NVIDIA GeForcen toimintaohjeet

Jäljempänä määritetyt ohjeet ja säännöt määrittävät, miten sinun ja muiden käyttäjien odotetaan käyttäytyvän tässä yhteisötilassa. Nämä ohjeet ja säännöt täydentävät NVIDIA-tilin käyttöehtoja.

Tämän tilan käyttäminen ei ole oikeus vaan etuoikeus. NVIDIA pidättää oikeuden poistaa jäsenen näiltä foorumeilta tai estää jäsenen foorumien käytön milloin tahansa. Näiden toimintaohjeiden tai NVIDIA-moderaattorin ohjeistuksen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa tiliisi kohdistuviin kurinpitotoimiin, kuten jopa NVIDIA-tilisi poistamiseen. Kaikki GeForce.com-yhteisössä tapahtuva moderointi tapahtuu NVIDIAN työntekijöiden, moderaattorien ja yhteisötiimin jäsenten (yhteisesti "NVIDIAN yhteisötiimi") harkinnan mukaan ja kaikki heidän päätöksensä ovat lopullisia.

Vastuut:

NVIDIA ei ole vastuussa käyttäjien foorumien eri alueilla tai sosiaalisissa medioissa tekemistä toimista tai niillä julkaisemista kommenteista. NVIDIA pidättää oikeuden poistaa minkä tahansa käyttäjän julkaiseman sisällön ilman ennakkovaroitusta tai -ilmoitusta.

Näkemyksemme yhteisöstä:

Mielestämme yhteisömme tulisi olla paikka, jossa pelaajat, tekniikasta kiinnostuneet, unelmoijat ja visionäärit voivat kokoontua ja käydä kiinnostavia ja hauskoja keskusteluja, osallistua innostaviin yhteisöohjelmiin ja saada ohjeita teknisiltä asiantuntijoiltamme. Ole hyvä ja noudata seuraavia toimintaohjeita, kun vierailet yhteisössämme sosiaalisen median tai foorumeidemme kautta.

Kielletty käytös:

Seuraavassa kielletyn käytöksen luettelossa on esimerkkejä epähyväksyttävästä käytöksestä, joka voi johtaa tilin tai foorumin käyttöoikeuksien poistamiseen. Luettelo ei ole kaiken kattava.  Jos toinen yhteisön jäsen häiritsee sinua, ilmoita käyttäjästä moderaattorille. Jos sinua häiritään tai tunnet olosi häirityksi, se ei oikeuta muille käyttäjille kostamiseen ja toimintaohjeiden rikkomiseen.

 • NVIDIAN yhteisötiimi tutkii kaikki epäillyt toimintaohjeiden tai käyttöehtojen rikkomukset ja voi poistaa käyttäjän NVIDIA-tilin käyttöoikeudet tilapäisesti tai pysyvästi.
 • Käyttäjien odotetaan NVIDIAN yhteisötiimin heille antamia ohjeita. Mikäli käyttäjä ei noudata niitä, se katsotaan toimintaohjeiden rikkomukseksi, mikä voi johtaa tilin käyttöoikeuksien tilapäiseen tai pysyvään poistamiseen.
 • NVIDIAN järjestämiä palveluja käyttävät käyttäjät eivät saa osallistua tai kannustaa muita osallistumaan mihinkään laittomaan toimintaan tai viestintään.
 • Kun osallistut foorumin ja jonkin NVIDIAN verkkosivuston toimintaan, sinun on sitouduttava noudattamaan seuraavia toimintaohjeita.

Häirintä:

Seuraavat toimet ovat kiellettyjä:

