BEGRÆNSET GARANTI

 

Denne begrænsede garanti er en udvidet fabrikantgaranti, der giver juridiske rettigheder ud over dem i EU og de individuelle medlemsstaters forbrugerlovgivning.

HVAD DÆKKER DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI?
NVIDIA's begrænsede garanti dækker dit SHIELD-hardwareprodukt samt eventuelt tilbehør, der modtages sammen med hardwareproduktet ("det garanterede produkt") under normale forhold for fabrikationsfejl eller hardwarekomponentfejl i dit garanterede produkt, som stadig er inden for garantiperioden. Tilbehør, der sælges separat, er dækket af den gældende garanti, som hører med til tilbehøret. Denne garanti gælder kun for den oprindelige ejer og kan ikke overføres til en anden part (herunder en køber af et brugt garanteret produkt). Hvis du sælger det garanterede produkt eller forærer det væk, afsluttes denne begrænsede garanti, selv om det ikke påvirker nogen af den nye ejers rettigheder i henhold til den gældende forbrugerlovgivning.

Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder og er kun gyldig i EU-landene og Norge. Du har muligvis også andre rettigheder, som varierer fra land til land.

I HVOR LANG TID?
Denne NVIDIA-garanti gælder i to (2) år fra købsdatoen for dit nye produkt med garantidækning ("garantiperioden") for et SHIELD™-hardwareprodukt og ét (1) år for tilbehøret, herunder controller, etui, fjernbetjening og stylus.

HVAD VIL NVIDIA GØRE?
NVIDIA vil reparere eller (hvis reparation ikke er realistisk) udskifte dit defekte garanterede produkt. Reservedele og/eller produkter kan omfatte nye eller renoverede dele eller produkter og er kun berettiget, indtil den oprindelige garantiperiode udløber.

Dette påvirker ikke dine rettigheder i henhold til gældende forbrugerlovgivning, herunder retten til at kræve tilbagebetaling.

HVAD DÆKKER DENNE GARANTI IKKE?
NVIDIA er ikke ansvarlig for interoperabilitet eller kompatibilitetsproblemer, der kan opstå, når (a) der anvendes produkter, software eller indstillinger, der ikke er leveret eller understøttet af NVIDIA; (b) der anvendes konfigurationer, der ikke er understøttet, leveret eller godkendt af NVIDIA; (c) dele, der ikke er beregnet til ét system, installeres i et andet system med et andet mærke eller en anden model.

NVIDIA har ingen forpligtelser i henhold til denne garanti med hensyn til følgende: (a) Hardware til det garanterede produkt, som ikke er defekt, hvad angår materialer eller udførelse, (b) software, spil eller programmer, (c) kosmetiske skader; (d) almindelig slitage; (e) forbrugsvarer eller dele [medmindre disse leveres af NVIDIA og under garanti]; (f) fejl eller skader på det garanterede produkt, der skyldes eller er relateret til: (1) modifikationer, ændringer, manipulation, reparation eller servicering foretaget af andre end NVIDIA eller dennes bemyndigede repræsentanter; (2) håndtering, forsendelse, oplagring, installation, test, vedligeholdelse eller brug, der ikke er i overensstemmelse med det garanterede produkts dokumentation; (3) misbrug, uagtsomhed, forsømmelse, ulykker eller misbrug; (4) software eller virus fra tredjepart eller software- eller datatab, der kan forekomme under reparation eller udskiftning; (5) brand eller spild af mad eller væske, ekstern elektrisk fejl eller eventuelle naturkatastrofer (såsom, men ikke begrænset til, lynnedslag) eller enhver anden ekstern faktor uden for vores realistiske kontrol.

NVIDIA ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADE PÅ ELLER TAB AF PROGRAMMER, DATA ELLER FLYTBARE LAGERMEDIER. NVIDIA ER IKKE ANSVARLIG FOR GENOPRETNING ELLER GENINSTALLATION AF EVENTUELLE PROGRAMMER ELLER DATA BORTSET FRA SOFTWARE, DER INSTALLERES AF NVIDIA UNDER PRODUKTETS FREMSTILLING.

Inden returnering af et garanteret produkt til service, anbefales det, at du sikkerhedskopierer data og fjerner eventuelle fortrolige, ophavsretlige eller personlige oplysninger.

SÅDAN GØR DU, HVIS DU HAR ET PROBLEM
Hvis du oplever problemer, eller hvis du mener, at dit produkt er defekt, bedes du kontakte NVIDIA's kundeserviceteam. Vi vil hjælpe dig med fejlfinding til dit problem, og hvis det skønnes, at der er tale om en defekt, vil NVIDIA's kundeservice råde dig til at returnere produktet til købsstedet for at få defekten bekræftet. En udskiftning kan derefter behandles. Herkan du få fat på NVIDIA's kundeservice, og du kan søge efter løsninger på almindelige problemer i vores vidensbase eller interagere med vores personale via fanerne "Ask a Question" (Stil et spørgsmål) eller "Live Chat".

GARANTIENS BEGRÆNSNINGER
Denne begrænsede garanti gælder kun for det oprindelige køb af det garanterede produkt hos en forhandler, postordrevirksomhed eller onlinebutik; denne garanti omfatter ikke personer, der erhverver sig et garanteret produkt, som er brugt.

Selv om NVIDIA accepterer reparation eller udskiftning af et defekt garanteret produkt som beskrevet i denne garanti, kan NVIDIA ikke garantere, at driften på det garanterede produkt vil være uafbrudt eller fejlfri. NVIDIA kan, efter eget skøn, anvende nye eller renoverede dele eller enheder for at opfylde betingelserne i denne garanti.

ANSVARSBEGRÆNSNING
NVIDIA KAN HOLDES ANSVARLIG FOR TAB ELLER SKADE, SOM DU PÅFØRES, HVIS DET ER ET OVERSKUELIGT RESULTAT AF VORES MISLIGHOLDELSE AF DENNE GARANTI ELLER VORES UAGTSOMHED OP TIL DET BELØB, DU HAR BETALT FOR DET GARANTEREDE PRODUKT. VIL KAN IKKE, UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER, HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE TAB ELLER SKADER, DER IKKE KUNNE FORUDSES.

TAB ELLER SKADER KAN FORUDSES, HVIS TABET ELLER SKADEN VAR EN INDLYSENDE KONSEKVENS AF VORES SVIGT, ELLER HVIS TABET ELLER SKADEN BLEV TAGET OP TIL OVERVEJELSE AF DIG OG OS PÅ DET TIDSPUNKT, HVOR DU KØBTE DET GARANTEREDE PRODUKT.

GÆLDENDE LOVGIVNING OG DINE RETTIGHEDER
Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder. Du har muligvis også andre rettigheder, som varierer fra land til land, og denne garanti påvirker ikke disse rettigheder.

Denne garanti samt alle tvister, der måtte opstå som følge af den, er underlagt lovgivningen i det land, hvor du bor, og du accepterer at indordne dig efter domstolenes ikke-eksklusive jurisdiktion i dette land.

Adskillelse. Alle punkter i denne garanti fungerer uafhængigt af hinanden. I tilfælde af et ulovligt punkt eller et punkt, der ikke kan håndhæves, vil resten af denne garanti fortsætte med fuld gyldighed og virkning.