RTX: ตัวเร่ง STEM

แล็ปท็อป NVIDIA GeForce RTX™ 40 Series ยกระดับการศึกษาสำหรับนักศึกษา STEM NVIDIA GPUs อันทรงพลังช่วยเร่งแอปพลิเคชันของนักศึกษาในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล เศรษฐศาสตร์ และอื่นๆ ด้วย GeForce RTX นักศึกษาสามารถออกจากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และทำงานได้จากทุกที่ เรียนจบบทเรียนได้เร็วขึ้น และศึกษา สร้างสรรค์ และเล่นเกม ทั้งหมดบนแล็ปท็อปเครื่องเดียวกัน

เรียนเร็วขึ้นด้วยการเร่ง GPU

แล็ปท็อป GeForce RTX 40 Series ให้การเร่งความเร็ว GPU สำหรับเครื่องมือและแอปพลิเคชัน STEM มากมาย ดังนั้นคุณจึงสามารถออกจากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเรียนจบหลักสูตรได้เร็วขึ้น ด้วย GeForce RTX คุณจะพร้อมสำหรับหลักสูตรระดับล่างและระดับบน คุณจะสามารถทำงานได้เร็วขึ้นไม่ว่าจากที่ไหน ทำให้มีเวลาสำรวจหัวข้อที่คุณสนใจมากขึ้น

วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม

  • การเรนเดอร์เรียลไทม์แบบโต้ตอบ สำหรับการออกแบบและการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ
  • ให้โซลูชันและการแสดงภาพที่เร็วขึ้นสำหรับแบบจำลองเชิงกล โครงสร้าง และไฟฟ้า

วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และเศรษฐศาสตร์

  • การวิเคราะห์ข้อมูลที่เร็วขึ้นสำหรับการประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่
  • การเทรนนิ่งที่เร็วขึ้นสำหรับการเรียนรู้เชิงลึก และโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องกลสำหรับคอมพิวเตอร์วิชั่น กำเนิด AI และข้อมูล tabular

แอปพลิเคชั่น STEM อันดับต้น ๆ ที่เร่งโดย GeForce RTX

STEM Applications Accelerated By GeForce RTX

ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน STEM

 

วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม

GPU แล็ปท็อป RTX 4090
GPU แล็ปท็อป RTX 4050
แล็ปท็อปเฉลี่ย

SOLIDWORKS
เนสูงสุด 23 เท่าร็วขึ้

Enscape

Matlab
เร็วขึ้นถึง 7 เท่า

คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และเศรษฐศาสตร์

(ต่ำกว่าดีกว่า)

GPU แล็ปท็อป RTX 4090
GPU แล็ปท็อป RTX 4050
แล็ปท็อปเฉลี่ย

TensorFlow/ResNet50 Training
เร็วขึ้นสูงสุด 50 เท่า

RAPIDS
เร็วขึ้นสูงสุด 23 เท่า

GeForce Laptops help design, model, and simulate components, systems, and structures

ออกแบบ โมเดล และจำลอง

เรียนวิศวะหรือสถาปัตย์? GPU ได้กลายเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการออกแบบ สร้างแบบจำลอง และจำลองส่วนประกอบ ระบบ และโครงสร้าง รับงานออกแบบ 3 มิติที่ใหญ่ขึ้นและท้าทายยิ่งขึ้นด้วยการเรนเดอร์แบบอินเทอร์แอคทีฟที่ราบรื่นใน SOLIDWORKS จำลองสถานการณ์ที่ซับซ้อนให้เสร็จเร็วขึ้นด้วย MATLAB และ ANSYS Discovery และแสดงภาพสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของคุณแบบเรียลไทม์ด้วย Enscape ด้วยแล็ปท็อป GeForce RTX 40 Series คุณมีเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับงาน

NVIDIA’s GPU-accelerated AI and data science software stack

ใช้งานซอฟต์แวร์ AI ชั้นนำระดับโลก

สนใจปัญญาประดิษฐ์หรือวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือไม่? เรียนรู้เทคโนโลยีแบบเดียวกับที่คุณจะใช้ในอุตสาหกรรมด้วยสแต็กซอฟต์แวร์ AI และวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่เร่งด้วย GPU ของ NVIDIA ใช้ cuDNN พร้อมการเร่ง GPU เพื่อฝึกโครงข่ายประสาทเทียมด้วย TensorFlow, PyTorch, WinML หรือ MxNet เรียกใช้ NVIDIA RAPIDS สำหรับวิทยาการข้อมูลด้วย cuDF, cuML และ cuGraph (ทางเลือกที่เร่งด้วย GPU สำหรับ Pandas, SciKit-Learn และ NetworkX) ซอฟต์แวร์ NVIDIA ช่วยให้คุณฝึกโมเดลได้เร็วขึ้นและประมวลผลตัวอย่างได้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและเจาะลึกมากขึ้น และด้วย CUDA® บนระบบย่อย Windows สำหรับ Linux (WSL2) ตอนนี้พร้อมใช้งานบน Windows 11 แล้ว ความสามารถนี้ช่วยให้ผู้ใช้ Windows สามารถเรียกใช้แอปพลิเคชัน Linux ได้พร้อมกัน ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมแบบหลายระบบปฏิบัติการที่แท้จริงสำหรับนักพัฒนา AI และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลในอนาคต

แล็ปท็อป GeForce RTX 40 Series เป็นคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษา STEM

นักเรียนไม่ต้องเลือกระหว่างคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนหรือคอมพิวเตอร์เพื่อความสนุกอีกต่อไป ด้วย GeForce RTX คุณสามารถศึกษา สร้างสรรค์ และเล่นเกม—ทั้งหมดบนแล็ปท็อปเครื่องเดียวกัน