 • Halventavan kielen käyttäminen tai halventavien kuvien tai muita käyttäjiä, NVIDIAN yhteisötiimiä tai joitakin ihmisryhmiä loukkaavien, häiriköivien tai herjaavien sivustojen linkkien julkaiseminen.
 • Sellaisen kielen käyttäminen tai sellaisen sisällön julkaiseminen, joka katsotaan lainvastaiseksi, vaaralliseksi, säädyttömäksi, loukkaavaksi, mauttomaksi, herjaavaksi, vihamieliseksi, rasistiseksi, seksistiseksi, nationalistiseksi, etnisesti loukkaavaksi tai häirinnän tunnusmerkit täyttäväksi.
 • Rasistiseen/etniseen vihamielisyyteen kannustavan, rasistisia/etnisiä loukkauksia tai rasistiseen/etniseen vihamielisyyteen viittavia symboleja sisältävän kielen käyttäminen tai tällaista aineistoa sisältävien verkkosivustojen linkkien, sisällön tai kuvien julkaiseminen ei ole sallittua.
 • NVIDIA-foorumin viestijärjestelmän käyttäminen muiden käyttäjien häirintään, häiritsevään seuraamiseen tai kiusaamiseen.
 • NVIDIAN yhteisötiimin tai yhteisön jäsenen seksuaalinen tai fyysinen häirintä.
 • Muiden käyttäjien tai NVIDIAN yhteisötiimin solvaaminen NVIDIAN foorumeilla tai sosiaalisten medioiden kanavilla.

Julkaisut:

Seuraavat toimet ovat kiellettyjä:

 • Aiheesta poikkeavien viestiketjujen julkaiseminen tietyille pääfoorumeille.

Useiden tilien luominen ja muiksi henkilöiksi tekeytyminen:

Seuraavat toimet ovat kiellettyjä:

 • Useiden NVIDIA-tilien luominen.
 • Muiksi NVIDIA-yhteisön jäseniksi tai NVIDIAN yhteisötiimiksi tekeytyminen tai näiden tilien sieppaaminen.

Äärimmäinen seksuaalisuus ja väkivalta

Seuraavat toimet ovat kiellettyjä:

 • Viittaaminen äärimmäisiin ja/tai väkivaltaisiin seksuaalisiin toimiin.
 • Viittaaminen äärimmäisen väkivaltaisiin toimiin tai tapahtumiin.
 • Pornografian levittäminen tai siihen viittaaminen.
 • Viittaaminen ihmisten anatomiaan, seksuaalisuuteen tai ruumiintoimintoihin sopimattomasti.
 • Sellaisten viestien tai sellaisen sisällön edistäminen tai luominen, joka sisältää väkivaltaa tai sukupuoliakteja.

Uhkailu

Seuraavat toimet ovat kiellettyjä:

Osallistuminen toisen käyttäjän uhkaamiseen sanallisella tai fyysisellä väkivallalla ja tällaisten uhkausten luominen tai lähettäminen. Viittaaminen linkkeihin, verkkosivustoihin tai kieleen, joka

 • viittaa käyttäjään, NVIDIAN yhteisötiimiin tai yhteisön ulkopuolisiin henkilöihin kohdistuvaan väkivaltaan, ei ole hyväksyttävää.

Toiseksi henkilöksi tekeytyminen ja henkilötietojen jakaminen

Seuraavat toimet ovat kiellettyjä:

 • NVIDIAN moderaattorina, NVIDIAN yhteisötiiminä tai toisena yhteisönä jäsenenä esiintyminen.
 • Minkään henkilötiedon julkaiseminen muista NVIDIA-käyttäjistä tai NVIDIA-tiimistä.

Kampanjointi ja mainostaminen

Seuraavat toimet ovat kiellettyjä:

 • Roskapostin lähettäminen foorumeille tai foorumeilla kaupitteleminen tai mainostaminen ilman ennakkohyväksyntää. Kaikenlainen kaupitteleminen johtaa välittömään poistamiseen foorumilta.
 • Muiden foorumien, verkkosivustojen tai yritysten mainostaminen.
 • Yritykset hankkia tukea muun tahon kuin NVIDIAN sponsoroimalle hankkeelle tai kyselylle, jolla mainostetaan NVIDIA-yhteisöön liittymätöntä sisältöä.
 • Piratoitujen tai lainvastaisten videoiden, elokuvien ja TV-sarjojen julkaiseminen.

Hakkerointi, haitallinen sisältö ja virukset

Seuraavat toimet ovat kiellettyjä:

 • Hakkerointiin tai haitallisiin viruksiin tai ohjelmiin viittaavien linkkien, kuvien tai sisällön julkaiseminen.
 • NVIDIAN teknologioihin tai sisältöön liittyvien tietojen tai vuodettujen tietojen julkaiseminen.
 • Foorumin tai sen toimintojen kaappaaminen hakkeroinnin, komentosarjojen tai muiden menetelmien avulla.

