Käyttöehdot

NVIDIA GeForce Now, mukaan lukien siihen liittyvä ohjelmisto, aineisto ja palvelut (yhteisesti jäljempänä "GFN"), on pilvipohjainen palvelu, jonka kautta palvelun tilanneet käyttäjät voivat käyttää virtuaali-PC:tä pelaamiseen internetiin yhdistetyllä laitteella.

Nämä ehdot määrittävät sinun ja NVIDIA Corporationin ( jäljempänä "NVIDIA") GFN:n käyttöä koskevan oikeudellisen sopimuksen. Rekisteröitymällä GFN-palveluun tai käyttämällä sitä vahvistat, että olet lukenut nämä ehdot ja että hyväksyt ne.

Ehtojen hyväksyjän on oltava täysi-ikäinen siinä maassa, jossa GFN-palvelua käytetään. Jos et ole täysi-ikäinen, sinun on pyydettävä vanhempaasi tai huoltajaasi hyväksymään nämä ehdot. Jos et ole tarpeeksi vanha sitoutumaan näihin ehtoihin tai et hyväksy kaikkia näitä ehtoja, älä käytä GFN-palvelua.

1. KÄYTTÖOIKEUS.

1.1. Oikeuksien myöntäminen. NVIDIA myöntää sinulle näiden ehtojen mukaisen ei-kaupallisen, henkilökohtaisen ja yleisen oikeuden, jota ei voi siirtää, GFN-palvelun käyttämiseen videopelien pelaamiseen viihdetarkoituksessa palvelukauden ajan tuetulla laitteella, yksi käyttäjäistunto kerrallaan. NVIDIAN verkkosivustossa on luettelo GFN-palvelun tukemista laitteista.

1.2 GFN-palveluntarjoajat. Käyttämäsi GFN-palvelun palveluntarjoaja voi olla NVIDIA tai GFN Alliance Partner -kumppani, ja palveluntarjoaja määrittää GFN-palvelun käyttöäsi ja sen maksuehtoja koskevat yksityiskohdat, käyttöehdot ja jäsenmaksut. Kaikki toimintasi GFN Alliance Partner -kumppanin kanssa on yksinomaan sinun ja GFN Alliance Partner -kumppanin välistä. NVIDIA sitoutuu erikseen irti kaikista tällaiseen toimintaan liittyvistä vastuista. Kaikki tällaiseen toimintaan (mukaan lukien GFN-palvelusta perittäviin veloituksiin ja pankkimaksuihin) liittyvät oikeusturvakeinosi on hoidettava ja sovittava GFN Alliance Partner -kumppanin kautta. Jos GFN-palveluntarjoajasi on GFN Alliance Partner -kumppani, NVIDIA ja GFN Alliance Partner -kumppanit voivat jakaa keskenään tietoja GFN-palvelun käytöstäsi ja palvelumaksuistasi.

1.3 Suorituskyky. Monet eri tekijät voivat vaikuttaa GFN-palvelun käyttöösi, vaikeuttaa tai häiritä kykyäsi aloittaa GFN-palvelun tai tietyn sisällön käyttö tai jatkaa sen käyttöä tai aiheuttaa tietojesi, kuten pelitallenteiden, katoamisen. NVIDIA ei ole vastuussa seuraavista tekijöistä: (a) mitkään sellaiset tekijät ja olosuhteet, joihin NVIDIA ei kohtuullisin keinoin pysty vaikuttamaan, kuten laitteeseesi, tietoliikenneyhteyksiisi, palomuuriisi, palveluntarjoajiisi tai internetiin yleisesti liittyvät tekijät ja olosuhteet, (b) käyttämäsi laitteen tyyppi, sijaintisi, internet-yhteytesi käytettävissä oleva kaistanleveys tai nopeus (tietyissä tapauksissa NVIDIA tai GFN Alliance Partner -kumppani voi pienentää sinulle suoratoistettavan sisällön tarkkuutta ja bittinopeutta, jotta käyttökokoemuksesi pysyy hyvänä) ja (c) muut kohtuulliset tekniset syyt, virheet, palvelun odottamaton kysyntä tai kaistanleveysrajoitukset.

