.
gatewayMMS_1407606_303014623 Cookie Liên tục Bên thứ ba (on24.com) gatewayMMS
gatewayMMS_1407606_302791825 Cookie Liên tục Bên thứ ba (on24.com) gatewayMMS
referrer_url Cookie Liên tục Bên thứ ba (twitch.tv) rXXXXXXXXXX
gatewayMMS_1407606_289437497 Cookie Liên tục Bên thứ ba (on24.com) gatewayMMS
_session_id Cookie Liên tục Bên thứ ba (sdqk.me) Những cookie này được đặt như một phần của quá trình tích hợp với Sideqik. Sideqik là một nền tảng tự động hóa tiếp thị dành cho người có ảnh hưởng.
on24-thirdparty-1589886947128 Cookie Liên tục Bên thứ ba (gateway.on24.com) Được dùng để theo dõi phiên hiện tại của người dùng. Nếu tính năng Đăng nhập tự động được bật cho chương trình đăng ký bị trì hoãn thì cookie này sẽ được lưu trữ trên các phiên trình duyệt.
cf_use_ob Cookie Liên tục Bên thứ ba (app-sj14.marketo.com) Cookie này do mạng phân phối nội dung Cloudflare đặt và được dùng để xác định xem cookie có tiếp tục cung cấp trạng thái “Luôn trực tuyến” cho đến khi hết hạn hay không.
on24-thirdparty-1588793358448 Cookie Liên tục Bên thứ ba (gateway.on24.com) Được dùng để theo dõi phiên hiện tại của người dùng. Nếu tính năng Đăng nhập tự động được bật cho chương trình đăng ký bị trì hoãn thì cookie này sẽ được lưu trữ trên các phiên trình duyệt.
gatewayMMS_1407606_289489766 Cookie Liên tục Bên thứ ba (on24.com) gatewayMMS
on24-thirdparty-1589902129875 Cookie Liên tục Bên thứ ba (gateway.on24.com) Được dùng để theo dõi phiên hiện tại của người dùng. Nếu tính năng Đăng nhập tự động được bật cho chương trình đăng ký bị trì hoãn thì cookie này sẽ được lưu trữ trên các phiên trình duyệt.
server_session_id Cookie Liên tục Bên thứ ba (twitch.tv) Các cookie này được đặt cho Twitch.tv. Đây là một dịch vụ trực tuyến được dùng để xem/phát các video trực tiếp hoặc được ghi sẵn về các chủ đề như nấu ăn, du lịch, nghệ thuật, thể thao và trò chơi điện tử.
on24-thirdparty-1588804600687 Cookie Liên tục Bên thứ ba (gateway.on24.com) Được dùng để theo dõi phiên hiện tại của người dùng. Nếu tính năng Đăng nhập tự động được bật cho chương trình đăng ký bị trì hoãn thì cookie này sẽ được lưu trữ trên các phiên trình duyệt.
on24-thirdparty-1589936880219 Cookie Liên tục Bên thứ ba (gateway.on24.com)   Được dùng để theo dõi phiên hiện tại của người dùng. Nếu tính năng Đăng nhập tự động được bật cho chương trình đăng ký bị trì hoãn thì cookie này sẽ được lưu trữ trên các phiên trình duyệt.
on24-thirdparty-1588765890501 Cookie Liên tục Bên thứ ba (gateway.on24.com) Được dùng để theo dõi phiên hiện tại của người dùng. Nếu tính năng Đăng nhập tự động được bật cho chương trình đăng ký bị trì hoãn thì cookie này sẽ được lưu trữ trên các phiên trình duyệt.
gatewayMMS_1407606_296747051 Cookie Liên tục Bên thứ ba (on24.com) gatewayMMS
gatewayMMS_1407606_289467678 Cookie Liên tục Bên thứ ba (on24.com) gatewayMMS
incap_ses_1176_1638494 Cookie Liên tục Bên thứ ba (digitalriver.com) DDoS Protectiona và Tường lửa ứng dụng web của Incapsula: cookie này liên kết các yêu cầu HTTP đến một phiên nhất định (lượt truy cập AKA). Mở lại trình duyệt và truy cập cùng một trang web được đăng ký dưới dạng các lượt truy cập khác nhau. Để duy trì các phiên hiện có (ví dụ: cookie phiên)
_s Cookie Liên tục [hết hạn sau 365 ngày] Bên thứ ba (app.link)  
gatewayMMS_1407606_297025328 Cookie Liên tục Bên thứ ba (on24.com) gatewayMMS
nlbi_####### Cookie Phiên Bên thứ nhất (nvidia.com, digitalriver.com) DDoS Protectiona và Tường lửa ứng dụng web của Incapsula: cookie cân bằng tải này đảm bảo các yêu cầu của ứng dụng khách được gửi đến cùng một máy chủ gốc.
__cfduid Cookie Liên tục (hết hạn sau 30 ngày) Bên thứ ba (embed.ly) Cookie này được dùng để xác định lưu lượng truy cập web đáng tin cậy.
gatewayMMS_#######_######### Cookie Phiên Bên thứ ba (on24.com) gatewayMMS
em_p_uid Cookie Liên tục (hết hạn sau 365 ngày) Bên thứ nhất Đo lường số lần sử dụng một phần tử được nhúng từ dịch vụ của bên thứ ba.
