Medlemsvilkår for
GeForce NOW

MEDLEMSVILKÅR FOR GEFORCE NOW

Læs venligst nedenstående NVIDIA-medlemsvilkårene som er gældende for GeForce NOW tjenesten (herefter GFN).

Medlemsvilkårene må kunaccepteres af en person, der er juridisk myndig i det pågældende land, hvor GFN anvendes. Hvis du ikke er myndig, skal du bede dine forældre eller din værge om at acceptere disse medlemsvilkår. Hvis du ikke er gammel nok til at kunne acceptere disse medlemsvilkår, eller hvis du ikke accepterer alle vilkårene, må du ikke bruge GFN.

 I. MEDLEMSKAB

a. GFN-medlemskab. Et løbende betalt GFN-medlemskab, eventuelt efter en gratis prøveperiode, fornyes automatisk for en ny betalingsperiode, medmindre du vælger at overgå til et gratis medlemskab. Et gratis GFN-medlemskab bliver automatisk fornyet hver måned, så længe medlemsskabet tilbydes. Dagspas fornyes ikke automatisk. Både betalte og gratis medlemsskaber, kan ændres og opsiges i henhold til disse medlemsvilkår og GeForce NOW's brugsbetingelser.

Digital River, der handler som betalingsfacilitator, fakturerer det til enhver tid gældende månedlige medlemskontingent for dit løbende medlemskab via en gyldig og accepteret betalingsmetode, som du angiver, når det er nødvendigt for at benytte GFN (herefter "Betalingsmetode"), som du kan opdatere regelmæssigt.  Eksempelvis opkræves månedsbaserede medlemsskaber ca. hver 30. dag, og halvårlige medlemskaber opkræves ca. hver 6. måned.

Du kan administrere dit medlemskab, se datoerne for din næste betaling eller opdatere din Betalingsmetode ved at logge ind på din NVIDIA-konto på account.nvidia.com eller www.geforcenow.com. Du kan ændre dit medlemskab ved at logge ind på din NVIDIA-konto. Det kan tage op til 24 timer, før dine ændringer kan ses på din konto. For at ændringer kan træde i kraft for den næstkommende betaling, skal ændringen være foretaget senest 24 timer før påbegyndelsen af din næste medlemsperiode.

b. Typer af medlemskaber. NVIDIA kan tilbyde flere typer af GFN-medlemskaber og tilbud, med forskellige vilkår og begrænsninger. NVIDIA kan til enhver tid afvise at modtage flere tilmeldinger, og kan i øvrigt til enhver tid ændre eller opsige et medlemskab eller et tilbud. Alle medlemskaber har sine egne funktioner, se www.geforcenow.com. Nedenfor finder du definitioner på primære funktioner:

  • i. Standardadgang og grundlæggende udstyrstyper. Medlemmer med standardadgang bliver placeret i kø efter medlemmer med prioritetsadgang og har adgang til GTX 1060 GPU-servere afhængigt af mængden af ledig kapacitet. Der må påregnes reklamer inden spilsessioner samt eventuelt ventetid afhængigt af mængden af brugere og tilgængeligheden på deres regions GFN-server.
  • ii. Prioritetsadgang og premium udstyrstyper. Medlemmer har prioritetadgang til GFN RTX 2080- eller GTX 1080 GPU-servere i deres region og rykkes op i køen for hurtigere adgang til GFN-serveren. I det sjældne tilfælde at RTX 2080-/GTX 1080-gamingudstyr ikke er tilgængeligt, modtager prioritetsmedlemmer adgang til den næst bedste tilgængelige grundlæggende udstyrstype.
  • iii. Eksklusiv adgang og Ultimate-udstyrstyper. Medlemmer har eksklusiv adgang til de højestydende GFN-servere, der typisk er RTX 4080- eller RTX 308-gamingudstyr, afhængigt af tilgængeligheden. I det sjældne tilfælde at RTX 4080- eller RTX 3080-gamingudstyr ikke er tilgængeligt, modtager Ultimate-medlemmer prioritetsadgang til RTX 2080-servere.
  • iv. Session af 1 times varighed. Gratismedlemmer har sessionslængder på op til 1 time. Når en session udløber, kan medlemmet igen stille sig til køen med standardadgang (se ovenfor). Der er ingen begrænsning i antallet af gange, som et medlem kan starte en ny session på en dag, dog med forbehold for standardbetingelserne.
  • v. Forlænget session. Prioritetsmedlemmer har forlængede sessioner med en varighed på op til 6 timer. Exclusive medlemmer har forlængede sessioner med en varighed på op til 8 timer. Når den aktuelle session udløber, kan disse medlemmer starte en ny session med den samme prioritets- eller eksklusive adgang, som angivet ovenfor.
  • vi. RTX On. Ray tracing i realtid leveres fra clouden. Dette er kun tilgængeligt for udvalgte spil.
  • vii. Opløsning. De faktiske opløsninger kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder, men ikke begrænset til, dit udstyr,  netværkskvalitet, det valgte spil og GPU-type.
  • viii. Framehastighed (FPS). Den faktiske framehastighed kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder, men ikke begrænset til, dit udstyr, netværkskvalitet, det valgte spil og GPU-type.
  • ix.  Dagspas. Giver adgang til 24 timers sammenhængende spilletid for deres valgte medlemsniveau, startende fra tidspunktet for betalingen. Medlemmer får alle fordelene ved det valgte medlemsniveau, indtil tiden udløber. Der er ingen grænse for antallet af dagspas, der kan købes. Når de 24 timer er gået, vil alle igangværende sessioner blive afbrudt.

