ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

*Số lượng có hạn. Card đồ họa và máy tính để bàn đủ điều kiện: chỉ GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070, máy tính để bàn sử dụng GeForce RTX 2080 Ti, máy tính để bàn sử dụng GeForce RTX 2080 và máy tính để bàn sử dụng GeForce RTX 2070. Game phải được quy đổi khi đã lắp card đồ họa đủ điều kiện. Khách hàng phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi của game để quy đổi. Yêu cầu về Quốc gia/Vùng lãnh thổ: Một số phiếu thưởng chỉ có thể quy đổi được ở các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cụ thể nơi khách hàng mua sản phẩm. Vui lòng quy đổi mã tại quốc gia/vùng lãnh thổ thích hợp. Cần có kết nối Internet. Ưu đãi dành cho một mã tải xuống kỹ thuật số (Battlefield™ V). Mỗi khách hàng chỉ được nhận một mã tải xuống cho game lựa chọn. Bạn chỉ có thể quy đổi mã game Battlefield V từ 20/11/2018 đến 31/01/2019 hoặc khi vẫn còn mã khuyến mãi.

FOR ASIA TERRITORIES

Ưu đãi dành cho một mã tải xuống kỹ thuật số (Battlefield™ V). Giới hạn một mã tải xuống cho mỗi khách hàng. Ưu đãi chỉ có hiệu lực thông qua các đối tác bán lẻ trực tuyến và bán lẻ đã được ủy quyền. Để xem hướng dẫn quy đổi, hãy nhấp vào đây. Gói bắt đầu từ 20/11/2018 đến 07/01/2019 hoặc khi vẫn còn mã khuyến mãi. Không được thay thế, trao đổi, bán hoặc quy đổi ưu đãi để nhận tiền mặt hay các loại hàng hóa hoặc dịch vụ khác. Ưu đãi có hiệu lực trên toàn thế giới, trừ Trung Quốc và Triều Tiên. Khách hàng chịu trách nhiệm đóng mọi khoản thuế tiêu thụ được áp dụng. Không được kết hợp ưu đãi này với bất kỳ ưu đãi, thẻ tiền mặt, thẻ Game Time và thẻ giảm giá hoặc chiết khấu nào khác. Sản phẩm tùy thuộc vào tình trạng thực tế, số lượng có hạn. Các nhà bán lẻ, phân phối và nhân viên cùng các đại lý, chi nhánh thuộc NVIDIA, Electronic Arts Inc. không được phép tham gia. Vô hiệu trong trường hợp bị cấm. Giới hạn chỉ một ưu đãi cho một người trong mỗi giao dịch. Mã sẽ được cung cấp khi khách hàng mua sản phẩm NVIDIA đủ điều kiện. Game phải được quy đổi khi đã lắp card đồ họa đủ điều kiện. Khách hàng phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi của game là từ 17 tuổi trở lên để quy đổi. Yêu cầu về Quốc gia/Vùng lãnh thổ - Một số phiếu thưởng yêu cầu chỉ được phép quy đổi ở các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cụ thể nơi khách hàng mua sản phẩm. Vui lòng quy đổi mã tại quốc gia/vùng lãnh thổ thích hợp. Giai đoạn quy đổi kết thúc vào 31/01/2019. Vui lòng kiểm tra kỹ mô tả sản phẩm trên trang web Nhà bán lẻ hoặc trong cửa hàng để xác nhận rằng sản phẩm đó là một phần của chương trình khuyến mãi.