ข้อตกลงและเงื่อนไข

*จนกว่าผลิตภัณฑ์จะหมด การ์ดจอที่มีคุณสมบัติเหมาะสม: GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1070 Ti เกมต้องถูกแลกผ่านพอร์ทัล NVIDIA Redemption บนเดสก์ท็อปที่มีการติดตั้งการ์ดจอที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ลูกค้าต้องมีอายุเป็นไปตามข้อกำหนดในการแลกรับเกม ข้อกำหนดในภูมิภาค/ประเทศ: บางคูปองกำหนดว่าจะขอแลกรับเกมได้เฉพาะในภูมิภาคหรือประเทศที่ซื้อเท่านั้น โปรดใช้โค้ดแลกรับเกมตามภูมิภาค/ประเทศที่กำหนด

FOR TASA TERRITORIES

ข้อเสนอพิเศษสำหรับโค้ดดาวน์โหลดดิจิทัล (เกม Monster Hunter: World บน PC) จำกัดสิทธิ์โค้ดดาวน์โหลด 1 โค้ดต่อลูกค้า 1 ท่าน ข้อเสนอพิเศษนี้ใช้ได้ผ่านร้านค้าออนไลน์และตัวแทนคู่ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และแลกได้ผ่านพอร์ทัล NVIDIA Redemption เท่านั้น หากต้องการคำแนะนำในการแลกรับเกม ให้คลิก ที่นี่ การจัดชุดจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2018 จนถึง 07 พฤศจิกายน 2019 หรือจนกว่าผลิตภัณฑ์จะหมด ข้อเสนอไม่สามารถใช้ทดแทน แลกเปลี่ยน ขายหรือแลกเป็นเงินสด หรือสินค้าหรือบริการอื่นๆ ได้ ข้อเสนอนี้ใช้ได้ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศจีน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่น ๆ บัตรเงินสด บัตร Game Time และเงินคืนหรือคูปองส่วนลด ขึ้นอยู่กับจำนวนผลิตภัณฑ์ซึ่งมีจำนวนจำกัด ผู้ค้าปลีก ผู้จัดจำหน่ายและพนักงานของ NVIDIA, Capcom และตัวแทน/บริษัทในเครือไม่มีสิทธิ์แลก ถือเป็นโมฆะตามที่กฎหมายกำหนด จำกัดให้ลูกค้าต่อรายต่อการซื้อหนึ่งครั้ง ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ NVIDIA ที่มีคุณสมบัติในการรับสิทธิ์เท่านั้นจึงจะได้รับโค้ด เกมต้องถูกแลกผ่านพอร์ทัล NVIDIA Redemption บนเดสก์ท็อป ที่มีการติดตั้งการ์ดจอที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ลูกค้าต้องมีอายุ 12 ปีขึ้นไปเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการแลกรับเกม ข้อกำหนดในภูมิภาค/ประเทศ คูปองบางประเภทกำหนดให้แลกได้เฉพาะในภูมิภาคหรือประเทศที่ซื้อมา โปรดใช้โค้ดแลกรับเกมตามภูมิภาค/ประเทศที่กำหนด ระยะเวลาการแลกจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 พฤศจิกายน 2019