Vilkår for det enkelte medlemskab vil blive vist ved tilmelding eller anden kommunikation til dig. For visse betalte medlemskaber kan der tilbydes en gratis prøveperiode forud for den første betaling. Dette tilbud kan benyttes én gang pr. husstand. Det er ikke sikkert at alle medlemskaber eller tilbud er tilgængelige på din lokation eller på dit sprog. NVIDIA vil efter eget skøn afgøre om du er berettiget til et medlemskab eller tilbud, samt hvorvidt medlemskaber eller tilbud kan kombineres eller ej. Når et tilbud udløber, eller hvis betingelserne for udnyttelse af det konkrete tilbud tilsidesættes, vil de almindelige priser i stedet finde anvendelse. Du kan finde yderligere vilkår for dit medlemskab ved at logge ind på din NVIDIA-konto på account.nvidia.com eller www.geforcenow.com.

Hvis du ikke ændrer dit medlemskab før udløbet af din gratis prøveperiode, vil du automatisk blive faktureret, når prøveperioden udløber. Dette gælder ikke for gratis medlemskaber.

Med et GFN-medlemskab udlejer NVIDIA en virtuel PC til dig til spil, men det er dit ansvar at have tilstrækkelige rettigheder til at anvende indholdet (f.eks. videospil fra tredjemand eller indhold der kan downloades). Der kan være indhold, som alene fungerer på nogle typer af enheder. Der kan tillige være indhold, som måske ikke kan anvendes, når du streamer fra GFN. Der kan forekomme indhold, der er købt fra en digital butik på GFN, der måske ikke er tilgængeligt for stream fra GFN. Tilgængeligheden af indhold på GFN kan variere over tid. Eksempelvis kan vilkår fra tjenesteudbydere eller spiludgivere ændres, indhold er måske ikke tilgængeligt på samme vilkår eller i visse geografiske områder eller på visse sprog, og indhold, der tidligere var tilgængeligt på GFN (herunder gemte spil), er muligvis ikke længere tilgængeligt på GFN. Hvis du henter indhold, uanset om det er gennem GFN eller separat, kan udbyderen af indholdet kræve, at du accepterer deres vilkår, åbner en brugerkonto og/eller de kan opkræve dig et gebyr for indholdet.

c. Ændring af medlemskab. Du kan ændre dit medlemskab, herunder medlemskontingent, ved at logge ind på din NVIDIA-konto på account.nvidia.com eller www.geforcenow.com. Det kan tage op til 24 timer, før dine ændringer kan ses på din konto. For at ændringer kan træde i kraft for den næstkommende betaling, skal ændringen være foretaget senest 24 timer før påbegyndelsen af din næste medlemsperiode.

Hvis du ændrer dit medlemskab til et gratis medlemskab midt i en faktureringsperiode, fortsætter din betalte faktureringsperiode ind til afslutningen af den aktuelle betalingsperiode, og derefter ændres medlemskabet til et gratis medlemskab.

Du kan til enhver tid slette din NVIDIA-konto. Hvis du sletter din NVIDIA-konto vil dine tjenester blive stoppet, og du vil ikke længere have adgang til eventuelle betalte eller gratis medlemskaber, ligesom den også afbryder eller opsiger andre tjenester, der er knyttet til din NVIDIA-konto. Læs mere om, hvordan du sletter din NVIDIA-konto ved at besøge NVIDIA's privatlivscenter.

