Typy souborů cookie

Soubory cookie relace

Tyto soubory cookie se používají ke sledování údajů zadaných uživatelem při odesílání údajů online a umožňují rozpoznání uživatelů mezi stránkami nebo výběrem stránek. Soubory cookie relace také používáme k poskytování informací, o které jste požádali provedením určité akce, například kliknutím na tlačítko nebo vyplněním webového formuláře. Platnost souborů cookie relace vždy vyprší po skončení relace prohlížeče.

Trvalé soubory cookie

Tyto soubory cookie pomáhají webovým stránkám zapamatovat si vaše informace, historii prohlížení a nastavení, když je v budoucnu navštívíte. Výsledkem je rychlejší a pohodlnější přístup. Trvalé soubory cookie nám také pomáhají přizpůsobit a vylepšit váš zážitek. Trvalé soubory cookie zůstávají uložené ve složce ve vašem zařízení, dokud je ručně neodstraníte nebo dokud nedojde k jejich automatickému odstranění po uplynutí doby uchovávání nastavené ve složce souborů cookie.

Výkonnostní soubory cookie

Tyto soubory cookie se používají k lepšímu pochopení a optimalizaci webového prostředí. Tyto soubory cookie shromažďují informace, jako jsou navštívené stránky nebo nákupy uskutečněné prostřednictvím našeho elektronického obchodu.

Název souboru cookie Typ souboru cookie Soubor cookie / zdroj Účel / shromažďované údaje
Icl_cid
hatch_cid
ncid
ps-utid
ps-utparam

hatch_cid a ncid jsou trvalé soubory cookie (platnost 1 měsíc).
ps-utid a ps-utparam jsou trvalé soubory cookie (platnost 1 den)

První strana Pomáhá měřit efektivitu akcí, když se v rámci marketingové akce prokliknete na některou stránku společnosti NVIDIA.
AMCV_[random string]
%40AdobeOrg
s_ecid
vid
AMCVS_[random string]
%40AdobeOrg
s_cc
s_ppv
s_getNewRe
peat
sc_cmp
sc_cvp
VisitorID

AMCV_[random string]%40

AdobeOrg, vid a s_ecid jsou trvalé soubory cookie (platnost 2 roky).

AMCVS_[random string]%40
AdobeOrg, s_cc a s_ppv jsou soubory cookie relací.
s_getNewRepeat, sc_cmp, sc
_cvp, VisitorID jsou trvalé soubory cookie (vyprší po 1 měsíci).

První strana Shromažďuje anonymní informace o návštěvníkovi
, jak používá naše stránky,
typy prohlížečů
(například Internet Explorer, Safari, Mozilla atd.),
odkazující stránky a navštívené stránky.
Tyto informace používáme (a) k provádění anonymní statistické analýzy návštěvnosti webových stránek, (b) ke správě našich webových stránek a serverů a (c) ke zlepšování našich služeb. Další informace o těchto souborech cookie jsou k dispozici zde: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/
whitepapers/cookies/cookies_analytics.html
mbox

Trvalý soubor cookie (platnost 2 týdny).

První strana Umožňuje testovat, jaký online obsah a nabídky jsou pro vás nejvíce relevantní. Další informace o tomto souboru cookie jsou k dispozici zde: https://marketing.adobe.com/resources/help/
en_US/whitepapers/cookies/cookies_target.html
_mkto_trk

Trvalý soubor cookie (platnost 2 roky).

První strana Poskytuje informace o aktivitách (tj. kliknutích) provedených na webových stránkách NVIDIA.com během vašeho pobytu na webu.
_sdsat_6sui
_sdsat_6suc

_sdsat_6sui a _sdsat_6suc jsou soubory cookie relace.

První strana Shromažďuje informace související s vaší IP adresou, například vaše pracoviště a jiné veřejné oborové údaje.
Icl_session_key

Trvalý soubor cookie (platnost 1 měsíc).

Třetí strana (hatch.com) Pomáhá měřit efektivitu akcí, když se ze stránky obchodu společnosti NVIDIA prokliknete na web partnerského internetového prodejce, abyste provedli nákup.
Nvuserpreflang

Trvalý soubor cookie (platnost 1 rok).

První strana Pamatuje si vaši upřednostňovanou oblast na většině webových stránek společnosti NVIDIA.
gfn-locale

Soubor cookie relace

První strana Pamatuje si vaši upřednostňovanou oblast, když na webu NVIDIA.com navštívíte sekci GeForce NOW
nv.nvidmData

Trvalý soubor cookie (vyprší po 20 minutách nečinnosti uživatele).

První strana Ukládá informace o relaci. Tento soubor cookie se vytvoří při prvním přihlášení uživatele a odstraní se, když se uživatel odhlásí.
nv.nvidmNoissesPers
ist

Trvalý soubor cookie (platnost 3 měsíce).

První strana Slouží k uložení dlouhodobé relace. Tento soubor cookie se vytvoří při prvním přihlášení uživatele a odstraní se, když se uživatel odhlásí.
accessToken

Soubor cookie relace

První strana Ukládá token používaný při zpracovávání objednávky.
_gclxxxx

Trvalý soubor cookie (platnost 90 dnů).

První strana Soubor cookie pro sledování konverzí Google
__utmc

Soubor cookie relace

První strana Jedná se o jeden ze čtyř hlavních souborů cookie nastavených službou Google Analytics, která umožňuje webové stránce sledovat chování návštěvníků a měřit výkonnost stránek. Na většině míst se nepoužívá, ale je nastaven tak, aby umožňoval interoperabilitu se starší verzí kódu služby Google Analytics známou jako Urchin. Na adrese ve starších verzích se používal v kombinaci se souborem cookie __utmb k identifikaci nových relací/návštěv pro vracející se návštěvníky. Při použití v nástroji Google Analytics se vždy jedná o soubor cookie relace, který je po odchodu uživatele zlikvidován, jakmile zavře prohlížeč. Pokud se zobrazí jako trvalý soubor cookie, je pravděpodobné, že se jedná o jinou technologii, která soubor cookie nastavuje.
_gid

Trvalý soubor cookie (platnost 1 den).

První strana Tento název souboru cookie je přidružen ke službě Google Universal Analytics. Zdá se, že se jedná o nový soubor cookie a od jara 2017 nejsou k dispozici žádné informace od společnosti Google. Zdá se, že ukládá a aktualizuje jedinečnou hodnotu pro každou navštívenou stránku.
s_cc

Soubor cookie relace

První strana Soubor cookie služby Adobe SiteCatalyst určuje, zda jsou soubory cookie povoleny v prohlížeči
__utmz

Trvalý soubor cookie (platnost 182 dnů)

První strana Jedná se o jeden ze čtyř hlavních souborů cookie nastavených službou Google Analytics, která umožňuje webové stránce sledovat chování návštěvníků a měřit výkonnost stránek. Tento soubor cookie identifikuje zdroj návštěvnosti webu – Google Analytics tak může majitelům stránek říci, odkud návštěvníci přišli, když přišli na stránky. Životnost souboru cookie je 6 měsíců a je aktualizován při každém odeslání dat do služby Google Analytics.
_ga

Trvalý soubor cookie (platnost 2 roky)

První strana Tento název souboru cookie je spojen s nástrojem Google Universal Analytics – což je významná aktualizace nástroje Google Universal Analytics, běžně používané analytické služby společnosti Google. Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů podle přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je součástí každého požadavku na stránku v a používá se k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a akcích pro analytické přehledy stránek. Ve výchozím nastavení je nastaveno na vypršení platnosti po 2 letech, ačkoli majitelé webových stránek si mohou tuto hodnotu přizpůsobit.
_mkto_trk

Trvalý soubor cookie (platnost 2 roky)

První strana Tento soubor cookie je spojován s marketingovou e-mailovou službou poskytovanou společností Marketo. Tento sledovací soubor cookie umožňuje webové stránce propojit chování návštěvníka s příjemcem e-mailové marketingové akce, aby bylo možné měření účinnosti akce.
mboxPC

Trvalý soubor cookie (platnost 732 dnů)

První strana (stt.nvidia.com) Adobe Target – tento soubor cookie pomáhá provádět testy na webových stránkách, aby bylo možné zjistit, které nabídky, odkazy, obsah a bannery fungují nejlépe.
s_ppv

Soubor cookie relace

První strana Soubor cookie služby Adobe SiteCatalyst.
s_sq

Soubor cookie relace

První strana Soubor cookie služby Adobe SiteCatalyst ukládá informace o předchozím odkazu kliknutí na web
Relace mboxSession

Trvalý soubor cookie

První strana (stt.nvidia.com) Adobe Target – tento soubor cookie pomáhá provádět testy na webových stránkách, aby bylo možné zjistit, které nabídky, odkazy, obsah a bannery fungují nejlépe.
__utma

Trvalý soubor cookie (platnost 730 dnů)

První strana Jedná se o jeden ze čtyř hlavních souborů cookie nastavených službou Google Analytics, která umožňuje webové stránce sledovat chování návštěvníků a měřit výkonnost stránek. Tento soubor cookie vydrží 2 roky a rozlišuje mezi uživateli a relacemi. Slouží k výpočtu statistik nových a vracejících se návštěvníků. Soubor cookie se aktualizuje pokaždé, když jsou data odeslána do služby Google Analytics. Životnost souboru cookie si mohou vlastníci webových stránek přizpůsobit.
zte2095

Soubor cookie relace

První strana Tento soubor cookie je obecně nastaven tak, aby vylepšoval výkon a funkci webových stránek. Nicméně jeho používání není nutné.
mbox

Trvalý soubor cookie (platnost 732 dnů)

První strana Soubor cookie nastavený analytickým softwarem Adobe SiteCatalyst – slouží k měření výkonu stránky pomocí A/B split testingu
__utmb

Trvalý soubor cookie

První strana Jedná se o jeden ze čtyř hlavních souborů cookie nastavených službou Google Analytics, která umožňuje webové stránce sledovat chování návštěvníků a měřit výkonnost stránek. Tento soubor cookie určuje nové relace a jeho platnost vyprší po 30 minutách. Soubor cookie se aktualizuje pokaždé, když jsou data odeslána do služby Google Analytics. Jakákoli aktivita uživatele v průběhu 30 minut se bude počítat jako jedna návštěva, a to i v případě, že uživatel web opustí a poté se na něj vrátí. Návrat po 30 minutách bude považován za novou návštěvu vracejícího se návštěvníka.
_gat_UA-114079663-7
_gat_UA-155994728-1

Trvalý soubor cookie

První strana Jedná se o soubor cookie typu vzor nastavený službou Google Analytics, kde prvek vzoru v názvu obsahuje jedinečné identifikační číslo účtu nebo webu, ke kterému se vztahuje. Zdá se, že jde o variaci souboru cookie _gat, který se používá k omezení množství dat zaznamenaných společností Google na webových stránkách s vysokým objemem návštěvnosti.
__utmt

Trvalý soubor cookie

První strana Tento soubor cookie nastavuje Služba Google Analytics. Podle jejich dokumentace se používá ke snížení rychlosti požadavků na službu – omezuje shromažďování dat na stránkách s vysokou návštěvností. Vyprší po 10 minutách
_gat

Trvalý soubor cookie

První strana Tento název souboru cookie je spojen se službou Google Universal Analytics a podle dokumentace se používá ke snížení rychlosti požadavků – omezuje shromažďování údajů na webech s vysokou návštěvností. Vyprší po 10 minutách.
Edge

Trvalý soubor cookie (platnost 2 roky).

První strana Pomáhá měřit efektivitu akcí a výkonnost obsahu. Tento soubor cookie slouží k nabízení relevantních produktů nakupujícím na základě jejich chování v prohlížeči.
uid
di/dt
bt
uvc
ssc/psc/uvc
loc

Trvalý soubor cookie (platnost 1 měsíc).

Třetí strana (addthis.com )

Umožňuje serveru addthis.com shromažďovat údaje v souladu s příslušnými zásadami (dostupnými na stránce addthis.com/privacy). Tyto soubory cookie shromažďují údaje o vašem používání webů společnosti NVIDIA a společnost AddThis provádí agregaci těchto dat.

(UID) Jedinečné strojově vygenerované uživatelské ID.

(DI/DT) Soubory cookie údržby, které pomáhají spravovat vypršení platnosti jiných souborů cookie.

(BT) Modelování zájmů uživatele.

(UVC) Měří opakované sdílení.

(SSC/PSC/UVC) Tyto soubory cookie se používají při zaznamenávání sdílení a aktivity určitého uživatele na sociálních sítích.

_cs_id,

_cs_s,

_cs_vars,

_cs_ex,

_cs_c,

_cs_optout

cs_vars je soubor cookie relace a vyprší na konci relace.

_cs_s je trvalý soubor cookie a vyprší po 30 minutách.

_cs_ex je trvalý soubor cookie a vyprší po 30 dnech.

_cs_id, _cs_c _cs_optout jsou trvalé soubory cookie a vyprší po 13 měsících.

