Etiske retningslinjer for NVIDIA GeForce

Retningslinjer og regler, der er nævnt nedenfor, beskriver, hvilken opførsel der forventes af dig og andre i dette fællesrum, og er et supplement til betingelserne for brug af NVIDIA-konti.

Brug af denne plads er et privilegium og ikke en ret, og NVIDIA forbeholder sig retten til at fjerne eller ophæve medlemsadgang til disse fora til enhver tid. Misligholdelse af retningslinjerne eller anvisninger givet af en NVIDIA-redaktør, kan medføre disciplinære sanktioner mod din konto, til og med lukning af din NVIDIA-konto. Alle ændringer af GeForce.com-fællesskabet foretages af medarbejdere, redaktører og medlemmer af NVIDIAs fællesskab (samlet »NVIDIAs Community-team"), og alle beslutninger er endelige.

Ansvar:

NVIDIA er ikke ansvarlig for handlinger eller kommentarer fra brugere i de forskellige områder på forummerne eller sociale medier. NVIDIA forbeholder sig retten til at fjerne indhold, der er offentliggjort af en bruger uden forudgående varsel eller meddelelse.

Vores vision for fællesskabet:

Vi mener, at vores fællesskab skal være et sted, hvor gamere, teknologientusiaster, drømmere og visionære kan komme og indgå i interessante og sjove diskussioner, deltage i spændende fællesskabsprogrammer og få hjælp fra vores tekniske eksperter. Uanset om du besøger vores fællesskab på sociale medier eller via vores forummer, skal du sørge for at overholde følgende etiske retningslinjer.

Forbudt adfærd:

Følgende liste over forbudt adfærd giver eksempler på uacceptabel adfærd, der kan medføre en konto- eller forumudelukkelse. Denne liste skal ikke betragtes som udtømmende.  Hvis du chikanes af et andet medlem af fællesskabet, skal du melde brugeren til en redaktør. Hvis du chikanes, eller føler, at du chikanes, giver dette dig ikke ret til at bryde de etiske retningslinjer for at gøre gengæld mod andre brugere.

 • Enhver mistanke om brud på retningslinjerne eller betingelserne for brug vil blive undersøgt nærmere af NVIDIAs community-team, og kan resultere i en suspension eller udelukkelse af en brugers NVIDIA-konto.
 • Brugeren forventes at følge instruktioner, der udstikkes af NVIDIAs community-team. Manglende overholdelse vil blive betragtet som en overtrædelse af retningslinjerne og kan føre til suspension eller udelukkelse af kontoen.
 • Brugere må ikke indgå i eller opfordre til ulovlig adfærd eller kommunikation, når de bruger NVIDIAs tjenester.
 • Når du bruger forummet og et NVIDIA-websted, accepterer du at overholde følgende etiske retningslinjer.

Chikane:

Du må ikke:

 • Bruge krænkende sprog, billeder eller links til websteder, som fornærmer, mobber eller bagvasker andre brugere, NVIDIAs community-team eller folkegrupper.
 • Bruge sprog eller publicere indhold, der er ulovligt, farligt, sjofelt, fornærmende, vulgært, injurierende, hadefuldt, racistisk, kønsdiskriminerende, nationalistisk, stødende for en bestemt etnisk gruppe, eller som udgør chikane.
 • Bruge sprog eller publicere indhold, linke til websteder eller billeder, der fremmer racemæssigt/etnisk had. Racistiske/etnisk nedsættende bemærkninger eller symboler for racemæssigt/etnisk had vil ikke blive tolereret.
 • Benytte NVIDIA-forummets direkte meddelelsessystem til at chikanere, forfølge eller moppe andre brugere
 • Udsætte nogen fra NVIDIAs community-team eller et medlem af fællesskabet for seksuel eller fysisk chikane
 • Bruge NVIDIAs fora eller kanaler på sociale medier til at forulempe andre brugere eller NVIDIAs community-team

Publicering:

Du må ikke:

 • Oprette tråde, der ikke berører emnet, i specifikke hovedfora

Kontoduplikering og -efterligning:

Du må ikke:

 • Oprette duplikater af NVIDIA-konti
 • Efterligne eller kapre konti fra andre medlemmer af NVIDIAs fællesskab eller NVIDIAs community-team

Ekstrem seksualitet og vold

Du må ikke:

 • Henvise til ekstreme og/eller voldelige seksuelle aktiviteter
 • Henvise til ekstremt voldelige handlinger eller hændelser
 • Sprede eller henvise til pornografi
 • Komme med upassende henvisninger til menneskets anatomi, seksualitet eller kropslige funktioner
 • Deltage i eller oprette meddelelser eller indhold, der spreder vold eller seksuelle aktiviteter

Trusler

Du må ikke:

Deltage i, udforme eller sende verbale eller fysiske trusler om vold til en anden bruger. Enhver reference til links, websteder eller sprog, der:

 • Henviser til vold mod en bruger, et medlem af NVIDIAs community-team eller personer uden for vores fællesskab, vil ikke blive tolereret.

