Ưu đãi máy tính xách
tay cho tất cả sinh viên

WINNERS

Honda Vision

Hoàng Đông Vĩnh

 

Samsung Note 10

Trần Đông

 

Gaming Chair

Nguyễn Long
Trương Thành
Trần Long Kế
Hoàng Kim
Ngô Thanh Lộc
Bùi Đức Bình
Võ Hoàng Nam
Nguyễn Thanh Tâm
Trần Xuân Thắng
Phạm Hồ Anh Tú

Helmet
 

 • Đào Anh 
 • Phạm An Nguyên
 • Nguyễn Văn An
 • Phạm Gia Nguyên
 • Đặng Văn Sang
 • Đổ Trọng Vĩnh Phát
 • Võ Thành Đạt
 • Lâm Văn Bền
 • Chu Cường
 • Đàm Tiến
 • Tạ Phước Nguyên
 • Đào Vũ Khánh Ninh
 • Phạm Đen
 • Nguyễn Tùng
 • Đỗ Thị Diệu
 • Hoàng Đoàn Anh
 • Đoàn Quốc Thái
 • Trần Đình Đông
 • Đỗ Thanh Sơn
 • Nguyễn Đức Anh
 • Nguyễn Hải
 • Bạc Cầm Hải
 • Nguyễn Thanh Hải
 • Hà Quốc Trình
 • Nguyễn Thanh Hải
 • Huỳnh Đại Long
 • Phạm Hiếu
 • Đỗ Hoàng Hiếu
 • Phạm Đình Hải Long
 • Nguyễn Đức Hoàng Huy
 • Nguyễn Khánh
 • Thanh Tú
 • Lương Mộng Linh
 • Phạm Đăng Khoa
 • Nguyễn Khôi
 • Nguyễn Phước Kiểng
 • Nguyễn Thị Kiều Anh
 • Trần Vân Kiều
 • Trịnh Kim Chi
 • Trần Kim Long
 • Nguyễn Song Kim
 • Trần Lê Nguyên Vỹ
 • Huỳnh Tử Vinh
 • Huỳnh Anh Pha
 • Lâm Công
 • Nguyễn Hoàng Vĩnh Lâm
 • Trương Quang Trường
 • Anh Giang
 • Lã Đạt
 • Lê Đào Thành Vinh
 • Lê Đức Anh
 • Phùng Bảo Long
 • Hoàng Thanh Minh
 • Dương Long
 • Lâm Ngọc Phượng Hằng
 • Trần Lê Doãn Minh
 • Lê Thắng
 • Nguyễn Minh Hiếu
 • Anh Dũng
 • Nguyễn Minh Hoàng
 • Nguyễn Minh Nhật
 • Thái Lê Minh Phương
 • Nguyễn Minh Quân
 • Ngô Minh Phát
 • Nguyễn Mạnh Nguyên Vũ
 • Đức Bảo
 • Huỳnh Bảo Nghi
 • Hồ Ngọc Thắng
 • Nguyễn Ngọc Anh
 • Lê Hoàng Nguyên Châu
 • Nguyễn Phương Nam
 • Trương Nguyên
 • Nguyễn Hữu Tín
 • Ngô Thanh
 • Nguyễn Đức Hưng
 • Mai Học
 • Hoàng Anh 
 • Phạm Nhất Đức Huy
 • Huỳnh Tấn Phát
 • Nguyễn Đăng Linh
 • Dương Phước Lợi
 • Phùng Chí Huy
 • Phạm Văn Hải
 • Nguyễn Minh
 • Nguyễn Văn Tiến Đạt
 • Quách Tuấn Ngọc
 • Lâm Xuân Bảo
 • Chị Trang
 • Nguyễn Hữu Thông
 • Nguyễn Tấn Hào

GIẢI THƯỞNG

Honda Vision Motorcycle

Honda Vision Motorcycle
35,900,000 VND x1

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10
22,990,000 VND x1

Gaming Mouse Logitech G 304

Gaming Mouse Logitech G 304

Cougar Armor K Gaming Chair

Cougar Armor K Gaming Chair
5,000,000 VND x10

NVIDIA Helmet

NVIDIA Helmet
Limited edition x100

Steam Voucher

Steam Voucher

THAM GIA


* Phần bắt buộc

CÁM ƠN BẠN ĐÃ THAM GIA

Người may mắn sẽ nhận được thông báo thông qua trang Nvidia GeForce Facebook vào trung tuần tháng 11/2019.

THE PROMOTION HAS ENDED.

CÁC NHÃN HÀNG HỢP TÁC

ASUS
HP
DELL
MSI
LENOVO
Predator