RAJOITETTU TAKUU

 

Tämä rajoitettu takuu on valmistajan laajennettu takuu, joka antaa laillisia oikeuksia Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden kuluttajalain antamien laillisien oikeuksien lisäksi.

RAJOITETUN TAKUUN KATTAVUUS
NVIDIAn rajoitettu takuu kattaa SHIELD-laitteistotuotteen ja sen mukana tulleet tarvikkeet (takuunalainen tuote) normaalikäytössä valmistusvikojen tai laitteistokomponentin vikojen varalta takuun voimassaoloaikana. Erikseen myytäviä tarvikkeita koskevat niiden takuut. Takuu koskee vain alkuperäistä omistajaa, eikä sitä voi siirtää toiselle osapuolelle (mukaan lukien käytetyn takuunalaisen tuotteen ostaja). Jos takuunalainen tuote luovutetaan tai myydään, tämä rajoitettu takuu päättyy. Sillä ei kuitenkaan ole vaikutusta uuden omistajan soveltuvien kuluttujalakien mukaisiin oikeuksiin.

Tämä takuu antaa tiettyjä laillisia oikeuksia, ja se on voimassa vain EU-maissa ja Norjassa. Käyttäjällä voi olla lisäksi muita maakohtaisia oikeuksia.

MITEN PITKÄÄN?
Tämä NVIDIA-takuu on voimassa kaksi (2) vuotta uuden takuunalaisen tuotteen ostopäivästä lukien (takuukausi) SHIELD™-laitteistotuotteelle ja yhden (1) vuoden tarvikkeille, kuten ohjaimelle, kotelolle, kaukosäätimelle ja piirtokynälle.

NVIDIAN VASTUU
NVIDIA korjaa, tai jos korjaus ei ole järkevästi mahdollista, vaihtaa viallisen takuunalaisen tuotteen. Vaihto-osat ja/tai tuotteet voivat sisältää uusia tai kunnostettuja osia ja tuotteita, ja niiden takuu on voimassa ainoastaan alkuperäisen takuukauden loppuun.

Tämä ei vaikuta sovellettavien kuluttajalakien mukaisiin oikeuksiin, mukaan lukien oikeus vaatia hyvitys.

ASIAT, JOITA TAKUU EI KATA
NVIDIA ei vastaa yhteentoimivuus- tai yhteensopivuusongelmista, joita voi esiintyä, kun (a) käytetään muita kuin NVIDIAn toimittamia tuotteita, ohjelmistoja tai lisävarusteita, (b) käytetään muita kuin NVIDIAn tukemia, toimittamia tai hyväksymiä konfiguraatioita, (c) asennetaan yhteen järjestelmään tarkoitettuja osia eri merkkiseen tai malliseen järjestelmään.

NVIDIA ei tämän takuun perusteella ole velvoitteita seuraavista: (a) takuunalaisen tuotteen laitteisto, jossa ei ole materiaali- tai valmistusvikoja); (b) ohjelmistot, pelit tai sovellukset, (c) kosmeettiset vauriot, (d) normaali kuluminen, (e) kulutusosat [paitsi NVIDIAn toimittamat ja takuunalaiset], (f) takuunalaisen tuotteen viat tai vauriot, jotka johtuvat tai liittyvät seuraaviin: (1) muutokset, peukalointi, korjaus tai huolto muun kuin NVIDIAn tai sen valtuutettujen edustajien toimesta, (2) käsittely, kuljetus, säilytys, asennus, testaus, ylläpito tai käyttö takuunalaisen tuotteen asiakirjojen ohjeiden vastaisesti, (3) väärinkäyttö, laiminlyönti tai tapaturmat, (4) kolmannen osapuolen ohjelmistot tai virukset tai ohjelmiston tai tietojen menetys, joka voi tapahtua korjauksen tai vaihdon aikana, (5) tulipalo tai ruoan tai nesteen läikkyminen, ulkoinen sähkövika tai jokin luonnonilmiö (kuten mm. salama) tai muu ulkoinen tekijä, joka ei ole NVIDIAn hallinnassa.

