ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

*Số lượng có hạn. Card đồ họa đủ điều kiện: GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1070 Ti. Game phải được quy đổi qua Cổng quy đổi quà của NVIDIA trên máy tính để bàn có sử dụng card đồ họa đủ điều kiện. Khách hàng phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi của game để quy đổi. Yêu cầu về Quốc gia/Vùng lãnh thổ: Một số phiếu thưởng chỉ có thể quy đổi được ở các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cụ thể nơi khách hàng mua sản phẩm. Vui lòng quy đổi mã tại quốc gia/vùng lãnh thổ thích hợp.

FOR TASA TERRITORIES

Cung cấp một mã tải xuống ở dạng kỹ thuật số (Monster Hunter: World trên PC). Giới hạn một mã tải xuống cho mỗi khách hàng. Ưu đãi chỉ có hiệu lực thông qua các đối tác Bán lẻ trực tuyến và Bán lẻ được ủy quyền, cũng như chỉ có thể quy đổi thông qua Cổng quy đổi quà của NVIDIA. Để xem hướng dẫn quy đổi, hãy nhấp vào đây. Gói ưu đãi bắt đầu từ 23/10/2018 đến 07/01/2019 hoặc đến khi còn cung cấp. Không được thay thế, trao đổi, bán hoặc quy đổi ưu đãi để nhận tiền mặt hay các loại hàng hóa hoặc dịch vụ khác. Ưu đãi có hiệu lực trên toàn thế giới, trừ Trung Quốc. Khách hàng chịu trách nhiệm đóng mọi khoản thuế tiêu thụ được áp dụng. Không được kết hợp ưu đãi này với bất kỳ ưu đãi, thẻ tiền mặt, thẻ Game Time và thẻ giảm giá hoặc chiết khấu nào khác. Sản phẩm tùy thuộc vào tình trạng thực tế, số lượng có hạn. Nhà bán lẻ, phân phối và nhân viên cùng các đại lý, chi nhánh của NVIDIA, Capcom không được phép tham gia. Vô hiệu khi bị cấm bởi luật pháp. Giới hạn chỉ một ưu đãi cho một người trong mỗi giao dịch. Mã sẽ được cung cấp khi khách hàng mua sản phẩm NVIDIA đủ điều kiện. Game phải được quy đổi qua Cổng quy đổi quà của NVIDIA trên máy tính để bàn có sử dụng card đồ họa đủ điều kiện. Khách hàng phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi của game là từ 12 tuổi trở lên để quy đổi. Yêu cầu về Quốc gia/Vùng lãnh thổ. Một số phiếu thưởng chỉ có thể quy đổi được ở các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cụ thể nơi khách hàng mua sản phẩm. Vui lòng quy đổi mã tại quốc gia/vùng lãnh thổ thích hợp. Giai đoạn quy đổi quà kết thúc vào ngày 31/1/2019.

FOR KOREA TERRITORIES

Cung cấp một mã tải xuống ở dạng kỹ thuật số (Monster Hunter: World trên PC). Giới hạn một mã tải xuống cho mỗi khách hàng. Ưu đãi chỉ có hiệu lực thông qua các đối tác Bán lẻ trực tuyến và Bán lẻ được ủy quyền, cũng như chỉ có thể quy đổi thông qua Cổng quy đổi quà của NVIDIA. Để xem hướng dẫn quy đổi, hãy nhấp vào đây. Gói ưu đãi bắt đầu từ 23/10/2018 đến 07/01/2019 hoặc đến khi còn cung cấp. Không được thay thế, trao đổi, bán hoặc quy đổi ưu đãi để nhận tiền mặt hay các loại hàng hóa hoặc dịch vụ khác. Ưu đãi có hiệu lực trên toàn thế giới, trừ Trung Quốc. Khách hàng chịu trách nhiệm đóng mọi khoản thuế tiêu thụ được áp dụng. Không được kết hợp ưu đãi này với bất kỳ ưu đãi, thẻ tiền mặt, thẻ Game Time và thẻ giảm giá hoặc chiết khấu nào khác. Sản phẩm tùy thuộc vào tình trạng thực tế, số lượng có hạn. Nhà bán lẻ, phân phối và nhân viên cùng các đại lý, chi nhánh của NVIDIA, Capcom không được phép tham gia. Vô hiệu khi bị cấm bởi luật pháp. Giới hạn chỉ một ưu đãi cho một người trong mỗi giao dịch. Mã sẽ được cung cấp khi khách hàng mua sản phẩm NVIDIA đủ điều kiện. Game phải được quy đổi qua Cổng quy đổi quà của NVIDIA trên máy tính để bàn có sử dụng card đồ họa đủ điều kiện. Khách hàng phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi của game là từ 12 tuổi trở lên để quy đổi. Yêu cầu về Quốc gia/Vùng lãnh thổ. Một số phiếu thưởng chỉ có thể quy đổi được ở các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cụ thể nơi khách hàng mua sản phẩm. Vui lòng quy đổi mã tại quốc gia/vùng lãnh thổ thích hợp. Giai đoạn quy đổi quà kết thúc vào ngày 31/1/2019.