První strana (Contentsquare)

_cs_id soubor cookie obsahuje identifikátor uživatele Contentsquare

_cs_s soubor cookie obsahuje počet zobrazení stránek v rámci spuštěné relace Contentsquare Solution

_cs_vars soubor cookie používá Contentsquare k záznamu vlastních proměnných

_cs_ex soubory cookie používá Contentsquare k vyloučení některých návštěvníků ze sbírky

_cs_c soubory cookie používá Contentsquare k uložení souhlasu uživatele ke sledování

_cs_optout soubory cookie používá Contentsquare k vyloučení některých návštěvníků ze sbírky

Umožňuje službě Contentsquare shromažďovat data v souladu se zásadami (k dispozici https://contentsquare.com/privacy-center/privacy-policy/).
Tyto soubory cookie se používají ke slučování údajů o využití a frekvenci za účelem zlepšení uživatelského prostředí.

Vytvořené statistiky jsou anonymní.

__cf_bm

Trvalý soubor cookie (platnost 1 den)

Třetí strana (Marketo) Používá ji služba Marketo k rozlišení mezi lidmi a roboty
s_vi_cx7Bilodaaoblx7Fi

Trvalý soubor cookie (platnost 2 roky).

Třetí strana (omtrdc.net) Tato doména je ve vlastnictví společnosti Adobe a slouží k poskytování služeb analýzy a optimalizace webových stránek klientům.
JSESSIONID

Soubor cookie relace

Třetí strana (nr-data.net) Tato doména je řízena společností New Relic, která poskytuje platformu pro sledování výkonu webových a mobilních aplikací.
yabs-sid

Soubor cookie relace

Třetí strana (mc.yandex.ru) Tato doména je ve vlastnictví společnosti Yandex. Hlavní obchodní aktivitou je: ruský vyhledávač. Subdoména MC je propojena s jejich službou webové analýzy.
Vid Trvalý soubor cookie První strana Tento soubor cookie používá společnost PathFactory ke shromažďování webové aktivity uživatelů (například navštívené webové stránky a čas strávený na každé stránce) a jejich osobních údajů, pokud je dobrovolně poskytli (například e-mail a IP adresa). Shromážděné informace poskytují přehled o chování návštěvníků webu a možnost zacílit na uživatele personalizovaný obsah na základě jejich chování, účtu, ke kterému patří, nebo zeměpisné polohy a dalších kritérií. Obsah souboru vid cookie PathFactory je omezen na jedinečné alfanumerické ID, které odpovídá jednomu záznamu návštěvníka v databázi PathFactory.
pf_id_{{DOMAIN HASH}} Trvalý soubor cookie První strana Tento soubor cookie používá společnost PathFactory k ukládání informací o uživateli, které jsou vytvořeny při první návštěvě obsahu PathFactory a aktualizovány při dalších návštěvách. Slouží k identifikaci uživatelů a sledování jejich činnosti. Tento soubor cookie ukládá jedinečný identifikátor každého uživatele, jedinečný identifikátor aktuální relace uživatele, počet návštěv uživatele na webu, časové razítko první návštěvy uživatele, časové razítko předchozí návštěvy a časové razítko aktuální návštěvy.
pf_ses_{{DOMAIN HASH}} Soubor cookie relace První strana Tento soubor cookie používá společnost PathFactory k identifikaci, zda je uživatel v probíhající relaci na webu, nebo zda se jedná o novou relaci uživatele (tj. soubor cookie neexistoval nebo jeho platnost vypršela).

Reklamní soubory cookie

Tyto soubory cookie se používají k přizpůsobení webového prostředí příslušnými reklamami. Tyto soubory cookie shromažďují informace, jako jsou navštívené stránky nebo nákupy uskutečněné prostřednictvím našeho elektronického obchodu.

Název souboru cookie Typ souboru cookie Soubor cookie / zdroj Účel / shromažďované údaje
_fbp

Trvalý soubor cookie (platnost 90 dnů)

První strana Aplikace Facebook je používá k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou nabídky v reálném čase od třetích stran inzerentů
lang
lissc
lidc
li_sugr
UserMatchHistory
bscookie
bcookie

Lang je soubor cookie relace a vyprší na konci relace

Lidc je trvalý soubor cookie a vyprší po 1 dni

UserMatchHistory je trvalý soubor cookie a vyprší po 1 měsíci

Li_sugr je trvalý soubor cookie a vyprší po 3 měsících

Lissc je trvalý soubor cookie a vyprší po 1 roce

Bscookie, bcookie jsou trvalé soubory cookie a vyprší po 2 letech

Třetí strana (linkedin) Soubor cookie Lang je používán aplikací LinkedIn pro nastavení výchozího jazyka
Soubor cookie Lidc používá aplikace LinkedIn pro směrování.
Li_sugr soubor cookie používaný značkou statistik aplikace LinkedIn jako identifikátor prohlížeče
UserMatchHistroy se používá v informačním kanálu aplikace LinkedIn a ve značce statistik k synchronizaci ID reklam aplikace LinkedIn
Bscookie, bcookie, lissc se používají ve všech požadavcích na aplikaci LinkedIn
personalization_id

Trvalý soubor cookie (platnost 2 roky)

Třetí strana (Twitter) Používá ji Twitter pro integraci a sdílení.
IDE

Trvalý soubor cookie (platnost 1 rok)

Třetí strana (doubleclick) Nástroj Google DoubleClick jej používá k registraci a hlášení akcí uživatele webu po zhlédnutí nebo kliknutí na jednu z reklam inzerenta za účelem měření účinnosti reklamy a zobrazování cílených reklam uživateli.
NID

Trvalý soubor cookie (platnost 6 měsíců)

Třetí strana (Google) Používá jej společnost Google k zapamatování vašich nastavení a dalších informací, jako je upřednostňovaný jazyk
fr

Trvalý soubor cookie (platnost 1 měsíc)

Třetí strana (Facebook) Používá jej aplikace Facebook k povolení doručování nebo opětovnému zobrazení reklamy.
6suuid

Trvalý soubor cookie (platnost 2 roky)

Třetí strana (6Sense) Používá jej služba 6sense k zobrazování reklam, které jsou pro vás relevantnější.
lissc

Trvalý soubor cookie (platnost 1 rok)

Třetí strana (linkedin.com) Tato doména je vlastněna obchodní sítí LinkedIn. Obvykle působí jako hostitel třetí strany, kde vlastníci webových stránek umístili na své stránky jedno z tlačítek pro sdílení obsahu, ačkoli jeho obsah a služby lze vložit i jinými způsoby. Ačkoli taková tlačítka přidávají funkcionalitu webu, na kterém se nacházejí, soubory cookie se nastavují bez ohledu na to, zda má návštěvník aktivní profil sítě LinkedIn nebo zda souhlasí s jejich podmínkami. Z tohoto důvodu je klasifikována jako doména primárně pro sledování/cílení.
SERVERID

Trvalý soubor cookie

Třetí strana (eyeota.net) Tuto doménu vlastní společnost Eyeota, globální společnost specializující se na data o publiku, která umožňuje cílení reklamy na základě profilování návštěvníků.
i

Trvalý soubor cookie (platnost 1 rok)

Třetí strana (openx.net) Tuto doménu vlastní OpenX. Hlavní obchodní aktivitou je: Reklama
yandexuid

Trvalý soubor cookie (platnost 1 rok)

Třetí strana (yandex.ru) Tato doména je ve vlastnictví společnosti Yandex. Hlavní obchodní aktivitou je: ruský vyhledávač
__cfduid

Trvalý soubor cookie (platnost 30 dnů)

Třetí strana (pinterest.com) Tuto doménu vlastní Pinterest. Hlavní obchodní aktivitou je platforma pro sdílení obsahu na sociálních sítích
rlas3

Trvalý soubor cookie (platnost 1 rok)

Třetí strana (rlcdn.com) Tento soubor cookie se používá k doručování reklam, které jsou pro vás a vaše zájmy důležitější. Také se používá k omezení počtu zobrazení reklamy a také k měření efektivity reklamní akce.

Soubor cookie relace

Třetí strana (www.facebook.com) Tuto doménu vlastní Facebook, který je největší sociální sítí na světě. Jako poskytovatel hostitelských služeb třetí strany většinou shromažďuje údaje o zájmech uživatelů prostřednictvím widgetů, jako je tlačítko „Like“, které se nachází na mnoha webových stránkách. To se používá k poskytování cílené reklamy svým uživatelům, když se přihlásí do jeho služeb. V roce 2014 začala také zobrazovat behaviorálně cílenou reklamu na jiných webech, podobně jako většina specializovaných online marketingových společností.
disqus_unique

Trvalý soubor cookie (platnost 1 rok)

Třetí strana (disqus.com) Tato doména je ve vlastnictví společnosti Discus. Hlavní obchodní aktivitou je: Společnost Discus poskytuje software pro diskusní fóra, který umožňuje majitelům webových stránek zapojit do svých stránek výkonné funkce. Na některých fórech to také umožňuje majitelům stránek prodávat prostor inzerentům s možností cílení na základě zájmu publika.
uid

Trvalý soubor cookie (platnost 180 dnů)

Třetí strana (turn.com) Tuto doménu vlastní Turn. Hlavní obchodní aktivitou je: Marketing a platforma pro správu dat poskytovatele
GPS

Trvalý soubor cookie

Třetí strana (youtube.com) YouTube je platforma vlastněná společností Google pro hosting a sdílení videí. YouTube shromažďuje údaje o uživatelích prostřednictvím videí vložených do webových stránek, které jsou agregovány s profilovými údaji z jiných stránek Google za účelem zobrazování cílené reklamy návštěvníkům webu v širokém spektru vlastních a jiných webových stránek.
B

Trvalý soubor cookie (platnost 1 rok)

Třetí strana (yahoo.com) Tato doména je ve vlastnictví Yahoo. Hlavní obchodní aktivitou je: Vyhledávání/reklama
gdpr_status

Trvalý soubor cookie (platnost 185 dnů)

Třetí strana (media.net) Media.net je celosvětová síť online reklamních technologií.
VISITOR_INFO1_LIVE

Trvalý soubor cookie (platnost 180 dnů)

Třetí strana (youtube.com) Tento soubor cookie se používá jako jedinečný identifikátor ke sledování zobrazování videí
everest_g_v2

Trvalý soubor cookie (platnost 1 rok)

Třetí strana (everesttech.net) Tato doména je ve vlastnictví společnosti Adobe. Hlavní obchodní aktivitou je: Reklama
demdex

Trvalý soubor cookie (platnost 180 dnů)

Třetí strana (demdex.net) Tento soubor cookie pomáhá nástroji Adobe Audience Manager provádět základní funkce, jako je identifikace návštěvníků, synchronizace ID, segmentace, modelování, vytváření zpráv atd.
audience

Trvalý soubor cookie (platnost 1 rok)

Třetí strana (spotxchange.com) Tato doména je ve vlastnictví spotxchange. Hlavní obchodní aktivitou je: Video reklama
everest_session_v2

Soubor cookie relace

Třetí strana (everesttech.net) Tato doména je ve vlastnictví společnosti Adobe. Hlavní obchodní aktivitou je: Reklama
dpm

Trvalý soubor cookie (platnost 180 dnů)

Třetí strana (dpm.demdex.net) Tato doména je ve vlastnictví Adobe Audience Manager. Hlavní obchodní aktivitou je online profilování pro cílený marketing.
NID

Trvalý soubor cookie (platnost 183 dnů)

Třetí strana (google.com) Tato doména je ve vlastnictví společnosti Google Inc. Ačkoli je společnost Google známá především jako vyhledávač, poskytuje celou řadu produktů a služeb. Hlavním zdrojem tržeb je však reklama. Společnost Google sleduje uživatele ve velkém rozsahu jak prostřednictvím svých vlastních produktů a stránek, tak prostřednictvím četné technologie zabudované do mnoha milionů webových stránek po celém světě. Používá data shromážděná z většiny těchto služeb k profilování zájmů uživatelů webu a prodeji reklamního prostoru organizacím na základě těchto zájmových profilů a také přizpůsobuje reklamy obsahu na stránkách, na kterých se zobrazují reklamy jejích zákazníků.
euds

Soubor cookie relace

Třetí strana (rfihub.com) Tato doména je ve vlastnictví společnosti RocketFuel. Hlavní obchodní aktivitou je: Reklama
smd

Trvalý soubor cookie (platnost 390 dnů)

Třetí strana (rfihub.com) Tato doména je ve vlastnictví společnosti RocketFuel. Hlavní obchodní aktivitou je: Reklama
bcookie

Trvalý soubor cookie (platnost 730 dnů)

Třetí strana (linkedin.com) Tato doména je vlastněna obchodní sítí LinkedIn. Obvykle působí jako hostitel třetí strany, kde vlastníci webových stránek umístili na své stránky jedno z tlačítek pro sdílení obsahu, ačkoli jeho obsah a služby lze vložit i jinými způsoby. Ačkoli taková tlačítka přidávají funkcionalitu webu, na kterém se nacházejí, soubory cookie se nastavují bez ohledu na to, zda má návštěvník aktivní profil sítě LinkedIn nebo zda souhlasí s jejich podmínkami. Z tohoto důvodu je klasifikována jako doména primárně pro sledování/cílení.
UserMatchHistory

Trvalý soubor cookie (platnost 30 dnů)