Efterligning og distribution af personlige oplysninger

Du må ikke:

 • Foregive at være NVIDIA-redaktør, medlem af NVIDIAs community-team eller et andet medlem af fællesskabet.
 • Frigive personlige oplysninger om andre NVIDIA-brugere eller NVIDIA-team.

Kampagner og annoncering

Du må ikke:

 • Spamme, anmode eller annoncere på disse fora uden forudgående tilladelse. Alle typer anmodninger vil føre til, at du øjeblikkeligt fjernes fra forummet.
 • Reklamere for andre fora, websteder eller virksomheder.
 • Forsøge at få støtte til en underskriftindsamling eller meningsmåling, der ikke sponsoreres af NVIDIA, og som reklamerer for indhold, der ikke er relevant for NVIDIAs fællesskab
 • Publicere piratkopierede eller ulovlige videoer, film og tv-serier

Hacking, skadeligt indhold og virus

Du må ikke:

 • Publicere links, billeder eller indhold, der refererer til hackere, skadelige virus eller programmer.
 • Publicere oplysninger eller lækager om NVIDIA-teknologi eller -indhold
 • Bruge virus, scripts eller andre metoder til at kapre forummet eller dets funktionalitet

Religion, religiøse figurer og religiøse begreber

Du må ikke:

 • Være diskriminerende over for eller negativt skildre trosretninger, religiøse figurer eller begreber.

National identitet

Du må ikke:

 • Promovere had, nedsættende bemærkninger, symboler eller indhold, der repræsenterer had mod bestemte nationaliteter.

Trolling

Du må ikke:

 • I overdreven grad spamme, latterliggøre eller skabe uro på forummerne.
 • I overdreven grad bruge meningsløst sprog, billeder eller udtryk, der har til hensigt at skabe forstyrrelser eller forvirring på tråde
 • Skabe problemer eller forstyrrelser i fællesskabet ved at kapre tråde, fornærme andre brugere, komme med ukonstruktive indlæg, misbruge rapporteringsfunktionen eller skabe meningsløse meddelelser eller billeder
 • Oprette tråde med clickbaits eller links til indhold, der overtræder NVIDIAs retningslinjer
 • Publicere materiale, der fornedrer, bagvasker eller chikanerer andre brugere eller NVIDIAs community-team

Oprette tråde med duplikeret indhold, krydshenvisninger eller clickbait

Du må ikke:

 • Oprette duplikattråde, der er bevidst forstyrrende
 • Linke til tråde fra fora uden for GeForce.com
 • Oprette tråde med det ene formål linke til et andet indlæg
 • Oprette "clickbait" til websteder, meningsmålinger, reklamer eller eksternt indhold, der ikke er relevant for NVIDIA

Forretningshemmeligheder og lækager

Du må ikke:

 • Publicere, referere eller linke til en konkurrents eller NVIDIAs forretningshemmeligheder
 • Publicere fortrolige oplysninger på vores forummer eller sociale områder
 • Lække oplysninger fra andre virksomheder, konkurrenter eller NVIDIA
 • Publicere materiale, der giver brugere mulighed for at omgå NVIDIAs software

Udelukkelser og disciplinære tiltag

Du må ikke:

 • Oprette indlæg eller tråde for at diskutere disciplinære sanktioner taget mod en anden forumbruger
 • Oprette indlæg eller tråde som bestrider en kontoudelukkelse
 • Oprette indlæg eller tråde, der bruger skærmbilleder, billeder eller andre former for indhold med et formål at modvirke en udelukkelsessag.

Disciplinære tiltag

Vi opfordrer vores fællesskab til at respektere hinanden og følge de etiske retningslinjer, der er blevet fremlagt ovenfor. Hvis du findes skyldig i overtrædelse af vores etiske retningslinjer, vil NVIDIAs community-team udelukke din forumkonto.

NVIDIAs community-team forbeholder sig retten til at rette disciplinære tiltag mod en NVIDIA-forumkonto når som helst, uanset årsag.