สุดยอดขุมพลังแห่ง Turing

RT Cores

ฮาร์ดแวร์เฉพาะสำหรับการ ray tracing ทำให้การแสดงแสงเงา การสะท้อน การหักเหของแสง และโกลบอลอินลูมิเนชันนั้น เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

Tensor Cores

ปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ และ Turing ได้นำมันมาสู่กราฟิกคอมพิวเตอร์ สัมผัสประสบการณ์พลังแรงม้าที่ประมวลผลด้วย AI ช่วยเร่งประสิทธิภาพการเล่นเกมด้วย NVIDIA DLSS

Next-Gen Shading

การแสดงแสงเงาในอัตราตามตัวแปร จะเน้นการประมวลผลไปบริเวณที่มีรายละเอียดมาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงผล การประมวลผลทางเรขาคณิตขั้นสูงของ Mesh Shader รองรับจำนวนวัตถุต่อฉากได้มากขึ้น ทำให้โลกมีความซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้น

Concurrent Processing

การประมวลผลพร้อมกันของ floating point และ Integer พร้อมกันทำให้ GPU Turing สามารถประมวลผลภาพความละเอียดของเกมสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

fui-hud-bg-screen-center-xyscale fui-hud-border-top-left fui-hud-border-stretch-top-left-xscale fui-hud-border-top fui-hud-border-stretch-top-right-xscale fui-hud-border-top-right fui-hud-border-bottom-right-fixed fui-hud-border-7-bot-right-xscale fui-hud-border-bot fui-hud-border-9-bot-left-xscale fui-hud-border-bot-left fui-hud-crosshair-left-fixed fui-hud-crosshair-arrow-left-fixed fui-hud-crosshair-center-fixed fui-hud-crosshair-right-fixed fui-hud-crosshair-arrow-right-fixed fui-hud-border-left-center-yscale fui-hud-border-right-center-yscale

TURING FEATURES

RT CORES
Dedicated ray tracing hardware enables fast real-time ray tracing with physically accurate shadows, reflections, refractions, and global illumination.
TENSOR CORES
Artificial intelligence is driving the greatest technology advancement in history, and Turing is bringing it to computer graphics. Experience AI-processing horsepower that accelerates gaming performance with NVIDIA DLSS.
NEXT-GEN SHADING
Variable Rate Shading focuses processing power on areas of rich detail, boosting overall performance without affecting perceived image quality. Mesh Shaders advanced geometry processing supports an order of magnitude more objects per-scene, allowing the creation of rich complex worlds.
CONCURRENT PROCESSING
Simultaneous floating point and integer processing enables Turing GPUs to more efficiently process the compute heavy workloads of modern games.