นโยบายความเป็นส่วนตัวของ NVIDIA

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2018

เราให้คำมั่นสัญญาว่าจะปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลของคุณ เราจะไม่ขายข้อมูลของคุณเป็นอันขาด เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณเฉพาะในกรณีที่คุณอนุญาตให้เราทำได้เท่านั้น

คุณมีสิทธิดังต่อไปนี้ :

 • สิทธิในการเข้าถึง คุณสามารถตรวจดูได้เสมอว่าเราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง ไม่ว่าเมื่อใดที่คุณต้องการ
 • สิทธิในการนำข้อมูลของคุณไปใช้ ข้อมูลเป็นของคุณ คุณสามารถคัดลอกหรือเคลื่อนย้ายได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ
 • สิทธิในการลบข้อมูล เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณระบุให้กระทำเช่นนั้น แม้เมื่อคุณไม่ขอให้ลบข้อมูล เราก็จะเก็บข้อมูลนั้นไว้เพียงตราบเท่าที่ข้อมูลดังกล่าวช่วยในการให้บริการแก่คุณเท่านั้น  
 • สิทธิในการจำกัดการใช้ หากคุณต้องการให้เราหยุดใช้ข้อมูลของคุณ เราก็จะหยุด
 • สิทธิในการยื่นคำร้อง เราจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณและจะเคารพต่อการตัดสินใจของคุณ หากคุณรู้สึกว่าเราไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในลักษณะใดก็ตาม คุณมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องกับหน่วยงานที่กำกับดูแลการปกป้องข้อมูลในภูมิภาคของคุณ หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีติดต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลการปกป้องข้อมูลในภูมิภาคของคุณ กรุณาไปที่เว็บไซต์  
  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

ประเภทของข้อมูลที่เราอาจต้องการ

เราจะขอเฉพาะข้อมูลที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของเราสร้างความพึงพอใจแก่คุณเท่านั้น โดยจะขอข้อมูลในปริมาณน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณใช้ หากคุณไม่ต้องการแบ่งปันข้อมูลของคุณ ผลิตภัณฑ์บางอย่างของเราอาจไม่ทำงาน หรือทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร ข้อมูลที่เราอาจขอจากคุณได้แก่  :

 • ข้อมูลในการติดต่อกับคุณ ซึ่งรวมถึงชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่จัดส่ง เพื่อที่เราจะสามารถติดต่อคุณหรือจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่คุณขอไว้ไปให้คุณได้  
 • วันเดือนปีเกิดของคุณ เพื่อที่เราจะสามารถตรวจสอบยืนยันอายุได้
 • ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ของคุณ ซึ่งรวมถึงเมืองและมลรัฐ/จังหวัดที่คุณอาศัยอยู่ เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามกฎหมายในพื้นที่ได้
 • อุปกรณ์และการกำหนดค่าเครือข่ายของคุณ ซอฟต์แวร์สำหรับการเล่นเกมและการใช้งาน และประสิทธิภาพของระบบ เพื่อที่เราจะสามารถปรับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับการเล่นเกมของคุณให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

การเก็บรวมรวมข้อมูลเพิ่มเติมอาจช่วยให้เราปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อนักเล่นเกมทุกหนแห่ง เรามีความประสงค์ที่จะขอเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการเล่นเกมของคุณและประสิทธิภาพของระบบ เพื่อช่วยให้เรามอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่คุณและนักเล่นเกมทุกหนแห่ง แต่เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลใด ๆ ยกเว้นเมื่อคุณอนุญาตให้ทำได้เท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติมเหล่านี้รวมถึง :

 • ข้อมูลทางเทคนิคของอุปกรณ์หรือเครือข่ายของคุณ เพื่อให้เราสามารถตรวจหาปัญหาที่เกิดกับอุปกรณ์บางชนิดและการกำหนดค่า
 • ข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดที่คุณพบ เพื่อให้เราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับข้อผิดพลาดเหล่านั้นและจัดการแก้ไข
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการหยุดทำงานของระบบ เพื่อให้เราสามารถตรวจหาและแก้ไขจุดบกพร่องนั้น

