Zásady Ochrany Soukromí Společnosti NVIDIA

Aktualizováno 26. května 2020

Zavazujeme se, že budeme chránit vaše soukromí. Osobní údaje shromažďujeme pouze za účelem vytváření nebo zlepšování našich produktů, nebo pokud nám udělíte souhlas. Vaše data nikdy neprodáváme.

Máte následující práva:

 • Právo na přístup. Kdykoli se můžete podívat, jaká data jsme shromáždili.
 • Právo vzít si svá data. Vaše osobní údaje jsou vaše. Můžete je kdykoli zkopírovat a vzít si je.
 • Právo na vymazání. Kdykoli nás požádáte, vaše osobní údaje vymažeme.
 • Právo namítat nebo omezit použití. Pokud budete chtít, abychom vaše data přestali používat, přestaneme.
 • Právo nebýt diskriminováni. Při uplatňování svých práv na soukromí máte právo na nediskriminační zacházení.
 • Právo podat stížnost. Chráníme vaše soukromí a respektujeme vaše volby. A pokud máte pocit, že jsme jakýmkoli způsobem selhali, máte právo podat stížnost na úřad na ochranu osobních údajů ve vašem regionu.

Zákazníci s účty NVIDIA.com mohou veškerá tato práva uplatňovat na stránce privacy.nvidia.com. Vývojáři a obchodní partneři společnosti NVIDIA nebo zástupci veřejnosti nás mohou kontaktovat na adrese privacy@nvidia.com.

produkty a služby společnosti NVIDIA

Abychom mohli poskytovat velkou část našich herních produktů a služeb, shromažďujeme osobní údaje. Zde najdete přehled typů shromažďovaných dat a způsobů jejich používání. Informace o konkrétních produktech a službách společnosti NVIDIA naleznete na stránce privacy.nvidia.com.

Typy dat. O osobní údaje můžeme žádat, když nakupujete v online obchodě NVIDIA nebo když potřebujeme nakonfigurovat GeForce Experience, GeForce NOW, a SHIELD TV. V závislosti na produktech, které využíváte, žádáme jen o minimální množství potřebných dat. Pokud nechcete svá data sdílet, nebudete možná moci používat některé naše produkty nebo tyto produkty nebudou správně fungovat. Toto jsou některé informace, které můžeme potřebovat:

 • vaše kontaktní údaje včetně jména, e-mailové adresy, telefonního čísla a dodací adresy, abychom vás mohli kontaktovat nebo vám posílat zboží, které jste si objednali,
 • vaše datum narození a zeměpisnou polohu vašeho bydliště, abychom mohli dodržovat místní zákony,
 • informace o konfiguracích vašeho zařízení a sítě, informace o tom, jak používáte naše produkty nebo služby (včetně informací o používaném softwaru) a informace o tom, jak pracuje váš systém, abychom mohli optimalizovat konfigurace hardwaru a softwaru.

Další data nám mohou pomoci zlepšovat naše produkty. V závislosti na vámi používaných produktech vás můžeme požádat o data o chybách nebo selhání, abychom mohli najít a opravit chyby. Tyto informace však bez vašeho souhlasu nebudeme shromažďovat.

Používání dat. Osobní údaje používáme, abychom vás mohli kontaktovat, posílat vám produkty, dodržovat místní zákony, optimalizovat konfigurace hardwaru a softwaru a opravovat chyby. Osobní údaje používáme také pro naše legitimní zájmy v oblasti obchodních prognóz, analýz využití a vývoje nových produktů.

