Zásady Pro Soubory Cookie

Soubor cookie je malý datový soubor tvořený písmeny a číslicemi, který webové stránky uloží v zařízení, které používáte k přístupu na internet. Soubory cookie slouží k různým účelům a mohou souviset s osobními údaji. Ve společnosti NVIDIA využíváme soubory cookie k poskytování a zlepšování našich webových stránek (např. NVIDIA.com, Geforce.com a Developer.nvidia.com). Poskytují nám níže specifikované informace o využití webových stránek a nastavení. To, jakým způsobem soubory cookie využíváme, se řídí těmito zásadami pro soubory cookie a našimi zásadami ochrany osobních údajů. Své osobní údaje uložené u společnosti NVIDIA můžete kdykoli odstranit v našem Centru ochrany soukromí.

Nastavení většiny webových prohlížečů vám umožňuje do určité míry kontrolovat ukládání souborů cookie ve vašem zařízení. Společnost NVIDIA podporuje nastavení „Do Not Track“ (Nesledovat) dostupné ve většině webových prohlížečů, které vám umožňuje vypnout sledování vašeho chování na internetu při návštěvě našich webových stránek. Vždy když navštívíte některou stránku na našich webových stránkách, náš systém uloží ve vašem zařízení příslušné soubory cookie, pokud ovšem nenastavíte svůj prohlížeč tak, aby soubory cookie nepřijímal.

Soubory cookie mohou ve vašem zařízení ukládat také třetí strany, když si zobrazíte nějakou reklamu – včetně reklam společnosti NVIDIA – na jejich webových stránkách či v jejich službách a aplikacích. Tyto soubory cookie podléhají zásadám ochrany osobních údajů příslušných společností. Společnost NVIDIA vám doporučuje prostudovat si prohlášení o ochraně osobních údajů a zásady pro soubory cookie platné pro webové stránky, služby nebo aplikace třetích stran, abyste měli přehled o tom, jak mohou tyto třetí strany shromažďovat, používat a sdílet vaše údaje.

Další informace o souborech cookie, například to, jak zjistíte, které soubory cookie byly nastaveny, a jak je blokovat, spravovat nebo odstranit, najdete na stránce www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Typy Souborů Cookie Používané Společností NVIDIA

Soubory cookie relace
„Soubory cookie vstupu uživatele“ neboli soubory cookie relace slouží k získání přehledu o tom, jaká data zadává uživatel online, a umožňují rozpoznávání uživatelů mezi různými stránkami nebo výběry. Soubory cookie relace také používáme k poskytování informací, o které jste požádali provedením určité akce, například kliknutím na tlačítko nebo vyplněním webového formuláře. Platnost souborů cookie relace vždy vyprší po skončení relace prohlížeče.

Trvalé soubory cookie
Trvalé soubory cookie umožňují webovým stránkám pamatovat si vaše údaje, historii procházení a nastavení pro účely vašich budoucích návštěv. Výsledkem je rychlejší a pohodlnější přístup. Trvalé soubory cookie nám také pomáhají upravovat a vylepšovat váš zážitek a vy se můžete k jejich používání kdykoli přihlásit v Centru ochrany soukromí společnosti NVIDIA.

Trvalé soubory cookie zůstávají uložené ve složce ve vašem zařízení, dokud je ručně neodstraníte nebo dokud nedojde k jejich automatickému odstranění po uplynutí doby uchovávání nastavené ve složce souborů cookie.

Seznam souborů cookie
V následující tabulce najdete další informace o jednotlivých souborech cookie, které používáme, a o tom, k jakým účelům je využíváme:Funkční soubory cookie
Tyto soubory cookie jsou nezbytné k chodu některých částí webových stránek, například rozdělení podle zemí (pro nastavení jazyka), správa účtu, registrace k událostem, instalace ovladačů nebo nastavení e-mailů.

Název souboru cookie Typ souboru cookie Zdroj souboru cookie Účel / shromažďované údaje
__NV_DD3
__NV_DD3Manual

Soubor cookie relace

První strana (NVIDIA) Umožňuje zobrazit návrhy na stažení ovladačů
hardwaru NVIDIA nainstalovaného ve vašem
zařízení, když na stránce https://www.nvidia.co.uk/Download
/index.aspx?lang=en-gb
. požádáte o automatickou nebo ruční kontrolu vašeho zařízení.
Po dobu trvání relace prohlížeče se ukládají informace o hardwaru vašeho grafického procesoru.
__NV_nvJson

Trvalý soubor cookie (platnost 1 měsíc).

První strana (NVIDIA) Když zadáte kontrolu svého systému pomocí nejnovějšího nástroje pro vyhledávání ovladačů, analyzátoru grafického procesoru nebo jiné funkce kontroly zařízení (dostupné na stránce
https://www.geforce.com/drivers), doporučí vám při budoucích návštěvách vhodný ovladač.
OperatingSystem
ProductSeries
ProductSeriesType
ProductType
Language

Trvalý soubor cookie (platnost 1 rok).

