Datum účinnosti 21. května 2024 (archivované verze)

Zásady ochrany osobních údajů společnosti NVIDIA

Zavazujeme se, že budeme chránit vaše osobní údaje.

Zavázali jsme se podporovat vaše práva na ochranu osobních údajů. 
 • Získejte kontrolu nad svými osobními údaji. Můžete si prohlédnout údaje, které jsme shromáždili, přenést je jinam, provádět opravy, odvolat souhlas pro budoucí použití nebo vaše údaje zcela vymazat, a to kdykoliv.
 • U nás neexistuje diskriminace. Máte právo na nediskriminační zacházení bez ohledu na to, zda nám umožníte zpracovávat vaše údaje.
 • Chraňte své soukromí – a svou možnost volby. Jestliže máte pocit, že jsme jakýmkoli způsobem selhali, máte právo podat stížnost na úřad na ochranu osobních údajů ve vaší zemi.

Když používáme termín „NVIDIA“, myslíme tím souhrnně společnost NVIDIA Corp. v USA a naše dceřiné a přidružené společnosti na celém světě.

Pokud máte účet NVIDIA nebo jste se pomocí e-mailové adresy zaregistrovali k našemu obsahu, můžete navštívit web privacy.nvidia.com a uplatnit svá práva na soukromí. V opačném případě nás můžete kontaktovat přímo na adrese privacy@nvidia.com. Váš účet NVIDIA nebo registrovanou e-mailovou adresu používáme k ověření vaší totožnosti.

 • Návštěva našich webových stránek a interakce s naším online obsahem

  Vaše údaje shromažďujeme, když vyhledáváte informace, objednáte produkty, požádáte o stažení obsahu, zaregistrujete se k událostem či demoverzím nebo nám poskytnete zpětnou vazbu. To nám pomáhá poskytnout vám to, co požadujete, komunikovat s vámi a lépe porozumět vašim zájmům. Také nám to umožňuje zlepšovat naše webové prostředí, produkty a služby a najít další potenciální zájemce o ně.

  Zobrazit Více › Zobrazit Méně ›

  Typy údajů Jak tyto údaje využíváme Právní základ pro zpracování Zda tyto údaje sdílíme
  Když navštívíte naše webové stránky nebo online služby, shromažďujeme historii zobrazeného obsahu. Historii prohlížení obsahu používáme k tomu, abychom porozuměli vašemu uživatelskému zážitku, zlepšili náš obsah a přizpůsobili vám jej.

  Pokud poskytnete souhlas, můžeme historii prohlížení obsahu použít rovněž k tomu, abychom vám zasílali přizpůsobená sdělení (např. doporučení zasílaná e-mailem).
  Historii prohlížení obsahu zpracováváme na základě našeho legitimního zájmu na vytváření a zlepšování našeho obsahu.

  Pokud používáme historii prohlížení obsahu k tomu, abychom vám zasílali přizpůsobená sdělení, opíráme se výhradně o váš souhlas.
  Tyto údaje nikdy nesdílíme.
  Když se zaregistrujete k našim událostem nebo požádáte o obsah (např. bulletiny nebo tzv. bílé knihy – white papers), shromažďujeme vaše kontaktní údaje, včetně vašeho jména, e-mailové adresy, telefonního čísla, adresy a vazeb na organizace. Historii vašich požadavků a vaše kontaktní údaje používáme ke komunikaci s vámi ohledně vašich požadavků a k nalezení dalších osob a organizací, které by mohly mít zájem o naše produkty a služby.

  Pokud poskytnete souhlas, můžeme historii vašich požadavků a vaše kontaktní údaje použít rovněž k tomu, abychom vám zasílali přizpůsobená sdělení (např. doporučení zasílaná e-mailem).
  Vaše kontaktní údaje zpracováváme s vaším souhlasem nebo na základě našeho legitimního zájmu na nalezení potenciálních zákazníků našich produktů a služeb.

  Pokud tyto informace používáme k tomu, abychom přizpůsobili komunikaci s vámi, opíráme se výhradně o váš souhlas.
  Údaje o vašich požadavcích a vaše kontaktní údaje sdílíme s obchodními partnery, aby s vámi mohli komunikovat ohledně relevantních produktů a služeb.

  Vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo sdílíme se společností Google za účelem vyhodnocení efektivity naší internetové reklamy.
  Vaše kontaktní údaje sdílíme s poskytovateli obohacování identity, jako je 6Sense nebo Leadspace, abychom o vás získali další informace (např. oslovení, související odvětví).

  Pokud jste poskytli souhlas s přijímáním marketingových sdělení nebo doporučení, budeme sdílet obfuskované (hashované) informace o vás s externími poskytovateli reklamy, jako je společnost Google, abychom vám a dalším osobám mohli zobrazovat zájmově orientovanou reklamu. Více zde.
  Když objednáte produkty, shromažďujeme vaše kontaktní údaje, včetně vašeho jména, e-mailové adresy, telefonního čísla, adresy a vazeb na společnosti. Historii vašich objednávek a vaše kontaktní údaje používáme k tomu, abychom s vámi komunikovali ohledně vašich objednávek a zaslali vám objednané položky, a dále k nalezení dalších osob a organizací, které mohou mít zájem o naše produkty a služby.

  Pokud poskytnete souhlas, můžeme historii vašich objednávek a vaše kontaktní údaje použít rovněž k tomu, abychom vám zasílali přizpůsobená sdělení (např. doporučení zasílaná e-mailem).
  Vaše kontaktní údaje zpracováváme s vaším souhlasem – v rámci smlouvy s vámi (například za účelem zakoupení produktu) – nebo na základě našeho legitimního zájmu na nalezení potenciálních zákazníků našich produktů a služeb.

  Pokud tyto informace používáme k tomu, abychom přizpůsobili komunikaci s vámi, opíráme se výhradně o váš souhlas.
  Vaše kontaktní údaje sdílíme s poskytovateli přepravních a logistických služeb za účelem vyřízení vašeho požadavku.

  Pokud jste poskytli souhlas s přijímáním marketingových sdělení nebo doporučení, budeme sdílet obfuskované (hashované) informace o vás s externími poskytovateli reklamy, jako je společnost Google, abychom vám a dalším osobám mohli zobrazovat zájmově orientovanou reklamu. Více zde.
  Když odešlete zpětnou vazbu prostřednictvím našich online služeb, shromažďujeme vaši zpětnou vazbu, vaši e-mailovou adresu a související technické údaje, jako je mechanismus zpětné vazby (např. adresa URL), verze vašeho operačního systému a prohlížeče nebo vaše IP adresa. Tyto údaje využíváme k zlepšení našich produktů a služeb. Pokud shromažďujeme informace týkající se zpětné vazby, opíráme se výhradně o váš souhlas. Tyto údaje nesdílíme, pokud nepoužíváte GeForce NOW jako držitelé účtu u jednoho z našich partnerů GeForce NOW. Jestliže ano, vaše hodnocení a vaši zpětnou vazbu sdílíme s vaším partnerem GeForce Now.
  Když jste v kontaktu s kterýmkoli z chatbotů na našich webových stránkách nebo v mobilních aplikacích, shromažďujeme vaše zprávy včetně osobních údajů obsažených ve zprávách, jako je vaše jméno a e-mailová adresa (pokud byla poskytnuta), společně s webovou stránkou, na které se nacházíte. Tyto údaje používáme ke zlepšování našich produktů a služeb a na podporu našeho úsilí v oblasti služeb zákazníkům. Vaše kontaktní údaje používáme také k tomu, abychom s vámi komunikovali ohledně vašich požadavků. Tyto informace ukládáme pro účely vedení záznamů a na podporu našeho úsilí v oblasti služeb zákazníkům. To se týká i případů, kdy komunikaci s naším chatbotem znovu navážete v budoucnosti. Opíráme se výhradně o váš souhlas se shromažďováním zpráv v rámci komunikace s chatbotem. Kromě toho vaše osobní údaje zpracováváme s vaším souhlasem nebo na základě našeho legitimního zájmu vycházejícího z povahy činnosti zpracování. Pokud se opíráme o legitimní zájem, činíme tak proto, abychom mohli poskytovat služby chatbota a hledat potenciální zákazníky našich produktů a služeb (tak, jak je to možné podle platných právních předpisů). Pokud jsou platformy chatbota podporovány externími dodavateli, jako je společnost Drift, tito dodavatelé budou shromažďovat a zpracovávat tyto údaje, včetně vašich osobních údajů, pokud jsou poskytnuty jako součást poskytování služeb chatbota. Tito dodavatelé budou zpracovávat vaše osobní údaje jako zpracovatelé údajů a podle našich pokynů.
  Když pracujete s našimi e-maily (např. když je otevřete, kliknete na ně, zrušíte odběr nebo přidáte další příjemce), shromažďujeme údaje o vaší práci. Údaje o práci s e-maily využíváme k zlepšení způsobu komunikace s vámi i ostatními uživateli a k nalezení potenciálních zákazníků. Údaje o práci s e-maily zpracováváme na základě našeho legitimního zájmu na vytváření a zlepšování našeho obsahu a na nalezení potenciálních zákazníků a komunikaci s nimi. Tyto údaje nikdy nesdílíme.
 • Založení účtu NVIDIA

