GPU nào phù hợp với bạn?

Xem máy tính xách tay và máy tính để bàn cho studio

Khám phá toàn bộ dòng GPU hiệu suất cao giúp hiện thực hóa tầm nhìn sáng tạo của bạn.

MÁY TÍNH XÁCH TAY

GPU

GPU

Hoạt hình 3D/ Đồ họa chuyển động

Chỉnh sửa video

Nhiếp ảnh/ Thiết kế đồ họa

Phát sóng

Chơi game

Nhân dò tia

AI & nhân Tensor

Công việc đa ứng dụng nâng cao

Chứng nhận phần mềm

Hỗ trợ doanh nghiệp

Bộ nhớ đồ họa

Creative
Dabbler

GeForce GTX 1650 GeForce GTX 1650 4K
1080p 4 GB
GeForce GTX 1650 Ti GeForce GTX 1650 Ti 4K
1080p 4 GB
GeForce GTX 1660 Ti GeForce GTX 1660 Ti 4K
1080p 1080p 6 GB
Quadro T1000 Quadro T1000 4K
1080p
4 GB
Quadro T2000 Quadro T2000 4K
1080p
4 GB

Creative
Maestro

GeForce RTX 2060 GeForce RTX 2060 Mô hình trung bình 6K
1080p 1080p
6 GB
GeForce RTX 2070 GeForce RTX 2070 Mô hình lớn 6K
1080p 1080p
8 GB
GeForce RTX 2070 SUPER GeForce RTX 2070 SUPER Mô hình lớn 6K
1080p 1080p
8 GB
Quadro RTX 3000 Quadro RTX 3000 Mô hình trung bình 6K
1080p 1080p
6 GB
Quadro RTX 4000 Quadro RTX 4000 Mô hình lớn 6K
1080p 1080p
8 GB

Creative
Powerhouse

GeForce RTX 2080 SUPER GeForce RTX 2080 SUPER Mô hình lớn 6K
1440p 1440p
8 GB
Quadro RTX 5000 Quadro RTX 5000 Mô hình XL 6K
Chuyên nghiệp 1440p
16 GB
Quadro RTX 6000 Quadro RTX 6000 Mô hình XL 8K
Chuyên nghiệp 4K
24 GB

Nhân dò tia: giúp mang lại hiệu ứng ánh sáng, đổ bóng và phản chiếu chính xác, cùng khả năng kết xuất chất lượng cao hơn trong thời gian ngắn hơn.
AI & nhân Tensor: dành cho những hoạt động được tăng cường nhờ AI như tăng độ phân giải, cải thiện ảnh, khớp màu, gắn thẻ khuôn mặt và chuyển giao phong cách.
Quy trình đa ứng dụng nâng cao: dành cho những quy trình đòi hỏi cao thường bao gồm nhiều ứng dụng sáng tạo, mỗi ứng dụng lại cần tập hợp tài nguyên hệ thống chuyên biệt riêng.
Chứng nhận phần mềm: các nhà cung cấp phần mềm phát triển ứng dụng sáng tạo thường thử nghiệm và chứng thực phần cứng cụ thể giúp hoạt động tối ưu và nhất quán.
Hỗ trợ doanh nghiệp: các tính năng và dịch vụ hỗ trợ chuyên biệt dành cho người dùng doanh nghiệp.
Bộ nhớ đồ họa: bộ nhớ nhanh dành riêng cho những tác vụ nặng về đồ họa. Bộ nhớ đồ họa càng nhiều, GPU càng có thể hoàn thành nhiều tác vụ lớn và phức tạp hơn.

MÁY TÍNH ĐỂ BÀN

GPU

GPU

Hoạt hình 3D/ Đồ họa chuyển động

Chỉnh sửa video

Nhiếp ảnh/ Thiết kế đồ họa

Phát sóng

Chơi game

Nhân dò tia

AI & nhân Tensor

Công việc đa ứng dụng nâng cao

Chứng nhận phần mềm

Hỗ trợ doanh nghiệp

Bộ nhớ đồ họa

Creative
Dabbler

GeForce GTX 1650 SUPER GeForce GTX 1650 SUPER 4K
1080p 1080p 4 GB
GeForce GTX 1660 SUPER GeForce GTX 1660 SUPER 4K
1080p 1080p 6 GB
GeForce GTX 1660 Ti GeForce GTX 1660 Ti 4K
1080p 1080p 6 GB

Creative
Maestro

GeForce RTX 2060 GeForce RTX 2060 Mô hình trung bình 6K
1080p 1080p
6 GB
GeForce RTX 2060 SUPER GeForce RTX 2060 SUPER Mô hình lớn 6K
1080p 1080p
8 GB
GeForce RTX 2070 SUPER GeForce RTX 2070 SUPER Mô hình lớn 6K
1440p 1440p
8 GB
Quadro RTX 4000 Quadro RTX 4000 Mô hình lớn 6K
1440p 1440p
8 GB

Creative Powerhouse

GeForce RTX 2080 SUPER GeForce RTX 2080 SUPER Mô hình lớn 8K
4K 4K
8 GB
GeForce RTX 2080 Ti GeForce RTX 2080 Ti Mô hình lớn 8K
4K 4K
11 GB
TITAN RTX TITAN RTX Mô hình XL 8K
4K 4K
24 GB
Quadro RTX 5000 Quadro RTX 5000 Mô hình XL 8K
Chuyên nghiệp 4K
16 GB
Quadro RTX 6000 Quadro RTX 6000 Mô hình XL 8K
Chuyên nghiệp 4K
24 GB
Quadro RTX 8000 Quadro RTX 8000 Mô hình XXL 8K
Chuyên nghiệp 4K
48 GB

Nhân dò tia: giúp mang lại hiệu ứng ánh sáng, đổ bóng và phản chiếu chính xác, cùng khả năng kết xuất chất lượng cao hơn trong thời gian ngắn hơn.
AI & nhân Tensor: dành cho những hoạt động được tăng cường nhờ AI như tăng độ phân giải, cải thiện ảnh, khớp màu, gắn thẻ khuôn mặt và chuyển giao phong cách.
Quy trình đa ứng dụng nâng cao: dành cho những quy trình đòi hỏi cao thường bao gồm nhiều ứng dụng sáng tạo, mỗi ứng dụng lại cần tập hợp tài nguyên hệ thống chuyên biệt riêng.
Chứng nhận phần mềm: các nhà cung cấp phần mềm phát triển ứng dụng sáng tạo thường thử nghiệm và chứng thực phần cứng cụ thể giúp hoạt động tối ưu và nhất quán.
Hỗ trợ doanh nghiệp: các tính năng và dịch vụ hỗ trợ chuyên biệt dành cho người dùng doanh nghiệp.
Bộ nhớ đồ họa: bộ nhớ nhanh dành riêng cho những tác vụ nặng về đồ họa. Bộ nhớ đồ họa càng nhiều, GPU càng có thể hoàn thành nhiều tác vụ lớn và phức tạp hơn.

Xem sản phẩm

Khám phá dòng sản phẩm hiệu suất cao tương thích với công nghệ NVIDIA Studio.

Tham gia cộng đồng nhà sáng tạo NVIDIA

Hướng dẫn sáng tạo, buổi giới thiệu của họa sĩ, những cuộc thi và ưu đãi độc quyền.