Retrieve Code

Enter your email address below

ทางแบรนด์สินค้าจะทำการตรวจสอบรายละเอียดการซื้อสินค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นแล้วแจ้งลูกค้าอีกครั้ง

สำหรับลูกค้าที่ซื้อ GeForce GTX1050, GTX 1050Ti, และ GTX 1060

ลูกค้าที่ซื้อ GeForce GTX 1050, GTX1050Ti, และ GTX 1060 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2560 สามารถรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลชุดวิญญาณแห่งป่าไผ่ หรือยาโชคชะตา 10แพ็ค โดย GTX1050 รับ 1สิทธิ์, GTX1050Ti รับ 2สิทธิ์, และ GTX1060 รับ 3สิทธิ์

Step 1


ลูกค้าซื้อสินค้า GeForce GTX 1050, GTX1050Ti, และ GTX 1060 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2560 จากร้านค้าในประเทศไทย พร้อมขอใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ

Step 2


ลูกค้าลงทะเบียนรับสิทธิ์โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และอัพโหลดภาพใบเสร็จรับเงินพร้อม serial number ที่เวบไซด์ https://www.nvidia.com/content/apac/event/th/blade-and-soul-bundle

Step 3


แบรนด์สินค้าพิจารณาตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และส่งไอเทมโค้ดให้ทาง email ที่ลูกค้าลงทะเบียน (ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาในการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล)

Step 4


ลูกค้านำไอเทมโค้ดที่ได้รับไป redeem รับสิทธิ์ ได้ที่ https://redeem.bns.garena.in.thขอบคุณสำหรับความสนใจในการเข้าร่วมโปรโมชั่นกับทาง GeForce ขณะนี้ระยะเวลาของการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์โปรโมชั่นได้สิ้นสุดลงแล้วทางแบรนด์พาร์ทเนอร์จะทำการตรวจสอบการลงทะเบียนและจัดส่งโค้ดให้ลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนมาในระยะเวลาของโปรโมชั่นที่กำหนด

โปรดติดตามกิจกรรมครั้งต่อไปทางกับทาง GeForce เร็วๆ นี้