HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI

QUY ĐỔI MÃ KHUYẾN MÃI THÔNG QUA GEFORCE EXPERIENCE

Để đổi mã khuyến mãi Call of Duty: Black Ops Cold War, bạn phải có tài khoản đăng nhập GeForce Experience và Battle.net. Việc đăng nhập không liên kết hoặc chia sẻ thông tin tài khoản với NVIDIA.

1. Cài đặt card đồ họa của bạn vào

2. Cập nhật hoặc cài đặt phiên bản GeForce Experience mới nhất. (Phiên bản 3.18 trở lên)

3. Mở và đăng nhập vào GeForce Experience

4. Chuyển đến menu mục Tài khoản và chọn “REDEEM”.

5. Nhập mã khuyến mãi của bạn nhận được khi mua card

6. Làm theo các hướng dẫn còn lại trên màn hình để đăng nhập thông qua tài khoản Battle.net của bạn.

7. Chọn "REDEEM" để đổi Call of Duty: Black Ops Cold War vào tài khoản Battle.net của bạn.

8. Chọn “LAUNCH BATTLE.NET” để hoàn tất đổi và bắt đầu cài đặt.

9. Để được trợ giúp, vui lòng truy cập Câu hỏi thường gặp của chúng tôi tại đây. Nếu bạn vẫn gặp sự cố, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.