ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

*Chương trình kết thúc khi hết khuyến mãi. Những sản phẩm nhận được khuyến mãi: card đồ họa, PC, laptop sử dụng GeForce GTX 1050Ti, GeForce GTX 1050, GeForce GTX 1070 Ti, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1660 Ti, GTX 1660, GTX 1650. Mã game phải được quy đổi thông qua Cổng quy đổi quà của NVIDIA trên máy tính để bàn đã lắp card đồ họa đủ điều kiện. Khách hàng phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi của mã game để quy đổi. Yêu cầu về Quốc gia/Vùng lãnh thổ: Một số phiếu thưởng chỉ có thể quy đổi được ở các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cụ thể nơi khách hàng mua sản phẩm. Vui lòng quy đổi mã tại quốc gia/vùng lãnh thổ thích hợp. NVIDIA có quyền thay đổi điều kiện và điều khoản vào bất kì thời điểm nào và hiệu lực của việc thay đổi này sẽ được áp dụng ngay lập tức khi được đăng tải trên website.

FOR TASA TERRITORIES
Khách hàng được cung cấp mã code để tải GeForce Fortnite Bundle. Mỗi khách hàng chỉ được nhận 1 code. Chương trình chỉ áp dụng cho các đối tác bán lẻ được ủy quyền. Để xem hướng dẫn redeem code, hãy click tại đây.

Chương trình khuyến mãi dành cho GeForce GTX 1060, GTX 1070, GTX 1070Ti bắt đầu từ 29/11/2018 through 18/06/2019 hoặc khi hết mã khuyến mãi.
Chương trình khuyến mãi dành cho GeForce GTX 1060, GTX 1070, GTX 1070Ti và GeForce GTX 1050, GTX 1050Ti bắt đầu từ 22/02/2019 through 18/06/2019 hoặc khi hết mã khuyến mãi.
Chương trình khuyến mãi dành cho GeForce GTX 1060, GTX 1070, GTX 1070Ti và GeForce GTX 1050, GTX 1050Ti, GeForce GTX 1660 Ti, GTX 1660, GTX 1650 bắt đầu từ 23/04/2019 through 18/06/2019 hoặc khi hết mã khuyến mãi.

 

Không được thay thế, trao đổi, bán hoặc quy đổi ưu đãi để nhận tiền mặt hay các loại hàng hóa hoặc dịch vụ khác. Ưu đãi có hiệu lực trên toàn thế giới, trừ Trung Quốc. Khách hàng chịu trách nhiệm đóng mọi khoản thuế tiêu thụ được áp dụng. Không được kết hợp ưu đãi này với bất kỳ ưu đãi, thẻ tiền mặt, thẻ Game Time và thẻ giảm giá hoặc chiết khấu nào khác. Sản phẩm tùy thuộc vào tình trạng thực tế, số lượng có hạn. Nhà bán lẻ, nhà phân phối và nhân viên cùng các đại lý, chi nhánh của NVIDIA, EPIC Games không được phép tham gia. Vô hiệu khi bị cấm bởi luật pháp. Giới hạn chỉ một ưu đãi cho một người trong mỗi giao dịch. Mã sẽ được cung cấp khi khách hàng mua sản phẩm NVIDIA đủ điều kiện. Mã game phải được quy đổi thông qua Cổng quy đổi quà của NVIDIA trên máy tính để bàn đã lắp card đồ họa đủ điều kiện. Khách hàng phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi của game là từ 12 tuổi trở lên để quy đổi. Yêu cầu về Quốc gia/Vùng lãnh thổ. Một số phiếu thưởng chỉ có thể quy đổi được ở các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cụ thể nơi khách hàng mua sản phẩm. Vui lòng quy đổi mã tại quốc gia/vùng lãnh thổ thích hợp. Giai đoạn quy đổi kết thúc vào 18/07/2019.

Vui lòng kiểm tra kỹ mô tả sản phẩm trên trang web Nhà bán lẻ hoặc trong cửa hàng để xác nhận rằng sản phẩm đó là một phần của chương trình khuyến mãi.

© 2019 NVIDIA Corporation. NVIDIA, logo NVIDIA, GeForce, GeForce Experience và Pascal là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của NVIDIA Corporation.

© 2019, Epic Games, Inc. Epic, Epic Games, logo của Epic Games, Fortnite, logo Fortnite, Unreal, Unreal Engine 4 và UE4 là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Epic Games, Inc. tại Hoa Kỳ và các nơi khác. Mọi quyền được bảo lưu.