MUA DÒNG GeForce RTX 3080 & 3090

NHẬN WATCH DOGS: LEGION*

Dòng GeForce RTX 30, hoạt động trên nền tảng kiến trúc RTX thế hệ thứ 2 của NVIDIA, mang lại hiệu suất dò tia và AI tối thượng cho game thủ.

Trong thời gian có hạn, nhận bản tải xuống kỹ thuật số cho PC của Watch Dogs: Legion để trải nghiệm hình ảnh chất lượng điện ảnh của công nghệ dò tia thế hệ thứ hai và DLSS được nâng cao hiệu suất do AI hỗ trợ.

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI GEFORCE RTX 3080 & 3090 BAO GỒM:

Watch Dogs: Legion
  • Lux Car Skin
  • Uneasy Lies Mask Skin
  • Serpent Sisters Gun Skin
  • Cthulhu Mask Skin

TRẢI NGHIỆM WATCH DOGS: LEGION VỚI GEFORCE RTX 30 SERIES

MUA DÒNG GeForce RTX 3080 & 3090

Watch Dogs: Legion

Sorry, this promotion is no longer available. You can check out our latest promotions at https://www.nvidia.com/en-us/geforce/

WHERE TO BUY

  • Graphics Card
ESRB Mature
UBISOFT