V poslední řadě a pouze s vaším souhlasem používáme osobní údaje k tomu, abychom vám mohli nabízet doporučení. Můžeme vám například personalizovat prostředí webu NVIDIA.com na základě her, které hrajete, nebo můžeme personalizovat reklamy od společnosti NVIDIA, abychom propagovali obsah, se kterým jste dříve přišli do kontaktu.

webové stránky NVIDIA

Pokud navštívíte některou z našich webových stránek NVIDIA, můžeme my nebo naši externí partneři shromažďovat informace pomocí souborů cookie, webových signálů nebo informací protokolových souborů. Další podrobnosti najdete v našich zásadách pro používání souborů cookie. Toto jsou informace, které můžeme shromažďovat:

 • typ prohlížeče, typ zařízení, adresy URL, adresy IP nebo typ operačního systému, abychom mohli vylepšit naše webové stránky, zabránit podvodnému jednání, pochopit, jak návštěvníci používají náš web, a nabízet personalizovaný obsah,
 • data o zeměpisné poloze, abychom věděli, kde mají návštěvníci trvalé bydliště, a abychom mohli poskytovat obsah zejména pro vaši lokalitu,
 • data souborů cookie, abychom mohli personalizovat naši webovou stránku nebo zobrazované reklamy.

zásady ochrany soukromí dětí

Zvláštní pozornost věnujeme ochraně soukromí dětí, které používají naše produkty a služby. Další informace naleznete v zásadách ochrany soukromí dětí společnosti NVIDIA.

Obchodní Vztahy

Shromažďujeme osobní údaje od potenciálních a současných vývojářů a obchodních partnerů, abychom mohli informovat o firemních produktech a službách. Shromažďujeme například firemní kontaktní údaje, jako jsou vaše jméno, kontaktní údaje, přidružená organizace a druhy produktů a služeb, o které jste projevili zájem.

Vážíme si soukromí našich obchodních partnerů. Pokud si přejete uplatnit některá ze svých práv na soukromí, kontaktujte nás přímo na adrese privacy@nvidia.com.

Sdílení A Uchovávání Dat

Některé osobní údaje sdílíme s jinými společnostmi, pokud je potřebují k poskytování služeb naším jménem. Sdílíme pouze informace nutné pro danou službu, nikdy neprodáváme osobní údaje a jsme neustále zodpovědní za způsoby použití vašich osobních údajů.

Data sdílíme následujícím způsobem:

 • pokud si od nás objednáte produkt, sdílíme vaše osobní údaje s našimi přepravci, aby nám pomohli zakázku vyřídit,
 • pokud navštívíte naše online diskuzní fóra, sdílíme váš uživatelský profil s poskytovateli technických služeb, kteří spravují činnosti jako moderování obsahu a správa účtu,
 • pokud jste přihlášeni k webu nebo online službě NVIDIA a přáli jste si zobrazovat doporučení, sdílíme vaše osobní údaje s poskytovateli technických služeb za účelem poskytování personalizovaného obsahu,
 • pokud jste firemní zákazník nebo vývojář nebo pokud se zaregistrujete k odběru literatury, ke konferencím nebo k webinářům společnosti NVIDIA, můžeme vaše osobní údaje sdílet s obchodním partnerem, aby s vámi mohli komunikovat o produktech či službách značky NVIDIA.

Dostáváme také osobní údaje sdílené jinými společnostmi, které nabízejí obohacování identit. Tyto informace, jako je například vaše pracovní pozice z webu LinkedIn, používáme k doplnění osobních údajů, které od vás dostáváme, a k zobrazování personalizovanějšího obsahu webových stránek, jestliže jste si přáli zobrazovat doporučení.

Mezinárodní přenosy dat. Společnost NVIDIA má sídlo ve státě Kalifornie a ve většině případů potřebujeme bezpečně přenášet a ukládat vaše data v USA. Abychom splnili požadavky na ochranu dat, jsme členem štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA a mezi Švýcarskem a USA a podléháme pravomocem Federální obchodní komise USA. To znamená, že dodržujeme principy štítu na ochranu soukromí týkající se oznamovací povinnosti, možnosti volby a odpovědnosti za postoupení údajů, zabezpečení, integritu dat, omezení účelu, přístup, postihy, vymáhání a závazky. Jsme správcem dat a zůstáváme nadále zodpovědní za všechny vaše osobní údaje, které sdílíme se třetími stranami za účelem zpracování naším jménem.

