• NVIDIA SHIELD
  • GEFORCE FOUNDERS-KORTIT, QUADRO-KORTIT
  • QUADRO SYNC -KORTIT
  • NVIDIA Jetson -kehittäjäsarjat, Jetson-moduulit ja Tegra-järjestelmäpiirit
  • NVIDIA SLI ja NVLINK Bridge-tuotteet

Tämä rajoitettu takuu on valmistajan laajennettu takuu, joka antaa laillisia oikeuksia Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden kuluttajalain antamien laillisien oikeuksien lisäksi.

Tämän rajoitetun takuun kattavuus

Tämä takuu kattaa kaikki SHIELD™-laitteistotuotteen ja sen mukana toimitettujen lisävarusteiden (yhdessä jäljempänä "Takuunalainen tuote") valmistusviat tai niiden laitteisto-osien viat näiden ehtojen mukaisesti. Erikseen myytäviä lisävarusteita koskevat niiden mukana toimitetut takuuehdot.

Tämä takuu ei vaikuta mitenkään lakiperusteisiin oikeuksiisi, kuten oikeuteesi esittää vaatimuksia Takuunalaisten tuotteiden laillisten takuiden perusteella.

Takuun voimassaoloaika

Tämä NVIDIAN takuu on voimassa kaksi (2) vuotta uuden Takuunalaisen tuotteen ostopäivästä (jäljempänä "Takuukausi"), kun kyseessä on SHIELD™-laitteistotuote ja, ja yhden (1) vuoden, kun kyseessä on lisävaruste, kuten ohjain, suojus, kaukosäädin tai piirtokynä.

Nvidian takuuvaihtoehdot

NVIDIA korjaa viallisen Takuunalaisen tuotteen tai vaihtaa sen, jos korjaus ei ole kohtuullisesti mahdollista. Vaihto-osat ja ‑tuotteet voivat sisältää uusia tai kunnostettuja osia ja tuotteita, ja niiden takuu on voimassa ainoastaan alkuperäisen Takuukauden loppuun.

Viat, joita takuu ei kata

NVIDIA ei vastaa mistään yhteentoimivuus- tai yhteensopivuusongelmista, joita voi esiintyä, kun (a) käytetään muita kuin NVIDIAn toimittamia tai tukemia tuotteita, ohjelmistoja tai lisävarusteita, (b) käytetään muita kuin NVIDIAn tukemia, toimittamia tai hyväksymiä konfiguraatioita, (c) yhteen järjestelmään tarkoitettuja osia asennetaan eri merkkiseen tai malliseen järjestelmään.

NVIDIAlla ei tämän takuun perusteella ole mitään velvollisuuksia liittyen (a) Takuunalaisen tuotteen laitteistoon, jossa ei ole materiaali- tai valmistusvikoja), (b) ohjelmistoihin, peleihin tai sovelluksiin, (c) kosmeettisiin vaurioihin, (d) normaaliin kulumiseen, (e) kulutusosiin [paitsi NVIDIAn toimittamat ja takuunalaiset kulutusosat]], (f) Takuunalaisen tuotteen vikoihin tai vaurioihin, jotka johtuvat seuraavista tai liittyvät seuraaviin: (1) muutokset, peukalointi, korjaus tai huolto muun kuin NVIDIAn tai sen valtuutettujen edustajien toimesta, (2) käsittely, kuljetus, säilytys, asennus, testaus, ylläpito tai käyttö Takuunalaisen tuotteen asiakirjojen ohjeiden vastaisesti, (3) väärinkäyttö, laiminlyönti, onnettomuudet tai tapaturmat, (4) kolmannen osapuolen ohjelmistot tai virukset tai mahdollisesti korjauksen tai vaihdon aikana tapahtuva ohjelmiston tai tietojen menetys, (5) tulipalo tai ruoan tai nesteen läikkyminen, ulkoinen sähkövika tai jokin luonnonilmiö (kuten mm. salama) tai muu ulkoinen tekijä, joka ei ole NVIDIAn hallinnassa.

NVIDIA EI OLE VASTUUSSA MINKÄÄN OHJELMIEN, TIETOJEN TAI IRROTETTAVAN TALLENNUSVÄLINEEN VAURIOITUMISESTA TAI MENETTÄMISESTÄ. NVIDIA EI OLE VASTUUSSA MUIDEN OHJELMIEN TAI TIETOJEN KUIN NVIDIAN TUOTTEEN VALMISTUKSEN AIKANA SIIHEN ASENNETTUJEN OHJELMISTOJEN PALAUTTAMISESTA TAI ASENTAMISESTA UUDELLEEN.