  Když si u nás založíte účet v GeForce NOW, NGC, GTC nebo jiných programech, shromažďujeme vaše údaje, abychom mohli spravovat váš účet, komunikovat s vámi a zajistit soulad s regionálními právními předpisy.

  Zobrazit Více › Zobrazit Méně ›

  Typy údajů Jak tyto údaje využíváme Právní základ pro zpracování Zda tyto údaje sdílíme
  Shromažďujeme údaje o uživateli, včetně uživatelského jména, e-mailové adresy, předvoleb účtu, aktivity přihlašování a IP adresy. Údaje o vašem uživatelském profilu používáme k vaší identifikaci jako uživatele našich služeb, přizpůsobení vaší práce, komunikaci s vámi ohledně významných změn a k odhalování a předcházení zneužívání našich služeb.

  Pokud poskytnete souhlas, můžeme údaje o vašem uživatelském profilu použít rovněž k tomu, abychom vám zasílali přizpůsobená sdělení (např. doporučení zasílaná e-mailem).
  Údaje o vašem uživatelském profilu zpracováváme s vaším souhlasem nebo v rámci smlouvy s vámi (například za účelem poskytování služby, jako je GeForce NOW nebo program společnosti NVIDIA pro vývojáře).

  Pokud budeme údaje o vašem uživatelském profilu zpracovávat za účelem odhalování a předcházení zneužívání našich služeb, budeme tak činit na základě našeho legitimního zájmu v rámci ochrany našich služeb před zneužíváním.

  Pokud údaje o vašem uživatelském profilu používáme k tomu, abychom přizpůsobili komunikaci s vámi, opíráme se výhradně o váš souhlas.
  Jestliže navštívíte naše online diskuzní fóra, sdílíme váš uživatelský profil s poskytovatelem služeb za účelem správy činností, jako je moderování obsahu a správa účtu.

  Pokud jste poskytli souhlas s přijímáním marketingových sdělení nebo doporučení, budeme sdílet obfuskované (hashované) informace o vás s externími poskytovateli reklamy, jako je společnost Google, abychom vám a dalším osobám mohli zobrazovat zájmově orientovanou reklamu. Více zde.
  Shromažďujeme vaše datum narození. Vaše datum narození využíváme k zajištění dodržování místních právních předpisů týkajících se přístupu dětí k digitálním službám. Ze zákona jsme povinni zpracovávat vaše datum narození, abychom zajistili dodržování místních právních předpisů týkajících se přístupu dětí k digitálním službám. Tyto údaje nikdy nesdílíme.
  Shromažďujeme vaši geografickou polohu. Vaši geografickou polohu používáme k (1) zajištění souladu s místními právními předpisy; (2) přizpůsobení jazyka, formátu nebo obsahu naší komunikace s vámi; a (3) nastavení našich síťových služeb. Jsme povinni zpracovávat vaši geografickou polohu, abychom zajistili soulad s místními právními předpisy.