Společnost NVIDIA se zavázala spolupracovat s panelem vytvořeným úřady na ochranu osobních údajů v EU (DPA) a švýcarským federálním komisařem pro ochranu údajů a informací (FDPIC) s ohledem na nevyřešené stížnosti v rámci štítu na ochranu soukromí zahrnující data přenášená z EU a Švýcarska. Za určitých podmínek se můžete dovolávat závazné arbitráže k urovnání jakýchkoli stížností. Řídíme se právními předpisy USA a můžeme být vyzváni, abychom sdíleli data s úřady USA pro vymáhání práva. Pro další informace o štítu na ochranu soukromí navštivte webovou stránku štítu na ochranu soukromí Ministerstva obchodu USA: https://www.privacyshield.gov. Další informace ohledně certifikace v rámci štítu na ochranu soukromí naleznete zde: https://www.privacyshield.gov/list.

Uchovávání dat. Vaše osobní údaje uchováváme po celou dobu našeho kontaktu s vámi (např. e-maily, návštěvy webových stránek, přihlášení nebo účast na akcích). Osobní údaje zákazníků a společností mažeme, pokud jsme s vámi nebyli v kontaktu déle než pět let.

Kdykoli také můžete uplatnit své právo na vymazání dat. Zákazníci s účty NVIDIA.com mohou požádat o vymazání osobních údajů na webové stránce privacy.nvidia.com. Vývojáři, obchodní partneři nebo jiní zástupci veřejnosti mohou požádat o vymazání osobních údajů na adrese privacy@nvidia.com.

Shromažďování Veřejně Dostupných Dat

V rámci podpory našich projektů autonomních vozidel (AV) a umělé inteligence (AI) shromažďujeme veřejně dostupná data. Technologie AV a AI vyžadují přístup k velkému objemu dat s vysokou kvalitou, aby získaly informace o tom, jak vnímat a klasifikovat lidi, objekty a scény a jak se mezi nimi pohybovat. Naše shromažďování veřejných dat je zásadní pro bezpečný, spolehlivý a přesný vývoj. Shromažďované snímky nebo videa se používají výhradně pro účely projektů AV a AI a nepoužívají se ani se nepropojují s uživatelskými profily pro jiné naše produkty a služby.

Shromažďujeme následující veřejně dostupná data:

 •  veřejně pořízené snímky, audiovizuální data a data z průzkumů (např. data z lidarů/radarů), které obklopují naše označená vozidla NVIDIA, abychom mohli naše modely s technologiemi AV a AI učit, jak mají bezpečně a spolehlivě vnímat a klasifikovat veřejné komunikace a další prostory a jak se na nich mají pohybovat,
 • veřejně licencované nebo nechráněné snímky osob, tváří nebo objektů, abychom mohli naše modely AI učit, jak mají spolehlivě a přesně klasifikovat obsah těchto snímků,
 •  veřejně pořízené snímky a audiovizuální data na jasně zveřejněných místech, abychom mohli naše modely AI učit, jak mají spolehlivě a přesně klasifikovaly lidi, tváře a veřejné události, jako jsou nehody nebo autoalarmy.

Veřejně dostupná data někdy sdílíme s obchodními partnery, kteří také vyvíjejí technologie AV a AI. Při sdílení veřejných dat požadujeme od našich obchodních partnerů, aby důsledně dodržovali tyto zásady na ochranu soukromí včetně jejich omezení týkajících se použití, sdílení a ukládání těchto dat.

Veřejná data uchováváme tak dlouho, dokud podporují naše projekty AV a AI. Pokud jste zástupcem veřejnosti, který si přeje uplatnit některá ze svých práv na soukromí, kontaktujte nás přímo na adrese privacy@nvidia.com.

Kontaktujte Nás

Pokud máte jakékoli dotazy nebo pokud jste autorizovaným agentem, který se snaží podat žádost jménem spotřebitele na základě zákona státu Kalifornie o ochraně soukromí spotřebitele, pošlete e-mail pověřenci pro ochranu soukromí na adresu privacy@nvidia.com.

Nebo nám můžete napsat na adresu:

ATTN: Data Privacy Officer
NVIDIA Corporation
2788 San Tomas Expressway
Santa Clara, CA 95051.

Aktualizace týkající se těchto zásad budeme zveřejňovat na webu privacy.nvidia.com. O zásadních aktualizacích vás budeme informovat přímo.