2. SISÄLTÖ.

2.1 Sisältö. NVIDIA tai GFN Alliance Partner -kumppani vuokraa sinulle virtuaali-PC:n pelikäyttöä varten. Olet itse vastuussa siitä, että sinulla on tarvittavat oikeudet sisällön (eli kolmansien osapuolten videopelien tai ladattavan sisällön, DLC) käyttöön. Määrätty sisältö saattaa toimia vain tietyn tyyppisissä laitteissa. Kaiken hallussasi olevan sisällön suoratoistaminen GFN-palvelun kautta ei ehkä ole mahdollista. GFN-palvelun verkkokaupasta ostettu sisältö ei ole välttämättä suoratoistettavissa GFN-palvelusta. Sisällön saatavuus GFN-palvelun kautta voi vaihdella ajan myötä (esimerkiksi palveluntarjoajien tai pelien julkaisijoiden käyttöehtojen muuttumisen takia), kaikkea sisältöä ei ehkä ole saatavana NVIDIAN tai kenenkään Alliance Partner -kumppanin kautta tai sisältö voi olla saatavana vain tietyillä maantieteellisillä alueilla tai tietyillä kielillä ja GFN-palvelun kautta aiemmin käytettävissä olleen sisällön (pelitallenteesi mukaan lukien) saatavuus GFN-palvelusta voi estyä myöhemmin. Kun käytät sisältöä GFN-palvelun kautta tai erikseen, sisällön toimittaja voi edellyttää, että hyväksyt toimittajan käyttöehdot tai luot käyttäjätilin, ja/tai veloittaa sisällöstä.

NVIDIA tai GFN Alliance Partner -kumppani voi tarjota ajoittain sisältöä ilmaiseksi valikoiduille käyttäjille alueellisen, laitekohtaisen, jäsenyysohjelmaperusteisen tai muun kampanjakohtaisen rajauksen perusteella. Kampanjatarjoukset voivat olla tarjolla rajoitetun aikaa ja muuttua tai päättyä ilman erillistä ilmoitusta. Sinun ja sisällöntarjoajan väliset toimet ja transaktiot (kuten esimerkiksi sisällön asetukset, käyttö, ostot ja siihen liittyvä mainonta) ovat yksinomaan sinun ja sisällöntarjoajan välisiä tapahtumia, vaikka ne tapahtuisivat GFN-palvelun kautta NVIDIA ei suosittele mitään käyttäjien muilta osapuolilta GFN-palvelussa käytettäväksi vastaanottamaa tai siihen lataamaa sisältöä, tietoja, aineistoa, tuotteita tai palveluja eikä NVIDIA vastaa tällaisesta sisällöstä millään tavoin.

2.2 Eri ikäisille tarkoitettu sisältö. Voit saada GFN-palvelun kautta käyttöösi sisältöä, johon liittyy ikärajoituksia, ja vastaat itse sellaisten suodattimien määrittämistä, jotka rajaavat sisällön hallinnoimillesi käyttäjille sopivaksi ikärajojen perusteella. Sinun on noudatettava oman maasi ikärajoihin liittyviä sääntöjä ja lakeja.

2.3 Sisällön hallinta. NVIDIALLA on oikeus, mutta ei velvollisuutta, estää, seurata tai tarkistaa ohjelmallisesti tai manuaalisesti GFN-palvelun kautta välitettävä viestintä tai sisältö, ja NIVIDIA pidättää oikeuden keskeyttää viestintä tai poistaa sisältöä kohdan 10 ehtojen mukaisesti. NVIDIALLA ei ole mitään vastuita tai korvausvelvollisuuksia muiden osapuolten (sinun tai sisällöntarjoajien) näiden ehtojen vastaiseen sisältöön liittyen riippumatta siitä, onko tällainen sisältö sinulle välitettyä tai sinun itse välittämääsi.

3. RAJOITUKSET.

3.1 Et saa käyttää GFN-palvelua tai ladata GFN-palveluun sisältöä missään muussa tarkoituksessa kuin edellä kohdassa 1 on määritetty, ja käytön tai lataamisen on tapahduttava sen paikan lakien ja säädösten mukaan, jossa käytät palvelua.

