ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

*Số lượng có hạn. Card đồ họa, máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay đủ điều kiện: GeForce RTX 2080 Ti, máy tính để bàn có sử dụng GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 SUPER, GeForce RTX 2080, máy tính để bàn có sử dụng GeForce RTX 2080, máy tính xách tay có sử dụng GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2070, máy tính để bàn có sử dụng GeForce RTX 2070, máy tính xách tay có sử dụng GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce RTX 2060, máy tính để bàn có sử dụng GeForce RTX 2060, máy tính xách tay có sử dụng GeForce RTX 2060.Game phải được quy đổi khi bạn đã lắp card đồ họa đủ điều kiện. Khách hàng phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi của game để quy đổi. Yêu cầu về quốc gia/vùng lãnh thổ: Một số phiếu thưởng chỉ có thể quy đổi được ở các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cụ thể nơi khách hàng mua sản phẩm. Vui lòng quy đổi mã tại quốc gia/vùng lãnh thổ thích hợp.

ĐỐI VỚI KHU VỰC CHÂU Á
Chương trình tặng code game sẽ được bắt đầu từ ngày 17.09.2019 đến hết ngày 18.11.2019 hoặc khi số lượng code hết trước thời hạn. Gói ưu đãi bao gồm một mã tải game kỹ thuật số. Giới hạn một mã tải xuống cho mỗi khách hàng. Ưu đãi chỉ có hiệu lực thông qua các đối tác bán lẻ trực tuyến và đối tác bán lẻ đã được ủy quyền. Để xem hướng dẫn quy đổi, hãy nhấp vào  đây. Không được thay thế, trao đổi, bán hoặc quy đổi ưu đãi để nhận tiền mặt hay các loại hàng hóa hoặc dịch vụ khác. Ưu đãi có hiệu lực trên toàn thế giới, trừ Trung Quốc. Khách hàng chịu trách nhiệm đóng mọi khoản thuế bán hàng hiện hành. Không được kết hợp ưu đãi này với bất kỳ ưu đãi, thẻ Game Time, thẻ giảm giá hoặc phiếu chiết khấu nào khác.Sản phẩm tùy thuộc vào tình trạng thực tế, số lượng có hạn. Nhà bán lẻ, nhà phân phối và nhân viên cùng các đại lý/chi nhánh của NVIDIA và Activision không được phép tham gia. Vô hiệu trong trường hợp bị cấm. Mã ưu đãi sẽ được cung cấp và quy đổi khi khách hàng mua sản phẩm NVIDIA đủ điều kiện.Game phải được quy đổi khi bạn đã lắp card đồ họa đủ điều kiện.Khách hàng phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi của game là từ 17 tuổi trở lên để quy đổi. Yêu cầu về Quốc gia/Vùng lãnh thổ - Một số phiếu thưởng yêu cầu chỉ được phép quy đổi ở các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cụ thể nơi khách hàng mua sản phẩm. Vui lòng quy đổi mã tại quốc gia/vùng lãnh thổ thích hợp.Thời gian đổi code kết thúc vào ngày 18.12.2019 Vui lòng kiểm tra kỹ mô tả sản phẩm trên trang web của Nhà bán lẻ hoặc trong cửa hàng để xác nhận rằng sản phẩm được áp dụng chương trình khuyến mãi.

© 2019 NVIDIA Corporation. Mọi quyền được bảo lưu. NVIDIA, logo NVIDIA, GeForce RTX và NVIDIA Turing là các nhãn hiệu và/hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của NVIDIA Corporation tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Các tên sản phẩm và công ty khác có thể là nhãn hiệu của các công ty tương ứng liên quan tới những nhãn hiệu đó. © 2019 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY và MODERN WARFARE là nhãn hiệu của Activision Publishing, Inc. Toàn bộ các nhãn hiệu và tên thương mại khác đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.