em_p_uid Cookie Liên tục (hết hạn sau 365 ngày) Bên thứ nhất Đo lường số lần sử dụng một phần tử được nhúng từ dịch vụ của bên thứ ba.
em_p_uid Cookie Liên tục (hết hạn sau 365 ngày) Bên thứ ba (embed.redditmedia.com) Đo lường số lần sử dụng một phần tử được nhúng từ dịch vụ của bên thứ ba.
m-uid Cookie Liên tục (hết hạn sau 731 ngày) Bên thứ ba (quora.com) Các cookie này được các phần tích hợp của Quora sử dụng. Quora là một trang web hỏi và đáp trên mạng xã hội.
on24-thirdparty-1595225914688 Cookie Liên tục Bên thứ ba (gateway.on24.com) Được dùng để theo dõi phiên hiện tại của người dùng. Nếu tính năng Đăng nhập tự động được bật cho chương trình đăng ký bị trì hoãn thì cookie này sẽ được lưu trữ trên các phiên trình duyệt.
em_cdn_uid Cookie Liên tục (hết hạn sau 365 ngày) Bên thứ nhất Miền này thuộc sở hữu của Embedly. Đây là công ty cung cấp công nghệ để đưa nội dung đa phương tiện và các nội dung khác vào một trang web.
em_cdn_uid Cookie Liên tục (hết hạn sau 365 ngày) Bên thứ ba (embed.redditmedia.com) Cookie này đo lường số lần sử dụng một phần tử được nhúng từ dịch vụ của bên thứ ba
mics_vid mics_vid Cookie Liên tục (hết hạn sau 365 ngày) Bên thứ ba (mediarithmics.com) Thu thập thông tin về sở thích của người dùng và/hoặc tương tác với nội dung chiến dịch web, với mục đích quảng bá các sự kiện hoặc sản phẩm.
etuix Cookie Liên tục (hết hạn sau 393 ngày) Bên thứ ba (sfr.fr) Cookie này được SFR sử dụng. Đây là một công ty viễn thông của Pháp.
_utmv######### Cookie Liên tục Bên thứ nhất Đây là cookie phân đoạn khách truy cập 
incap_ses_1177_2102398 Cookie Phiên Bên thứ ba (img.digitalriver.com) DDoS Protectiona và Tường lửa ứng dụng web của Incapsula: cookie này liên kết các yêu cầu HTTP đến một phiên nhất định (lượt truy cập AKA). Mở lại trình duyệt và truy cập cùng một trang web được đăng ký dưới dạng các lượt truy cập khác nhau. Để duy trì các phiên hiện có (ví dụ: cookie phiên)
mics_lts Cookie Liên tục (hết hạn sau 365 ngày) Bên thứ ba (mediarithmics.com) Cookie này được mediarithmics sử dụng. Đây là nền tảng đám mây tiếp thị ưu tiên dữ liệu.
etuix Cookie Liên tục Bên thứ ba (netc.sfr.fr) Cookie này được SFR sử dụng. Đây là một công ty viễn thông của Pháp.
cf_use_ob Cookie Liên tục (hết hạn sau 364 ngày) Bên thứ ba (textextjs.com) Cookie này do mạng phân phối nội dung Cloudflare đặt và được dùng để xác định xem cookie có tiếp tục cung cấp trạng thái “Luôn trực tuyến” cho đến khi hết hạn hay không.
on24-thirdparty-1595318339200 Cookie Liên tục Bên thứ ba (gateway.on24.com) Được dùng để theo dõi phiên hiện tại của người dùng. Nếu tính năng Đăng nhập tự động được bật cho chương trình đăng ký bị trì hoãn thì cookie này sẽ được lưu trữ trên các phiên trình duyệt.
cf_ob_info Cookie Liên tục (hết hạn sau 364 ngày) Bên thứ ba (textextjs.com) Cookie này được đặt bởi mạng phân phối nội dung Cloudflare và kết hợp với cookie “cf_use_ob”, được dùng để xác định xem cookie có tiếp tục cung cấp trạng thái “Luôn trực tuyến” cho đến khi hết hạn hay không.
_lbvisited Lưu trữ cục bộ Bên thứ nhất Giá trị lưu trữ cục bộ này được PathFactory dùng để theo dõi những phần nội dung được truy cập trong một trải nghiệm.
_lbvisitedcount Lưu trữ cục bộ Bên thứ nhất Giá trị lưu trữ cục bộ này được PathFactory sử dụng để lưu trữ số lần khách truy cập mở trải nghiệm.
_lbhq_events Lưu trữ cục bộ Bên thứ nhất Giá trị lưu trữ cục bộ này được PathFactory dùng để kiểm tra thời gian cụ thể của người dùng trong một trải nghiệm nhằm đảm bảo các biểu mẫu có thể được hiển thị chính xác.
_lbcaptures Lưu trữ cục bộ Bên thứ nhất Giá trị lưu trữ cục bộ này được PathFactory sử dụng khi người dùng đã điền vào biểu mẫu từ một trải nghiệm cụ thể. Cookie này giúp loại bỏ nhu cầu điền vào các biểu mẫu trên trải nghiệm sau này của người dùng.
_lbhq_scroll_positions Lưu trữ cục bộ Bên thứ nhất Giá trị lưu trữ cục bộ này được PathFactory sử dụng để theo dõi mức độ người dùng đã cuộn trong trải nghiệm.

