Terms and Conditions

 

Tên gói: Khuyến Mãi GeForce RTX 40 Series với Overwatch 2 Invasion Ultimate

Thông tin gói: Mỗi khách hàng chỉ giới hạn 1 Mã để tải lấy Gói Overwatch 2 Invasion Ultimate cho đến khi hết hàng.

Các sản phẩm đủ điều kiện: Hiệu lực cho các sản phẩm Máy Tính Để Bàn với GeForce RTX 4090, 4080, 4070Ti, 4070, 4060 Ti, 4060 hoặc cho Card Đồ Họa, Máy Tính Xách Tay với GeForce RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070, RTX 4060

Ngày bắt đầu: 11/8/2023

Ngày kết thúc: 9/9/2023

Ngày hết hạn quy đổi: 9/10/2023

Khu vực tham gia: Ưu đãi có hiệu lực trên toàn thế giới, ngoại trừ Trung Quốc, Nga, Belarus, Bắc Triều Tiên, Iran, Venezuela và Cuba.

For Asia Territories

Ưu đãi chỉ được áp dụng thông qua các đối tác bán lẻ trực tuyến và đối tác bán lẻ được ủy quyền. Để xem hướng dẫn quy đổi, hãy nhấp vào đây. Không được thay thế, trao đổi, bán hoặc quy đổi ưu đãi để nhận tiền mặt hay các loại hàng hóa hoặc dịch vụ khác. Khách hàng chịu trách nhiệm đóng mọi khoản thuế hàng hóa hiện hành. Không được kết hợp ưu đãi này với bất kỳ ưu đãi, thẻ Game Time, thẻ giảm giá hoặc phiếu chiết khấu nào khác. Sản phẩm phụ thuộc vào tình trạng thực tế, số lượng có hạn. Nhà bán lẻ, nhà phân phối và nhân viên cùng các đại lý/chi nhánh của NVIDIA, Blizzard không được phép tham gia. Vô hiệu trong trường hợp bị cấm. Mã ưu đãi sẽ được cung cấp cho khách hàng mua sản phẩm NVIDIA đủ điều kiện để quy đổi. Game phải được quy đổi khi đã lắp card đồ họa đủ điều kiện. Khách hàng phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi là từ 15 tuổi trở lên để quy đổi. Yêu cầu về quốc gia/khu vực – Một số mã phải được quy đổi tại những khu vực hoặc quốc gia nhất định nơi khách hàng mua sản phẩm. Vui lòng quy đổi mã tại quốc gia/khu vực phù hợp. Vui lòng kiểm tra kỹ phần mô tả sản phẩm trên trang web của Nhà bán lẻ hoặc trong cửa hàng để xác nhận rằng sản phẩm đó là một phần của chương trình khuyến mãi.

Vui lòng xem Điều khoản & điều kiện để biết danh sách đầy đủ các sản phẩm đủ điều kiện của đối tác. Game phải được quy đổi thông qua ứng dụng GeForce Experience™ trên PC được lắp card đồ họa đủ điều kiện. Khách hàng phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi của game để quy đổi. Yêu cầu về quốc gia/khu vực: Một số mã phải được quy đổi tại những khu vực hoặc quốc gia nhất định. Vui lòng quy đổi mã tại quốc gia/khu vực phù hợp.