GAME ON CHIẾN CÙNG RTX.

MUA GeForce RTX
NHẬN BATTLEFIELD V

NVIDIA® GeForce RTX mang đến trải nghiệm chơi game tối thượng trên PC. Chơi game cùng tính chân thực và hiệu suất vô song từ kiến trúc GPU NVIDIA Turing™ mới và nền tảng RTX mang tính cách mạng khi bạn tham gia vào cuộc xung đột vĩ đại nhất của nhân loại, nơi mỗi chiễn thắng đều mang sự khác biệt riêng. Đây là một cách trải nghiệm game hoàn toàn mới.

Trong thời gian có hạn, nếu bạn mua card đồ họa GeForce GTX hoặc máy tính để bàn chơi game có sử dụng GeForce GTX đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được Battlefield V.   

CHIẾN BATTLEFIELD V CÙNG GEFORCE RTX

Công nghệ dò tia thời gian thực mang đồ họa tiên tiến, chân thực vào cuộc xung đột vĩ đại nhất của nhân loại. Hãy xem công nghệ đó hoạt động trong đoạn video giới thiệu Battlefield V: Official GeForce RTX.

 

MUA SẮM TẤT CẢ GEFORCE RTX

  • RTX 30 Series
  • RTX 20 Series
GeForce RTX Graphics Cards

Máy tính để bàn và card đồ họa Dòng GeForce RTX 40

Máy tính xách tay Dòng GeForce RTX 40

GeForce RTX Graphics Cards

List of icafes to experience Battlefield V

Sorry, this promotion is now finished. You can check out our latest promotions at https://www.nvidia.com/en-us/geforce/

Dice EA
ESRB Rating Pending