CHÍNH SÁCH COOKIE

Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ chứa các chữ cái và số được trang web đặt trên thiết bị mà bạn dùng để truy cập Internet. Cookie cung cấp các mục đích khác nhau có thể được liên kết với thông tin cá nhân. Tại NVIDIA, chúng tôi dùng cookie để giúp cung cấp và cải thiện các trang web (chẳng hạn như NVIDIA.com, Geforce.com và Developer.nvidia.com) thông qua thông tin về mức sử dụng và cài đặt trang web, như được mô tả bên dưới. Cách chúng tôi sử dụng cookie chịu sự điều chỉnh theo Chính sách cookie này và Chính sách quyền riêng tư. Bạn luôn có thể chọn xóa dữ liệu cá nhân của mình với NVIDIA bằng cách truy cập Trung tâm quyền riêng tư bất cứ lúc nào.

Hầu hết các trình duyệt web đều cho phép bạn kiểm soát việc đặt cookie trên thiết bị thông qua cài đặt trình duyệt. NVIDIA hỗ trợ cài đặt “Không theo dõi” có trên hầu hết các trình duyệt web, giúp bạn chọn không theo dõi hoạt động trực tuyến của mình khi truy cập các trang web của chúng tôi. Hệ thống của chúng tôi sẽ đặt cookie trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập bất kỳ trang nào trên trang web của chúng tôi trừ phi bạn đã điều chỉnh cài đặt trình duyệt để không chấp nhận cookie.

Các bên thứ ba có thể đặt cookie trên thiết bị của bạn khi bạn xem quảng cáo, bao gồm cả quảng cáo của NVIDIA trên các trang web, dịch vụ hoặc ứng dụng của họ. Các cookie này chịu sự điều chỉnh của các chính sách quyền riêng tư từ công ty tương ứng. NVIDIA khuyến khích bạn xem lại các tuyên bố về quyền riêng tư và chính sách cookie của trang web, dịch vụ hoặc ứng dụng của bên thứ ba để bạn có thể hiểu cách họ có thể thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn.