3.2 Et saa kopioida, myydä, vuokrata, edelleenlisensoida, siirtää tai jakaa mitään GFN-palvelujen osaa etkä saa käyttää GFN-palvelua kaupallisiin tarkoituksiin, virtuaalisten tavaroiden louhimiseen, bottaamiseen tai farmaamiseen, hahmon tasokehityksen bottaamiseen etkä kryptovaluuttojen louhimiseen.

3.3 Et saa ohjelmallisesti takaisinmallintaa, takaisinkääntää, purkaa tai muokata mitään GFN-palvelun osia etkä luoda niistä johdannaistöitä tai poistaa niitä mitään tekijänoikeusmerkintöjä tai muita omistusoikeusmerkintöjä.

3.4 Et saa väärinkäyttää, häiritä tai hyväksikäyttää GFN-palvelua tai NVIDIAN palvelimia millään luvattomalla tavalla, yrittää saada käyttöösi sellaisia niiden tai yrittää ladata sellaisia ohjelmistoja tai sellaista aineistoa, jota ei ole tarkoitettu käyttäjille (et saa esimerkiksi käyttää GFN-palvelua luvattomien kolmansien osapuolten sivustojen käyttämiseen millään tavoin), ladata NVIDIAN palvelimille mitään haittaohjelmia (kuten viruksia, käytönesto-ohjelmia, matoja, troijalaisia, ansaohjelmia, takaoviohjelmia tai muita vastaavia ohjelmistorutiineja) tai häiritä muiden käyttäjien GFN-palvelun käyttöä.

4. PALVELUN ENNAKKOJULKAISUVERSIOT JA -OMINAISUUDET.

GFN-palvelu voi sisältää ominaisuuksia tai siitä voidaan tarjota versioita, jotka on määritetty alfa-, beeta- tai tutustumisversioiksi tai muulla tavoin julkaisua edeltäviksi versioiksi, jotka eivät välttämättä ole täysin toimivia, joissa voi olla virheitä tai suunnitteluvikoja ja joiden tietoturva, yksityisyys, käytettävyys ja luotettavuus voivat olla kaupallisesti tarjottuja NVIDIAN ohjelmistoja, aineistoja ja palveluja heikompia. Tällaisten ennakkojulkaisuversioiden käyttö voi johtaa odottamattomiin tuloksiin, kuten käytön estymiseen tai sisällöin häviämiseen. Ennakkojulkaisuversioiden käyttö tapahtuu omalla riskilläsi ja voit lopettaa sen milloin tahansa halutessasi.

5. OMISTUS.

GFN-palvelu, mukaan lukien kaikki siihen liittyvät immateriaalioikeudet, on yksinomaan NVIDIAN tai sen lisenssinantajien omaisuutta eikä näitä oikeuksia siirretä. Ellei näissä ehdoissa erikseen toisin määritetä, NVIDIA pidättää kaikki GFN-palveluun liittyvät oikeudet, intressit ja oikeussuojakeinot itsellään. Sinulla on velvollisuus todistaa noudattavasi näitä ehtoja toimimalla yhteistyössä NVIDIAN kanssa ja antamalla kaikki kohtuulliset tiedot pyydettäessä.

6. PÄIVITYKSET.

NVIDIA voi muuttaa koko GFN-palvelua tai sen osia, lopettaa palvelun tai sen osien tarjoamisen tai vähentää palvelun tai osien arvoa tai muuttaa tai poistaa käytettävissä olevia ominaisuuksia tai toimintoja tai käytettävissä olevaa sisältöä (pelit mukaan lukien). Mikäli jatkat GFN-palvelun käyttöä tällaisten muutoksien tekemisen jälkeen, sinun katsotaan hyväksyneet kyseiset muutokset. Annat luvan siihen, että sinulle voidaan välittää automaattisia ylläpitopäivityksiä, päivityksiä ja versiopäivityksiä siitä erikseen ilmoittamatta ja että NVIDIA voi ladata ja asentaa ne puolestasi. GFN-palvelu voi olla tilapäisesti poissa käytöstä tai hidas, kun NVIDIA tekee ylläpitotoimia tai päivityksiä tai kun palveluun vaikuttaa muu sellainen seikka, johon NVIDIA ei voi kohtuullisesti vaikuttaa.