Třetí strana (linkedin.com) Tato doména je vlastněna obchodní sítí LinkedIn. Obvykle působí jako hostitel třetí strany, kde vlastníci webových stránek umístili na své stránky jedno z tlačítek pro sdílení obsahu, ačkoli jeho obsah a služby lze vložit i jinými způsoby. Ačkoli taková tlačítka přidávají funkcionalitu webu, na kterém se nacházejí, soubory cookie se nastavují bez ohledu na to, zda má návštěvník aktivní profil sítě LinkedIn nebo zda souhlasí s jejich podmínkami. Z tohoto důvodu je klasifikována jako doména primárně pro sledování/cílení.
cmd

Trvalý soubor cookie (platnost 390 dnů)

Třetí strana (rfihub.com) Tato doména je ve vlastnictví společnosti RocketFuel. Hlavní obchodní aktivitou je: Reklama
BIGipServersjrtp8_https

Trvalý soubor cookie (platnost 390 dnů)

Třetí strana (sjrtp8.marketo.com) Tento název souboru cookie je přidružen k sadě produktů BIG-IP společnosti F5. Obvykle spojeno se správou relací na serverech s vyrovnáváním zátěže, aby se zajistilo, že uživatelské požadavky budou konzistentně směrovány na správný server. Běžný kořenový název je BIGipServer, za kterým nejčastěji následuje název domény, obvykle na které je hostován, ale ne vždy.
ruds

Soubor cookie relace (platnost 390 dnů)

Třetí strana (rfihub.com) rXXXXXXXXXX
test_cookie

Trvalý soubor cookie

Třetí strana (doubleclick.net) test_cookie
test_cookie

Trvalý soubor cookie

Třetí strana (doubleclick.net) test_cookie
_pinterest_cm

Trvalý soubor cookie (platnost 365 dnů)

Třetí strana (pinterest.com) Tuto doménu vlastní Pinterest. Hlavní obchodní aktivitou je platforma pro sdílení obsahu na sociálních sítích
tuuid_lu

Trvalý soubor cookie (platnost 365 dnů)

Třetí strana (bidswitch.net) Tuto doménu vlastní IPONWEB a používá se k poskytování nabídkové platformy pro online reklamu v reálném čase.
ATN

Trvalý soubor cookie (platnost 730 dnů)

Třetí strana (atdmt.com) Tato doména je vlastněna společností Atlas Solutions, která je následně ve vlastnictví společnosti Facebook. Atlas je online reklamní společnost, která se zaměřuje na uživatele prostřednictvím sledování jejich webové aktivity. Od září 2014 byla společnost znovu spuštěna pod vlastnictvím Facebooku a slibovala možnost oslovovat známé uživatele a cílit reklamy podle profilů vytvořených na základě uživatelských dat Facebooku.
IDE

Trvalý soubor cookie (platnost 390 dnů)

Třetí strana (doubleclick.net) Tuto doménu vlastní Doubleclick (Google). Hlavní obchodní aktivitou je: Doubleclick je reklamní burza Google s nabídkami v reálném čase
bkdc

Trvalý soubor cookie (platnost 180 dnů)

Třetí strana (bluekai.com) Tuto doménu vlastní Blue Kai. Hlavní obchodní aktivitou je: Reklama / cílení na publikum
KRTBCOOKIE_xxxx

Trvalý soubor cookie (platnost 90 dnů)

Třetí strana (pubmatic.com) Tento soubor cookie se používá ke korelaci ID s ID partnerů společnosti PubMatic (například klientů platformy na straně poptávky nebo jiných společností zabývajících se reklamními technologiemi). PubMatic předává informace uložené v tomto souboru cookie partnerovi, když zvažuje, zda má zakoupit reklamu. Partner tak může lépe rozhodovat o tom, zda vám bude zobrazovat reklamu.
A3

Trvalý soubor cookie (platnost 365 dnů)

Třetí strana (yahoo.com) Tato doména je ve vlastnictví Yahoo. Hlavní obchodní aktivitou je: Vyhledávání/reklama
AA003

Trvalý soubor cookie (platnost 90 dnů)

Třetí strana (atdmt.com) Tato doména je vlastněna společností Atlas Solutions, která je následně ve vlastnictví společnosti Facebook. Atlas je online reklamní společnost, která se zaměřuje na uživatele prostřednictvím sledování jejich webové aktivity. Od září 2014 byla společnost znovu spuštěna pod vlastnictvím Facebooku a slibovala možnost oslovovat známé uživatele a cílit reklamy podle profilů vytvořených na základě uživatelských dat Facebooku.
YSC

Soubor cookie relace

Třetí strana (youtube.com) YouTube je platforma vlastněná společností Google pro hosting a sdílení videí. YouTube shromažďuje údaje o uživatelích prostřednictvím videí vložených do webových stránek, které jsou agregovány s profilovými údaji z jiných stránek Google za účelem zobrazování cílené reklamy návštěvníkům webu v širokém spektru vlastních a jiných webových stránek.
lang

Soubor cookie relace

Třetí strana (linkedin.com, ads.linkedin.com) Tato doména je vlastněna obchodní sítí LinkedIn. Obvykle působí jako hostitel třetí strany, kde vlastníci webových stránek umístili na své stránky jedno z tlačítek pro sdílení obsahu, ačkoli jeho obsah a služby lze vložit i jinými způsoby. Ačkoli taková tlačítka přidávají funkcionalitu webu, na kterém se nacházejí, soubory cookie se nastavují bez ohledu na to, zda má návštěvník aktivní profil sítě LinkedIn nebo zda souhlasí s jejich podmínkami. Z tohoto důvodu je klasifikována jako doména primárně pro sledování/cílení.
personalization_id

Trvalý soubor cookie (platnost 730 dnů)

Třetí strana (twitter.com) Tuto doménu vlastní Twitter. Hlavní obchodní aktivitou je: Sociální sítě. Kde Twitter funguje jako hostitel třetí strany, shromažďuje data prostřednictvím řady zásuvných modulů a integrací, které se primárně používají pro sledování a cílení.
BIGipServersjrtp8_https

Trvalý soubor cookie (platnost 730 dnů)

Třetí strana (sjrtp8-cdn.marketo.com) Tento název souboru cookie je přidružen k sadě produktů BIG-IP společnosti F5. Obvykle spojeno se správou relací na serverech s vyrovnáváním zátěže, aby se zajistilo, že uživatelské požadavky budou konzistentně směrovány na správný server. Běžný kořenový název je BIGipServer, za kterým nejčastěji následuje název domény, obvykle na které je hostován, ale ne vždy.
fr

Trvalý soubor cookie (platnost 90 dnů)

Třetí strana (facebook.com) Obsahuje kombinaci prohlížeče a jedinečného ID uživatele, která se používá pro cílenou reklamu.rXXXXXXXXXX
_kuid_

Trvalý soubor cookie (platnost 180 dnů)

Třetí strana (krxd.net) Tuto doménu vlastní Krux Digital, americká společnost poskytující platformu pro správu dat, která umožňuje profilování zájmů návštěvníků v reálném čase.
i

Trvalý soubor cookie (platnost 365 dnů)

Třetí strana (yandex.ru) Tato doména je ve vlastnictví společnosti Yandex. Hlavní obchodní aktivitou je: ruský vyhledávač
__jid

Trvalý soubor cookie

Třetí strana (disqus.com) Tato doména je ve vlastnictví společnosti Discus. Hlavní obchodní aktivitou je: Společnost Discus poskytuje software pro diskusní fóra, který umožňuje majitelům webových stránek zapojit do svých stránek výkonné funkce. Na některých fórech to také umožňuje majitelům stránek prodávat prostor inzerentům s možností cílení na základě zájmu publika.
lang

Soubor cookie relace

Třetí strana (cdn.syndication.twimg.com) Tuto doménu vlastní Twitter. Hlavní obchodní aktivitou je: Sociální sítě. Kde Twitter funguje jako hostitel třetí strany, shromažďuje data prostřednictvím řady zásuvných modulů a integrací, které se primárně používají pro sledování a cílení. Twitter v současné době neposkytuje informace o používání konkrétních souborů cookie.
B

Trvalý soubor cookie (platnost 365 dnů)

Třetí strana (yahoo.com) Tato doména je ve vlastnictví Yahoo. Hlavní obchodní aktivitou je: Vyhledávání/reklama
pxrc

Trvalý soubor cookie (platnost 60 dnů)

Třetí strana (rlcdn.com) Tuto doménu vlastní společnost Live Ramp Inc, poskytovatelé platformy pro cílený marketing a profilování.
lidc

Trvalý soubor cookie (platnost 1 den)

Třetí strana (linkedin.com) Tato doména je vlastněna obchodní sítí LinkedIn. Obvykle působí jako hostitel třetí strany, kde vlastníci webových stránek umístili na své stránky jedno z tlačítek pro sdílení obsahu, ačkoli jeho obsah a služby lze vložit i jinými způsoby. Ačkoli taková tlačítka přidávají funkcionalitu webu, na kterém se nacházejí, soubory cookie se nastavují bez ohledu na to, zda má návštěvník aktivní profil sítě LinkedIn nebo zda souhlasí s jejich podmínkami. Z tohoto důvodu je klasifikována jako doména primárně pro sledování/cílení.
ev_sync_dd

Trvalý soubor cookie (platnost 31 dnů)

Třetí strana (everesttech.net) Tato doména je ve vlastnictví společnosti Adobe. Hlavní obchodní aktivitou je: Reklama
ymex

Trvalý soubor cookie (platnost 365 dnů)

Třetí strana (yandex.ru) Tato doména je ve vlastnictví společnosti Yandex. Hlavní obchodní aktivitou je: ruský vyhledávač
bscookie

Trvalý soubor cookie (platnost 730 dnů)

Třetí strana (www.linkedin.com) Tato doména je vlastněna obchodní sítí LinkedIn. Obvykle působí jako hostitel třetí strany, kde vlastníci webových stránek umístili na své stránky jedno z tlačítek pro sdílení obsahu, ačkoli jeho obsah a služby lze vložit i jinými způsoby. Ačkoli taková tlačítka přidávají funkcionalitu webu, na kterém se nacházejí, soubory cookie se nastavují bez ohledu na to, zda má návštěvník aktivní profil sítě LinkedIn nebo zda souhlasí s jejich podmínkami. Z tohoto důvodu je klasifikována jako doména primárně pro sledování/cílení.
dextp

Trvalý soubor cookie (platnost 180 dnů)

Třetí strana (demdex.net) Tato doména je ve vlastnictví Adobe Audience Manager. Hlavní obchodní aktivitou je: Online profilování pro cílený marketing
mte_use_lonpoll

Trvalý soubor cookie (platnost 30 dnů)

Třetí strana (www.ustream.tv) Tuto doménu vlastní společnost Ustream Inc., která poskytuje služby pro živé streamování videoobsahu na webových stránkách. Její zásady ochrany osobních údajů prohlašují, že data shromážděná prostřednictvím jejích služeb používá pro účely cílené reklamy a zahrnují sdílení údajů s třetími stranami za tímto účelem.
tmr_detect

Trvalý soubor cookie (platnost 1 den)

Třetí strana (vk.com) Referenční doména affiliate marketingu.
PHPSESSID

Soubor cookie relace

Třetí strana (www.ustream.tv) Tuto doménu vlastní společnost Ustream Inc., která poskytuje služby pro živé streamování videoobsahu na webových stránkách. Její zásady ochrany osobních údajů prohlašují, že data shromážděná prostřednictvím jejích služeb používá pro účely cílené reklamy a zahrnují sdílení údajů s třetími stranami za tímto účelem.
UIDR

Trvalý soubor cookie (platnost 720 dnů)

Třetí strana (scorecardresearch.com) Tuto doménu vlastní ScorecardResearch (comScore). Hlavní obchodní aktivitou je: Reklama. Soubory cookie v této oblasti mají životnost 2 roky.
tmr_tcdhn

Trvalý soubor cookie (platnost 720 dnů)

Třetí strana (vk.com) Referenční doména affiliate marketingu.
FTID

Trvalý soubor cookie (platnost 366 dnů)

Třetí strana (mail.ru) Tato doména je ve vlastnictví společnosti Mail.ru se sídlem v Rusku. Přestože poskytuje služby elektronické komunikace, využívá také osobní údaje k zobrazování reklam, protože jsou jejím hlavním zdrojem příjmů.
SSCVER

Trvalý soubor cookie (platnost 390 dnů)

Třetí strana (imrworldwide.com) Tuto doménu vlastní Nielsen. Hlavní obchodní aktivitou je: Profilování spotřebitelů pro online reklamu
ustream-guest

Soubor cookie relace

Třetí strana (www.ustream.tv) Tuto doménu vlastní společnost Ustream Inc., která poskytuje služby pro živé streamování videoobsahu na webových stránkách. Její zásady ochrany osobních údajů prohlašují, že data shromážděná prostřednictvím jejích služeb používá pro účely cílené reklamy a zahrnují sdílení údajů s třetími stranami za tímto účelem.
tmr_reqNum

Trvalý soubor cookie (platnost 333 dnů)

Třetí strana (vk.com) Referenční doména affiliate marketingu.
IMRID

Trvalý soubor cookie (platnost 390 dnů)