Để tìm hiểu thêm về cookie, bao gồm cách xem những cookie nào đã được thiết lập cũng như cách chặn, quản lý và xóa những cookie này, vui lòng truy cập www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

CÁC LOẠI COOKIE NVIDIA SỬ DỤNG

Cookie Phiên
“Cookie thông tin đầu vào của người dùng”, hay cookie phiên, được dùng để theo dõi thông tin đầu vào của người dùng khi gửi dữ liệu trực tuyến và cho phép người dùng được công nhận từ một trang hoặc lựa chọn sang trang khác. Chúng tôi cũng sử dụng cookie phiên để cung cấp thông tin bạn đã yêu cầu thông qua một thao tác , chẳng hạn như nhấp vào một nút hoặc điền vào biểu mẫu trên web. Cookie Phiên luôn hết hạn sau khi phiên duyệt kết thúc.

Cookie Liên tục
Cookie liên tục giúp các trang web ghi nhớ thông tin, lịch sử duyệt web và cài đặt của bạn khi bạn truy cập chúng trong tương lai. Loại cookie này giúp bạn truy cập nhanh và thuận tiện hơn. Cookie liên tục cũng giúp chúng tôi cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn, trong đó bạn có thể chọn tham gia bất cứ lúc nào thông qua Trung tâm quyền riêng tư NVIDIA.

Cookie Liên tục sẽ nằm trong một thư mục trên thiết bị của bạn, trừ phi bạn xóa chúng theo cách thủ công hoặc cho đến khi chúng tự động bị xóa dựa trên khoảng thời gian lưu trữ của thư mục cookie.

Danh sách cookie
Bạn có thể tìm thêm thông tin về từng cookie mà chúng tôi sử dụng và mục đích chúng tôi sử dụng chúng trong bảng dưới đây:Cookie chức năng
Cần có các cookie này để vận hành các phần của trang web, chẳng hạn như quốc gia (đối với cài đặt ngôn ngữ), quản lý tài khoản, đăng ký sự kiện, cài đặt trình điều khiển hoặc tùy chọn email.

TÊN COOKIE LOẠI COOKIE COOKIE/NGUỒN MỤC ĐÍCH/DỮ LIỆU ĐƯỢC THU THẬP
__NV_DD3
__NV_DD3Manual

Cookie Phiên.

Bên thứ nhất (NVIDIA) Cho phép đề xuất tải xuống trình điều khiển cho
phần cứng NVIDIA được cài đặt trên thiết bị khi
bạn yêu cầu quét tự động hoặc thủ công thiết bị tại https://www.nvidia.com/Download
/index.aspx?lang=en-us
. Chi tiết GPU phần cứng của bạn
được lưu trữ cho phiên trình duyệt.
__NV_nvJson

Cookie Liên tục (hết hạn sau 1 tháng).

Bên thứ nhất (NVIDIA) Khuyến nghị trình điều khiển thích hợp cho lượt truy cập
trong tương lai khi bạn quét hệ thống bằng công cụ tìm kiếm trình điều khiển mới nhất, trình phân tích GPU và các tùy chọn quét thiết bị khác (có tại
https://www.geforce.com/drivers).
OperatingSystem
ProductSeries
ProductSeriesType
ProductType
Language

Cookie Liên tục (hết hạn sau 1 năm).

Bên thứ nhất (NVIDIA) Tùy chọn cửa hàng bạn chọn khi bạn thay đổi
lựa chọn thả xuống thông qua tìm kiếm trình điều khiển thủ công trên trang tải xuống trình điều khiển NVIDIA (có tại https://www.geforce.com/drivers).
__NVEU_SSO / __NVSESSION

Cookie Phiên.

Bên thứ nhất (NVIDIA) Lưu trữ thông tin đăng nhập khi bạn đăng nhập vào trang hồ sơ người đăng ký bản tin qua email.
__NVEU_UID

Cookie Liên tục (hết hạn sau 1 tháng).

