HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI

QUY ĐỔI PHIẾU THƯỞNG BẰNG ỨNG DỤNG GEFORCE EXPERIENCE.

Để quy đổi mã khuyến mãi của bạn lấy Outriders, bạn phải có tài khoản GeForce Experience và Steam. Vui lòng làm theo các bước dưới đây:

1. Cập nhật hoặc cài đặt phiên bản GeForce Experience mới nhất. (Phiên bản 3.18 trở lên)

2. Mở và đăng nhập vào GeForce Experience

3. Vào menu thả xuống của Tài khoản và chọn “REDEEM” (QUY ĐỔI).

4. Nhập mã gói từ giao dịch mua gói đủ điều kiện của bạn.

5. Làm theo các hướng dẫn còn lại trên màn hình để đăng nhập thông qua tài khoản Steam của bạn.

6. Chọn "REDEEM" (QUY ĐỔI) để quy đổi Outriders vào tài khoản Steam của bạn.

Để được trợ giúp khắc phục sự cố, vui lòng truy cập CHTG của chúng tôi tại đây. Nếu bạn vẫn gặp sự cố, vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.