Ennen Takuunalaisen tuotteen palauttamista huoltoon on suositeltavaa varmuuskopioida tiedot ja poistaa kaikki luottamukselliset, tekijänoikeudellisesti suojatut tai henkilökohtaiset tiedot.

Toiminta ongelmatilanteissa

Jos sinulla on ongelma tai epäilet, että tuote on viallinen, ota yhteyttä NVIDIAN asiakastukeen. Se auttaa ongelman vianmäärityksessä ja, jos tuotteen epäillään olevan viallinen, NVIDIAN asiakastuki neuvoo sinua palauttamaan tuotteen sen ostopaikkaan vian varmistamista varten. Vaihto voidaan käsitellä tämän jälkeen. NVIDIAN asiakastukeen saat yhteyden täältä. Voit etsiä tietämyskannastamme ratkaisuja yleisiin ongelmiin tai olla yhteydessä henkilöstöömme Ask a Question- tai Live Chat ‑välilehtien kautta.

Takuurajoitukset

Tämä rajoitettu takuu koskee vain Takuunalaisten tuotteiden alkuperäisiä ostoja NVIDIAn valtuuttamalta kolmannelta osapuolelta tai www.nvidia.com-verkkokaupasta. Tämä takuu ei koske henkilöitä, jotka hankkivat Takuunalaisen tuotteen käytettynä.

Vaikka NVIDIA suostuu korjaamaan tai vaihtamaan Takuunalaisen tuotteen tämän takuun mukaisesti, NVIDIA ei takaa, että Takuunalaisen tuotteen käyttö olisi keskeytymätöntä tai virheetöntä. NVIDIA voi oman harkintansa mukaan käyttää uusia tai kunnostettuja osia tai yksiköitä tämän takuun ehtojen täyttämiseen.

Vastuunrajoitus

NVIDIA ON VASTUUSSA SELLAISISTA ASIAKKAAN MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOIDEN VOIDAAN ENNAKOIDA SEURAAVAN NVIDIAN TÄMÄN TAKUUN RIKKOMUKSESTA TAI LAIMINLYÖNNISTÄ, ENINTÄÄN TAKUUNALAISEN TUOTTEEN OSTOHINTAAN ASTI. NVIDIA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOTKA EIVÄT OLE ENNAKOITAVISSA.

MENETYS TAI VAHINKO ON ENNAKOITAVISSA, JOS SE OLI SELVÄ SEURAUS NVIDIAN LAIMINLYÖNNISTÄ TAI JOS ASIAKAS JA NVIDIA PITIVÄT MENETYSTÄ TAI VAHINKOA MAHDOLLISENA TAKUUNALAISEN TUOTTEEN OSTOHETKELLÄ.

Sovellettava lainsäädäntö ja asiakkaan oikeudet

Tämä takuu antaa asiakkaalle tiettyjä laillisia oikeuksia. Asiakkailla voi olla myös muita maakohtaisia oikeuksia, eikä tämä takuu vaikuta näihin oikeuksiin.

Tähän takuuseen ja kaikkiin siitä johtuviin mahdollisiin riitatapauksiin sovelletaan asiakkaan asuinmaan lainsäädäntöä, ja asiakas sitoutuu kyseisen maan tuomioistuinten ei-yksinomaiseen tuomiovaltaan.

Ehtojen erillisyys. Kaikki tämän takuun pykälät ovat itsenäisiä. Jos jokin pykälä havaitaan oikeudenvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, takuun muut osat pysyvät voimassa. Tämä takuu on päivitetty viimeksi Syyskuuta 2019.

TAKUUN KATTAVUUS
Tämä takuu kattaa kaikki NVIDIA®-nimellä myytävän näytönohjainkortin ja sen mukana toimitettujen lisävarusteiden (yhdessä jäljempänä "Takuunalainen tuote") valmistusviat tai niiden laitteisto-osien viat näiden ehtojen mukaisesti. 

Tämä takuu ei vaikuta mitenkään lakiperusteisiin oikeuksiisi, kuten oikeuteesi esittää vaatimuksia Takuunalaisten tuotteiden laillisten takuiden perusteella.