První strana (NVIDIA) Ukládá možnosti, které vyberete při změně voleb
v rozevíracím okně při ručním vyhledávání ovladačů na stránce pro stahování ovladačů NVIDIA (na adrese https://www.geforce.com/drivers).
__NVEU_SSO / __NVSESSION

Soubor cookie relace

První strana (NVIDIA) Ukládá přihlašovací údaje, když se přihlašujete na stránku profilu odběratele informačního bulletinu zasílaného e-mailem.
__NVEU_UID

Trvalý soubor cookie (platnost 1 měsíc).

První strana (NVIDIA) V rámci bezpečnostního ověřování ukládá vaše jedinečné ID, když se přihlašujete na stránku profilu odběratele informačního bulletinu.
NVIDIADefaultLang

Trvalý soubor cookie (platnost 1 rok).

První strana (NVIDIA) Pamatuje si stránku pro danou zemi, když vyberete jazyk. Při příštích návštěvách vás přesměruje na příslušný místní web.
CookiePolicy

Trvalý soubor cookie (platnost 1 rok).

První strana (NVIDIA) Jakmile přejdete na některou stránku na webu společnosti NVIDIA, přijme tyto zásady pro soubory cookie.
has_js

Soubor cookie relace

První strana (developer.n
vidia.com)
Systém Drupal pomocí tohoto souboru cookie udává, zda je v prohlížeči návštěvníka povolen jazyk JavaScript.
SSESS

Trvalý soubor cookie (platnost 23 dní).

První strana (developer.n
vidia.com)
Trvalý soubor cookie systému Drupal
current_tenant

Trvalý soubor cookie (platnost 4 dny).

Třetí strana (auth0) Umožňuje bezpečnostní ověření uživatele a zajišťuje zabezpečení uživatelů našich webových stránek a dat, která obsahují.
auth0l

Trvalý soubor cookie (platnost 4 dny).

Třetí strana (auth0)
ajs_user_id

Trvalý soubor cookie (platnost 1 rok).

Třetí strana (auth0)
_fbp

Trvalý soubor cookie (platnost 3 měsíce).

Třetí strana (auth0)
OptanonConsent

Trvalý soubor cookie (platnost 6 měsíců).

Třetí strana (auth0)
ajs_anonymous_id

Trvalý soubor cookie (platnost 6 měsíců).

Třetí strana (auth0)
AMCV_F207D74D5
49850760A4C9
8C6%40
AdobeOrg

Trvalý soubor cookie (platnost 6 měsíců).

Třetí strana (auth0)
RrRL1iTsgXOgVF4_

Trvalý soubor cookie

První strana (NVIDIA) Umožňuje společnosti NVIDIA shromažďovat bloky protokolu odeslané ze stejné instance klienta prohlížeče GFN a směrovat je na konkrétní uzel serveru. Soubor cookie zůstane aktivní až 24 hodin. Termín vypršení platnosti naleznete v přiloženém obrázku.
lightstep_guid/gfn-client

Trvalý soubor cookie (vyprší za 1 týden)

Třetí strana (Lightstep) Umožňuje aplikaci Lightstep seskupit rozpětí odesílaná z totožného klienta.
lightstep_session_id

Trvalý soubor cookie (vyprší za 1 týden)

Třetí strana (Lightstep)  
unibrow_(var)
overlay_(var)

Trvalý soubor cookie (platnost 30–90 dnů).

První strana (NVIDIA) Tento soubor cookie skryje překrytí a položky unibrow před vracejícími se návštěvníky. Pokud návštěvník klikne na odkaz unibrow nebo ikonu zavření, soubor cookie unibrow bude povolen. Soubor cookie překrytí bude povolen, pokud návštěvník klikne na výzvu k akci, ikonu zavření nebo okolní oblast mimo překrytí.
Analytické soubory cookie
Tyto soubory cookie nám pomáhají lépe pochopit a optimalizovat prostředí webových stránek, například navštívené stránky nebo nákupy přes náš e-shop.

Název souboru cookie Typ souboru cookie Zdroj souboru cookie Účel / shromažďované údaje
Icl_cid
hatch_cid

Trvalý soubor cookie (platnost 1 měsíc).

První strana (NVIDIA) Pomáhá měřit efektivitu akcí, když se v rámci marketingové akce prokliknete na některou stránku společnosti NVIDIA.
AMCV_[random string]
%40AdobeOrg s_ecid
AMCVS_[random string]
%40AdobeOrg s_cc
s_ppv
s_getNewRe
peat
sc_cmp
sc_cvp
VisitorID

AMCV_[random string]%40
AdobeOrg a s_ecid jsou trvalé soubory cookie (platnost 2 roky).

