ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

*Số lượng có hạn. Card đồ họa, máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay đủ điều kiện: GeForce RTX 2080 Ti, máy tính để bàn có sử dụng GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 SUPER, GeForce RTX 2080, máy tính để bàn có sử dụng GeForce RTX 2080, máy tính xách tay có sử dụng GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2070, máy tính để bàn có sử dụng GeForce RTX 2070, máy tính xách tay có sử dụng GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce RTX 2060, máy tính để bàn có sử dụng GeForce RTX 2060, máy tính xách tay có sử dụng GeForce RTX 2060. Game phải được quy đổi khi đã lắp card đồ họa đủ điều kiện. Khách hàng phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi của game để quy đổi. Yêu cầu về quốc gia/vùng lãnh thổ: Một số phiếu thưởng chỉ có thể quy đổi được ở các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cụ thể nơi khách hàng mua sản phẩm. Vui lòng quy đổi mã tại quốc gia/vùng lãnh thổ phù hợp. NVIDIA có quyền thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào, điều này sẽ ngay lập tức có hiệu lực khi được đăng trên trang web.

ĐỐI VỚI KHU VỰC CHÂU Á
Code game sẽ được cung cấp từ ngày 9.7.2019 đến 16.09.2019, hoặc kết thúc sớm khi hết code. Gói ưu đãi bao gồm một mã tải xuống kỹ thuật số. Giới hạn một mã tải xuống cho mỗi khách hàng. Ưu đãi chỉ có hiệu lực thông qua các đối tác bán lẻ trực tuyến và đối tác bán lẻ đã được ủy quyền. Để xem hướng dẫn quy đổi, hãy nhấp vào đây. Không được thay thế, trao đổi, bán hoặc quy đổi ưu đãi để nhận tiền mặt hay các loại hàng hóa hoặc dịch vụ khác. Khách hàng chịu trách nhiệm đóng mọi khoản thuế kinh doanh được áp dụng. Không được kết hợp ưu đãi này với bất kỳ ưu đãi, thẻ Game Time, thẻ giảm giá hoặc phiếu chiết khấu nào khác. Sản phẩm tùy thuộc vào tình trạng thực tế, số lượng có hạn. Các nhà bán lẻ, nhà phân phối và nhân viên cùng các đại lý/chi nhánh thuộc NVIDIA, Machine Games, Arkane, Bethesda, Remedy Entertainment, 505 Games không được phép tham gia. Vô hiệu trong trường hợp bị cấm. Mã ưu đãi sẽ được cung cấp và quy đổi khi khách hàng mua sản phẩm NVIDIA đủ điều kiện. Game phải được quy đổi khi đã lắp card đồ họa đủ điều kiện. Khách hàng phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi của game là từ 17 tuổi trở lên để quy đổi. Yêu cầu về Quốc gia/Vùng lãnh thổ - Một số phiếu thưởng yêu cầu chỉ được phép quy đổi ở các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cụ thể nơi khách hàng mua sản phẩm. Vui lòng quy đổi mã tại quốc gia/vùng lãnh thổ phù hợp. Thời gian nhận code sẽ kết thúc vào 16.10.2019. Vui lòng kiểm tra kỹ mô tả sản phẩm trên trang web của Nhà bán lẻ hoặc trong cửa hàng để xác nhận rằng sản phẩm đó là một phần của chương trình khuyến mãi.

© 2019 NVIDIA Corporation. Mọi quyền được bảo lưu. NVIDIA, logo NVIDIA, GeForce RTX và NVIDIA Turing là các nhãn hiệu và/hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của NVIDIA Corporation tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Các tên sản phẩm và công ty khác có thể là nhãn hiệu của các công ty tương ứng liên quan tới những nhãn hiệu đó. Wolfenstein: Youngblood có cốt truyện viễn tưởng lấy bối cảnh trong một vũ trụ khác ở năm 1980. Tên, nhân vật, tổ chức, địa điểm và sự kiện đều là sản phẩm tưởng tượng hoặc được mô tả theo cách viễn tưởng. Cốt truyện và nội dung của game này không phục vụ mục đích và không nên được hiểu theo bất kỳ cách nào nhằm tha thứ, tôn vinh hoặc tán thành niềm tin, ý thức hệ, sự kiện, hành động, con người hoặc hành vi của chế độ Đức Quốc Xã hoặc tầm thường hóa tội ác chiến tranh, diệt chủng và các tội ác khác chống lại loài người của chế độ này. © 2019 Bethesda Softworks LLC, một công ty thuộc ZeniMax Media. MachineGames, Arkane, Bethesda, Bethesda Softworks, ZeniMax và các logo liên quan đều là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của ZeniMax Media Inc. tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Wolfenstein, id, id Software, id Tech và các logo liên quan đều là các nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của id Software LLC tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Control là nhãn hiệu của Remedy Entertainment Oyj. Được phát triển bởi Remedy Entertainment, Plc. Được phát hành bởi 505 Games. Logo Remedy và Northlight là các nhãn hiệu của Remedy Entertainment Oyj, được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. 505 Games và logo 505 Games là các nhãn hiệu của 505 Games SpA, đồng thời có thể được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Tất cả các nhãn và nhãn hiệu khác đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.