TAKUUN VOIMASSAOLOAIKA
Tämä takuu on voimassa kolme (3) vuotta uuden Takuunalaisen tuotteen ostopäivästä (jäljempänä "Takuukausi"). 

NVIDIAN TAKUUVAIHTOEHDOT
NVIDIA korjaa viallisen Takuunalaisen tuotteen tai vaihtaa sen, jos korjaus ei ole mahdollista. Vaihto-osat ja ‑tuotteet voivat sisältää uusia tai kunnostettuja osia ja tuotteita, ja niiden takuu on voimassa ainoastaan alkuperäisen Takuukauden loppuun. 

VIAT, JOITA TAKUU EI KATA
Tämä takuu ei kata ongelmia, jotka eivät liity valmistusvikaan tai laitteistotuotteen pettämiseen. Tällaisiksi ongelmiksi luetaan muiden muuassa ongelmat, jotka johtuvat väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, luonnonilmiöistä (kuten tulvista), Takuunalaisen tuotteen käyttämisestä sen käyttöohjeiden ja muiden Takuunalaisen tuotteen mukana toimitettujen teknisten asiakirjojen vastaisesti tai Takuunalaisen tuotteen käyttämisestä muun kuin sen mukana toimitetun ohjelmiston kanssa.

TOIMINTA ONGELMATILANTEISSA
Jos kohtaat ongelmia tai epäilet tuotettasi vialliseksi, ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan/jälleenmyyjään tai, jos olet ostanut tuotteen suoraan NVIDIALTA, NVIDIAN asiakastukeen. Autamme sinua ongelman selvittämisessä ja järjestämme vaihtotuotteen, jos tuotteesi havaitaan vialliseksi. NVIDIAN asiakastukeen saat yhteyden seuraavasta osoitteesta, jossa voit etsiä tietämyskannastamme ratkaisuja yleisiin ongelmiin tai olla yhteydessä henkilöstöömme Ask a Question- tai Live Chat ‑välilehtien kautta: www.nvidia.com/support
TAKUURAJOITUKSET
Tämä takuu koskee vain Takuunalaisten tuotteiden alkuperäisiä ostoja NVIDIAn valtuuttamalta kolmannelta osapuolelta tai www.nvidia.com-verkkokaupasta. Tämä takuu ei koske henkilöitä, jotka hankkivat Takuunalaisen tuotteen käytettynä.

Tämän takuun mukainen asiakkaan ainoa oikeussuojakeino ja NVIDIAN ainoa korvausvelvollisuus Takuunalaiseen tuotteeseen liittyen rajoittuu kyseisen Takuunalaisen tuotteen korjaamiseen tai vaihtamiseen tämän takuun mukaisesti. Tämä ei vaikuta asiakkaan lakiperusteisiin oikeuksiin tai oikeussuojakeinoihin, kuten asiakkaan oikeuteen hylätä Takuunalainen tuote tai hakea alennusta Takuunalaisesta tuotteesta maksettuun hintaan, mikäli NVIDIA ei pysty korjaamaan tai vaihtamaan Takuunalaista tuotetta.

Emme missään tapauksessa sulje pois tai rajoita lakiperusteisia vastuitamme esimerkiksi seuraaviin liittyen:

a) Laiminlyönneistämme johtuvat kuolemantapaukset tai henkilövahingot.

b) Petokset tai petollisten tietojen antaminen.


VASTUUNRAJOITUS
NVIDIA ON VASTUUSSA SELLAISISTA ASIAKKAAN MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOIDEN VOIDAAN ENNAKOIDA SEURAAVAN NVIDIAN TÄMÄN TAKUUN RIKKOMUKSESTA TAI LAIMINLYÖNNISTÄ, ENINTÄÄN TAKUUNALAISEN TUOTTEEN OSTOHINTAAN ASTI. NVIDIA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOTKA EIVÄT OLE ENNAKOITAVISSA.

MENETYS TAI VAHINKO ON ENNAKOITAVISSA, JOS SE OLI SELVÄ SEURAUS NVIDIAN LAIMINLYÖNNISTÄ TAI JOS ASIAKAS JA NVIDIA PITIVÄT MENETYSTÄ TAI VAHINKOA MAHDOLLISENA TAKUUNALAISEN TUOTTEEN OSTOHETKELLÄ.

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA ASIAKKAAN OIKEUDET
Tämä takuu antaa asiakkaalle tiettyjä laillisia oikeuksia. Asiakkailla voi olla myös muita maakohtaisia oikeuksia, eikä tämä takuu vaikuta näihin oikeuksiin.

