CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN GEFORCE

Chương trình “chứng nhận đạt chuẩn GeForce” là một phần trong hợp tác giữa NVIDIA và iCafes.

Là hội viên của chương trình, bạn sẽ được tiếp cận các công nghệ mới nhất về Game, trải nghiệm hiệu năng chơi Game tốt nhất từ GPU GeForce, và hỗ trợ driver. Bạn sẽ học được các mô hình kinh Doanh hiệu quả trong các hội thảo iCafe để hiểu rõ hơn về những mô hình mẫu, các xu hướng mới nhất của thị trường, cũng như các cập nhật và chương trình khuyến mãi từ các đối tác của NVIDIA.

PLATINUM

GOLD

SILVER

TOÀN BỘ CARD RTX

 • Phòng máy sử dụng 100 VGA RTX trở lên & trong đó có ít nhất 40 máy sử dụng VGA RTX 30 Series
 • Có khu vực thi đấu và sử dụng màn hình G-SYNC
 • Có phòng Broadcasting
 • Phòng máy sử dụng 80 VGA RTX trở lên & trong đó có ít nhất 30 máy sử dụng VGA RTX 30 Series
 • Có khu vực thi đấu và sử dụng màn hình G-SYNC
 • Phòng máy sử dụng 40 VGA RTX trở lên & trong đó có ít nhất 20 máy sử dụng VGA RTX 30 Series

KẾT HỢP GIỮA RTX VÀ GTX

 • Phòng máy sử dụng 100 VGA RTX trở lên & trong đó có ít nhất 40 máy sử dụng VGA RTX 30 Series
 • Có khu vực thi đấu và sử dụng màn hình G-SYNC
 • Có phòng Broadcasting
 • Phòng máy sử dụng 100 VGA GTX 16 Series trở lên & trong đó có ít nhất 40 máy sử dụng VGA RTX 30 Series
 • Có khu vực thi đấu và sử dụng màn hình G-SYNC
 • Phòng máy sử dụng 50 VGA GTX 1650 trở lên & trong đó có ít nhất 20 máy sử dụng VGA RTX 30 Series

NHIỀU LỢI ÍCH

 1. HỖ TRỢ TRANG TRÍ iCAFE NHƯ DECOR KỆ TRƯNG BÀY ĐỂ BÀN/ MÀN HÌNH MÁY TÍNH/ BÀN DI CHUỘT
 2. HIỆN DIỆN TRÊN TRANG WEB iCAFE
 3. ĐƯỢC THAM GIA GFC & GIẢI ĐẤU CÁC PHÒNG MÁY ĐẠT CHUẨN
 4. QUẢNG BÁ TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CỦA NVIDIA (TRONG KHU VỰC)
 5. CHỨNG NHẬN KÉP ESPORTS READY & GEFORCE iCAFE
 6. LỄ KHAI TRƯƠNG, GIẢI ĐẤU, QUAY VIDEO, PR (TBC)
 7. ĐƯỢC MỜI LÀM DIỄN GIẢ TẠI HỘI THẢO iCAFE
 1. HỖ TRỢ TRANG TRÍ iCAFE NHƯ DECOR KỆ TRƯNG BÀY ĐỂ BÀN/ MÀN HÌNH MÁY TÍNH/ BÀN DI CHUỘT
 2. HIỆN DIỆN TRÊN TRANG WEB iCAFE
 3. ĐƯỢC THAM GIA GFC & GIẢI ĐẤU CÁC PHÒNG MÁY ĐẠT CHUẨN
 4. QUẢNG BÁ TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CỦA NVIDIA (TRONG KHU VỰC)
 5. CHỨNG NHẬN KÉP ESPORTS READY & GEFORCE iCAFE
 1. HỖ TRỢ TRANG TRÍ iCAFE NHƯ DECOR KỆ TRƯNG BÀY ĐỂ BÀN/ MÀN HÌNH MÁY TÍNH/ BÀN DI CHUỘT
 2. HIỆN DIỆN TRÊN TRANG WEB iCAFE
 3. ĐƯỢC THAM GIA GFC & GIẢI ĐẤU CÁC PHÒNG MÁY ĐẠT CHUẨN

PLATINUM

TOÀN BỘ CARD RTX

 • Phòng máy sử dụng 100 VGA RTX 2060 trở lên & có ít nhất 40 máy sử dụng RTX 30 Series
 • Có khu vực thi đấu và sử dụng màn hình G-SYNC/ Có phòng Broadcasting