7. KIRJAUTUMISTIEDOT.

Olet itse vastuussa kirjautumistietojesi pitämisestä turvassa ja vain omassa käytössäsi ja vastaa itse kaikesta tilisi avulla tehdyistä toimista. Sinulla on velvollisuus ilmoittaa NVIDIALLE kaikesta havaitsemastasi NVIDIA-tilisi luvattomasta käytöstä.

8. TÄRKEÄ TURVALLISUUS- JA TERVEYSTIEDOTE.

NVIDIA toivoo, että nautit GFN-palvelun käytöstä. GFN-palvelun (tai sen kautta tarjottavan sisällön) käyttö saattaa kuitenkin vaikuttaa haitallisesti tiettyjen henkilöiden terveyteen tai turvallisuuteen tietyissä olosuhteissa. Esimerkiksi tietyt valokuviot tai vilkkuvat valot saattavat laukaista epilepsia- tai tajuttomuuskohtauksia hyvin pienessä osassa ihmisistä. Lopeta GFN-palvelun (tai sen kautta tarjottavan sisällön) käyttö, jos koet sitä käyttäessäsi terveysongelmia tai muita oireita, kuten esimerkiksi (muita oireita rajoittamatta) sekaannusta, huimausta tai muuta haittaa tai kipua tai muita terveysvaikutuksia, ja ota tarvittaessa yhteyttä lääkäriin. Olet itse vastuussa terveyteesi liittyvien riskien hallitsemisesta ja GFN-palvelun käytön jatkamisesta tai lopettamisesta. Myönnät NVIDIALLE vastuuvapauden kaikista tällaisiin riskeihin liittyvistä vastuista, vahingoista, tappioista, kustannuksista ja kuluista.

9. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OHJELMISTOT.

GFN-palvelu voidaan tarjota tai jaella pakettina yhdessä NVIDIAN toimittajan lisensoiman kolmannen osapuolen ohjelmiston tai avoimen lähdekoodin lisenssillä käytettävän ohjelmiston kanssa tai muutoin osana tällaisia ohjelmistoja. Kolmannen osapuolen ohjelmistojen käyttöön sovelletaan kolmansien osapuolten käyttöehtoja. Mikäli ne ovat ristiriidassa näiden ehtojen kanssa, kolmansien osapuolten käyttöehdot katsotaan ensisijaisiksi.

10. PALVELUN KESKEYTTÄMINEN/IRTISANOMINEN.

NVIDIA voi keskeyttää GFN-palvelun tai sen sisältämän sisällön käyttösi tai irtisanoa käyttöoikeutesi oman harkintansa mukaan esimerkiksi (muita perusteita rajoittamatta), jos olet laiminlyönyt perittävien maksujen suorittamisen tai NVIDIA epäilee perustellusti tai on saanut selville, että olet rikkonut näitä ehtoja, muiden tahojen oikeuksia tai sovellettavia lakeja tai säädöksiä.

NVIDIA voi tutkia näiden ehtojen rikkomuksia tai GFN-palvelun väärinkäyttötapauksia ja ilmoittaa niistä lainvalvontaviranomaisille ja muille viranomaisille ja tahoille.

Kaikki sellaiset ehdot, jotka luonteensa perusteella pysyvät voimassa myös palvelun irtisanomisen jälkeen, kuten (muita ehtoja rajoittamatta) omistusoikeuden pidätys, takuunrajoitukset ja vastuunrajoitukset, pysyvät voimassa myös irtisanomisen jälkeen.

11. TIETOJEN KERUU.

Annat GFN-palvelulle luvan määrittämiesi yksityisyysasetusten mukaisesti käyttää ja kerätä GFN-palvelun käyttösi yhteydessä tietoja, joiden avulla (a) määritetään ja optimoidaan sen laitteen kokoonpano, johon GFN on asennettu, palvelun käyttöä varten, (b) toimitetaan sisältöä tai palveluja GFN-palvelun kautta, (c) parannetaan NVIDIAN tuotteita ja palveluja ja (d) toimitetaan automaattisia päivityksiä.