Uskonto sekä uskonnolliset hahmot ja käsitteet

Seuraavat toimet ovat kiellettyjä:

 • Minkään uskonnon tai uskonnollisen hahmon tai käsitteen syrjiminen tai esittäminen negatiivisessa valossa.

Kansallisidentiteetti

Seuraavat toimet ovat kiellettyjä:

 • Kansallisuuteen perustuvan vihamielisyyden tai vihapuheen tai niitä edustavien symbolien ja sisällön edistäminen.

Trollaus

Seuraavat toimet ovat kiellettyjä:

 • Liiallinen roskaviestien lähettäminen, pilkanteko tai rauhattomuuden aiheuttaminen foorumeilla.
 • Liiallinen sellaisten tolkuttomien sanontojen, kuvien tai tekstien käyttäminen, jotka häiritsevät viestiketjuja tai aiheuttavat sekaannusta.
 • Ongelmien tai häiriöiden aiheuttaminen yhteisössä esimerkiksi kaappaamalla viestiketjuja, loukkaamalla muita käyttäjiä, julkaisemalla hyödyttömiä viestejä, väärinkäyttämällä häiritsevästä toiminnasta ilmoittamisen toimintoa tai luomalla tolkuttomia viestejä tai kuvia.
 • NVIDIAN toimintaohjeiden vastaiseen sisältöön kannustavien viestiketjujen tai tällaiseen sisältöön viittaavien linkkien julkaiseminen.
 • Muita käyttäjiä tai NVIDIAN yhteisötiimiä häpäisevän, herjaavan tai häiriköivän materiaalin julkaiseminen.

Viestiketjujen kopioiminen, ristiin linkittäminen ja klikkausten kalasteleminen

Seuraavat toimet ovat kiellettyjä:

 • Päällekkäisten viestiketjujen luominen tarkoituksellisesti häiritsevällä tavalla.
 • GeForce.com-sivuston ulkopuolisten foorumien viestiketjuihin linkittäminen.
 • Viestiketjujen luominen yksinomaan toiseen viestiin linkittämistarkoituksessa.
 • Sellaisen "klikkausten kalasteluviestien" julkaiseminen, jotka viittaavat NVIDIAAN liittymättömiin sivustoihin, kyselyihin, mainoksiin tai ulkoiseen sisältöön.

Liikesalaisuudet ja tietovuodot

Seuraavat toimet ovat kiellettyjä:

 • Kilpailijan tai NVIDIAN liikesalaisuuksien julkaiseminen tai niihin viittaaminen tai linkittäminen.
 • Luottamuksellisten tietojen julkaiseminen foorumeillamme tai sosiaalisten medioiden kanavillamme.
 • Muiden yritysten, kilpailijoiden tai NVIDIAN tietojen vuotaminen.
 • Sellaisen materiaalin julkaiseminen, jonka avulla käyttäjät voivat kiertää NVIDIAN ohjelmistoja.

Käytön estäminen ja kurinpitotoimet

Seuraavat toimet ovat kiellettyjä:

 • Sellaisten viestien tai viestiketjujen luominen, joissa käsitellään toiseen foorumin käyttäjään kohdistuneita kurinpitotoimia.
 • Sellaisten viestien tai viestiketjujen luominen, jotka riitauttavat tilien käyttöoikeuksien poistamisen.
 • Sellaisten viestien tai viestiketjujen luominen, joissa on käyttöoikeuksien poiston peruuttamisen puolesta kampanjoivia näyttökuvia, kuvia tai muuta sisältöä.

Kurinpitotoimet

Kannustamme yhteisöämme kunnioittamaan toisiaan ja noudattamaan edellä määritettyjä toimintaohjeita. Jos sinun todetaan rikkovan toimintaohjeita, NVIDIAN yhteisötiimi poistaa käyttöoikeutesi foorumitiliisi.

NVIDIAN yhteisötiimi pidättää oikeuden kohdistaa kurinpitotoimia mihin tahansa NVIDIA-foorumitiliin milloin tahansa ja syystä riippumatta.