HƯỚNG DẪN QUY ĐỔI

Để quy đổi mã khuyến mãi của bạn lấy Control™ và & Wolfenstein®: Youngblood™, please follow the steps below:

QUY ĐỔI GÓI CỦA BẠN THÔNG QUA GEFORCE EXPERIENCE

1. Lắp đặt card đồ họa đủ điều kiện của bạn.

2. Cập nhật hoặc cài đặt phiên bản GeForce Experience mới nhất (Phiên bản 3.18 trở lên)

3. Mở và đăng nhập vào GeForce Experience.

4. Truy cập vào menu thả xuống Tài khoản ở phía trên cùng bên phải, rồi chọn “QUY ĐỔI”.

RedemRedem

5. Nhập mã gói từ giao dịch mua gói đủ điều kiện của bạn.

6. Làm theo các hướng dẫn còn lại trên màn hình.

7. Đối với Control™, bạn sẽ nhận được mã thứ hai để quy đổi trên Epic Store, bạn có thể quy đổi mã đó tại đây:https://www.epicgames.com/store/en-US/

8. Đối với Wolfenstein®: Youngblood™, bạn sẽ nhận được mã thứ hai để quy đổi trên Bethesda.net, bạn có thể quy đổi mã đó tại đây: https://bethesda.net/en/dashboard?cogs_modal=redeem-code

9. Để được trợ giúp khắc phục sự cố, vui lòng truy cập CHTG của chúng tôi tại đây. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn với bạn, vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.