Třetí strana (imrworldwide.com) Tuto doménu vlastní Nielsen. Hlavní obchodní aktivitou je: Profilování spotřebitelů pro online reklamu
VID

Trvalý soubor cookie (platnost 366 dnů)

Třetí strana (mail.ru) Tato doména je ve vlastnictví společnosti Mail.ru se sídlem v Rusku. Přestože poskytuje služby elektronické komunikace, využívá také osobní údaje k zobrazování reklam, protože jsou jejím hlavním zdrojem příjmů.
VID

Trvalý soubor cookie (platnost 366 dnů)

Třetí strana (mail.ru) Tato doména je ve vlastnictví společnosti Mail.ru se sídlem v Rusku. Přestože poskytuje služby elektronické komunikace, využívá také osobní údaje k zobrazování reklam, protože jsou jejím hlavním zdrojem příjmů.
ad-privacy

Trvalý soubor cookie (platnost 1 898 dnů)

Třetí strana (amazon-adsystem.com) Tuto doménu vlastní online prodejce Amazon a používá se jako součást jeho programu affiliate marketingu.
ab_test_1

Trvalý soubor cookie (platnost 5 dnů)

Třetí strana (www.ustream.tv) Tuto doménu vlastní společnost Ustream Inc., která poskytuje služby pro živé streamování videoobsahu na webových stránkách. Její zásady ochrany osobních údajů prohlašují, že data shromážděná prostřednictvím jejích služeb používá pro účely cílené reklamy a zahrnují sdílení údajů s třetími stranami za tímto účelem.
UID

Trvalý soubor cookie (platnost 720 dnů)

Třetí strana (scorecardresearch.com) Tuto doménu vlastní ScorecardResearch (comScore). Hlavní obchodní aktivitou je: Reklama. Soubory cookie v této oblasti mají životnost 2 roky.
remixlang

Trvalý soubor cookie (platnost 364 dnů)

Třetí strana (vk.com) Referenční doména affiliate marketingu
ab_test_2

Trvalý soubor cookie (platnost 5 dnů)

Třetí strana (www.ustream.tv) Tuto doménu vlastní společnost Ustream Inc., která poskytuje služby pro živé streamování videoobsahu na webových stránkách. Její zásady ochrany osobních údajů prohlašují, že data shromážděná prostřednictvím jejích služeb používá pro účely cílené reklamy a zahrnují sdílení údajů s třetími stranami za tímto účelem.
ad-id

Trvalý soubor cookie (platnost 256 dnů)

Třetí strana (amazon-adsystem.com) Tuto doménu vlastní online prodejce Amazon a používá se jako součást jeho programu affiliate marketingu.
tmr_lvid, tmr_lvidTS

Trvalý soubor cookie (platnost 333 dnů)

Třetí strana (vk.com) Referenční doména affiliate marketingu.

Požadované soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou nutné k tomu, aby webové stránky správně fungovaly ve vašem zařízení. Tyto soubory cookie shromažďují informace, jako je poloha (pro jazykové nastavení), správa účtu, registrace událostí, instalace ovladačů nebo e-mailové preference.

Název souboru cookie Typ souboru cookie Soubor cookie / zdroj Účel / shromažďované údaje
__NV_DD3
__NV_DD3Manual

Soubor cookie relace

První strana Umožňuje navrhnout ovladače ke stažení pro
hardware NVIDIA nainstalovaný ve vašem zařízení, když požádáte
o automatické nebo ruční skenování vašeho zařízení na https://www.nvidia.com/Download
/index.aspx?lang=en-us
. Podrobnosti o vašem hardwarovém grafickém procesoru
jsou uloženy pro relaci prohlížeče.
__NV_nvJson

Trvalý soubor cookie (platnost 1 měsíc).