NVIDIA EI OLE VASTUUSSA OHJELMIEN, TIETOJEN TAI IRROTETTAVAN TALLENNUSVÄLINEEN VAURIOITUMISESTA TAI MENETTÄMISESTÄ. NVIDIA EI OLE VASTUUSSA MUIDEN OHJELMIEN TAI TIETOJEN KUIN NVIDIAN TUOTTEEN VALMISTUKSEN AIKANA ASENTAMAN OHJELMISTON PALAUTTAMISESTA TAI ASENTAMISESTA UUDELLEEN.

Ennen takuunalaisen tuotteen palauttamista huoltoon on suositeltavaa varmuuskopioida tiedot ja poistaa kaikki luottamukselliset, omistus- tai henkilökohtaiset tiedot.

JOS SINULLA ON ONGELMA
Jos sinulla on ongelma tai epäilet, että tuote on viallinen, ota yhteyttä NVIDIAn asiakaspalvelutiimiin. Se auttaa ongelman vianmäärityksessä ja, jos tuotteen epäillään olevan viallinen, tiimi neuvoo sinua palauttamaan tuotteen sen ostopaikkaan vian varmistamista varten. Vaihto voidaan käsitellä sen jälkeen. NVIDIAn asiakaspalveluun saat yhteyden täällä, jossa voit etsiä ratkaisuja yleisiin ongelmiin tietämyskannassa tai olla yhteydessä henkilöstöömme Ask a Question- tai Live Chat välilehtien kautta.

TAKUUN RAJOITUKSET
Tämä rajoitettu takuu koskee vain takuunalaisten tuotteiden alkuperäisiä ostoja jälleenmyyjältä, postimyynnistä tai verkkokaupasta. Tämä takuu ei koske henkilöä, joka hankkii takuunalaisen tuotteen käytettynä.

Vaikka NVIDIA suostuu korjaamaan tai vaihtamaan takuunalaisen tuotteen tämän takuun mukaisesti, NVIDIA ei takaa, että takuunalaisen tuotteen käyttö olisi keskeytymätöntä tai virheetöntä. NVIDIA voi oman harkintansa mukaan käyttää uusia tai kunnostettuja osia tai yksiköitä tämän takuun ehtojen täyttämiseksi.

VASTUUNRAJOITUS
NVIDIA ON VASTUUSSA ASIAKKAAN MENETYKSESTÄ TAI VAHINGOSTA, JOKA JOHTUU NVIDIAN ENNAKOITAVISSA OLEVASTA TÄMÄN TAKUUN RIKKOMUKSESTA TAI LAIMINLYÖNNISTÄ ENINTÄÄN TAKUUNALAISEN TUOTTEEN OSTOHINTAAN ASTI. NVIDIA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOTKA EIVÄT OLE ENNAKOITAVISSA.

MENETYS TAI VAHINKO ON ENNAKOITAVISSA, JOS SE OLI SELVÄ SEURAUS NVIDIAN LAIMINLYÖNNISTÄ TAI JOS ASIAKAS JA NVIDIA PITIVÄT MENETYSTÄ TAI VAHINKOA MAHDOLLISENA TAKUUNALAISEN TUOTTEEN OSTOHETKELLÄ.

HALLITSEVA LAKI JA KÄYTTÄJÄN OIKEUDET
Tämä takuu antaa asiakkaalle tiettyjä laillisia oikeuksia. Käyttäjällä voi olla myös muita maakohtaisia oikeuksia, eikä tämä takuu vaikuta näihin oikeuksiin.

Tätä takuuta ja kaikkia siitä aiheutuvia kiistoja hallitaan asiakkaan asuinmaan lakien mukaan, ja asiakas sitoutuu kyseisen maan tuomioistuinten ei-yksinomaiseen tuomiovaltaan.

Erotettavuus. Jokaista tämän takuun pykälää käytetään erikseen. Jos jokin pykälä havaitaan oikeudenvastaiseksi tai täytäntöpakottomaksi, takuun muut osat pysyvät voimassa.