  Když přizpůsobujeme sdělení nebo nastavujeme naše síťové služby na základě vaší geografické polohy, činíme tak na základě našeho legitimního zájmu na komunikaci s vámi.
  Pokud jste poskytli souhlas s přijímáním marketingových sdělení nebo doporučení, budeme sdílet obfuskované (hashované) informace o vás s externími poskytovateli reklamy, jako je společnost Google, abychom vám a dalším osobám mohli zobrazovat zájmově orientovanou reklamu. Více zde.
 • Používání produktů NVIDIA

  Když používáte software NVIDIA – včetně GeForce Experience, GeForce NOW, Graphics Delivery Network, softwaru pro NVIDIA SHIELD a podnikového softwaru pro naše cloudové, síťové a integrované systémové produkty a datová centra – shromažďujeme vaše údaje. To nám pomáhá optimalizovat vaši práci, zlepšovat naše produkty a služby a lépe s vámi komunikovat. Kromě toho, když používáte služby s reklamami, například předplatné GeForce NOW s reklamami, shromažďujeme a sdílíme informace, abychom vám mohli zobrazit reklamy na míru.

  Zobrazit Více › Zobrazit Méně ›

  Typy údajů Jak tyto údaje využíváme Právní základ pro zpracování Zda tyto údaje sdílíme
  Shromažďujeme informace o instalaci a konfiguraci vašeho softwaru a hardwaru a konfiguraci sítě (např. verze operačního systému, nainstalované aplikace, typ hardwaru, rychlost sítě, IP adresa). Tyto údaje využíváme k optimalizaci vašich nastavení a k vylepšení našich produktů a služeb tím, že porozumíme způsobu jejich používání.

  Pokud poskytnete souhlas, můžeme tyto údaje použít rovněž k tomu, abychom vám zasílali přizpůsobená sdělení (např. doporučení zasílaná e-mailem).
  Tyto údaje zpracováváme v rámci smlouvy s vámi za účelem poskytování služby (např. aktualizace softwaru) a na základě našeho legitimního zájmu na vytváření a zlepšování našich produktů a služeb. Tyto údaje nesdílíme, pokud nepoužíváte GeForce NOW jako držitelé účtu u jednoho z našich partnerů GeForce NOW. Jestliže ano, sdílíme verzi vašeho operačního systému, typ sítě a poslední tři číslice vaší IP adresy s vaším partnerem GeForce Now.
  Shromažďujeme informace o funkcích a aplikacích používaných ve spojení s našimi produkty či službami, včetně softwaru a her, které používáte. Údaje o funkcích a aplikacích používáme k tomu, abychom porozuměli vašemu uživatelskému zážitku a zlepšili naše produkty a služby.

  Pokud poskytnete souhlas, můžeme údaje o funkcích a aplikacích použít rovněž k tomu, abychom vám zasílali přizpůsobená sdělení (např. doporučení zasílaná e-mailem).
  Údaje o funkcích a aplikacích zpracováváme v rámci smlouvy s vámi za účelem poskytování služby (např. aktualizace softwaru) a na základě našeho legitimního zájmu na vytváření a zlepšování našich produktů a služeb. Tyto údaje nesdílíme, pokud nepoužíváte GeForce NOW jako držitelé účtu u jednoho z našich partnerů GeForce NOW. Jestliže ano, sdílíme s vaším partnerem GeForce Now údaje o hrách, které hrajete, a délce relací.
  Když používáte předplatné GeForce NOW s reklamami, kromě údajů o instalaci a funkcích popsané výše budeme shromažďovat vaše datum narození, jazyk, zemi, IP adresu a podrobnosti o tom, jak si zobrazujete reklamy (např. jak dlouho, orientaci obrazovky). Tyto údaje používáme v předplatných GeForce NOW s reklamami k poskytování zájmově orientované reklamy, k prevenci podvodů a k omezení opakovaného zobrazení reklam. Údaje pro zájmově orientovanou reklamu zpracováváme na základě vašeho souhlasu s používáním předplatného GeForce NOW s reklamami a na základě našeho legitimního zájmu na poskytování předplatného GeForce NOW s reklamami. Pokud nechcete, aby byly tyto údaje zpracovány pro zájmově orientovanou reklamu, zvolte si prémiové předplatné GeForce NOW nebo se v našem Centru ochrany soukromí odhlaste ze zájmově orientované reklamy. Pokud se odhlásíte ze zájmově orientované reklamy, může se vám i nadále zobrazovat reklama nezávislá na vašich zájmech.

