ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

*Số lượng có hạn. Card đồ họa, máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay đủ điều kiện: GeForce RTX 2080 Ti, máy tính để bàn có sử dụng GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080, máy tính để bàn có sử dụng GeForce RTX 2080, máy tính xách tay có sử dụng GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070, máy tính để bàn có sử dụng GeForce RTX 2070, máy tính xách tay có sử dụng GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060, máy tính để bàn có sử dụng GeForce RTX 2060, máy tính xách tay có sử dụng GeForce RTX 2060. Game phải được quy đổi khi đã lắp card đồ họa đủ điều kiện. Khách hàng phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi của game để quy đổi. Yêu cầu về Quốc gia/Vùng lãnh thổ: Một số phiếu thưởng chỉ có thể quy đổi được ở các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cụ thể nơi khách hàng mua sản phẩm. Vui lòng quy đổi mã tại quốc gia/vùng lãnh thổ thích hợp.

Ưu đãi dành cho một mã tải xuống kỹ thuật số (Battlefield™ V và/hoặc Anthem™). Giới hạn một bộ mã game cho giao dịch mua GeForce RTX 2080 Ti hoặc GeForce RTX 2080 đủ điều kiện. Giới hạn một mã tải xuống game được chọn với mỗi khách hàng cho giao dịch mua GeForce RTX 2070 hoặc GeForce RTX 2060 đủ điều kiện. Thời gian quy đổi mã game Battlefield V và Anthem bắt đầu từ 07/01/2019 đến 25/03/2019 hoặc khi vẫn còn mã khuyến mãi.

FOR ASIA TERRITORIES
Ưu đãi dành cho một mã tải xuống kỹ thuật số (Battlefield™ V và/hoặc Anthem™). Giới hạn một bộ mã game cho giao dịch mua GeForce RTX 2080 Ti hoặc GeForce RTX 2080 đủ điều kiện. Giới hạn một mã tải xuống game được chọn với mỗi khách hàng cho giao dịch mua GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060 đủ điều kiện. Ưu đãi chỉ có hiệu lực thông qua các đối tác bán lẻ trực tuyến và bán lẻ đã được ủy quyền. Để xem hướng dẫn quy đổi, hãy nhấp vào đây. Gói bắt đầu từ 07/01/2019 đến 25/02/2019 hoặc khi vẫn còn mã khuyến mãi. Không được thay thế, trao đổi, bán hoặc quy đổi ưu đãi để nhận tiền mặt hay các loại hàng hóa hoặc dịch vụ khác. Ưu đãi có hiệu lực trên toàn thế giới, trừ Trung Quốc và Triều Tiên. Khách hàng chịu trách nhiệm đóng mọi khoản thuế tiêu thụ được áp dụng. Không được kết hợp ưu đãi này với bất kỳ ưu đãi, thẻ tiền mặt, thẻ Game Time và thẻ giảm giá hoặc chiết khấu nào khác. Sản phẩm tùy thuộc vào tình trạng thực tế, số lượng có hạn. Các nhà bán lẻ, nhà phân phối và nhân viên cùng các đại lý, chi nhánh thuộc NVIDIA, EA, Dice, Bioware không được phép tham gia. Vô hiệu trong trường hợp bị cấm. Giới hạn chỉ một ưu đãi cho một người trong mỗi giao dịch. Mã sẽ được cung cấp khi khách hàng mua sản phẩm NVIDIA đủ điều kiện. Game phải được quy đổi khi đã lắp card đồ họa đủ điều kiện. Khách hàng phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi của game là từ 17 tuổi trở lên để quy đổi. Yêu cầu về Quốc gia/Vùng lãnh thổ - Một số phiếu thưởng yêu cầu chỉ được phép quy đổi ở các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cụ thể nơi khách hàng mua sản phẩm. Vui lòng quy đổi mã tại quốc gia/vùng lãnh thổ thích hợp. Thời gian quy đổi kết thúc vào 25/03/2019. Vui lòng kiểm tra kỹ mô tả sản phẩm trên trang web Nhà bán lẻ hoặc trong cửa hàng để xác nhận rằng sản phẩm đó là một phần của chương trình khuyến mãi.

© 2019 NVIDIA Corporation. Mọi quyền được bảo lưu. NVIDIA, logo NVIDIA, GeForce RTX và NVIDIA Turing là các nhãn hiệu và/hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của NVIDIA Corporation tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Các tên sản phẩm và công ty khác có thể là nhãn hiệu của các công ty tương ứng liên quan. ©2019 Electronic Arts Inc., EA, logo EA, logo DICE, Battlefield, Battlefield V và logo Battlefield V là các nhãn hiệu của Electronic Arts Inc. KHÔNG CÓ NHÀ SẢN XUẤT VŨ KHÍ, PHƯƠNG TIỆN HOẶC TRANG BỊ NÀO ĐƯỢC PHÉP LIÊN KẾT, TÀI TRỢ HOẶC ỦNG HỘ TỰA GAME NÀY. Các hình ảnh từ bộ công cụ trong game. Anthem© 2019 Electronic Arts. Phát triển bởi Bioware. Mọi quyền được bảo lưu. Anthem là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Electronic Arts. Tất cả các nhãn hiệu khác đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.