ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

PHÁP LÝ  

Tên gói: Gói RTX Battlefield 2042

Thông tin gói: Tặng có giới hạn cho mỗi khách hàng một mã tải xuống kỹ thuật số miễn phí của game Battlefield 2042 phiên bản Standard trên EA Origin đến khi hết hàng.

Các sản phẩm đủ điều kiện: Áp dụng cho một số hệ thống máy tính để bàn và máy tính xách tay sử dụng GeForce RTX 3090, 3080 Ti, 3080, 3070 Ti và 3070.

Ngày bắt đầu: 24/08/2021

Ngày kết thúc: 4/10/2021

Ngày hết hạn quy đổi: 4/1/2022

Các khu vực tham gia: Ưu đãi được áp dụng trên toàn thế giới, ngoại trừ Trung Quốc (vô hiệu khi bị pháp luật cấm).

Vui lòng xem Điều khoản và điều kiện để biết danh sách đầy đủ các sản phẩm đủ điều kiện của đối tác. Game phải được quy đổi thông qua ứng dụng GeForce Experience™ trên hệ thống máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn đủ điều kiện. Khách hàng phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi của game để quy đổi. Yêu cầu về quốc gia/khu vực: Một số phiếu thưởng phải được quy đổi tại những khu vực hoặc quốc gia nhất định. Vui lòng quy đổi mã tại quốc gia/khu vực phù hợp.

ĐỐI VỚI CÁC VÙNG LÃNH THỔ TẠI CHÂU Á

Ưu đãi chỉ được áp dụng thông qua các đối tác bán lẻ trực tuyến và đối tác bán lẻ được ủy quyền. Để xem hướng dẫn quy đổi, hãy nhấp vào đây. Không được thay thế, trao đổi, bán hoặc quy đổi ưu đãi để nhận tiền mặt hay các loại hàng hóa hoặc dịch vụ khác. Khách hàng chịu trách nhiệm đóng mọi khoản thuế hàng hóa hiện hành. Không được kết hợp ưu đãi này với bất kỳ ưu đãi, thẻ Game Time, thẻ giảm giá hoặc phiếu chiết khấu nào khác. Sản phẩm phụ thuộc vào tình trạng thực tế, số lượng có hạn. Các nhà bán lẻ, nhà phân phối và nhân viên cùng các đại lý/chi nhánh của NVIDIA và Electronic Arts không được phép tham gia. Vô hiệu trong trường hợp bị cấm. Mã ưu đãi sẽ được cung cấp cho khách hàng mua sản phẩm NVIDIA đủ điều kiện để quy đổi. Game phải được quy đổi trên hệ thống máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay đủ điều kiện. Khách hàng phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi của game là từ 17 tuổi trở lên để quy đổi. Yêu cầu về quốc gia/khu vực – Một số phiếu thưởng phải được quy đổi tại những khu vực hoặc quốc gia nhất định nơi khách hàng mua sản phẩm. Vui lòng quy đổi mã tại quốc gia/khu vực phù hợp. Vui lòng kiểm tra kỹ phần mô tả sản phẩm trên trang web của Nhà bán lẻ hoặc trong cửa hàng để xác nhận rằng sản phẩm đó là một phần của chương trình khuyến mãi.

© 2021 NVIDIA Corporation. Mọi quyền được bảo lưu. NVIDIA, logo NVIDIA và GeForce RTX là các nhãn hiệu và/hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của NVIDIA Corporation tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Các tên công ty và sản phẩm khác có thể là nhãn hiệu của các công ty tương ứng có liên quan.

©2021 Electronic Arts Inc. Battlefield và Battlefield 2042 là các nhãn hiệu của Electronic Arts Inc.

CÓ ÁP DỤNG CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ GIỚI HẠN. XEM https://www.ea.com/games/battlefield/battlefield-2042/disclaimers ĐỂ BIẾT THÔNG TIN CHI TIẾT.

GAME NÀY KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN HAY CÓ SỰ TÀI TRỢ HAY ỦNG HỘ CỦA NHÀ SẢN XUẤT VŨ KHÍ, PHƯƠNG TIỆN HOẶC TRANG BỊ NÀO.