  Vaši IP adresu zpracováváme na základě našeho legitimního zájmu na udržování bezpečnosti a kvality GeForce NOW pro účely předcházení podvodům a k omezení opakovaného zobrazení stejných reklam. Ze zpracování pro tento účel se nemůžete odhlásit.
  Pokud používáte předplatné GeForce NOW s reklamami, sdílíme vaši věkovou skupinu, jazyk, zemi a IP adresu s poskytovateli inzerce za účelem zobrazování zájmově orientované reklamy a kvůli předcházení podvodům a omezení opakovaného zobrazení stejných reklam.
  Pokud poskytnete souhlas, shromažďujeme údaje o chybách v souvislosti s našimi produkty a službami. Údaje o chybách používáme k nalezení a opravě chyb. Pokud používáme vaše údaje o chybách, opíráme se výhradně o váš souhlas. Tyto údaje nesdílíme, pokud nepoužíváte GeForce NOW jako držitelé účtu u jednoho z našich partnerů GeForce NOW. Jestliže ano, údaje o chybách sdílíme s vaším partnerem GeForce Now.
 • Pro generování kontaktů a obohacování identity

  Shromažďujeme vaše údaje z veřejně nebo komerčně dostupných zdrojů, jako je účast na akcích, které sponzorujeme, vyhledávání na veřejném internetu nebo služby obohacování údajů. To nám pomáhá efektivněji s vámi komunikovat a nalézt další zájemce o naše produkty a služby.

  Zobrazit Více › Zobrazit Méně ›

  Typy údajů Jak tyto údaje využíváme Právní základ pro zpracování Zda tyto údaje sdílíme
  Pokud se zúčastníte námi sponzorované události, shromažďujeme od organizátora události údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, vazby na společnost, telefonní číslo a fyzická nebo fakturační adresa. Tyto údaje používáme ke komunikaci s vámi a k nalezení osob a organizací, které mohou mít zájem o naše produkty a služby.

  Pokud poskytnete souhlas, můžeme tyto informace použít rovněž k tomu, abychom vám zasílali přizpůsobená sdělení (např. doporučení zasílaná e-mailem).
  Tyto údaje zpracováváme na základě našeho legitimního zájmu na nalezení potenciálních zákazníků a komunikaci s nimi. Tyto údaje sdílíme s obchodními partnery, aby s vámi mohli komunikovat ohledně relevantních produktů a služeb.

  Tyto údaje také sdílíme s poskytovateli obohacování identity, jako je 6Sense nebo Leadspace, abychom o vás získali další informace (např. oslovení, související odvětví).

  Pokud jste poskytli souhlas s přijímáním marketingových sdělení nebo doporučení, budeme sdílet obfuskované (hashované) informace o vás s externími poskytovateli reklamy, jako je společnost Google, abychom vám a dalším osobám mohli zobrazovat zájmově orientovanou reklamu. Více zde.
  Shromažďujeme určité osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů (např. internetu) za účelem nalezení osob a organizací, které mohou mít zájem o naše produkty či služby. Námi shromažďované osobní údaje zahrnují jména, oslovení, oblasti práce, historii publikací či financování, zmínky o technologii NVIDIA a kontaktní údaje, včetně e-mailů, telefonních čísel a souvisejících organizací či spoluprací. Tyto údaje využíváme k tomu, abychom porozuměli trhu s našimi produkty, a ke komunikaci s potenciálními zákazníky či partnery. Tyto údaje zpracováváme na základě našeho legitimního zájmu na výzkumu trhu a na nalezení potenciálních zákazníků a komunikaci s nimi. Pokud jste poskytli souhlas s přijímáním marketingových sdělení nebo doporučení, budeme sdílet obfuskované (hashované) informace o vás s externími poskytovateli reklamy, jako je společnost Google, abychom vám a dalším osobám mohli zobrazovat zájmově orientovanou reklamu. Více zde.
  Z externích zdrojů shromažďujeme údaje za účelem obohacení identity, jako je vaše jméno, e-mail, název pracovní pozice, společnost, související odvětví a uživatelská jména vlastníka účtů sociálních sítí. Tyto údaje kombinujeme s dalšími údaji o vás, abychom s vámi a dalšími uživateli mohli efektivněji komunikovat, včetně přizpůsobení online obsahu, který si prohlížíte, a poskytováním doporučení. Tyto údaje zpracováváme na základě našeho legitimního zájmu na nalezení potenciálních zákazníků a komunikaci s nimi. Tyto údaje sdílíme s obchodními partnery, aby s vámi mohli komunikovat ohledně relevantních produktů a služeb.