První strana Doporučí vhodný ovladač při budoucích
návštěvách při skenování systému pomocí nejnovějšího nástroje pro vyhledávání ovladačů, analyzátoru grafického procesoru a dalších možností skenování zařízení (dostupné na
https://www.geforce.com/drivers).
OperatingSystem
ProductSeries
ProductSeriesType
ProductType
Jazyk
Trvalý soubor cookie (platnost 1 rok). První strana Ukládá možnosti, které vyberete při změně
rozevíracího výběru pomocí ručního vyhledávání ovladačů na stránce stahování ovladačů NVIDIA (dostupné na https://www.geforce.com/drivers)
__NVEU_SSO / __NVSESSION Soubor cookie relace První strana Ukládá přihlašovací údaje, když se přihlašujete na stránku profilu odběratele informačního bulletinu zasílaného e-mailem.
__NVEU_UID Trvalý soubor cookie (platnost 1 měsíc). První strana V rámci bezpečnostního ověřování ukládá vaše jedinečné ID, když se přihlašujete na stránku profilu odběratele informačního bulletinu.
NVIDIADefaultLang Trvalý soubor cookie (platnost 1 rok). První strana Pamatuje si stránku pro danou zemi, když vyberete jazyk. Při příštích návštěvách vás přesměruje na příslušný místní web.
Zásady pro soubory cookie Trvalý soubor cookie (platnost 1 rok). První strana Jakmile přejdete na některou stránku na webu společnosti NVIDIA, přijme tyto zásady pro soubory cookie.
has_js Soubor cookie relace První strana (developer.nvidia.com) Drupal používá tento soubor cookie k označení, zda prohlížeč návštěvníků má povolen JavaScript.
SSESS Trvalý soubor cookie (platnost 23 dnů). První strana (developer.nvidia.com) Trvalý soubor cookie pro ověřené uživatelské funkce developer.nvidia.com
visid_incap_ Trvalý soubor cookie (platnost 1 rok). První strana Incapsula DDoS Protectiona a firewall webové aplikace: soubor cookie pro propojení určitých relací s konkrétním návštěvníkem (návštěvník představuje konkrétní počítač). Slouží k identifikaci klientů, kteří již Incapsula navštívili. Jediný soubor cookie, který je trvalý po dobu 12 měsíců.
__g_c Soubor cookie relace První strana Tento název souboru cookie je spojen se softwarem od společnosti Gomez Networks, který umožňuje sledování výkonu webových aplikací s rozložením zátěže.
AWSELB Soubor cookie relace První strana (store.nvidia.com) Tento název souboru cookie je spojen s funkcí elastického vyvažování zátěže webových služeb Amazon pro směrování požadavku klienta na serveru.
__cf_bm Trvalý soubor cookie (platnost 1 rok). První strana (info.nvidia.com) Soubor cookie __cf_bm je soubor cookie nutný k podpoře správy systému Cloudflare Bot Management, která je momentálně dostupná v soukromé betaverzi. Jako součást naší služby správy robotů pomáhá tento soubor cookie spravovat příchozí provoz, který splňuje kritéria spojená s roboty.
__cfduid Trvalý soubor cookie (platnost 394 dnů). První strana (info.nvidia.com) Soubor cookie spojený s weby využívajícími Cloudflare, který se používá ke zrychlení načítání stránek. Podle Cloudflare se používá k překonání všech bezpečnostních omezení na základě IP adresy, ze které návštěvník přichází. Neobsahuje žádné identifikační údaje uživatele.
PHPSESSID Soubor cookie relace První strana Soubor cookie vygenerovaný aplikacemi založenými na jazyce PHP. Jedná se o identifikátor obecného účelu, který slouží k udržování proměnné relace uživatele. Obvykle se jedná o náhodně vygenerované číslo, způsob jeho použití může být specifický pro daný web, ale dobrým příkladem je udržování stavu přihlášení uživatele mezi stránkami.
ASPSESSIONIDXXXXXXXX Soubor cookie relace První strana Tento název souboru cookie je obecně spojován s použitím jako obecný soubor cookie relace platformy, který používají weby napsané pomocí technologií založených na Microsoft ASP. Struktura názvu souboru cookie je tvořena společným kořenem – ASPSESSIONID, za kterým následuje řada jedinečných písmen. Obvykle se používá k udržování anonymizované relace uživatele serverem.
__g_u Soubor cookie relace První strana Tento název souboru cookie je spojen se softwarem od společnosti Gomez Networks, který umožňuje sledování výkonu webových aplikací s rozložením zátěže.
BIGipServersj14web-nginx-app_https Soubor cookie relace První strana (info.nvidia.com) Tento název souboru cookie je přidružen k sadě produktů BIG-IP společnosti F5. Obvykle spojeno se správou relací na serverech s vyrovnáváním zátěže, aby se zajistilo, že uživatelské požadavky budou konzistentně směrovány na správný server. Běžný kořenový název je BIGipServer, za kterým nejčastěji následuje název domény, obvykle na které je hostován, ale ne vždy.
ASP.NET_SessionId Soubor cookie relace První strana Soubor cookie relace platformy pro obecné účely, který používají weby napsané pomocí technologií Miscrosoft .NET. Obvykle se používá k udržování anonymizované uživatelské relace serverem.
JSESSIONID Soubor cookie relace První strana Soubor cookie relace platformy pro všeobecné účely používaný servery vytvořenými v jazyce JSP. Obvykle se používá k udržování relace anonymního uživatele serverem.
incap_ses_incap_ses_1176_1639546 Soubor cookie relace První strana Soubor cookie relace platformy pro všeobecné účely používaný servery vytvořenými v jazyce JSP. Obvykle se používá k udržování relace anonymního uživatele serverem.
_gd############# Trvalý soubor cookie (platnost 2 roky). První strana Tento soubor cookie neobsahuje žádné identifikační údaje a používá se pro diagnostické účely ve službě Impact Radius, kterou používáme ke sledování registračních provizí našeho affiliate programu. Zařadili jsme jej do kategorie Funkčnost, protože je nezbytný pro provoz našeho affiliate programu.
__atuvs Trvalý soubor cookie První strana Tento soubor cookie je spojován se sdílením na sociálních sítích AddThis, které je běžně vloženo do webových stránek, aby návštěvníci mohli sdílet obsah s řadou sítí a platformy pro sdílení. Jedná se pravděpodobně o nový soubor cookie od AddThis, který zatím není zdokumentován, ale byl zařazen do kategorie na základě předpokladu, že slouží k podobnému účelu jako ostatní soubory cookie nastavené touto službou.
__unam Trvalý soubor cookie (platnost 275 dnů) První strana Tento soubor cookie je obvykle spojován se službou ShareThis sdílení sociálních sítí umístěnou na webu, aby bylo možné sdílet obsah na různých sociálních sítích. Počítá kliknutí a sdílení stránky.
__zlcmid Trvalý soubor cookie (platnost 1 rok) První strana Widget živého chatu nastavuje soubory cookie tak, aby ukládaly Zopim Live Chat ID, které slouží k identifikaci zařízení při různých návštěvách.
__atuvc Trvalý soubor cookie (platnost 395 dnů) První strana Tento soubor cookie je spojován se sdílením na sociálních sítích AddThis, které je běžně vloženo do webových stránek, aby návštěvníci mohli sdílet obsah s řadou sítí a platformy pro sdílení. Ukládá aktualizovaný počet sdílení stránky.
current_tenant Trvalý soubor cookie (platnost 4 dny). Třetí strana (auth0) Umožňuje bezpečnostní ověření uživatele a zajišťuje zabezpečení uživatelů našich webových stránek a dat, která obsahují.
auth0l Trvalý soubor cookie (platnost 4 dny). Třetí strana (auth0)
ajs_user_id Trvalý soubor cookie (platnost 1 rok). Třetí strana (auth0)
_fbp Trvalý soubor cookie (platnost 3 měsíce). Třetí strana (auth0)
OptanonConsent Trvalý soubor cookie (platnost 6 měsíců). Třetí strana (auth0)
ajs_anonymous_id Trvalý soubor cookie (platnost 6 měsíců). Třetí strana (auth0)
RrRL1iTsgXOgVF4_ Trvalý soubor cookie První strana Umožňuje společnosti NVIDIA shromažďovat bloky protokolu odeslané ze stejné instance klienta prohlížeče GFN a směrovat je na konkrétní uzel serveru. Soubor cookie zůstane aktivní až 24 hodin. Termín vypršení platnosti naleznete v přiloženém obrázku.
__zlcid Trvalý soubor cookie Třetí strana (static.zdassets.com) Tato doména je ve vlastnictví Zendesk. Tato konkrétní doména pro společnost zajišťuje, aby byly na stránky správně přidány všechny funkce a vlastnosti Zendesk.
__cfduid Trvalý soubor cookie (platnost 30 dnů) Třetí strana (rawgit.com) Tato doména je vlastněna službou RawGit, která slouží k poskytování nezpracovaných souborů přímo z GitHubu.
lightstep_guid/gfn-client Trvalý soubor cookie (platnost 1 týden) Třetí strana (Lightstep) Umožňuje aplikaci Lightstep seskupit rozpětí odesílaná z totožného klienta.
lightstep_session_id Trvalý soubor cookie (platnost 1 týden) Třetí strana (Lightstep) Lightstep je poskytovatel pro distribuované sledování fungování aplikace. Používá se speciálně pro sledování výkonnostních klíčových ukazatelů výkonnosti a upozornění.
_ym_uid Trvalý soubor cookie (platnost 365 dnů) První strana Tyto soubory cookie se používají k identifikaci uživatelů webu
_ym_uid Trvalý soubor cookie (platnost 365 dnů) Třetí strana (roundme.com) Tyto soubory cookie se používají k identifikaci uživatelů webu
_ym_visorc_50069182 Trvalý soubor cookie První strana Tyto soubory cookie slouží k identifikaci zdroje, ze kterého uživatel stránky navštívil
X-DR-CURRENCY Trvalý soubor cookie První strana (store.nvidia.com) Tento soubor cookie se používá k uložení vybraného typu měny uživatelem.
X-DR-LOCALE Trvalý soubor cookie První strana (store.nvidia.com) Tento soubor cookie se používá k uložení vybrané lokalizace uživatelem.
_ym_mp2_substs_50069182 Trvalý soubor cookie První strana Tento soubor cookie se používá pro cílové volání
bn_cp Trvalý soubor cookie (platnost 1 den) První strana Tento soubor cookie se používá k obsahu banneru zprávy.
__zlcstore Trvalý soubor cookie První strana Na webových stránkách je implementována funkce nápovědy, která umožňuje návštěvníkům komunikovat se zákaznickou podporou.
cerosexperiencetracking Trvalý soubor cookie (platnost 365 dnů) První strana Tento soubor cookie se používá k doručování reklam, které jsou pro vás a vaše zájmy důležitější.
hatch_cid Trvalý soubor cookie (platnost 30 dnů) Třetí strana (assets.adobedtm.com) Pomáhá měřit efektivitu akcí, když se v rámci marketingové akce prokliknete na některou stránku společnosti NVIDIA.
sc_cvp Trvalý soubor cookie (platnost 30 dnů) První strana (nvidia.com, images.nvidia.com, nv.quadro-selector.com) Tento soubor cookie se používá ke sledování výkonu akce
sc_cvp Trvalý soubor cookie (platnost 30 dnů) Třetí strana (assets.adobedtm.com) Tento soubor cookie se používá ke sledování výkonu akce 
X-DR-SHOPPER-nvidia Trvalý soubor cookie (platnost 365 dnů) První strana (store.nvidia.com) Tento soubor cookie se používá k poskytování nákupních zkušeností, které jsou pro vás a vaše zájmy relevantnější.
_ie_cpn Trvalý soubor cookie První strana Tento soubor cookie se používá k poskytování nákupních zkušeností, které jsou pro vás a vaše zájmy relevantnější.
trwv.lvd Trvalý soubor cookie První strana Tento soubor cookie slouží nástroji Google Tag Manager k nastavení většiny sledovacích zařízení a služby Google Analytics.
trwsb.stu Trvalý soubor cookie První strana Tento soubor cookie slouží nástroji Google Tag Manager k nastavení většiny sledovacích zařízení a služby Google Analytics.
MOTIV X-DR Trvalý soubor cookie První strana (store.nvidia.com) Tento soubor cookie se používá k poskytování nákupních zkušeností, které jsou pro vás a vaše zájmy relevantnější.
trwv.uid Trvalý soubor cookie (platnost 730 dnů) První strana Tento soubor cookie slouží nástroji Google Tag Manager k nastavení většiny sledovacích zařízení a služby Google Analytics.
jsessionID Trvalý soubor cookie První strana Tento soubor cookie je nastaven databázemi společnosti Nvidia za účelem správy vyrovnávání zátěže relace a zlepšení uživatelského komfortu
jsessionID Trvalý soubor cookie Třetí strana (gateway.on24.com) Soubor cookie relace platformy pro obecné účely. Slouží k udržování relace anonymního uživatele serverem
intro Trvalý soubor cookie (platnost 365 dnů) První strana Tyto soubory cookie nastavuje společnost Nvidia k ukládání informací používaných k poskytování digitálních zážitků, měření a správě výkonu webu a k personalizaci.
s_getNewRepeat Trvalý soubor cookie (platnost 30 dnů) První strana (nvidia.com, quadro-selector.com) Tento soubor cookie se používá k identifikaci, zda se jedná o nového návštěvníka nebo opakovaného návštěvníka.
_ie_eml Trvalý soubor cookie První strana Tyto soubory cookie nastavuje společnost Nvidia k ukládání informací používaných k poskytování digitálních zážitků, měření a správě výkonu webu a k personalizaci.
at_check Trvalý soubor cookie První strana Tento soubor cookie nám umožňuje testovat, který obsah je pro vás relevantnější, a zobrazovat vám přizpůsobený obsah na základě vašeho chování.
at_check Trvalý soubor cookie Třetí strana (assets.adobedtm.com) Tento soubor cookie nám umožňuje testovat, který obsah je pro vás relevantnější, a zobrazovat vám přizpůsobený obsah na základě vašeho chování.
trwv.vc Trvalý soubor cookie První strana Tento soubor cookie slouží nástroji Google Tag Manager k nastavení většiny sledovacích zařízení a služby Google Analytics.
metrika_enabled Trvalý soubor cookie První strana Kontroluje, zda jsou správně nainstalovány další soubory cookie Yandex.Metrica
metrika_enabled Trvalý soubor cookie Třetí strana (roundme.com) Kontroluje, zda jsou správně nainstalovány další soubory cookie Yandex.Metrica
mboxEdgeCluster Trvalý soubor cookie První strana Tento soubor cookie umožňuje návštěvníkům přístup ke stejnému hraničnímu serveru během celé relace.
__adroll_consent_params Trvalý soubor cookie První strana AdRoll používá tyto soubory cookie k tomu, aby pomohly sledovat uživatele prostřednictvím více relací za účelem poskytování cílených reklam. 
_sdsat_authStage Trvalý soubor cookie První strana Tento soubor cookie se používá k identifikaci stavu ověření uživatele 
_sdsat_authStage Trvalý soubor cookie Třetí strana (assets.adobedtm.com) Tento soubor cookie se používá k identifikaci stavu ověření uživatele
bn_pp Trvalý soubor cookie (platnost 1 den) První strana Tento soubor cookie je nastaven na správu trvalých reklamních zpráv
JÁDRA Trvalý soubor cookie (platnost 7 dnů) První strana Tyto soubory cookie nastavuje společnost Nvidia k ukládání informací používaných k poskytování digitálních zážitků, měření a správě výkonu webu a k personalizaci.