Jotta NVIDIA voi parantaa GFN-palvelun pelien laitteellesi suoratoistamisen suorituskykyä ja laatua sekä suorittaa ja päivittää ohjelmistoja ja materiaaleja laitteellasi, NVIDIAN on käsiteltävä järjestelmääsi liittyviä tietoja, kuten ohjelmistojen versionumerot, maantieteellinen sijainti, internet-yhteyden nopeus, pelatut pelit, istuntotiedot ja järjestelmätiedot (esimerkiksi suoritin, näytönohjain, laitteen sarjanumero ja järjestelmämuisti).

Jos annat luvan jakaa laitteestasi teknisiä tietoja, jotka auttavat NVIDIAA etsimään ja korjaamaan ohjelmavirheitä sekä parantamaan palvelujen laatua, jaat samalla tietoja laitteestasi sekä sen lisävarusteista, ohjelmista (mukaan lukien niiden asetukset, käyttö ja toimintakunto), ominaisuuksien käytöstä, virhelokeista ja maantieteellisestä sijainnista. Jos otat suosittelutoiminnon käyttöön, NVIDIA voi lähettää sinulle tietoja peleistä, sovelluksista ja palkinnoista, joista saatat olla kiinnostunut.

Jos GFN-palvelun palveluntarjoajasi on GFN Alliance Partner -kumppani, NVIDIA voi jakaa käyttö- ja laatutietosi GFN Alliance Partner -kumppaneille, jotta nämä voivat tarjota sinulle parempilaatuista palvelua.

Kaikki NVIDIAN tietojen keruu, käyttö ja paljastaminen tapahtuu NVIDIAN tietosuojakäytännön mukaisesti. Se on luettavissa osoitteessa https://www.nvidia.com/fi-fi/about-nvidia/privacy-policy/. Sinulla on lisäksi oikeus tarkistaa GFN-palvelun keräämät tiedot ja muuttaa yksityisyysasetuksiasi milloin tahansa halutessasi osoitteessa privacy.nvidia.com.

GFN-palvelussa voi olla linkkejä verkkosivustoihin ja palveluihin. NVIDIA ei suosittele mitään kolmansien osapuolten sivustoja, tuotteita, palveluja tai tietoja eikä vasta niistä millään tavoin. Jos käytät kolmannen osapuolen, kuten esimerkiksi (muita toimijoita rajoittamatta) GFN Alliance Partner -kumppanien, sivustoa tai palvelua, se tapahtuu omalla riskilläsi eikä tällaiseen käyttöön sovelleta näitä ehtoja tai NVIDIAN tietosuojakäytännön ehtoja. NVIDIA suosittelee, että tarkistat näin käyttämiesi sivustojen ja palvelujen tietosuojalausunnot, jotta olet perillä siitä, miten nämä sivustot ja palvelut voivat kerätä, käyttää ja jakaa tietojasi.

12. TAKUIDEN EPÄÄMINEN.

NVIDIA TARJOAA GFN-PALVELUN "SELLAISENAAN", "SIINÄ MUODOSSA KUIN SE TARJOTAAN" JA "KAIKKINE VIKOINEEN". NVIDIA SITOUTUU ERIKSEEN IRTI KAIKISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA TAI LAKISÄÄTEISISTÄ TAKUISTA MUKAAN LUKIEN ESIMERKIKSI (MUITA TAKUITA RAJOITTAMATTA) TAKUUT KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. MITÄÄN KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN, LIIKESUHTEESEEN TAI KAUPALLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVIÄ TAKUITA EI MYÖNNETÄ. EDELLÄ MÄÄRITETTYÄ RAJOITTAMATTA NVIDIA EI TAKAA GFN-PALVELUN KESKEYTYKSETÖNTÄ TOIMINTAA, VAATIMUSTESI MUKAISUUTTA, KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETTYYN AIKAAN, KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETYSSÄ PAIKASSA, VIRHEETTÖMYYTTÄ TAI TIETYN SISÄLLÖN SAATAVUUTTA EIKÄ SITÄ, ETTÄ GFN-PALVELUSSA EI ESIINNY VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA KOMPONENTTEJA.

