Regionální dostupnost členství GeForce NOW RTX 3080

Členství GeForce NOW RTX 3080 bude zpočátku dostupné v následujících regionech:

Severní Amerika Evropa
 • USA – centrální region
 • USA – východ
 • USA – středozápad
 • USA – severovýchod
 • USA – jih
 • USA – jihovýchod
 • USA – jihozápad
 • USA – západ
 • EU – jihovýchod
 • EU – severovýchod
 • EU – centrální region
 • EU – jihozápad
 • EU – západ

Spolu se zpřístupňováním členství GeForce NOW RTX 3080 v jednotlivých regionech bude k názvům příslušných regionů na stránce stavu serveru GeForce NOW doplněno označení „RTX 3080 Ready“.

POZNÁMKA: Jihozápadní region EU bude k dispozici odhadem v březnu 2022. Členové RTX 3080 v blízkosti jihozápadního regionu EU budou automaticky přesměrováni do regionu služby RTX 3080 s nejnižší latencí. Členové mohou také ručně přepsat své umístění serveru v klientovi GeForce NOW a vybrat konkrétní region členství RTX 3080. Tento článek znalostní báze popisuje, jak lze umístění serveru přepsat.

U těchto následujících regionů společnost NVIDIA členům doporučuje otestovat latenci v uvedených alternativních regionech.

Aktuální region Alternativní regiony
USA – severozápad USA – západ
USA – horská oblast USA – jihozápad
USA – centrální region
CA – východ USA – severovýchod
USA – východ
USA – středozápad
EU – sever EU – severovýchod
EU – centrální region

Požadavky na latenci (ping) u GeForce NOW jsou u jednotlivých oblastí méně než 80 ms, ale doporučujeme méně než 40 ms.

Členové mohou latenci u jednoho z těchto regionů změřit pomocí testu sítě v klientovi GeForce NOW a ručním přepsáním umístění serveru na požadovaný region. Přečti si tento článek znalostní báze o tom, jak si otestovat síť.