  Pokud jste poskytli souhlas s přijímáním marketingových sdělení nebo doporučení, budeme sdílet obfuskované (hashované) informace o vás s externími poskytovateli reklamy, jako je společnost Google, abychom vám a dalším osobám mohli zobrazovat zájmově orientovanou reklamu. Více zde.
 • Pro výzkum a vývoj autonomních vozidel (AV) a umělé inteligence (AI)

  Technologie AV a AI vyžadují přístup k velkému objemu dat s vysokou kvalitou, aby získaly informace o tom, jak vnímat a klasifikovat lidi, objekty a scény a jak se mezi nimi pohybovat. Shromažďujeme veřejně pořízené snímky a další údaje prostřednictvím senzorů na vozidlech označených společností NVIDIA nebo partnery a v jednoznačně označených veřejných prostorech (a také datové sady shromážděné jinými subjekty) za účelem zlepšení bezpečnosti a spolehlivosti našich modelů AV a AI. Tyto údaje nejsou nikdy spojeny s žádným jiným produktem či službou.

  Zobrazit Více › Zobrazit Méně ›

  Typy údajů Jak tyto údaje využíváme Právní základ pro zpracování Zda tyto údaje sdílíme
  Veřejně pořízené snímky, audiovizuální data a data z průzkumů (např. data z lidarů/radarů), které obklopují naše vozidla označená společností NVIDIA nebo našimi partnery.

  Veřejně pořízené snímky a audiovizuální data na jasně označených místech.

  Veřejně dostupné nebo náležitě licencované datové sady obsahující snímky, audiovizuální data nebo text týkající se osob, hlasů nebo jiných osobních údajů či scén.
  Tato data využíváme k trénování našich modelů AV a AI za účelem dosahování bezpečných a spolehlivých výsledků, zejména za účelem přesného třídění nebo generování snímků, zvuku, videa či textu a za účelem navigace na veřejných komunikacích nebo v jiných prostorech.

  Tato data se používají výhradně pro účely projektů AV a AI a nepoužívají se ani se nepropojují s osobními údaji pro jiné naše produkty a služby.
  Tato data zpracováváme na základě našeho legitimního zájmu na vývoji bezpečných a spolehlivých modelů AV a AI. Někdy tato data sdílíme s externími dodavateli, kteří podporují naši technologii, nebo s obchodními partnery, kteří rovněž vyvíjejí technologie AV a AI.

  Požadujeme od všech příjemců, aby důsledně dodržovali tyto zásady ochrany soukromí, včetně omezení týkajících se použití, sdílení a ukládání osobních údajů.

Společnost NVIDIA nepoužívá, neprodává ani nesdílí „citlivé osobní údaje“ ve smyslu definice právních předpisů státu Kalifornie.

Sdílení hashovaných dat pro zájmově orientovanou reklamu na platformách třetích stran

Pokud jste poskytli souhlas s přijímáním marketingových sdělení nebo doporučení, sdílíme hashované údaje o vaší totožnosti s externími poskytovateli reklamy, jako je společnost Google, abychom vám a dalším osobám mohli zobrazovat přizpůsobenou reklamu. Tyto hashované údaje mohou obsahovat vaše jméno, e-mail, telefonní číslo, název pracovní pozice, vazby na organizace či firmy, PSČ, zemi a uživatelská jména vlastníka účtů sociálních sítí.