II. FAKTURERING

a. Fakturering. GFN-medlemskontingentet for et betalt medlemskab bliver faktureret (i) månedligt i begyndelsen af din faktureringsperiode til den til enhver tid gældende pris, undtagen eventuelle gratis perioder, , eller (ii) på tidspunktet, hvor NVIDIA opfylder din ordre , undtagen eventuelle gratis perioder, baseret på prisen på datoen for købet. I disse vilkår betyder "fakturering" en opkrævning, debitering eller anden betalingsgodkendelse i henhold til din Betalingsmetode. Hvis du forudbestiller et medlemskab, kan du annullere til enhver tid, inden NVIDIA opfylder din ordre, og du bliver ikke opkrævet for et medlemskab, før det begynder.

NVIDIA angiver i hvilke lande, medlemskabets pris inkluderer moms. Med undtagelse af lande, hvor moms er inkluderet i medlemskontingentet, er alle priser eksklusive skatter, afgifter eller andre tilsvarende omkostninger, og du er selv ansvarlig for at betale disse. NVIDIA forbeholder sig ret til, efter eget valg og til enhver tid, at justere medlemskontingentet. Prisændringer træder i kraft efter en e-mailnotifikation, men ikke tidligere end din næstkommende faktureringsperiode. Ændringer i skatter og afgifter træder i kraft omgående, medmindre andet er beskrevet i disse medlemsvilkår.

b. Godkendelse af fakturering. Når du starter dit betalte tilbagevendende GFN-medlemskab og angiver en Betalingsmetode, autoriserer du Digital River, der handler som betalingsfacilitator, til at opkræve det tilsvarende månedlige medlemskontingent til den til enhver tid gældende pris samt eventuelle andre omkostninger der måtte opstå i forbindelse med din brug af GFN, såsom skatter eller eventuelle transaktionsgebyrer, via din Betalingsmetode.

Du anerkender, at det månedligt fakturerede beløb kan variere som følge af pris- eller skatteændringer, tilbud, ændring af medlemskab eller kalenderrelaterede begrænsninger, som forklaret i nedenstående afsnit "Tidspunkt for fakturering".

NVIDIA kan autorisere din Betalingsmetode i forventning om et medlemskab eller tjenesterelaterede omkostninger. NVIDIA kan autorisere fakturering ved hjælp af forskellige metoder, herunder ved at autorisere den op til en betalingsperiode, så snart du tilmelder dig. I nogle tilfælde kan din tilgængelige saldo eller kreditgrænse blive nedsat, så den svarer til autorisationen i din gratis periode.

c. Tidspunkt for fakturering. Digital River, der handler som betalingsfacilitator, fakturerer automatisk via din Betalingsmetode. Første fakturering for ethvert tilbagevendende GFN-medlemskab finder sted på eller omkring den dato, hvor du påbegynder dit betalte medlemskab, og derefter sædvanligvis på eller omkring den kalenderdato, der svarer til den første faktureringsdato for dit betalte medlemskab, bortset fra eventuelle gratis perioder, der er knyttet til et betalt medlemskab. NVIDIA forbeholder sig ret til at ændre faktureringstidspunktet, især som følge af forskellige tidszoner, kalenderrelaterede begrænsninger, eller hvis din Betalingsmetode ikke er lykkedes. Et eksempel på en kalenderrelateret begrænsning er hvis du starter et betalt medlemskab den 31. januar. Så vil din første faktureringsperiode starte den 31. januar, og din næste fakturering vil sandsynligvis finde sted den 28. februar og så videre for de følgende måneder. Betalingsmetoden bliver således faktureret på eller omkring disse datoer. Gå ind på account.nvidia.com og log på din konto for at se din nuværende faktureringsdato. For tidspunktet for fakturering af dagspas henvises der til afsnit 1b.ix.