_ym_metrika_enabled_50069182 Trvalý soubor cookie První strana Používá se ke shromažďování informací o vlastnostech uživatele, jeho chování na webových stránkách, cílených a dalších akcích
VisitorID Trvalý soubor cookie (platnost 30 dnů) První strana Tento soubor cookie se používá k identifikaci uživatele 
trwsb.sid Trvalý soubor cookie První strana Tento soubor cookie obsahuje alfanumerickou hodnotu pro aktuální relaci každého návštěvníka, která slouží k přizpůsobení návštěv návštěvníka webu a k zobrazení příslušného obsahu na základě známých informací od návštěvníka.
s_ecid Trvalý soubor cookie (platnost 730 dnů) První strana Účelem tohoto souboru cookie je povolit trvalé sledování ID ve stavu 1. strany a je používán jako referenční ID ve službě Analytics.
sc_cmp Trvalý soubor cookie (platnost 30 dnů) První strana Tento soubor cookie se používá ke sledování výkonu akce
trwsb.cpv Trvalý soubor cookie První strana Tento soubor cookie slouží nástroji Google Tag Manager k nastavení většiny sledovacích zařízení a služby Google Analytics.
GTXTITANXVIDEO Trvalý soubor cookie První strana (www.nvidia.com, images.nvidia.com) Tento soubor cookie je nastaven po zhlédnutí produktového videa, aby zastavil automatické přehrávání při budoucích návštěvách stránky.
trwv.eml Trvalý soubor cookie První strana Tento soubor cookie dočasně ukládá hodnotu e-mailu, který návštěvník odešle jako formulář, a po úspěšném odeslání formuláře je okamžitě odstraněn. 
edge Trvalý soubor cookie (platnost 25 550 dnů) První strana (www.nvidia.com, images.nvidia.com) Tyto soubory cookie nastavuje společnost Nvidia k ukládání informací používaných k poskytování digitálních zážitků, měření a správě výkonu webu a k personalizaci.
edge Trvalý soubor cookie (platnost 25 550 dnů) Třetí strana (code.jquery.com) Tyto soubory cookie nastavuje společnost Nvidia k ukládání informací používaných k poskytování digitálních zážitků, měření a správě výkonu webu a k personalizaci.
edge Trvalý soubor cookie (platnost 730 dnů) Třetí strana (nvidia.partners) Tyto soubory cookie nastavuje společnost Nvidia k ukládání informací používaných k poskytování digitálních zážitků, měření a správě výkonu webu a k personalizaci.
AWSELBCORS Trvalý soubor cookie První strana (store.nvidia.com) Tento soubor cookie je nastaven pro vyvažování zatížení serverů AWS.
gc_ss_nvidia Trvalý soubor cookie První strana (store.nvidia.com) Tyto soubory cookie nastavuje společnost Nvidia k ukládání informací používaných k poskytování digitálních zážitků, měření a správě výkonu webu a k personalizaci.
_ym_isad Trvalý soubor cookie (platnost 1 den) První strana Tento soubor cookie určuje, zda má uživatel zapnuté blokování reklam
_ym_isad Trvalý soubor cookie (platnost 1 den) Třetí strana (roundme.com) Tento soubor cookie určuje, zda má uživatel zapnuté blokování reklam
ncid Trvalý soubor cookie (platnost 30 dnů) První strana Tento soubor cookie se používá ke sledování výkonu akce
_ym_metrika_enabled Trvalý soubor cookie První strana Používá se ke shromažďování informací o vlastnostech uživatele, jeho chování na webových stránkách, cílených a dalších akcích
_ym_metrika_enabled Trvalý soubor cookie Třetí strana (roundme.com) Používá se ke shromažďování informací o vlastnostech uživatele, jeho chování na webových stránkách, cílených a dalších akcích
trwv.crd Trvalý soubor cookie První strana Tento soubor cookie slouží nástroji Google Tag Manager k nastavení většiny sledovacích zařízení a služby Google Analytics.
trwv.cvd Trvalý soubor cookie První strana Tento soubor cookie slouží nástroji Google Tag Manager k nastavení většiny sledovacích zařízení a služby Google Analytics.
tp Trvalý soubor cookie První strana Tyto soubory cookie nastavuje společnost Nvidia k ukládání informací používaných k poskytování digitálních zážitků, měření a správě výkonu webu a k personalizaci.
tp Trvalý soubor cookie Třetí strana (quadro-selector.com) Tyto soubory cookie nastavuje společnost Nvidia k ukládání informací používaných k poskytování digitálních zážitků, měření a správě výkonu webu a k personalizaci.
testcookie Trvalý soubor cookie První strana (images.nvidia.com) Tyto soubory cookie nastavuje společnost Nvidia k ukládání informací používaných k poskytování digitálních zážitků, měření a správě výkonu webu a k personalizaci.
AWSALBCORS Trvalý soubor cookie (platnost 7 dnů) První strana (app.nvidia.com) Tento soubor cookie je nastaven pro vyvažování zatížení serverů AWS.
AWSALBCORS Trvalý soubor cookie (platnost 7 dnů) Třetí strana (widget-mediator.zopim.com) Tento soubor cookie je nastaven pro vyvažování zatížení serverů AWS.
check Trvalý soubor cookie První strana Tento soubor cookie se používá k poskytování digitálních zážitků relevantnějších pro vás a vaše zájmy.
check Trvalý soubor cookie Třetí strana (assets.adobedtm.com) Tento soubor cookie se používá k poskytování digitálních zážitků relevantnějších pro vás a vaše zájmy.
AWSALB Trvalý soubor cookie (platnost 7 dnů) První strana (app.nvidia.com) Tento soubor cookie je nastaven pro vyvažování zatížení serverů AWS.
AWSALB Trvalý soubor cookie (platnost 7 dnů) Třetí strana (widget-mediator.zopim.com) Tento soubor cookie je nastaven pro vyvažování zatížení serverů AWS.
nlbi_1639546 Trvalý soubor cookie První strana Incapsula DDoS Protection a firewall webové aplikace: Jedná se o soubor cookie pro vyrovnání zatížení, který zajišťuje odesílání požadavků klienta na stejný server původu.
TEST_AMCV_COOKIE Trvalý soubor cookie (platnost 730 dnů) První strana Soubor cookie AMCVS slouží jako příznak označující, že relace byla inicializována.
cSessionId Trvalý soubor cookie První strana (app.nvidia.com) Tyto soubory cookie nastavuje společnost Nvidia k ukládání informací používaných k poskytování digitálních zážitků, měření a správě výkonu webu a k personalizaci.
drvrSelCriteria Trvalý soubor cookie První strana Tento soubor cookie se používá k zachycení výběru možností matice ovladače.
drvrSelCriteria Trvalý soubor cookie Třetí strana (assets.adobedtm.com) Tento soubor cookie se používá k zachycení výběru možností matice ovladače.
_ym_d Trvalý soubor cookie (platnost 365 dnů) První strana Yandex shromažďuje informace, které nám umožňují porozumět vaší interakci s našimi stránkami, sledovat návštěvnost, abychom mohli zlepšit vaše uživatelské nastavení
_ym_d Trvalý soubor cookie (platnost 365 dnů) Třetí strana (roundme.com) Yandex shromažďuje informace, které nám umožňují porozumět vaší interakci s našimi stránkami, sledovat návštěvnost, abychom mohli zlepšit vaše uživatelské nastavení
trwsa.sid Trvalý soubor cookie První strana Tento soubor cookie slouží nástroji Google Tag Manager k nastavení většiny sledovacích zařízení a služby Google Analytics.
serverName Trvalý soubor cookie První strana (app.nvidia.com) Tyto soubory cookie nastavuje společnost Nvidia k ukládání informací používaných k poskytování digitálních zážitků, měření a správě výkonu webu a k personalizaci.
__atrfs Trvalý soubor cookie První strana AddThis soubor cookie. Používá se ke shromažďování anonymních statistických údajů.
VISITOR_ID Trvalý soubor cookie (platnost 365 dnů) První strana (store.nvidia.com) Tento soubor cookie se používá k identifikaci uživatele
GTX1080VIDEO Trvalý soubor cookie První strana (www.nvidia.com, images.nvidia.com) Tento soubor cookie je nastaven po zhlédnutí produktového videa, aby zastavil automatické přehrávání při budoucích návštěvách stránky
current_map Trvalý soubor cookie (platnost 56 dnů) Třetí strana (hotelmap.com) Tento soubor cookie se používá na stránkách s integrovanými mapami pro zobrazení umístění.
_pointillist_utm_content Trvalý soubor cookie Třetí strana (sketchup.com) Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
m-b Trvalý soubor cookie (platnost 730 dnů) Třetí strana (quora.com) Tyto soubory cookie používají integrace Quora. Quora je sociální webová stránka s otázkami a odpověďmi.
_gat Trvalý soubor cookie Třetí strana (hotelmap.com, sketchfab.com, sdqk.me) Používá se k omezení rychlosti požadavků. Pokud je služba Google Analytics nasazovaná pomocí Google Tag Manager, bude tento soubor cookie pojmenován.
_gclxxxx Trvalý soubor cookie (platnost 90 dnů) Třetí strana (sketchup.com) Soubor cookie pro sledování konverzí Google
csHistory Trvalý soubor cookie (platnost 7 dnů) Třetí strana (widget.stackla.com) Tyto soubory cookie používá Stackla, což je uživatelem vytvořená platforma pro vizuální obsah.
_pointillist_referring_url Trvalý soubor cookie Třetí strana (www.sketchup.com, secure.pointillist.com) Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
unique_id_durable Trvalý soubor cookie (platnost 3 650 dnů) Třetí strana (twitch.tv) Tyto soubory cookie se používají k poskytování služeb live streamingu.
_pt1590179746964 Trvalý soubor cookie Třetí strana (sketchup.com)  Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
gatewayMMS_1407606_304980732 Trvalý soubor cookie Třetí strana (on24.com) Umožňuje počítači (také známému jako server) odesílat nebo přijímat textové zprávy ve formě přenosů služby multimediálních zpráv (MMS) mezi místními a/nebo mezinárodními telekomunikačními sítěmi
BIGipServereventprd_apache Trvalý soubor cookie Třetí strana (gateway.on24.com, orion.llnw.on24.com) Tento název souboru cookie je přidružen k sadě produktů BIG-IP společnosti F5. Obvykle spojeno se správou relací na serverech s vyrovnáváním zátěže, aby se zajistilo, že uživatelské požadavky budou konzistentně směrovány na správný server. Běžný kořenový název je BIGipServer, za kterým nejčastěji následuje název domény, obvykle na které je hostován, ale ne vždy.
Relace mboxSession Trvalý soubor cookie První strana (nvidia.tt.omtrdc.net) Soubor cookie pro personalizaci služby Adobe Target.
_pt1590179746982 Trvalý soubor cookie Třetí strana (sketchup.com) Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
_pointillist_landing_page Trvalý soubor cookie Třetí strana (sketchup.com) Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
_gat_gtag_ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Trvalý soubor cookie První strana (quadro-selector.com) Google Analytics
_pt1590179755482 Trvalý soubor cookie Třetí strana (sketchup.com) Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
_pt1590179746969 Trvalý soubor cookie Třetí strana (sketchup.com) Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
_pt1590179746965 Trvalý soubor cookie Třetí strana (sketchup.com) Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
_pointillist_utm_source Trvalý soubor cookie Třetí strana (sketchup.com) Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
sd-session-id Trvalý soubor cookie (platnost 1 825 dnů) Třetí strana (live.rezync.com) Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
_pt1590179746989 Trvalý soubor cookie Třetí strana (sketchup.com) Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
_pt1590179746972 Trvalý soubor cookie Třetí strana (sketchup.com) Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
_pt1590179746976 Trvalý soubor cookie Třetí strana (sketchup.com) Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
PHPSESSID Trvalý soubor cookie Třetí strana (nv.quadro-selector.com, aem.quadro-selector.com)  
_pointillist_utm_term Trvalý soubor cookie Třetí strana (sketchup.com) Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
_gid Trvalý soubor cookie (platnost 1 den) Třetí strana (sketchfab.com, hotelmap.com, sketchup.com, sdqk.me, quadro-selector.com) Tento soubor cookie používá integrace třetích stran ke správě ID.
incap_ses_ Trvalý soubor cookie Třetí strana (digitalriver.com, img.digitalriver.com) Incapsula DDoS Protectiona a firewall webové aplikace: soubor cookie pro propojení požadavků HTTP na určitou relaci (tj. návštěvu). Opětovné otevření prohlížeče a přístup ke stejnému webu jsou registrovány jako různé typy návštěv. Za účelem udržování stávajících relací (tj. soubor cookie relace)
m-b_lax Trvalý soubor cookie (platnost 730 dnů) Třetí strana (quora.com) Tyto soubory cookie používají integrace Quora. Quora je sociální webová stránka s otázkami a odpověďmi.
ioe-data-id Trvalý soubor cookie Třetí strana (hotelmap.com) Tento soubor cookie se používá, když se na stránce používají mapy.
visid_incap_ Trvalý soubor cookie (platnost 364 dnů) Třetí strana (digitalriver.com) Incapsula DDoS Protectiona a firewall webové aplikace: soubor cookie pro propojení určitých relací s konkrétním návštěvníkem (návštěvník představuje konkrétní počítač). Slouží k identifikaci klientů, kteří již Incapsula navštívili. Jediný soubor cookie, který je trvalý po dobu 12 měsíců.
__auc Trvalý soubor cookie (platnost 366 dnů) Třetí strana (sketchup.com) Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
_pt1590179746980 Trvalý soubor cookie Třetí strana (sketchup.com) Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
_pointillist_cookie_id Trvalý soubor cookie (platnost 3 650 dnů) Třetí strana (sketchup.com) Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
_pointillist_utm_medium Trvalý soubor cookie Třetí strana (sketchup.com) Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
_cs_c Trvalý soubor cookie Třetí strana (t.contentsquare.net) Toto je soubor cookie relace. Toto je soubor cookie typu vzor, kde je k předponě _cs_ připojeno náhodné 13místné číslo.
on24-thirdparty-1590216046881 Trvalý soubor cookie Třetí strana (gateway.on24.com) Slouží ke sledování aktuální relace uživatele. Pokud je funkce automatického přihlášení povolena pro registrovaný přístup, pak se tento soubor cookie ukládá napříč relacemi prohlížeče.
BIGipServersj14we
b-nginx-app_https
Trvalý soubor cookie Třetí strana (app-sj14.marketo.com) Tento název souboru cookie je přidružen k sadě produktů BIG-IP společnosti F5. Obvykle spojeno se správou relací na serverech s vyrovnáváním zátěže, aby se zajistilo, že uživatelské požadavky budou konzistentně směrovány na správný server. Běžný kořenový název je BIGipServer, za kterým nejčastěji následuje název domény, obvykle na které je hostován, ale ne vždy.