Vaše údaje jsou sdíleny pouze v hashované formě, což znamená, že vaše údaje budou nezvratně převedeny na řetězec o pevné velikosti, například „0890f456684a70f1a9f1dbcee40c1fe847b76f338581a9a1d9202c76b1c175f4“ (což je „NVIDIA“ v hashované formě SHA-256). Sdílení údajů v hashované formě znamená, že externí poskytovatelé reklam vás mohou identifikovat pouze tehdy, pokud již mají informace, které jsme sdíleli, a sami je hashovali tak, aby odpovídaly námi sdílené hashované verzi. Sdílení informací v hashované formě představuje způsob, jak identifikovat informace, které mají obě strany, aniž by tyto informace samy sdílely.

Kdykoliv můžete vyjádřit výslovný nesouhlas se sdílením údajů pro zájmově orientovanou reklamu, a to v našem Centru ochrany soukromí nebo povolením preferenčního signálu pro odhlášení.

Jak nastavit a používat preferenční signál pro odhlášení

Webové stránky společnosti NVIDIA detekují signály globální kontroly soukromí a reagují na ně zakázáním všech souborů cookie pro výkon, personalizaci a reklamy. Pokud jste poskytli souhlas se zasíláním marketingových sdělení nebo doporučení, budete se muset přihlásit do našeho Centra ochrany soukromí a zakázat sdílení s inzerenty třetích stran. Chcete-li tento signál povolit, stáhněte si a používejte prohlížeč nebo rozšíření prohlížeče, které podporuje globální kontrolu ochrany soukromí.

Údaje na webových stránkách NVIDIA

Pokud navštívíte některou z našich webových stránek NVIDIA, můžeme my nebo naši externí partneři shromažďovat informace pomocí souborů cookie, webových signálů nebo informací protokolových souborů. Další podrobnosti najdete v našich zásadách pro používání souborů cookie.

Zásady ochrany soukromí dětí

Vynakládáme zvláštní úsilí, aby bylo chráněno soukromí dětí a aby naše produkty a služby nebyly cíleny na děti, které ještě nedosáhly věkové hranice 13 let. Shromažďujeme údaje pouze od dětí, které jsou ve věku vyšším než je minimální věk pro poskytnutí digitálního souhlasu dle jejich jurisdikce (např. alespoň 13 let v případě USA) nebo v případě, že máme výslovný souhlas rodičů (např. pokud se účastní jedné z našich konferencí).

Pokud je sdílení osobních údajů nezbytné pro fungování služby, sdílíme některé osobní údaje držitelů účtů mladších 18 let. Pokud již držitel účtu ve věku nižším než 18 let například používá služby společnosti NVIDIA u jednoho z našich partnerů GeForce NOW, sdílíme tyto informace o držiteli účtu: verzi operačního systému, typ sítě, hrané hry, dobu relace, hodnocení a zpětnou vazbu, údaje o chybách a maskovanou verzi IP adresy držitele účtu u daného partnera GeForce NOW za účelem aktivace funkcí dané služby.

Pokud předplatné GeForce NOW s reklamami používá držitel účtu mladší 18 let, sdílíme IP adresu, zemi a platformu držitele účtu a název hry, a to za účelem předcházení podvodům a omezení frekvence reklam. Pokud je majiteli účtu alespoň 16 let, sdílíme tyto informace společně s věkovou skupinou pro účely zájmově orientované reklamy. Majitelé účtů, kteří jsou mladší 16 let, jsou ze zájmově orientované reklamy ve výchozím nastavení odhlášeni. Všichni majitelé účtů se mohou ze zájmově orientované reklamy sami odhlásit v našem Centru ochrany soukromí.