d. Gavekort til medlemskaber. Gavekort kan indløses i det antal måneder og til det medlemskabsniveau, der er angivet, og udelukkende hvor de fremgår som en tilgængelig betalingsmetode for specifikke betalte NVIDIA GFN-medlemskaber. Når du køber et gavekort, bliver hele det tilsvarende beløb faktureret. Den indløsende part skal have en GeForce NOW-konto på tidspunktet, hvor gavekortet indløses, og modtager de samme medlemsfordele som GFN-medlemmer med månedlig betaling i det angivne antal måneder og medlemskabsniveau. Gavekort er tilgængelige i de udvalgte geografiske områder, hvor der sælges NVIDIA-medlemskaber med månedlig betaling. Disse områder opdateres fra tid til anden. Et gavekort er ikke et kredit- eller betalingskort, kan ikke genopfyldes og kan ikke ombyttes til kontanter, medmindre dette er påkrævet ved lov. Sørg for at passe godt på gavekortet. Det erstattes ikke, hvis det mistes, stjæles eller bruges uden tilladelse. Gavekortet kan kun indløses en gang og for det fulde beløb. Gavekortet kan ikke deles mellem GeForce NOW-konti. Efter indløsning får den indløsende part sin relevante medlemskabsperiode forlænget med gavekortets fulde antal måneder. Forlængelsen kan ses på deres konto, som kan tilgås via Indstillinger i GeForce NOW-appen.

e. Digital River. Digital River er NVIDIA's betalingsfacilitator. Alle transaktioner med Digital River er underlagt deres salgsbetingelser og fortrolighedspolitik. NVIDIA frasiger sig udtrykkeligt ethvert ansvar for sådanne transaktioner, og du accepterer, at din eneste regres i forbindelse med disse transaktioner (herunder GFN-opkrævninger og bankrelaterede omkostninger) er via Digital River. Hvis dine transaktioner med Digital River mislykkes, bliver dit køb hos NVIDIA ikke gennemført, eller NVIDIA kan omgående afbryde brugen af GFN.

f. Ingen tilbagebetaling. ALLE BETALINGER ER IKKE-REFUNDERBARE, OG DER YDES INGEN TILBAGEBETALINGER ELLER KREDITTER FOR DELVIST ANVENDTE PERIODER. Hvis NVIDIA afslutter din brug i henhold til GeForce NOW's brugsbetingelser, kan din anvendelse af GFN ophøre med det samme uden tilbagebetaling af allerede indbetalt medlemskontingent. Ved afslutningen af den aktuelle faktureringsperiode stopper NVIDIA sin fakturering. Det er alene NVIDIA som kan beslutte, om der i et konkret tilfælde skal ske tilbagebetaling, rabat eller anden godtgørelse. Hvis du tidligere har modtaget en tilbagebetaling, rabat eller anden godtgørelse, betyder det ikke at du vil modtage dette igen, selv under lignende omstændigheder.

g. Betalingsmetode. Hvis du ønsker at ændre din Betalingsmetode, skal du logge på din NVIDIA-konto på account.nvidia.com eller www.geforcenow.com. Ændringer i betalingsmetode såsom opdatering af et kreditkort, der finder sted uden for NVIDIA’s kontoportal, vises muligvis ikke automatisk på din NVIDIA-konto. Hvis betalingen ikke gennemføres på grund af et udløbet kort, utilstrækkelige midler eller andet, og du ikke retter oplysningerne i din Betalingsmetode eller ændrer dit medlemskab på NVIDIA’s kontoportal (se "Ændring af medlemskab"), er du fortsat ansvarlig for eventuelle ikke-opkrævede beløb og autoriserer NVIDIA eller Digital River til at fortsætte med at fakturere via Betalingsmetoden, da den måske bliver opdateret. Dette kan føre til en ændring af dine faktureringsdatoer. NVIDIA eller Digital River er berettiget til, at opdatere din Betalingsmetode med oplysninger, som vi har modtaget fra den relevante betalingsserviceudbyder. Du autoriserer herved NVIDIA eller Digital River til at fortsætte med at opkræve det til enhver tid gældende medlemskontingent via den opdaterede Betalingsmetode. For visse Betalingsmetoder kan udbyderen af din Betalingsmetode opkræve et gebyr for udenlandske transaktioner eller andre omkostninger. Spørg udbyderen af din Betalingsmetode om flere oplysninger.

III. MEDLEMSVILKÅRENES ANVENDELSESOMRÅDE

Hvis GFN-tjenester leveres i forbindelse med et NVIDIA-medlemskab, inkluderes ovenstående medlemsvilkår i og udgør en integreret del af dine brugsbetingelser for GeForce NOW med NVIDIA Corporation.

På visse steder udbydes GFN-tjenester også af GFN Alliance-partnere som har deres egne medlemskaber. Nærværende medlemsvilkår gælder ikke for medlemskaber udbudt af GFN Alliance-partnerne (hvis relevant).

GeForce NOW's brugsbetingelser er tilgængelige på https://www.nvidia.com/da-dk/geforce-now/terms-of-use/.

(v. 27. februar 2024)