Bên thứ nhất (NVIDIA) Lưu trữ ID duy nhất của bạn như một phần của xác minh bảo mật khi bạn đăng nhập vào trang hồ sơ người đăng ký bản tin.
NVIDIADefaultLang

Cookie Liên tục (hết hạn sau 1 năm).

Bên thứ nhất (NVIDIA) Ghi nhớ trang web quốc gia của địa phương khi bạn chọn ngôn ngữ. Trong những lần truy cập sau này, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang địa phương có liên quan.
CookiePolicy

Cookie Liên tục (hết hạn sau 1 năm).

Bên thứ nhất (NVIDIA) Chấp nhận chính sách cookie này sau khi bạn truy cập trang web NVIDIA.
has_js

Cookie Phiên.

Bên thứ nhất (developer.n
vidia.com)
Drupal sử dụng cookie này để cho biết trình duyệt của khách truy cập có bật JavaScript hay không.
SSESS

Cookie Liên tục (hết hạn sau 23 ngày).

Bên thứ nhất (developer.n
vidia.com)
Cookie liên tục của Drupal
current_tenant

Cookie Liên tục (hết hạn sau 4 ngày).

Bên thứ ba (auth0) Cho phép xác thực người dùng an toàn và đảm bảo tính bảo mật của người dùng trang web, cũng như dữ liệu trong trang web của chúng tôi.
auth0l

Cookie Liên tục (hết hạn sau 4 ngày).

Bên thứ ba (auth0)
ajs_user_id

Cookie Liên tục (hết hạn sau 1 năm).

Bên thứ ba (auth0)
_fbp

Cookie Liên tục (hết hạn sau 3 tháng).

Bên thứ ba (auth0)
OptanonConsent

Cookie Liên tục (hết hạn sau 6 tháng).

Bên thứ ba (auth0)
ajs_anonymous_id

Cookie Liên tục (hết hạn sau 6 tháng).

Bên thứ ba (auth0)
AMCV_F207D74D5
49850760A4C9
8C6%40
AdobeOrg

Cookie Liên tục (hết hạn sau 6 tháng).

Bên thứ ba (auth0)
Cookie Phân tích
Những cookie này được dùng để hiểu rõ hơn và tối ưu hóa trải nghiệm web, chẳng hạn như các trang đã truy cập hoặc giao dịch mua hàng được thực hiện thông qua cửa hàng điện tử của chúng tôi .

TÊN COOKIE LOẠI COOKIE COOKIE/NGUỒN MỤC ĐÍCH/DỮ LIỆU ĐƯỢC THU THẬP
Icl_cid
hatch_cid

Cookie Liên tục (hết hạn sau 1 tháng).

Bên thứ nhất (NVIDIA) Giúp đo lường mức hiệu quả của chiến dịch khi bạn nhấp vào trang NVIDIA như một phần của chiến dịch tiếp thị.
uid
di/dt
bt
uvc
ssc/psc/uvc
loc

Cookie Liên tục (hết hạn sau 1 tháng).

Bên thứ ba (addthis.com )

Cho phép addthis.com thu thập dữ liệu theo chính sách của (có tạiaddthis.com/privacy). Các cookie này thu thập dữ liệu về việc bạn sử dụng các trang web của NVIDIA và addthis đối chiếu dữ liệu này trong tổng thể.

(UID) ID người dùng do máy tạo được chỉ định duy nhất.

(DI/DT) Cookie bảo trì giúp quản lý việc hết hạn cho các cookie khác.

(BT) Mô hình hóa sở thích của người dùng.

(UVC) Đo lường các lượt chia sẻ lặp lại.

(SSC/PSC/UVC) Những cookie này được dùng để ghi lại hoạt động xã hội và chia sẻ của người dùng.

(SSC/PSC/UVC) Những cookie này được dùng để ghi lại hoạt động xã hội và chia sẻ của người dùng.

AMCV_[random string]
%40AdobeOrg s_ecid
AMCVS_[random string]
%40AdobeOrg s_cc
s_ppv
s_getNewRe
peat
sc_cmp
sc_cvp
VisitorID

AMCV_[random string]%40
AdobeOrg và s_ecid là các cookie Liên tục (hết hạn sau 2 năm).

