Gửi cho tôi các ưu đãi, thông báo về trò chơi và giải trí, v.v. từ NVIDIA. Tôi có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.