HUID Trvalý soubor cookie (platnost 30 dnů) Třetí strana (gethatch.com) Tyto soubory cookie jsou nastaveny v rámci integrace s řešením Hatch. Hatch je řešení pro elektronický obchod, které zákazníkům umožňuje nakupovat produkty od svého preferovaného prodejce.
su_www_session Trvalý soubor cookie (platnost 1 den) Třetí strana (www.sketchup.com) Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
_pt1590179746959 Trvalý soubor cookie Třetí strana (sketchup.com) Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
m-s Trvalý soubor cookie (platnost 730 dnů) Třetí strana (quora.com) Tyto soubory cookie používají integrace Quora. Quora je sociální webová stránka s otázkami a odpověďmi.
last_location Trvalý soubor cookie (platnost 5 dnů) Třetí strana (www.sketchup.com) Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
__asc Trvalý soubor cookie Třetí strana (sketchup.com) Tyto soubory cookie Alexa analytics se používají ke sledování a hlášení informací službě Alexa analytics.
__cfduid Trvalý soubor cookie (platnost 30 dnů) Třetí strana (digg.com, textextjs.com, app-sj14.marketo.com, streamlabs.com, viralpatel.net) Soubor cookie spojený s weby využívajícími Cloudflare, který se používá ke zrychlení načítání stránek.
__cfduid Trvalý soubor cookie (platnost 394 dnů) Třetí strana (d3js.org, maxmind.com, placekitten.com, app-sj14.marketo.com, pingdom.net, underscorejs.org) Soubor cookie spojený s weby využívajícími Cloudflare, který se používá ke zrychlení načítání stránek.
__cfduid Trvalý soubor cookie (platnost 758 dnů) Třetí strana (terabyteshop.com.br) Soubor cookie spojený s weby využívajícími Cloudflare, který se používá ke zrychlení načítání stránek.
experienceId Trvalý soubor cookie Třetí strana (on24.com) Identifikuje uživatele v prohlížeči, abyste se nemuseli registrovat pokaždé, když kliknete na obsah. 
zync-uuid Trvalý soubor cookie (platnost 3 649 dnů) Třetí strana (rezync.com) Dvojité kliknutí – Používá se k anonymnímu shromažďování demografických informací.
_ym_visorc_45759417 Trvalý soubor cookie Třetí strana (roundme.com) Tyto soubory cookie slouží k identifikaci zdroje, ze kterého uživatel stránky navštívil
wwhmid Trvalý soubor cookie (platnost 56 dnů) Třetí strana (hotelmap.com) Tento soubor cookie se nastavuje, když jsou na stránce zobrazeny vložené mapy, například umístění události nebo konference.
AWSELB Trvalý soubor cookie Třetí strana (drh.img.digitalriver.com, drh1.img.digitalriver.com, drh2.img.digitalriver.com) Tento soubor cookie je nastaven pro vyvažování zatížení serverů AWS.
s_cc Trvalý soubor cookie Třetí strana (quadro-selector.com) Tento soubor cookie je nastaven a načten kódem JavaScriptu za účelem zjištění, zda jsou soubory cookie povoleny
_pt1590179746961 Trvalý soubor cookie Třetí strana (sketchup.com) Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
st_samesite Trvalý soubor cookie Třetí strana (c.sharethis.mgr.consensu.org) Tento soubor cookie se používá k poskytování personalizovaného prostředí, které bude relevantnější pro vás a vaše zájmy.
visit:5c8041f592e27100180001f6 Trvalý soubor cookie (platnost 3 660 dnů) Třetí strana (sdqk.me) Tyto soubory cookie jsou nastaveny jako součást integrace s platformou Sideqik. Sideqik je automatická marketingová platforma pro influencery.
G_ENABLED_IDPS Trvalý soubor cookie Třetí strana (roundme.com) Tento soubor cookie používá Roundme, platforma pro publikování 360° virtuální reality a tvorbu panoramatických prohlídek.
_pointillist_traffic_source Trvalý soubor cookie Třetí strana (sketchup.com) Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
_pt1590179746983 Trvalý soubor cookie Třetí strana (sketchup.com) Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
_pointillist_utm_campaign Trvalý soubor cookie Třetí strana (sketchup.com) Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
connect.sid Trvalý soubor cookie Třetí strana (digg.com) Tento soubor cookie používá Digg, což je americký zpravodajský agregátor.
_mkto_trk Trvalý soubor cookie (platnost 730 dnů) Třetí strana (quadro-selector.com) Tento soubor cookie může obsahovat informace (například jedinečné ID uživatele), které slouží ke sledování vašeho používání webu.
__cf_bm Trvalý soubor cookie Třetí strana (app-sj14.marketo.com) Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je pro webové stránky přínosné, aby bylo možné podávat validní zprávy o používání webových stránek.
nlbi_1638494 Trvalý soubor cookie Třetí strana (digitalriver.com) Incapsula DDoS Protection a firewall webové aplikace: Jedná se o soubor cookie pro vyrovnání zatížení, který zajišťuje odesílání požadavků klienta na stejný server původu.
_ga Trvalý soubor cookie (platnost 730 dnů) Třetí strana (hotelmap.com, sdqk.me, quadro-selector.com, sketchup.com, sketchfab.com) Tento soubor cookie je trvalý soubor cookie služby Google Analytics, který se používá k rozlišení jedinečných uživatelů.
6suuid Trvalý soubor cookie (platnost 730 dnů) Třetí strana (6sc.co) Zaznamenává chování a navigaci uživatelů na webových stránkách a jakoukoli interakci s aktivními akcemi. Slouží k optimalizaci reklamy a k efektivnímu marketingu.
m-b_strict Trvalý soubor cookie (platnost 730 dnů) Třetí strana (quora.com) Tento soubor cookie se používá pro cílení, optimalizaci a přiřazování online reklamy.
icl_cid Trvalý soubor cookie (platnost 30 dnů) Třetí strana (www.nvidia.com, images.nvidia.com, code.jquery.com) Tento soubor cookie se používá ke sledování prodeje z různých akcí.
_pt1590179746971 Trvalý soubor cookie Třetí strana (sketchup.com) Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
ASPSESSIONIDXXXXXXXX Trvalý soubor cookie Třetí strana Tento název souboru cookie je obecně spojován s použitím jako obecný soubor cookie relace platformy, který používají weby napsané pomocí technologií založených na Microsoft ASP. Struktura názvu souboru cookie je tvořena společným kořenem – ASPSESSIONID, za kterým následuje řada jedinečných písmen. Obvykle se používá k udržování anonymizované relace uživatele serverem.
su_geo, su_geo_name Trvalý soubor cookie Třetí strana (www.sketchup.com) Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
_pt1590179746967 Trvalý soubor cookie Třetí strana (sketchup.com) Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
uid1407606 Trvalý soubor cookie (platnost 3 650 dnů) Třetí strana (on24.com) Slouží ke sledování aktuální relace uživatele. Pokud je funkce automatického přihlášení povolena pro registrovaný přístup, pak se tento soubor cookie ukládá napříč relacemi prohlížeče.
last_title Trvalý soubor cookie (platnost 5 dnů) Třetí strana (www.sketchup.com) Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
nlbi_2102398 Trvalý soubor cookie Třetí strana (img.digitalriver.com) Incapsula DDoS Protection a firewall webové aplikace: Jedná se o soubor cookie pro vyrovnání zatížení, který zajišťuje odesílání požadavků klienta na stejný server původu.
_cs_id Trvalý soubor cookie Třetí strana (t.contentsquare.net) Toto je soubor cookie relace. Toto je soubor cookie typu vzor, kde je k předponě _cs_ připojeno náhodné 13místné číslo.
_pointillist_session_id Trvalý soubor cookie Třetí strana (sketchup.com) Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
on24-thirdparty-1590107123373 Trvalý soubor cookie Třetí strana (gateway.on24.com) Tento soubor cookie se používá pro vložený obsah poskytovaný společností On24, která se zabývá webovým vysíláním a technologií virtuálních událostí a prostředí.
_pt1590179746981 Trvalý soubor cookie Třetí strana (sketchup.com) Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
_dc_gtm_UA-xxxxxxxx Trvalý soubor cookie Třetí strana (sketchup.com) Tento soubor cookie je spojen s weby, které používají Google Tag Manager k načítání dalších skriptů a kódu na stránce. Pokud se používá, lze jej považovat za nezbytně nutný, protože bez něj by ostatní skripty nemusely správně fungovat. Konec názvu je jedinečné číslo, které je také identifikátorem souvisejícího účtu Google Analytics.
temp_pointillist_cookie_id Trvalý soubor cookie (platnost 4 015 dnů) Třetí strana (sketchup.com) Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
_cs_same_site Trvalý soubor cookie Třetí strana (t.contentsquare.net) Toto je soubor cookie relace. Toto je soubor cookie typu vzor, kde je k předponě _cs_ připojeno náhodné 13místné číslo.
s_ppv Trvalý soubor cookie Třetí strana (quadro-selector.com) Ukládá informace o tom, kolik procent stránky se zobrazilo. 
broken_avatar Trvalý soubor cookie (platnost 365 dnů) Třetí strana (widget.stackla.com) Tyto soubory cookie používá Stackla, což je uživatelem vytvořená platforma pro vizuální obsah.
_pt1590179746986 Trvalý soubor cookie Třetí strana (sketchup.com) Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
sid Trvalý soubor cookie Třetí strana (roundme.com) Tento soubor cookie se používá k doručování reklam nebo k opakovanému cílení a umožňuje prevenci podvodů. 
AMCV_F207D74D549850
760A4C98C6%40AdobeOrg
Trvalý soubor cookie (platnost 730 dnů) Třetí strana (quadro-selector.com) Jedná se o název souboru cookie typu vzor spojeného se službou Adobe Marketing Cloud. Ukládá jedinečný identifikátor návštěvníka a používá identifikátor organizace, který umožňuje společnosti sledovat uživatele napříč svými doménami a službami.
mboxPC Trvalý soubor cookie (platnost 732 dnů) Třetí strana (nvidia.tt.omtrdc.net) Soubor cookie pro personalizaci služby Adobe Target. 
AMCVS_F207D74D549850 760A4C98C6%40AdobeOrg Trvalý soubor cookie Třetí strana (quadro-selector.com) Jedná se o název souboru cookie typu vzor spojeného se službou Adobe Marketing Cloud. Ukládá jedinečný identifikátor návštěvníka a používá identifikátor organizace.
_pt1590179746974 Trvalý soubor cookie Třetí strana (sketchup.com) Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
gatewayMMS_1407606_305417483 Trvalý soubor cookie Třetí strana (on24.com) gatewayMMS
on24-thirdparty-1590096396837 Trvalý soubor cookie Třetí strana (gateway.on24.com) Slouží ke sledování aktuální relace uživatele. Pokud je funkce automatického přihlášení povolena pro registrovaný přístup, pak se tento soubor cookie ukládá napříč relacemi prohlížeče.
on24-thirdparty-1590104273492 Trvalý soubor cookie (platnost 1 den) Třetí strana (gateway.on24.com) Slouží ke sledování aktuální relace uživatele. Pokud je funkce automatického přihlášení povolena pro registrovaný přístup, pak se tento soubor cookie ukládá napříč relacemi prohlížeče.
gatewayMMS_1407606_304998483 Trvalý soubor cookie Třetí strana (on24.com) gatewayMMS
_fbp Trvalý soubor cookie (platnost 90 dnů) Třetí strana (sketchup.com) Tento soubor cookie se používá k rozlišení a sledování jedinečných uživatelů. 
_pinterest_ct_ua Trvalý soubor cookie (platnost 365 dnů) Třetí strana (ct.pinterest.com) Tento soubor cookie se používá ke skupině akcí pro uživatele, které Pinterest nemůže identifikovat.
avoidCachingSystem Trvalý soubor cookie Třetí strana (on24.com) Povolení systému ukládání do mezipaměti API pro službu Audience Gateway a prostředí
icl_session_key Trvalý soubor cookie (platnost 30 dnů) Třetí strana (gethatch.com) Tento soubor cookie nám umožňuje provozovat funkci „Kde koupit“ na našich webových stránkách
_gd############# Trvalý soubor cookie (platnost 730 dnů) Třetí strana (j.6sc.co) Tento soubor cookie neobsahuje žádné identifikační údaje a používá se pro diagnostické účely ve službě Impact Radius, kterou používáme ke sledování registračních provizí našeho affiliate programu. Zařadili jsme jej do kategorie Funkčnost, protože je nezbytný pro provoz našeho affiliate programu.
_pt1590179746978 Trvalý soubor cookie Třetí strana (sketchup.com) Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
gatewayId Trvalý soubor cookie Třetí strana (on24.com) Slouží k zapamatování ID brány pro vracejícího se uživatele.
sb_t_us Trvalý soubor cookie (platnost 365 dnů) Třetí strana (sketchfab.com) Umožňuje funkci integrovaných 3D modelů
_cs_s Trvalý soubor cookie Třetí strana (t.contentsquare.net) Toto je soubor cookie relace. Toto je soubor cookie typu vzor, kde je k předponě _cs_ připojeno náhodné 13místné číslo.
BIGipServerwccorionprd_wl Trvalý soubor cookie Třetí strana (gateway.on24.com) Tento název souboru cookie je přidružen k sadě produktů BIG-IP společnosti F5. Obvykle spojeno se správou relací na serverech s vyrovnáváním zátěže, aby se zajistilo, že uživatelské požadavky budou konzistentně směrovány na správný server. Běžný kořenový název je BIGipServer, za kterým nejčastěji následuje název domény, obvykle na které je hostován, ale ne vždy.
sb_csrftoken Trvalý soubor cookie (platnost 364 dnů) Třetí strana (sketchfab.com) Tento soubor cookie chrání proti útokům týkajícím se falšování žádostí napříč stránkami. 
userId1407606 Trvalý soubor cookie (platnost 3 650 dnů) Třetí strana (on24.com) Používá se platformou k identifikaci přihlášeného uživatele.
_ym_metrika_enabled_45759417 Trvalý soubor cookie Třetí strana (roundme.com) Analytický soubor cookie z vyhledávače Yandex, který ukládá údaje o relacích, návštěvách a preferencích uživatele.
session_unique_id Trvalý soubor cookie Třetí strana (twitch.tv) Tyto soubory cookie jsou nastaveny pro online službu Twitch.tv, která slouží ke sledování nebo streamování živých nebo předem nahraných videí na témata, jako je vaření, cestování, umění, sport a videohry.
NSC_psjhjo-xxx.hfgpsdf.dpn-iuuqt Trvalý soubor cookie Třetí strana (www.geforce.com) Tento název souboru cookie je spojen se službou vyrovnávání zátěže Netscaler společnosti Citrix. Jedná se o soubor cookie typu vzor, jehož kořen je NSC_ a zbytek názvu je jedinečný šifrovaný alfanumerický identifikátor virtuálního serveru, ze kterého pochází. Soubor cookie se používá k zajištění přesměrování provozu a uživatelských dat na správná místa, pokud je web hostován na více serverech, aby měl koncový uživatel konzistentní zážitek.
on24-thirdparty-1590110699031 Trvalý soubor cookie Třetí strana (gateway.on24.com) Slouží ke sledování aktuální relace uživatele. Pokud je funkce automatického přihlášení povolena pro registrovaný přístup, pak se tento soubor cookie ukládá napříč relacemi prohlížeče.