13. VASTUUNRAJOITUKSET.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN LAINSÄÄDÄNTÖ SEN ENIMMILLÄÄN SALLII, NVIDIA JA SEN TYTÄRYHTIÖT SANOUTUVAT IRTI KAIKISTA SELLAISISTA ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, RANGAISTUSPERUSTEISISTA JA SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA SEKÄ LIIKETULOJEN MENETYKSEEN, KÄYTÖN ESTYMISEEN, TIETOJEN HÄVIÄMISEEN, LIIKEARVON MENETTÄMISEEN TAI KORVAAVIEN TUOTTEEN HANKKIMISEEN LIITTYVISTÄ KULUISTA, JOTKA JOHTUVAT NÄISTÄ EHDOISTA TAI GFN-PALVELUN KÄYTÖSTÄ TAI TOIMINNASTA TAI LIITTYVÄT NIIHIN, SIITÄ RIIPPUMATTA, PERUSTUUKO TÄLLAINEN VASTUU SOPIMUSRIKKOMUKSEEN, TAKUURIKKOMUKSEEN, OIKEUDENLOUKKAUKSEEN (LAIMINLYÖNTI MUKAAN LUKIEN), TUOTEVASTUUSEEN TAI MUUHUN OIKEUS- TAI VASTUUPERUSTEESEEN. NVIDIAN JA SEN TYTÄRYHTIÖIDEN YHTEINEN KUMULATIIVINEN VASTUU NÄISTÄ EHDOISTA TAI NIIHIN LIITTYEN ON ENIMMILLÄÄN RAJATTU GFN-PALVELUN KÄYTÖSTÄ MAKSETTUUN SUMMAAN ENINTÄÄN KOLMEN KUUKAUDEN AJALTA ENNEN VASTUUPERUSTEEN ILMAANTUMISTA. TÄTÄ RAJOITUSTA EI VOIDA KASVATTAA TAI LAAJENTAA VASTUUN LUONTEEN PERUSTEELLA TAI LISÄVAATEILLA. NÄMÄ RAJOITUKSET OVAT VOIMASSA, VAIKKA NVIDIALLE TAI SEN LISENSSINANTAJILLE OLISI ETUKÄTEEN ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA JA VAIKKA KORVAUS EI TÄYTTÄISI OLENNAISTA TARKOITUSTAAN. Näiden ehtojen mukaiset vastuiden poissulkemiset ja rajoitukset ovat olennainen osa osapuolten välistä liikesuhdetta, ja ilman tällaisia poissulkemisia tai rajoituksia nämä ehdot ja niihin liittyvät taloudelliset ehdot olisivat merkittävästi erilaiset.

14. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ, RIITATAPAUKSEN RATKAISEMINEN

Sovellettava lainsäädäntö. Näihin ehtoihin sekä kaikki niihin tai GFN-palvelun käyttöön eri valtioissa liittyviin riitatapauksiin sovelletaan Yhdysvaltojen välimiesoikeuslakia Yhdysvaltojen Delawaren osavaltion ja Yhdysvaltojen liittovaltion olennaisten lakien lisäksi lakiristiriitoihin liittyvät säännöt ja periaatteet ohittaen. Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä kauppalakia (CISG) ei sovelleta. Nämä ehdot on hyväksyttävä englanninkielisinä ellei NVIDIA tarjoa niitä jollakin toisella kielellä.