TOÀN BỘ CARD GTX

 • Phòng máy sử dụng 150 VGA GTX 1650 Super trở lên & có ít nhất 20 máy sử dụng GTX 1660Ti trở lên
 • Có khu vực thi đấu và sử dụng màn hình G-SYNC/ Có phòng Broadcasting

KẾT HỢP GIỮA RTX VÀ GTX

 • Phòng máy sử dụng 120 VGA GTX 1650 trở lên & có ít nhất 50 máy sử dụng RTX 30 Series
 • Có khu vực thi đấu và sử dụng màn hình G-SYNC/ Có phòng Broadcasting

NHIỀU LỢI ÍCH

 1. HỖ TRỢ TRANG TRÍ iCAFE NHƯ DECOR KỆ TRƯNG BÀY ĐỂ BÀN/ MÀN HÌNH MÁY TÍNH/ BÀN DI CHUỘT
 2. HIỆN DIỆN TRÊN TRANG WEB iCAFE
 3. ĐƯỢC THAM GIA GFC & GIẢI ĐẤU CHO CÁC PHÒNG MÁY ĐẠT CHUẨN
 4. QUẢNG BÁ TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CỦA NVIDIA (TRONG KHU VỰC)
 5. CHỨNG NHẬN KÉP ESPORTS READY & GEFORCE iCAFE
 6. LỄ KHAI TRƯƠNG, GIẢI ĐẤU, QUAY VIDEO, PR (TBC)
 7. ĐƯỢC MỜI LÀM DIỄN GIẢ TẠI HỘI THẢO iCAFE

GOLD

TOÀN BỘ CARD RTX

 • Phòng máy sử dụng 80 VGA RTX 2060 trở lên & có ít nhất 30 máy sử dụng VGA 30 Series
 • Có khu vực thi đấu và sử dụng màn hình G-SYNC

TOÀN BỘ CARD GTX

 • Phòng máy sử dụng 120 VGA GTX 1650 Super trở lên & có ít nhất 10 máy sử dụng GTX 1660Ti trở lên
 • Có khu vực thi đấu và sử dụng màn hình G-SYNC

KẾT HỢP GIỮA RTX VÀ GTX

 • Phòng máy sử dụng 100 VGA GTX 1650 trở lên & có ít nhất 40 máy sử dụng RTX 30 Series
 • Có khu vực thi đấu và sử dụng màn hình G-SYNC

NHIỀU LỢI ÍCH

 1. HỖ TRỢ TRANG TRÍ iCAFE NHƯ DECOR KỆ TRƯNG BÀY ĐỂ BÀN/ MÀN HÌNH MÁY TÍNH/ BÀN DI CHUỘT
 2. HIỆN DIỆN TRÊN TRANG WEB iCAFE
 3. ĐƯỢC THAM GIA GFC & GIẢI ĐẤU CÁC PHÒNG MÁY ĐẠT CHUẨN
 4. QUẢNG BÁ TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CỦA NVIDIA (TRONG KHU VỰC)
 5. CHỨNG NHẬN KÉP ESPORTS READY & GEFORCE iCAFE

SILVER

TOÀN BỘ CARD RTX

 • Phòng máy sử dụng 40 VGA RTX 2060 trở lên & có ít nhất 10 máy sử dụng VGA RTX 30 Series

TOÀN BỘ CARD GTX

 • Phòng máy sử dụng 60 GTX 1650 Super trở lên

KẾT HỢP GIỮA RTX VÀ GTX

 • Phòng máy sử dụng 50 VGA GTX 1650 trở lên & có ít nhất 10 máy sử dụng RTX 30 Series

NHIỀU LỢI ÍCH

 1. HỖ TRỢ TRANG TRÍ iCAFE NHƯ DECOR KỆ TRƯNG BÀY ĐỂ BÀN/ MÀN HÌNH MÁY TÍNH/ BÀN DI CHUỘT
 2. HIỆN DIỆN TRÊN TRANG WEB iCAFE
 3. ĐƯỢC THAM GIA GFC & GIẢI ĐẤU CÁC PHÒNG MÁY ĐẠT CHUẨN

THAM GIA

Keep me up-to-date on gaming and entertainment deals, announcements, and more from NVIDIA. I can unsubscribe at any time.