Využíváme adekvátních technologických pojistek, abychom jednali v souladu s místními zákony a abychom zabránili dětem, které ještě nedosáhly určené věkové hranice, v přístupu k našim službám, v nichž osobní údaje mohou být shromažďovány. Děti, jež nedosáhly určené věkové hranice, například nemohou využívat naše uživatelská fóra, přihlašovat se k odběru novinek nebo se účastnit našich losovaček a soutěží.

Pakliže máte informace o tom, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje bez vašeho svolení, kontaktujte nás.

Přeshraniční přenos údajů

Společnost NVIDIA má sídlo ve státě Kalifornie a ve většině případů potřebujeme bezpečně předávat a ukládat vaše údaje ve Spojených státech amerických. Předávání osobních údajů do Spojených států amerických – a do/ze společnosti NVIDIA – podléhá standardním smluvním doložkám, které byly předem schváleny Evropskou komisí a které zajišťují odpovídající záruky na ochranu údajů. Společnost NVIDIA splňuje principy rámce ochrany osobních údajů mezi EU a USA, Švýcarskem a USA a rozšíření rámce ochrany osobních údajů mezi EU a USA s platností pro Spojené království. Společnost NVIDIA také podléhá pravomocem Federální obchodní komise USA. To znamená, že dodržujeme principy rámce ochrany osobních údajů týkající se oznamovací povinnosti, možnosti volby a odpovědnosti za postoupení údajů, zabezpečení, integritu dat, omezení účelu, přístup, postihy, vymáhání a závazky. Jsme správcem dat a zůstáváme nadále zodpovědní za všechny vaše osobní údaje, které sdílíme se třetími stranami za účelem zpracování naším jménem.

Společnost NVIDIA se zavázala spolupracovat s panelem vytvořeným úřady na ochranu osobních údajů v EU (DPA), švýcarským federálním komisařem pro ochranu údajů a informací (FDPIC) a úřadem komisaře Spojeného království pro osobní údaje (ICO) s ohledem na nevyřešené stížnosti v rámci principů rámce ochrany osobních údajů zahrnující data přenášená z EU, Švýcarska a Spojeného království. Za určitých podmínek se můžete dovolávat závazné arbitráže k urovnání jakýchkoli stížností. Řídíme se právními předpisy USA a můžeme být vyzváni, abychom sdíleli data s úřady USA pro vymáhání práva. Další informace o rámci ochrany osobních údajů naleznete na webové stránce https://www.dataprivacyframework.gov/. Další informace ohledně certifikace rámce ochrany osobních údajů naleznete na webové stránce https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search.

Uchovávání údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po celou dobu našeho kontaktu s vámi (např. e-maily, návštěvy webových stránek, přihlášení nebo účast na akcích). Osobní údaje zákazníků a společností mažeme, pokud jsme s vámi nebyli v kontaktu déle než pět let.

Veřejná data shromážděná z veřejných prostorů uchováváme tak dlouho, dokud podporují naše projekty AV a AI. Pokud jste zástupcem veřejnosti, který si přeje uplatnit některá ze svých práv na soukromí, kontaktujte nás přímo na adrese privacy@nvidia.com.

Kdykoli také můžete uplatnit své právo na vymazání dat. Pokud máte účet NVIDIA nebo jste se pomocí e-mailové adresy zaregistrovali k našemu obsahu, můžete navštívit web privacy.nvidia.com a uplatnit svá práva na soukromí. V opačném případě nás můžete kontaktovat přímo na adrese privacy@nvidia.com.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv dotazy, chcete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti NVIDIA v příslušném regionu nebo pokud jste oprávněným zástupcem, který se snaží podat žádost jménem spotřebitele na základě zákona státu Kalifornie o ochraně soukromí spotřebitelů, pošlete e-mail našemu týmu pro ochranu soukromí.

E-mail
privacy@nvidia.com

Poštovní adresa
ATTN: Data Privacy Team
NVIDIA Corporation
2788 San Tomas Expressway
Santa Clara, CA 95051

Aktualizace týkající se těchto zásad budeme zveřejňovat na webu privacy.nvidia.com. O zásadních aktualizacích vás budeme informovat e-mailem.

Svá nastavení ochrany osobních údajů můžete kdykoli změnit.