NVIDIA Knowledge | การฝึกอบรมและการมีส่วนร่วม

ต้องมีสถานะเป็นพนักงานที่ถูกต้องของหนึ่งในร้านค้าปลีกที่ร่วมรายการ คู่ค้า หรือมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรายการในเมนูแบบเลื่อนดูของกลุ่มผู้ใช้งานบนแบบฟอร์มการลงทะเบียน

บัญชีของคุณอาจถูกลบโดย NVIDIA ได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใดก็ตาม

การลบบัญชี NVIDIA Knowledge จะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะของบัญชี nvidia.com หรือโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ของคุณ

หากต้องการขอลบบัญชี NVIDIA Knowledge ของคุณ โปรดติดต่อ knowledge@nvidia.com

เราจะตอบกลับคําขอภายใน 48 ชั่วโมง

สําหรับการสอบถามที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวและดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ NVIDIA โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่นี่

หากต้องการจัดการการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดไปที่ศูนย์ความเป็นส่วนตัวของเราที่นี่

บัญชี NVIDIA Knowledge ของคุณอาจไม่มีการใช้งานได้นานถึงหนึ่งปี หลังจากนั้นเราอาจลบข้อมูลบัญชีทั้งหมดอย่างถาวร รวมถึงการสำเร็จหลักสูตรและความสําเร็จอื่นๆ

ขณะนี้โปรแกรมนี้พร้อมใช้งานสําหรับภูมิภาคและประเทศทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวเลือกแบบฟอร์มการลงทะเบียน