gatewayMMS_1407606_304943849 Trvalý soubor cookie Třetí strana (on24.com) gatewayMMS
_pointillist_current_domain Trvalý soubor cookie Třetí strana (sketchup.com) Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
_pt1590179755481 Trvalý soubor cookie Třetí strana (sketchup.com) Tyto soubory cookie jsou používány aplikací sketchup, což je program používaný pro širokou škálu 3D modelování projektů.
unique_id Trvalý soubor cookie (platnost 3 650 dnů) Třetí strana (twitch.tv) Tyto soubory cookie jsou nastaveny pro online službu Twitch.tv, která slouží ke sledování nebo streamování živých nebo předem nahraných videí na témata, jako je vaření, cestování, umění, sport a videohry.
gatewayMMS_1407606_305010496 Trvalý soubor cookie Třetí strana (on24.com) gatewayMMS
on24-thirdparty-1590110731538 Trvalý soubor cookie Třetí strana (gateway.on24.com) Slouží ke sledování aktuální relace uživatele. Pokud je funkce automatického přihlášení povolena pro registrovaný přístup, pak se tento soubor cookie ukládá napříč relacemi prohlížeče.
gatewayMMS_1407606_297181996 Trvalý soubor cookie Třetí strana (on24.com) gatewayMMS
on24-thirdparty-1588755436601 Trvalý soubor cookie Třetí strana (gateway.on24.com) Slouží ke sledování aktuální relace uživatele. Pokud je funkce automatického přihlášení povolena pro registrovaný přístup, pak se tento soubor cookie ukládá napříč relacemi prohlížeče.
gatewayMMS_1407606_289419053 Trvalý soubor cookie Třetí strana (on24.com) gatewayMMS
twitch.lohp.countryCode Trvalý soubor cookie (platnost 3 650 dnů) Třetí strana (twitch.tv) Tento soubor cookie ukládá kód země uživatele (např. „USA“), který se pravděpodobně používá k lokalizaci ovládacích prvků přehrávače Twitch pro odhlášené uživatele
device_id Trvalý soubor cookie (platnost 3 650 dnů) Třetí strana (embed.twitch.tv) ID, které jednoznačně identifikuje zařízení, které uživatel používá.
on24-thirdparty-1589927039058 Trvalý soubor cookie Třetí strana (gateway.on24.com) Slouží ke sledování aktuální relace uživatele. Pokud je funkce automatického přihlášení povolena pro registrovaný přístup, pak se tento soubor cookie ukládá napříč relacemi prohlížeče.
gatewayMMS_1407606_302723264 Trvalý soubor cookie Třetí strana (on24.com) gatewayMMS
on24-thirdparty-1588763101885 Trvalý soubor cookie Třetí strana (gateway.on24.com) Slouží ke sledování aktuální relace uživatele. Pokud je funkce automatického přihlášení povolena pro registrovaný přístup, pak se tento soubor cookie ukládá napříč relacemi prohlížeče.
gatewayMMS_1407606_289395994 Trvalý soubor cookie Třetí strana (on24.com) gatewayMMS
api_token Trvalý soubor cookie (platnost 183 dnů) Třetí strana (twitch.tv) Tyto soubory cookie jsou nastaveny pro online službu Twitch.tv, která slouží ke sledování nebo streamování živých nebo předem nahraných videí na témata, jako je vaření, cestování, umění, sport a videohry.
gatewayMMS_1407606_302824889 Trvalý soubor cookie Třetí strana (on24.com) gatewayMMS
on24-thirdparty-1588770100389 Trvalý soubor cookie Třetí strana (gateway.on24.com) Slouží ke sledování aktuální relace uživatele. Pokud je funkce automatického přihlášení povolena pro registrovaný přístup, pak se tento soubor cookie ukládá napříč relacemi prohlížeče.
gatewayMMS_1407606_297274082 Trvalý soubor cookie Třetí strana (on24.com) gatewayMMS
gatewayMMS_1407606_289550251 Trvalý soubor cookie Třetí strana (on24.com) gatewayMMS
on24-thirdparty-1588780012111 Trvalý soubor cookie Třetí strana (gateway.on24.com) Slouží ke sledování aktuální relace uživatele. Pokud je funkce automatického přihlášení povolena pro registrovaný přístup, pak se tento soubor cookie ukládá napříč relacemi prohlížeče.
on24-thirdparty-1588784347242 Trvalý soubor cookie Třetí strana (gateway.on24.com) Slouží ke sledování aktuální relace uživatele. Pokud je funkce automatického přihlášení povolena pro registrovaný přístup, pak se tento soubor cookie ukládá napříč relacemi prohlížeče.
on24-thirdparty-1589897972149 Trvalý soubor cookie Třetí strana (gateway.on24.com) Slouží ke sledování aktuální relace uživatele. Pokud je funkce automatického přihlášení povolena pro registrovaný přístup, pak se tento soubor cookie ukládá napříč relacemi prohlížeče.
gatewayMMS_1407606_289426611 Trvalý soubor cookie Třetí strana (on24.com) gatewayMMS
gatewayMMS_1407606_296785488 Trvalý soubor cookie Třetí strana (on24.com) gatewayMMS
gatewayMMS_1407606_303217176 Trvalý soubor cookie Třetí strana (on24.com) gatewayMMS
gatewayMMS_1407606_296803094 Trvalý soubor cookie Třetí strana (on24.com) gatewayMMS
gatewayMMS_1407606_296852952 Trvalý soubor cookie Třetí strana (on24.com) gatewayMMS
gatewayMMS_1407606_302889056 Trvalý soubor cookie Třetí strana (on24.com) gatewayMMS
gatewayMMS_1407606_303144742 Trvalý soubor cookie Třetí strana (on24.com) gatewayMMS
gatewayMMS_1407606_289635356 Trvalý soubor cookie Třetí strana (on24.com) gatewayMMS
gatewayMMS_1407606_297087640 Trvalý soubor cookie Třetí strana (on24.com) gatewayMMS
on24-thirdparty-1589895198294 Trvalý soubor cookie Třetí strana (gateway.on24.com) Slouží ke sledování aktuální relace uživatele. Pokud je funkce automatického přihlášení povolena pro registrovaný přístup, pak se tento soubor cookie ukládá napříč relacemi prohlížeče.
gatewayMMS_1407606_303014623 Trvalý soubor cookie Třetí strana (on24.com) gatewayMMS
gatewayMMS_1407606_302791825 Trvalý soubor cookie Třetí strana (on24.com) gatewayMMS
referrer_url Trvalý soubor cookie Třetí strana (twitch.tv) rXXXXXXXXXX
gatewayMMS_1407606_289437497 Trvalý soubor cookie Třetí strana (on24.com) gatewayMMS
_session_id Trvalý soubor cookie Třetí strana (sdqk.me) Tyto soubory cookie jsou nastaveny jako součást integrace s platformou Sideqik. Sideqik je automatická marketingová platforma pro influencery.
on24-thirdparty-1589886947128 Trvalý soubor cookie Třetí strana (gateway.on24.com) Slouží ke sledování aktuální relace uživatele. Pokud je funkce automatického přihlášení povolena pro registrovaný přístup, pak se tento soubor cookie ukládá napříč relacemi prohlížeče.
cf_use_ob Trvalý soubor cookie Třetí strana (app-sj14.marketo.com) Tento soubor cookie je nastaven sítí pro doručování obsahu Cloudflare a slouží k určení, zda má pokračovat v doručování služby „Always Online“, dokud platnost souboru cookie nevyprší.
on24-thirdparty-1588793358448 Trvalý soubor cookie Třetí strana (gateway.on24.com) Slouží ke sledování aktuální relace uživatele. Pokud je funkce automatického přihlášení povolena pro registrovaný přístup, pak se tento soubor cookie ukládá napříč relacemi prohlížeče.
gatewayMMS_1407606_289489766 Trvalý soubor cookie Třetí strana (on24.com) gatewayMMS
on24-thirdparty-1589902129875 Trvalý soubor cookie Třetí strana (gateway.on24.com) Slouží ke sledování aktuální relace uživatele. Pokud je funkce automatického přihlášení povolena pro registrovaný přístup, pak se tento soubor cookie ukládá napříč relacemi prohlížeče.
server_session_id Trvalý soubor cookie Třetí strana (twitch.tv) Tyto soubory cookie jsou nastaveny pro online službu Twitch.tv, která slouží ke sledování nebo streamování živých nebo předem nahraných videí na témata, jako je vaření, cestování, umění, sport a videohry.
on24-thirdparty-1588804600687 Trvalý soubor cookie Třetí strana (gateway.on24.com) Slouží ke sledování aktuální relace uživatele. Pokud je funkce automatického přihlášení povolena pro registrovaný přístup, pak se tento soubor cookie ukládá napříč relacemi prohlížeče.
on24-thirdparty-1589936880219 Trvalý soubor cookie Třetí strana (gateway.on24.com)   Slouží ke sledování aktuální relace uživatele. Pokud je funkce automatického přihlášení povolena pro registrovaný přístup, pak se tento soubor cookie ukládá napříč relacemi prohlížeče.
on24-thirdparty-1588765890501 Trvalý soubor cookie Třetí strana (gateway.on24.com) Slouží ke sledování aktuální relace uživatele. Pokud je funkce automatického přihlášení povolena pro registrovaný přístup, pak se tento soubor cookie ukládá napříč relacemi prohlížeče.
gatewayMMS_1407606_296747051 Trvalý soubor cookie Třetí strana (on24.com) gatewayMMS
gatewayMMS_1407606_289467678 Trvalý soubor cookie Třetí strana (on24.com) gatewayMMS
incap_ses_1176_1638494 Trvalý soubor cookie Třetí strana (digitalriver.com) Incapsula DDoS Protectiona a firewall webové aplikace: soubor cookie pro propojení požadavků HTTP na určitou relaci (tj. návštěvu). Opětovné otevření prohlížeče a přístup ke stejnému webu jsou registrovány jako různé typy návštěv. Za účelem udržování stávajících relací (tj. soubor cookie relace)
_s Trvalý soubor cookie (platnost 365 dnů) Třetí strana (app.link)  
gatewayMMS_1407606_297025328 Trvalý soubor cookie Třetí strana (on24.com) gatewayMMS
nlbi_####### Soubor cookie relace První strana (nvidia.com, digitalriver.com) Incapsula DDoS Protection a firewall webové aplikace: Jedná se o soubor cookie pro vyrovnání zatížení, který zajišťuje odesílání požadavků klienta na stejný server původu.
__cfduid Trvalý soubor cookie (platnost 30 dnů) Třetí strana (embed.ly) Tento soubor cookie se používá k identifikaci důvěryhodného webového provozu.
gatewayMMS_#######_######### Soubor cookie relace Třetí strana (on24.com) gatewayMMS
em_p_uid Trvalý soubor cookie (platnost 365 dnů) První strana Měření počtu použití vloženého prvku ze služby třetí strany.
em_p_uid Trvalý soubor cookie (platnost 365 dnů) První strana Měření počtu použití vloženého prvku ze služby třetí strany.
em_p_uid Trvalý soubor cookie (platnost 365 dnů) Třetí strana (embed.redditmedia.com) Měření počtu použití vloženého prvku ze služby třetí strany.
m-uid Trvalý soubor cookie (platnost 731 dnů) Třetí strana (quora.com) Tyto soubory cookie používají integrace Quora. Quora je sociální webová stránka s otázkami a odpověďmi.
on24-thirdparty-1595225914688 Trvalý soubor cookie Třetí strana (gateway.on24.com) Slouží ke sledování aktuální relace uživatele. Pokud je funkce automatického přihlášení povolena pro registrovaný přístup, pak se tento soubor cookie ukládá napříč relacemi prohlížeče.
em_cdn_uid Trvalý soubor cookie (platnost 365 dnů) První strana Tuto doménu vlastní společnost Embedly, která poskytuje technologii pro vkládání bohatých médií a dalšího obsahu na webové stránky.
em_cdn_uid Trvalý soubor cookie (platnost 365 dnů) Třetí strana (embed.redditmedia.com) Tento soubor cookie měří počet použití vloženého prvku ze služby třetí strany
mics_vid mics_vid Trvalý soubor cookie (platnost 365 dnů) Třetí strana (mediarithmics.com) Shromažďuje informace o preferencích uživatelů a/nebo interakci s obsahem webové akce za účelem propagace událostí nebo produktů.
etuix Trvalý soubor cookie (platnost 393 dnů) Třetí strana (sfr.fr) Tento soubor cookie používá francouzská telekomunikační společnost SFR.
_utmv######### Trvalý soubor cookie První strana Toto je soubor cookie segmentace návštěvníků 
incap_ses_1177_2102398 Soubor cookie relace Třetí strana (img.digitalriver.com) Incapsula DDoS Protectiona a firewall webové aplikace: soubor cookie pro propojení požadavků HTTP na určitou relaci (tj. návštěvu). Opětovné otevření prohlížeče a přístup ke stejnému webu jsou registrovány jako různé typy návštěv. Za účelem udržování stávajících relací (tj. soubor cookie relace)
mics_lts Trvalý soubor cookie (platnost 365 dnů) Třetí strana (mediarithmics.com) Tento soubor cookie používá společnost mediarithmics, která je marketingovým cloudem zaměřeným na data.
etuix Trvalý soubor cookie Třetí strana (netc.sfr.fr) Tento soubor cookie používá francouzská telekomunikační společnost SFR.
cf_use_ob Trvalý soubor cookie (platnost 364 dnů) Třetí strana (textextjs.com) Tento soubor cookie je nastaven sítí pro doručování obsahu Cloudflare a slouží k určení, zda má pokračovat v doručování služby „Always Online“, dokud platnost souboru cookie nevyprší.
on24-thirdparty-1595318339200 Trvalý soubor cookie Třetí strana (gateway.on24.com) Slouží ke sledování aktuální relace uživatele. Pokud je funkce automatického přihlášení povolena pro registrovaný přístup, pak se tento soubor cookie ukládá napříč relacemi prohlížeče.
cf_ob_info Trvalý soubor cookie (platnost 364 dnů) Třetí strana (textextjs.com) Tento soubor cookie nastavuje síť pro doručování obsahu Cloudflare a ve spojení se souborem cookie „cf_use_ob“ se používá k určení, zda má pokračovat v doručování služby „Always Online“, dokud platnost souboru cookie nevyprší.
_lbvisited Místní úložiště První strana Tuto hodnotu místního úložiště používá společnost PathFactory ke sledování, které části obsahu byly v rámci prostředí navštíveny.
_lbvisitedcount Místní úložiště První strana Tuto hodnotu místního úložiště používá společnost PathFactory k ukládání počtu otevření zážitku návštěvníkem.
_lbhq_events Místní úložiště První strana Tuto hodnotu místního úložiště používá společnost PathFactory ke kontrole času specifického pro uživatele, aby se zajistilo správné zobrazení formulářů.
_lbcaptures Místní úložiště První strana Tuto hodnotu místního úložiště používá společnost PathFactory v případě, že uživatel vyplnil formulář z určité zkušenosti. Může se stát, že uživatel nebude muset při budoucích zkušenostech vyplňovat formuláře.
_lbhq_scroll_positions Místní úložiště První strana Tuto hodnotu místního úložiště používá společnost PathFactory ke sledování toho, jak daleko se uživatel posunul v prostředí.
recommendation_filter Trvalý soubor cookie (platnost 1 rok) První strana Tento soubor cookie slouží k zapamatování nastavení filtrů pro doporučení na domovské stránce nvidia.com a je vytvořen pouze pro návštěvníky využívající funkci filtru.
QueueITAccepted-SDFrts345E-V3_nvidia Trvalý (platnost 24 hodin) První strana Tento soubor cookie je nutný pro správné fungování čekací místnosti při nákupu produktu.
Queue-IT Trvalý (platnost 1 rok) Třetí strana Tento soubor cookie je nutný pro správné fungování čekací místnosti při nákupu produktu.
form-prefill Místní úložiště První strana Hodnota místního úložiště shromažďuje odeslaná pole formuláře, když uživatel ve formuláři vybere možnost "zapamatovat si mě", aby se použila k předvyplnění následujících formulářů.