Välimiesmenettely. Mikäli haluat nostaa NVIDIAA vastaan kanteen jostakin näihin ehtoihin tai GFN-palvelun käyttöösi liittyvästä asiasta tai riitauttaa jonkin niihin liittyvän seikan, anna NVIDIALLE ensin tilaisuus ratkaista asia lähettämällä siitä englanninkielinen tiedote postitse osoitteeseen NVIDIA Corporation, ATTN: Legal, 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, California, 95051, USA. Mikäli riitatapaus ei ratkea epävirallisesti kaikki sinun ja NVIDIAN väliset riitatapaukset (pois lukien NVIDIAN kieltotuomiohakemukset ja vastaavat turvakeinohakemukset) ratkaistaan sitovassa välimiesmenettelyssä, joka järjestetään Yhdysvaltojen Kalifornian osavaltion Santa Claran piirikunnassa sijaitsevan Judicial Mediation and Arbitration Services ("JAMS") -järjestön ohjauksessa sen tällöin voimassa olevien Optional Expedited Arbitration Procedures -menettelysääntöjen mukaisesti, ellei näissä ehdoissa toisin määrätä. Välimiesmenettely järjestetään Santa Claran piirikunnassa Kaliforniassa (tai lähimpänä Santa Claran piirikuntaa sijaitsevassa JAMSin toimipisteessä) ellet vaadi henkilökohtaista kuulemista omalla kotipaikkakunnallasi tai et sovi toisin NVIDIAN kanssa. Mitkään näistä ehdoista eivät estä kumpaakaan osapuolta hakemasta kieltotuomiota tai muita vastaavia turvakeinoja miltään tuomioistuimelta, mikäli se on tarpeen tällaista tuomiota hakevan osapuolen tietoturvan, immateriaalioikeuksien tai muiden omistusoikeuksien toteutuneen tai uhatun loukkaamisen estämiseksi. Jos riitatapaus todetaan jostain syystä tämän välimiesmenettelyn ulkopuolella käsiteltäväksi asiaksi ja riitatapaus siirtyy tästä syystä välimiesmenettelystä tuomioistuinkäsittelyyn, ainoat toimivaltaiset tuomioistuimet riitatapauksen käsittelemisessä ovat Yhdysvaltojen Kalifornian osavaltion Santa Claran piirikunnassa sijaitsevat osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimet.

Joukkokanteet ja lautamiesoikeudenkäynnistä luopuminen. OSAPUOLTEN ON ESITETTÄVÄ KAIKKI VAATIMUKSET YKSITYISESTI ELI NIITÄ EI SAA TUODA KÄSITELTÄVÄKSI JOUKKOKANTEENA TAI OSANA MUUTA VASTAAVAA JOUKKOMENETTELYÄ. TÄMÄ OIKEUDESTA LUOPUMINEN KOSKEE MYÖS JOUKKOKÄSITTELYÄ VÄLIMIESMENETTELYSSÄ, ELLEI KYSEINEN VÄLIMIESMENETTELY OLE TARPEEN TUOMIOISTUIMESSA TAPAHTUVASTA JOUKKOKÄSITTELYSTÄ LUOPUMISEEN LIITTYEN TAI ELLEI NVIDIA ERIKSEEN HYVÄKSY TÄLLAISTA VÄLIMIESMENETTELYNÄ TAPAHTUVAA JOUKKOKÄSITTELYÄ. SEKÄ SINÄ ETTÄ NVIDIA LUOVUTTE OIKEUDESTA VAATIA LAUTAMIESOIKEUDENKÄYNTIÄ TAI OSALLISTUA JOUKKOKANTEISIIN NÄMÄ EHDOT HYVÄKSYESSÄÄN.

Oikeuksista luopumisen peruuttaminen. SINULLA ON OIKEUS PERUUTTAA EDELLÄ MÄÄRITETYT NÄIHIN EHTOIHIN PERUSTUVAT LUOPUMISESI VÄLIMIESMENETTELYISTÄ, JOUKKOKANTEISTA JA LAUTAMIESOIKEUDENKÄYNNEISTÄ ILMOITTAMALLA SIITÄ NVIDIALLE KIRJALLISESTI 30 PÄIVÄN KULUESSA GFN-PALVELUN KÄYTÖN ALOITTAMISESTA. TÄMÄ KIRJALLINEN ILMOITUS ON LÄHETETTÄVÄ OSOITTEESEEN "ATTN: LEGAL, 2788 SAN TOMAS EXPRESSWAY, SANTA CLARA, CALIFORNIA, 95051, USA" JA ILMOITUKSEN ON SISÄLLETTÄVÄ (1) NIMESI, (2) OSOITTEESI, (3) TIETO SIITÄ, ETTÄ ILMOITUS KOSKEE GFN-PALVELUA, JA (4) SELKEÄ LAUSUNTO SIITÄ, ETTÄ ET HALUA RATKAISTA RIITATAPAUKSIA VÄLIMIESMENETTELYSSÄ JA ETTÄ ILMOITUS ON ANNETTU 30 PÄIVÄN PERUUTUSAJAN KULUESSA.