FOR KOREA TERRITORIES

ข้อเสนอพิเศษสำหรับโค้ดดาวน์โหลดดิจิทัล (เกม Monster Hunter: World บน PC) จำกัดสิทธิ์โค้ดดาวน์โหลด 1 โค้ดต่อลูกค้า 1 ท่าน ข้อเสนอพิเศษนี้ใช้ได้ผ่านร้านค้าออนไลน์และตัวแทนคู่ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และแลกได้ผ่านพอร์ทัล NVIDIA Redemption เท่านั้น หากต้องการคำแนะนำในการแลกรับเกม ให้คลิก ที่นี่ การจัดชุดจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2018 จนถึง 07 พฤศจิกายน 2019 หรือจนกว่าผลิตภัณฑ์จะหมด ข้อเสนอไม่สามารถใช้ทดแทน แลกเปลี่ยน ขายหรือแลกเป็นเงินสด หรือสินค้าหรือบริการอื่นๆ ได้ ข้อเสนอนี้ใช้ได้ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศจีน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่น ๆ บัตรเงินสด บัตร Game Time และเงินคืนหรือคูปองส่วนลด ขึ้นอยู่กับจำนวนผลิตภัณฑ์ซึ่งมีจำนวนจำกัด ผู้ค้าปลีก ผู้จัดจำหน่ายและพนักงานของ NVIDIA, Capcom และตัวแทน/บริษัทในเครือไม่มีสิทธิ์แลก ถือเป็นโมฆะตามที่กฎหมายกำหนด จำกัดให้ลูกค้าต่อรายต่อการซื้อหนึ่งครั้ง ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ NVIDIA ที่มีคุณสมบัติในการรับสิทธิ์เท่านั้นจึงจะได้รับโค้ด เกมต้องถูกแลกผ่านพอร์ทัล NVIDIA Redemption บนเดสก์ท็อป ที่มีการติดตั้งการ์ดจอที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ลูกค้าต้องมีอายุ 12 ปีขึ้นไปเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการแลกรับเกม ข้อกำหนดในภูมิภาค/ประเทศ คูปองบางประเภทกำหนดให้แลกได้เฉพาะในภูมิภาคหรือประเทศที่ซื้อมา โปรดใช้โค้ดแลกรับเกมตามภูมิภาค/ประเทศที่กำหนด ระยะเวลาการแลกจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 พฤศจิกายน 2019

FOR JAPAN TERRITORIES

ข้อเสนอพิเศษสำหรับโค้ดดาวน์โหลดดิจิทัล (เกม Monster Hunter: World บน PC) จำกัดสิทธิ์โค้ดดาวน์โหลด 1 โค้ดต่อลูกค้า 1 ท่าน ข้อเสนอพิเศษนี้ใช้ได้ผ่านร้านค้าออนไลน์และตัวแทนคู่ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และแลกได้ผ่านพอร์ทัล NVIDIA Redemption เท่านั้น หากต้องการคำแนะนำในการแลกรับเกม ให้คลิก ที่นี่ การจัดชุดจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2018 จนถึง 07 พฤศจิกายน 2019 หรือจนกว่าผลิตภัณฑ์จะหมด ข้อเสนอไม่สามารถใช้ทดแทน แลกเปลี่ยน ขายหรือแลกเป็นเงินสด หรือสินค้าหรือบริการอื่นๆ ได้ ข้อเสนอนี้ใช้ได้ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศจีน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่น ๆ บัตรเงินสด บัตร Game Time และเงินคืนหรือคูปองส่วนลด ขึ้นอยู่กับจำนวนผลิตภัณฑ์ซึ่งมีจำนวนจำกัด ผู้ค้าปลีก ผู้จัดจำหน่ายและพนักงานของ NVIDIA, Capcom และตัวแทน/บริษัทในเครือไม่มีสิทธิ์แลก ถือเป็นโมฆะตามที่กฎหมายกำหนด จำกัดให้ลูกค้าต่อรายต่อการซื้อหนึ่งครั้ง ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ NVIDIA ที่มีคุณสมบัติในการรับสิทธิ์เท่านั้นจึงจะได้รับโค้ด เกมต้องถูกแลกผ่านพอร์ทัล NVIDIA Redemption บนเดสก์ท็อปที่มีการติดตั้งการ์ดจอที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ลูกค้าต้องมีอายุ 12 ปีขึ้นไปเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการแลกรับเกม ข้อกำหนดในภูมิภาค/ประเทศ คูปองบางประเภทกำหนดให้แลกได้เฉพาะในภูมิภาคหรือประเทศที่ซื้อมา โปรดใช้โค้ดแลกรับเกมตามภูมิภาค/ประเทศที่กำหนด ระยะเวลาการแลกจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 พฤศจิกายน 2019

โปรดตรวจสอบรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ผู้ค้าปลีกหรือในร้านค้าอย่างรอบคอบ เพื่อยืนยันว่าเป็นส่วนหนึ่งของโปรโมชั่น

© 2018 NVIDIA Corporation NVIDIA โลโก้ NVIDIA, GeForce, GeForce Experience และ Pascal เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท NVIDIA Corporation

©CAPCOM CO., LTD. 2018 สงวนลิขสิทธิ์ MONSTER HUNTER: WORLD เป็นเครื่องหมายการค้าของ CAPCOM CO., LTD.