AMCVS_[random string]%40
AdobeOrg, s_cc a s_ppv jsou soubory cookie relace.

s_getNewRepeat, sc_cmp, sc
_cvp, VisitorID jsou trvalé soubory cookie (platnost 1 měsíc).

První strana (NVIDIA) Shromažďujeme také anonymní informace
o návštěvnících týkající se toho, jak používáte naše
webové stránky, například IP adresy, typy
prohlížečů (jako Internet Explorer, Safari, Mozilla
atd.), odkazující stránky a navštívené stránky.
Tyto informace využíváme (a) k provádění anonymních statistických analýz vzorů provozu na webových stránkách, (b) ke správě našich webů a serverů a (c) ke zlepšování našich služeb. Další informace o těchto souborech cookie najdete zde: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/
whitepapers/cookies/cookies_analytics.html
mbox

Trvalý soubor cookie (platnost 2 týdny).

První strana (NVIDIA) Umožňuje testovat, jaký online obsah a nabídky jsou pro vás nejvíce relevantní. Další informace o tomto souboru cookie najdete zde: https://marketing.adobe.com/resources/help/
en_US/whitepapers/cookies/cookies_target.html
hatch_cid
ncid
ps-utid
ps-utparam

hatch_cid, ncid jsou trvalé soubory cookie(platnost 1 měsíc).

ps-utid, ps-utparam jsou trvalé soubory cookie(platnost 1 den).

První strana (NVIDIA) Pomáhá měřit efektivitu akcí, když se v rámci marketingové akce prokliknete na některou stránku společnosti NVIDIA.
_mkto_trk

Trvalý soubor cookie (platnost 2 roky).

První strana (NVIDIA) Poskytuje informace o aktivitách (tj. kliknutích) provedených během vaší návštěvy webových stránek NVIDIA.com.
_sdsat_6sui
_sdsat_6suc

_sdsat_6sui, _sdsat_6suc jsou soubory cookie relace.

První strana (NVIDIA) Shromažďuje informace související s vaší IP adresou, například vaše pracoviště a jiné veřejné oborové údaje.
Icl_session_key

Trvalý soubor cookie (platnost 1 měsíc).

Třetí strana (hatch.com) Pomáhá měřit efektivitu akcí, když se ze stránky obchodu společnosti NVIDIA prokliknete na web partnerského internetového prodejce, abyste provedli nákup.
Nvuserpreflang

Trvalý soubor cookie (platnost 1 rok).

První strana (NVIDIA) Pamatuje si vaši upřednostňovanou oblast na většině webových stránek společnosti NVIDIA.
gfn-locale

Soubor cookie relace

První strana (NVIDIA) Pamatuje si vaši upřednostňovanou oblast, když na webu NVIDIA.com navštívíte sekci GeForce NOW.
nv.nvidmData

Trvalý soubor cookie (platnost 20 minut od začátku nečinnosti uživatele).

První strana (NVIDIA) Ukládá informace o relaci. Tento soubor cookie se vytvoří při prvním přihlášení uživatele a odstraní se, když se uživatel odhlásí.
nv.nvidmNoissesPers
ist

Trvalý soubor cookie (platnost 3 měsíce).

První strana (NVIDIA) Slouží k uložení dlouhodobé relace. Tento soubor cookie se vytvoří při prvním přihlášení uživatele a odstraní se, když se uživatel odhlásí.
accessToken

Soubor cookie relace

První strana (NVIDIA) Ukládá token používaný při zpracovávání objednávky.
Edge

Trvalý soubor cookie (platnost 2 roky).

Třetí strana (NVIDIA) Pomáhá měřit efektivitu akcí a výkonnost obsahu. Tento soubor cookie slouží k nabízení relevantních produktů nakupujícím na základě jejich chování v prohlížeči.
uid
di/dt
bt
uvc
ssc/psc/uvc
loc

Trvalý soubor cookie (platnost 1 měsíc).

Třetí strana (addthis.com )

Umožňuje serveru addthis.com shromažďovat údaje v souladu s příslušnými zásadami (dostupnými na stránce addthis.com/privacy). Tyto soubory cookie shromažďují údaje o vašem používání webů společnosti NVIDIA a společnost AddThis provádí agregaci těchto dat.

(UID) Jedinečné strojově vygenerované uživatelské ID.

(DI/DT) Soubory cookie údržby, které pomáhají spravovat vypršení platnosti jiných souborů cookie.

(BT) Modelování zájmů uživatele.

(UVC) Měří opakované sdílení.

(SSC/PSC/UVC) Tyto soubory cookie se používají při zaznamenávání sdílení a aktivity určitého uživatele na sociálních sítích.