15. YLEISTÄ

Sitoudut olemaan siirtämättä näiden ehtojen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksiasi millään tavoin siirron oikeusperusteesta riippumatta ilman NVIDIAN lupaa. Nämä ehdot eivät luo mitään oikeuksia kolmansille osapuolille.

Annat NVIDIALLE luvan lähettää GFN-palveluun tai -sisältöön liittyvät ilmoitukset sähköpostitse tai ohjelmiston käyttöliittymän kautta ja hyväksyt sen, että tällaiset sähköiset ilmoitukset täyttävät lainsäädännölliset ilmoitusvelvollisuudet. Omat lainsäädännölliset ilmoituksesi ja muun viestintäsi voit lähettää postitse osoitteeseen NVIDIA Corporation, 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, California 95051, United States of America, Attention: Legal.

Voit halutessasi antaa NVIDIALLE GFN-palveluun tai sen sisältöön liittyviä hyödyllisiä tietoja tai tehdä niihin liittyviä ehdotuksia (esimerkiksi GFN-palvelun mahdollisista parannuksista tai muutoksista) tai ominaisuuspyyntöjä, mutta sinulla ei ole velvollisuutta antaa tällaista palautetta. Mikäli annat tällaista palautetta vapaaehtoisesti, myönnät samalla näiden ehtojen mukaisesti NVIDIALLE ja sen tytäryhtiöille toistaiseksi voimassa olevan, yleisen, maailmanlaajuisen ja peruuttamattoman oikeuden tällaisen palautteesi käyttämiseen, jäljentämiseen, muokkaamiseen, lisensoimiseen, edelleenlisensoimiseen (useita kertoja peräkkäin) ja jakelemiseen (useita jakelijatasoja peräkkäin) ilman mitään sinulle maksettavia maksuja, rojalteja tai palkkioita. NVIDIA päättää oman harkintansa mukaan, vastaako se palautteeseen, miten se vastaa palautteeseen ja aiheuttaako palaute muutoksia GFN-palveluun.

Hyväksymällä nämä ehdot vakuutat samalla, että et asu tällä hetkellä tai normaalisti sellaisessa maassa tai sellaisella alueella, joka on Yhdysvaltojen kauppasaarron kohteena, tai ettei sinua ole muutoin kielletty olemasta liikesuhteessa yhdysvaltalaiseen yritykseen (et ole esimerkiksi SDN- tai DPL-listalla).

Nämä ehdot muodostavat sinun ja NVIDIAN välisen sopimuskokonaisuuden GFN-palvelusta. Jos jokin näiden ehtojen lauseke havaitaan täytäntöpakottomaksi, kyseinen lauseke on toteutettava rajoitetusti niin, että se on lainsäädännön mukainen ja täytäntöönpantavissa, ja muut ehtolausekkeet säilyvät voimassa ennallaan. Mitään näiden ehtojen mukaisesta oikeudesta luopumista tai tällaisen oikeuden käyttämättä jättämistä ei tulkita pysyväksi luopumiseksi kyseisestä oikeudesta tai mistään muista oikeuksista. Ellei toisin on määritetty, oikeusturvakeinot ovat kumulatiivisia.

NVIDIA voi muuttaa näitä ehtoja ajoittain. NVIDIA julkaisee uudet ehdot osoitteessa https://www.nvidia.com/fi-fi/about-nvidia/nvidia-geforce-now-for-pc-terms-of-use. Päivitetyt ehdot tulevat voimaan, kun ne julkaistaan. Tarkista käyttöehdot säännöllisesti. Päivitettyjen ehtojen hyväksyminen tai GFN-palvelun käyttäminen päivitettyjen ehtojen julkaisun jälkeen on osoitus siitä, että sitoudut päivitettyihin käyttöehtoihin. Jos et hyväksy päivitettyjä ehtoja, sinun on lopetettava GFN-palvelun käyttö.

(v. 31. elokuuta 2021)