AMCVS_[random string]%40
AdobeOrg, s_cc và s_ppv là các cookie Phiên.

s_getNewRepeat, sc_cmp, sc
_cvp, VisitorID là các cookie Liên tục (hết hạn sau 1 tháng).

Bên thứ nhất (NVIDIA) Chúng tôi cũng thu thập thông tin khách truy cập
ẩn danh về cách bạn sử dụng trang web,
như địa chỉ IP, loại trình duyệt
(như Internet Explorer, Safari, Mozilla, v.v.),
các trang tham chiếu và các trang đã truy cập.
Chúng tôi sử dụng thông tin này (a) để thực hiện phân tích thống kê ẩn danh về các mẫu lưu lượng truy cập trang Web, (b) để quản trị Trang web và máy chủ, cũng như (c) để cải thiện dịch vụ của chúng tôi." Xem thêm thông tin về các cookie này tại đây: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/
whitepapers/cookies/cookies_analytics.html
mbox

Cookie Liên tục (hết hạn sau 2 tuần).

Bên thứ nhất (NVIDIA) Cung cấp khả năng kiểm tra nội dung và ưu đãi trực tuyến nào phù hợp nhất với bạn. Xem thêm thông tin về cookie này tại đây: https://marketing.adobe.com/resources/help/
en_US/whitepapers/cookies/cookies_target.html
hatch_cid
ncid
ps-utid
ps-utparam

hatch_cid, ncid là các cookie Liên tục (hết hạn sau 1 tháng).

ps-utid, ps-utparam là các cookie liên tục (hết hạn sau 1 ngày).

Bên thứ nhất (NVIDIA) Giúp đo lường mức hiệu quả của chiến dịch khi bạn nhấp vào trang NVIDIA như một phần của chiến dịch tiếp thị.
_mkto_trk

Cookie Liên tục (hết hạn sau 2 năm).

Bên thứ nhất (NVIDIA) Cung cấp thông tin về các hoạt động (ví dụ: lượt nhấp chuột) được thực hiện trên các trang web NVIDIA.com trong khi bạn truy cập.
_sdsat_6sui
_sdsat_6suc

_sdsat_6sui, _sdsat_6suc là các cookie Phiên.

Bên thứ nhất (NVIDIA) Thu thập thông tin liên quan đến địa chỉ IP của bạn, bao gồm nơi làm việc và các chi tiết ngành công khai khác, nếu có.
Icl_session_key

Cookie Liên tục (hết hạn sau 1 tháng).

Bên thứ ba (hatch.com) Giúp đo lường hiệu quả của chiến dịch khi bạn được chuyển từ trang cửa hàng NVIDIA đến trang web của nhà bán lẻ điện tử đối tác để mua hàng.
Nvuserpreflang

Cookie Liên tục (hết hạn sau 1 năm).

Bên thứ nhất (NVIDIA) Ghi nhớ khu vực ưa thích của bạn trên hầu hết các trang web NVIDIA.
gfn-locale

Cookie Phiên.

Bên thứ nhất (NVIDIA) Ghi nhớ khu vực ưa thích của bạn khi bạn truy cập phần GeForce NOW trên NVIDIA.com
nv.nvidmData

Cookie Liên tục (hết hạn khi người dùng không hoạt động trong 20 phút).

Bên thứ nhất (NVIDIA) Lưu trữ thông tin phiên. Cookie được tạo khi người dùng đăng nhập lần đầu và bị xóa khi người dùng đăng xuất.
nv.nvidmNoissesPers
ist

Cookie Liên tục (hết hạn sau 3 tháng).

Bên thứ nhất (NVIDIA) Lưu trữ phiên dài hạn. Cookie này được tạo khi người dùng đăng nhập lần đầu và bị xóa khi người dùng đăng xuất.
accessToken

Cookie Phiên.

Bên thứ nhất (NVIDIA) Lưu mã thông báo được dùng cho quá trình Thanh toán.
Edge

Cookie Liên tục (hết hạn sau 2 năm).

Bên thứ ba (NVIDIA) Giúp đo lường mức hiệu quả của chiến dịch và hiệu suất nội dung. Cookie này được sử dụng để cung cấp các sản phẩm có liên quan cho người mua hàng dựa trên hoạt động duyệt web.