Điều khoản và điều kiện

Ưu đãi tư cách thành viên Adobe Creative Cloud: Nhận (trị giá 238,47 USD) khi mua sản phẩm GeForce® Studio hoặc RTX™ Studio đủ điều kiện từ 16/11/2021 đến 15/1/2023 hoặc cho đến khi hết hàng. Các sản phẩm đủ điều kiện phụ thuộc vào các đối tác OEM tham gia. Sự tham gia OEM có thể khác nhau. Giới hạn một mã tải xuống với mỗi khách hàng. Không được bán lại. Hàng ưu đãi chỉ chứa một tư cách thành viên 3 tháng Adobe Creative Cloud. Bạn có thể quy đổi mã ưu đãi từ 12/11/2021 đến 15/2/2023. Người dùng phải quy đổi ưu đãi từ GeForce Experience và trang web Adobe tại https://creative.adobe.com/redeem. Hướng dẫn quy đổi có sẵn ở đây. Người dùng mua sản phẩm ASUS đủ điều kiện phải quy đổi ưu đãi từ trang ưu đãi của ASUS hoặc ứng dụng MyASUS. Hướng dẫn quy đổi có sẵn ở đây. Không được thay thế, trao đổi, bán hoặc quy đổi ưu đãi để nhận tiền mặt hay các loại hàng hóa hoặc dịch vụ khác. Ưu đãi có hiệu lực trên toàn thế giới, trừ Trung Quốc. Không được kết hợp ưu đãi này với bất cứ ưu đãi nào khác. Nhà bán lẻ, nhà phân phối và nhân viên của NVIDIA, cũng như Adobe không được phép tham gia. Vô hiệu trong trường hợp bị cấm. Khách hàng mua sản phẩm GeForce® Studio hoặc RTX™ Studio và sử dụng bản cài đặt GeForce Experience đủ điều kiện sẽ được nhận mã ưu đãi này.

© 2022 NVIDIA Corporation. Mọi quyền được bảo lưu. NVIDIA, logo NVIDIA, GeForce, GeForce Experience, GeForce RTX và NVIDIA RTX là các nhãn hiệu đã đăng ký và/hoặc nhãn hiệu của NVIDIA Corporation tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Toàn bộ các nhãn hiệu và bản quyền khác đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.