ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI NVIDIA

Účinné od: 25. května 2018

Zavazujeme se chránit Vaše soukromí a osobní údaje.  Vaše osobní údaje nikdy neprodáváme.  Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme pouze v případě, že jste nám k tomu udělili souhlas.

Máte tato práva:
 • Právo přístupu k údajům. Kdykoli můžete nahlédnout do údajů, které jsme o Vás shromáždili.
 • Právo vzít si své údaje. Tyto údaje jsou Vaše. Můžete je zkopírovat nebo přesunout, kam budete chtít.
 • Právo na výmaz. Kdykoli o to požádáte, Vaše osobní údaje vymažeme. A i když nás o výmaz nepožádáte, budeme Vaše údaje uchovávat pouze po dobu, kdy jsou pro nás užitečné.
 • Právo omezit používání. Pokud chcete, abychom Vše osobní údaje přestali používat, uděláme to.
 • Právo podat stížnost. Vaše osobní údaje budeme chránit a Vašimi rozhodnutími se budeme řídit. Pokud však máte pocit, že jsme tak v jakémkoli směru neučinili, máte právo podat stížnost k orgánu ochrany osobních údajů příslušnému pro místo svého bydliště. Podrobnosti o tom, jak příslušný orgán ochrany osobních údajů kontaktovat, najdete na adrese http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Typy údajů, které můžeme potřebovat

Budeme od Vás požadovat pouze takové údaje, které našim výrobkům pomohou dělat Vám radost.  Budeme požadovat pouze nutné minimum údajů v závislosti na výrobcích a službách, kterých využíváte.  Pokud své údaje nechcete sdělit, některé naše výrobky možná nebudou fungovat nebo nebudou fungovat stejně dobře. Některé údaje, které od Vás můžeme požadovat:

 • Vaše kontaktní údaje – jméno, e-mailová adresa, telefon a dodací adresa, abychom Vás mohli kontaktovat a dodat Vám objednané výrobky;
 • Vaše datum narození k ověření věku;
 • Oblast, kde žijete, včetně města a státu/provincie Vašeho bydliště, abychom mohli dodržet místní předpisy;
 • Konfigurace koncového zařízení a sítě, herní a provozní software a výkonnost systému, abychom Váš herní hardware a software mohli optimalizovat.

Shromažďování dalších údajů nám může pomoci vylepšit výrobky pro milovníky her po celém světě. K zajištění maximálního zážitku pro Vás i další hráče po celém světě bychom rádi získali některé další informace o Vašem herním systému a jeho parametrech.  Žádné údaje však nebudeme shromažďovat, pokud nám k tomu nedáte souhlas. Jde o tyto další údaje:

 • Technické údaje o Vašem zařízení či síti, abychom zjistili případné problémy u určitých zařízení či konfigurací;
 • Vaše data o chybách, abychom se o chybách dozvěděli a mohli je odstranit;
 • Vaše data o pádech systému, abychom mohli najít a odstranit chyby v kódu.

Shromážděné údaje můžeme analyzovat za účelem zpracování obchodních výhledů a vývoje nových výrobků. Pokud k tomu udělíte souhlas, můžeme těchto údajů využít k určení určitých okruhů zákazníků, včetně Vás, kterým budeme zasílat hry, aplikace, odměny či cílenou reklamu.

Výrobky a služby společnosti NVIDIA

Chcete-li vědět, jaké údaje konkrétní výrobky a služby společnosti NVIDIA shromažďují, navštivte stránku privacy.nvidia.com.

Naše stránky NVIDIA

Pokud navštívíte některé internetové stránky pod značkou NVIDIA, můžeme my nebo naši externí partneři shromažďovat data pomocí souborů cookies, webových signálů nebo dat z logu. Podrobnější informace naleznete v našich Pravidlech pro soubory cookie. Některé údaje, které můžeme shromažďovat:

 • Typ prohlížeče, typ koncového zařízení, URL adresy, IP adresy či typ operačního systému za účelem vylepšení našich stránek, prevence nezákonné činnosti, zjištění, jak návštěvníci naše stránky používají, a poskytnutí obsahu přizpůsobeného zájmům každého návštěvníka;
 • Geolokalizační data ke zjištění, kde návštěvníci stránek bydlí, a poskytnutí obsahu určeného pro dané místo;
 • data souborů cookie k přizpůsobení obsahu stránek či zobrazení cílené reklamy.

Vztahy s firmami

Pokud jste naším obchodním partnerem nebo se přihlásíte k odběru naší obchodní literatury, newsletteru, k účasti na konferencích či webinářích, můžeme Vaše údaje získat nebo doplnit o informace získané od jiných osob, např. název Vaší firmy nebo Vaše pracovní zařazení. Tyto informace můžeme použít k přizpůsobení obsahu stránek, který se Vám bude zobrazovat. Vaše kontaktní údaje můžeme také předat zástupci nebo obchodnímu partneru společnosti NVIDIA, aby s Vámi mohli komunikovat o výrobcích a službách pod značkou NVIDIA.

Jak data uchováváme a přenášíme

Vaše údaje přeneseme a budeme je uchovávat na zabezpečených serverech v USA, kde naše společnost sídlí.  Jsme správcem údajů a budeme dodržovat právní úpravu Privacy Shield ("Štít soukromí") platnou v EU, USA a ve Švýcarsku, jejíž dodržování zajišťuje americká Federal Trade Commission. Znamená to, že jsme certifikovali dodržování zásad oznamovací povinnosti, svobodné volby a odpovědnosti za další předávání, bezpečnosti, integrity údajů a účelového omezení, práva na přístup, odvolání, prosazování a odpovědnosti. Za určitých podmínek se při řešení stížností můžete domáhat závazného rozhodčího řízení. Podléháme právnímu řádu USA a někdy máme povinnost předávat data americkým orgánům činným v trestním řízení. Pro podrobnější informace o "Štítu soukromí" navštivte stránky "Privacy Shield" amerického ministerstva obchodu: https://www.privacyshield.gov/list. Podrobnější informace o certifikaci Privacy Shield viz: https://www.privacyshield.gov/list.

Pravidla ochrany osobních údajů nezletilých

Zvláštní pozornost věnujeme ochraně osobních údajů dětí, které využívají našich výrobků a služeb. Podrobnější údaje naleznete v Pravidlech ochrany osobních údajů nezletilých společnosti NVIDIA.

Kontakt

V případě dotazů na pravidla ochrany osobních údajů (obecná nebo týkající se nezletilých) společnosti NVIDIA, zašlete e-mail našemu referentovi pro ochranu osobních údajů: privacy@nvidia.com.

Rovněž nám můžete zaslat dopis na adresu:

ATTN: Data Privacy Officer
NVIDIA Corporation
2788 San Tomas Expressway
Santa Clara, CA 95051
USA

Aktualizace těchto pravidel budou zveřejňovány na adrese privacy@nvidia.com