Đăng ký nhận các ưu đãi, thông báo về trò chơi và giải trí, v.v. từ NVIDIA. Cộng với những tiến bộ và công nghệ AI mới nhất.