FOR JAPAN TERRITORIES

Cung cấp một mã tải xuống ở dạng kỹ thuật số (Monster Hunter: World trên PC). Giới hạn một mã tải xuống cho mỗi khách hàng. Ưu đãi chỉ có hiệu lực thông qua các đối tác Bán lẻ trực tuyến và Bán lẻ được ủy quyền, cũng như chỉ có thể quy đổi thông qua Cổng quy đổi quà của NVIDIA. Để xem hướng dẫn quy đổi, hãy nhấp vào đây. Gói ưu đãi bắt đầu từ 23/10/2018 đến 07/01/2019 hoặc đến khi còn cung cấp. Không được thay thế, trao đổi, bán hoặc quy đổi ưu đãi để nhận tiền mặt hay các loại hàng hóa hoặc dịch vụ khác. Ưu đãi có hiệu lực trên toàn thế giới, trừ Trung Quốc. Khách hàng chịu trách nhiệm đóng mọi khoản thuế tiêu thụ được áp dụng. Không được kết hợp ưu đãi này với bất kỳ ưu đãi, thẻ tiền mặt, thẻ Game Time và thẻ giảm giá hoặc chiết khấu nào khác. Sản phẩm tùy thuộc vào tình trạng thực tế, số lượng có hạn. Nhà bán lẻ, phân phối và nhân viên cùng các đại lý, chi nhánh của NVIDIA, Capcom không được phép tham gia. Vô hiệu khi bị cấm bởi luật pháp. Giới hạn chỉ một ưu đãi cho một người trong mỗi giao dịch. Mã sẽ được cung cấp khi khách hàng mua sản phẩm NVIDIA đủ điều kiện. Game phải được quy đổi qua ứng dụng Cổng quy đổi quà của NVIDIA trên máy tính để bàn có sử dụng card đồ họa đủ điều kiện. Khách hàng phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi của game là từ 12 tuổi trở lên để quy đổi. Yêu cầu về Quốc gia/Vùng lãnh thổ. Một số phiếu thưởng chỉ có thể quy đổi được ở các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cụ thể nơi khách hàng mua sản phẩm. Vui lòng quy đổi mã tại quốc gia/vùng lãnh thổ thích hợp. Giai đoạn quy đổi quà kết thúc vào ngày 31/1/2019.

Vui lòng kiểm tra kỹ mô tả sản phẩm trên trang web Nhà bán lẻ hoặc trong cửa hàng để xác nhận rằng sản phẩm đó là một phần của chương trình khuyến mãi.

© 2018 NVIDIA Corporation. NVIDIA, logo NVIDIA, GeForce, GeForce Experience và Pascal là các thương hiệu độc quyền hoặc thương hiệu đã đăng ký của NVIDIA Corporation.

©CAPCOM CO., LTD. 2018 MỌI QUYỀN ĐƯỢC BẢO LƯU. MONSTER HUNTER: WORLD là nhãn hiệu của CAPCOM CO., LTD.