ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

*Cho đến khi hết mã. Card đồ họa, máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay đủ điều kiện: GeForce RTX 2080 Ti, máy tính để bàn sử dụng GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 SUPER, máy tính để bàn sử dụng GeForce RTX 2080 SUPER, máy tính xách tay sử dụng GeForce RTX 2080 SUPER, GeForce RTX 2080, máy tính để bàn sử dụng GeForce RTX 2080, máy tính xách tay sử dụng GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 SUPER, máy tính để bàn sử dụng GeForce RTX 2070 SUPER, máy tính xách tay sử dụng GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 2070, máy tính để bàn sử dụng GeForce RTX 2070, máy tính xách tay sử dụng GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2060 SUPER, máy tính để bàn sử dụng GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce RTX 2060, máy tính để bàn sử dụng GeForce RTX 2060, máy tính xách tay sử dụng GeForce RTX 2060.  Game phải được quy đổi khi đã lắp card đồ họa đủ điều kiện. Khách hàng phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi của game để quy đổi. Yêu cầu về quốc gia/vùng lãnh thổ: Một số phiếu thưởng chỉ có thể quy đổi được ở các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cụ thể nơi khách hàng mua sản phẩm. Vui lòng quy đổi mã tại quốc gia/vùng lãnh thổ phù hợp.

Ưu đãi áp dụng cho một mã tải game kỹ thuật số đối với mỗi giao dịch mua GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 hoặc GeForce RTX 2060 đủ điều kiện. Mã gói Rainbow Six Siege Gold Edition chỉ có thể được quy đổi từ 30/07/2020 đến 30/10/2020 hoặc cho đến khi hết mã.

ĐỐI VỚI KHU VỰC CHÂU Á
Ưu đãi mã game sẽ bắt đầu từ 30/07/2020 đến 30/09/2020 hoặc cho đến khi hết mã. Ưu đãi áp dụng cho một mã tải xuống kỹ thuật số trên PC. Giới hạn một mã tải xuống với mỗi khách hàng. Ưu đãi chỉ có hiệu lực thông qua các đối tác bán lẻ trực tuyến và đối tác bán lẻ được ủy quyền. Để xem hướng dẫn quy đổi, hãy nhấp vào đây. Không được thay thế, trao đổi, bán hoặc quy đổi ưu đãi để nhận tiền mặt hay các loại hàng hóa hoặc dịch vụ khác. Ưu đãi có hiệu lực trên toàn thế giới, trừ Trung Quốc và Triều Tiên. Khách hàng chịu trách nhiệm đóng mọi khoản thuế tiêu thụ hiện hành. Không được kết hợp ưu đãi này với bất kỳ ưu đãi, thẻ Game Time, thẻ giảm giá hoặc phiếu chiết khấu nào khác. Sản phẩm tùy theo tình trạng thực tế, số lượng có hạn. Nhà bán lẻ, nhà phân phối và nhân viên cùng các đại lý/chi nhánh của NVIDIA, Ubisoft không được phép tham gia. Vô hiệu trong trường hợp bị cấm. Mã ưu đãi sẽ được cung cấp và quy đổi khi khách hàng mua sản phẩm NVIDIA đủ điều kiện. Game phải được quy đổi khi đã lắp card đồ họa đủ điều kiện. Khách hàng phải đáp ứng yêu cầu về độ tuổi của game là từ 17 tuổi trở lên để quy đổi. Yêu cầu về Quốc gia/Vùng lãnh thổ - Một số phiếu thưởng yêu cầu chỉ được phép quy đổi ở các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cụ thể nơi khách hàng mua sản phẩm. Vui lòng quy đổi mã tại quốc gia/vùng lãnh thổ phù hợp. Thời gian quy đổi kết thúc vào 30/10/2020. Vui lòng kiểm tra kỹ mô tả sản phẩm trên trang web của Nhà bán lẻ hoặc trong cửa hàng để xác nhận rằng sản phẩm đó là một phần của chương trình khuyến mãi.

© 2020 NVIDIA Corporation. Mọi quyền được bảo lưu. NVIDIA, logo NVIDIA, GeForce RTX và NVIDIA Turing là các nhãn hiệu và/hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của NVIDIA Corporation tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Các tên sản phẩm và tên công ty khác có thể là nhãn hiệu của các công ty tương ứng liên quan tới những nhãn hiệu đó. © 2020 Ubisoft Entertainment. Mọi quyền được bảo lưu. Tom Clancy’s, Rainbow Six, biểu tượng Quân nhân, Ubisoft và logo Ubisoft là nhãn hiệu đã đăng ký hoặc chưa đăng ký của Ubisoft Entertainment tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.