เราอาจวิเคราะห์ข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ตามความสนใจที่เรามีต่อการพยากรณ์ทางธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หากคุณให้ความยินยอม เราอาจใช้ข้อมูลนี้ในการระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมายบางกลุ่ม ซึ่งรวมถึงคุณด้วย เพื่อที่จะส่งโฆษณาเกี่ยวกับเกม แอป รางวัล หรือโฆษณาที่เกี่ยวข้องไปให้

ผลิตภัณฑ์และบริการของ NVIDIA

หากคุณต้องการทราบว่าผลิตภัณฑ์และบริการของ NVIDIA แต่ละชนิดมีการเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทใดบ้าง กรุณาไปที่เว็บไซต์ privacy.nvidia.com

เว็บไซต์ NVIDIA ของเรา

หากคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์สำหรับตราสินค้า NVIDIA ของเรา เราหรือหุ้นส่วนภายนอกบริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้คุกกี้ เว็บบีคอน หรือข้อมูลของไฟล์บันทึก กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากนโยบายว่าด้วยคุกกี้ของเรา ข้อมูลบางชนิดที่เราอาจเก็บรวบรวมได้แก่ :

 • ชนิดเบราว์เซอร์ ชนิดอุปกรณ์ ที่อยู่ URL ที่อยู่ IP หรือชนิดระบบปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา ป้องกันการหลอกลวง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์ของเรา และจัดหาเนื้อหาเฉพาะบุคคล
 • ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เพื่อเรียนรู้ว่าผู้เยี่ยมชมอาศัยอยู่ที่ใด และเพื่อจัดหาเนื้อหาที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ตั้งของคุณโดยเฉพาะ
 • ข้อมูลคุกกี้ เพื่อปรับหน้าเว็บไซต์ของเราให้เป็นแบบส่วนตัว หรือแสดงโฆษณาที่ตรงกับความสนใจ

ความสัมพันธ์องค์กร

หากคุณทำธุรกิจกับเรา หรือหากคุณลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารข้อมูลธุรกิจ จดหมายข่าว การประชุม หรือการสัมมนาออนไลน์ เราอาจขอรับหรือเพิ่มเติมข้อมูลของคุณกับข้อมูลจากบุคคลภายนอก เช่น ชื่อบริษัทหรือตำแหน่งงานของคุณ เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อแสดงเนื้อหาแบบส่วนตัวบนเว็บไซต์ให้แก่คุณ นอกจากนี้ เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลการติดต่อของคุณกับตัวแทนหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจของ NVIDIA เพื่อที่บุคคลเหล่านั้นจะสามารถติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีตราสินค้า  NVIDIA

วิธีที่เราจัดเก็บและถ่ายโอนข้อมูล

เราจะถ่ายโอนและจัดเก็บข้อมูลของคุณในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่ที่บริษัทของเราตั้งอยู่ เราเป็นผู้ควบคุมข้อมูล และเราจะปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และกรอบโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา ภายใต้การบังคับใช้ตามคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Trade Commission) ซึ่งหมายความว่า เราได้รับการรับรองว่าเราปฏิบัติตามหลักการความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับประกาศ ทางเลือก และความรับผิดชอบต่อการถ่ายโอนข้อมูลต่อ การรักษาความปลอดภัย ความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อจำกัดจุดประสงค์ การเข้าถึง การขอความช่วยเหลือ การบังคับใช้ และการรับผิด ในบางสถานการณ์ คุณมีสิทธิขอให้มีการใช้อนุญาโตตุลาการแบบมีผลผูกพัน เพื่อยุติปัญหาคำร้องเรียน เราอยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐฯ และเราอาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว กรุณาไปที่เว็บไซต์การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ : https://www.privacyshield.gov/ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบรับรองการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาดูที่ : https://www.privacyshield.gov/list

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเด็กและเยาวชน

เราใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็กและเยาวชนที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวของเด็กและเยาวชนของ NVIDIA มีรายละเอียดเพิ่มเติมให้คุณอ่านได้

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเด็กและเยาวชนที่ NVIDIA กำหนดไว้ กรุณาส่งอีเมลไปยังสำนักงานความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ privacy@nvidia.com

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเขียนจดหมายถึงเราได้ที่ :

ATTN: Data Privacy Officer
NVIDIA Corporation
2788 San Tomas Expressway
Santa Clara, CA 95051
USA

หากนโยบายฉบับนี้มีการปรับปรุงแก้ไข จะโพสต์ไว้ที่ privacy.nvidia.com