Trung tâm tải xuống NVIDIA Broadcast

NVIDIA Broadcast là một ứng dụng biến căn phòng thành studio tại gia, nâng cấp webcam và micrô tiêu chuẩn thành các thiết bị thông minh cao cấp nhờ sức mạnh của AI. Bạn có thể tìm hiểu thêm ở đây.

Đối tác NVIDIA hiện có thể tích hợp công nghệ đằng sau NVIDIA Broadcast cho các ứng dụng của họ. Nếu đang sử dụng ứng dụng hoạt động trên nền tảng NVIDIA Broadcast, bạn có thể cần tải xuống và cài đặt (các) gói của bản phân phối lại bên dưới để kích hoạt mạng AI. Các bản phân phối lại này sẽ không dùng được nếu không có ứng dụng đã tích hợp chúng.

Trung tâm tải xuống NVIDIA Broadcast

Hiệu Ứng Âm Thanh

Phiên bản 1.3.0.22

Tải Xuống


Đối với GPU Dòng NVIDIA GeForce RTX 40 hoặc NVIDIA RTX chuyên dụng
Tải Xuống


Đối với GPU Dòng NVIDIA GeForce RTX 30 hoặc NVIDIA RTX chuyên dụng
Tải Xuống


Đối với Dòng NVIDIA GeForce RTX 20 hoặc NVIDIA Quadro RTX
Được sử dụng trong:

Hiệu Ứng Video

Phiên bản 0.7.2 (beta)

Tải Xuống


Đối với GPU Dòng NVIDIA GeForce RTX 40 hoặc NVIDIA RTX chuyên dụng
Tải Xuống
 

Đối với GPU Dòng NVIDIA GeForce RTX 30 hoặc NVIDIA RTX chuyên dụng
Tải Xuống


Đối với Dòng NVIDIA GeForce RTX 20 hoặc NVIDIA Quadro RTX
Được sử dụng trong:

AR

Phiên bản 0.8.2 (beta)

Tải Xuống


Đối với GPU Dòng NVIDIA GeForce RTX 40 hoặc NVIDIA RTX chuyên dụng
Tải Xuống

 
Đối với GPU Dòng NVIDIA GeForce RTX 30 hoặc NVIDIA RTX chuyên dụng
Tải Xuống


Đối với Dòng NVIDIA GeForce RTX 20 hoặc NVIDIA Quadro RTX
Được sử dụng trong:

Yêu Cầu

GPU NVIDIA GeForce RTX 2060, Quadro RTX 3000, TITAN RTX trở lên
RAM RAM 8 GB trở lên
CPU Khuyến nghị: Intel Core i5 8600, AMD Ryzen r5 2600 trở lên
TRÌNH ĐIỀU KHIỂN Trình điều khiển màn hình NVIDIA phiên bản 520.46 trở lên
HỆ ĐIỀU HÀNH Windows 10 64 bit