รับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับข้อเสนอด้านเกมและความบันเทิง ประกาศ และอื่นๆ จาก NVIDIA ซึ่งสามารถยกเลิกการสมัครได้ตลอดเวลา