Tähän takuuseen ja kaikkiin siitä johtuviin mahdollisiin riitatapauksiin sovelletaan asiakkaan asuinmaan lainsäädäntöä, ja asiakas sitoutuu kyseisen maan tuomioistuinten ei-yksinomaiseen tuomiovaltaan.

Ehtojen erillisyys. Kaikki tämän takuun pykälät ovat itsenäisiä. Jos jokin pykälä havaitaan oikeudenvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, takuun muut osat pysyvät voimassa. Tämä takuu on päivitetty viimeksi Syyskuuta 2019.  

TAKUUN KATTAVUUS
Tämä takuu kattaa kaikki NVIDIA®-nimellä myytävän Sync-kortin ja sen mukana toimitettujen lisävarusteiden (yhdessä jäljempänä "Takuunalainen tuote") valmistusviat tai niiden laitteisto-osien viat näiden ehtojen mukaisesti. 

Tämä takuu ei vaikuta mitenkään lakiperusteisiin oikeuksiisi, kuten oikeuteesi esittää vaatimuksia Takuunalaisten tuotteiden laillisten takuiden perusteella.

TAKUUN VOIMASSAOLOAIKA
Tämä takuu on voimassa kolme (3) vuotta uuden Takuunalaisen tuotteen ostopäivästä (jäljempänä "Takuukausi"). 

NVIDIAN TAKUUVAIHTOEHDOT
NVIDIA korjaa viallisen Takuunalaisen tuotteen tai vaihtaa sen, jos korjaus ei ole mahdollista. Vaihto-osat ja ‑tuotteet voivat sisältää uusia tai kunnostettuja osia ja tuotteita, ja niiden takuu on voimassa ainoastaan alkuperäisen Takuukauden loppuun. 

VIAT, JOITA TAKUU EI KATA
Tämä takuu ei kata ongelmia, jotka eivät liity valmistusvikaan tai laitteistotuotteen pettämiseen. Tällaisiksi ongelmiksi luetaan muiden muuassa ongelmat, jotka johtuvat väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, luonnonilmiöistä (kuten tulvista), Takuunalaisen tuotteen käyttämisestä sen käyttöohjeiden ja muiden Takuunalaisen tuotteen mukana toimitettujen teknisten asiakirjojen vastaisesti tai Takuunalaisen tuotteen käyttämisestä muun kuin sen mukana toimitetun ohjelmiston kanssa.

TOIMINTA ONGELMATILANTEISSA
Jos kohtaat ongelmia tai epäilet tuotettasi vialliseksi, ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan/jälleenmyyjään tai, jos olet ostanut tuotteen suoraan NVIDIALTA, NVIDIAN asiakastukeen. Autamme sinua ongelman selvittämisessä ja järjestämme vaihtotuotteen, jos tuotteesi havaitaan vialliseksi. NVIDIAN asiakastukeen saat yhteyden seuraavasta osoitteesta, jossa voit etsiä tietämyskannastamme ratkaisuja yleisiin ongelmiin tai olla yhteydessä henkilöstöömme Ask a Question- tai Live Chat ‑välilehtien kautta: www.nvidia.com/support.

TAKUURAJOITUKSET
Tämä takuu koskee vain Takuunalaisten tuotteiden alkuperäisiä ostoja NVIDIAn valtuuttamalta kolmannelta osapuolelta tai www.nvidia.com-verkkokaupasta. Tämä takuu ei koske henkilöitä, jotka hankkivat Takuunalaisen tuotteen käytettynä.

Tämän takuun mukainen asiakkaan ainoa oikeussuojakeino ja NVIDIAN ainoa korvausvelvollisuus Takuunalaiseen tuotteeseen liittyen rajoittuu kyseisen Takuunalaisen tuotteen korjaamiseen tai vaihtamiseen tämän takuun mukaisesti. Tämä ei vaikuta asiakkaan lakiperusteisiin oikeuksiin tai oikeussuojakeinoihin, kuten asiakkaan oikeuteen hylätä Takuunalainen tuote tai hakea alennusta Takuunalaisesta tuotteesta maksettuun hintaan, mikäli NVIDIA ei pysty korjaamaan tai vaihtamaan Takuunalaista tuotetta.

Emme missään tapauksessa sulje pois tai rajoita lakiperusteisia vastuitamme esimerkiksi seuraaviin liittyen:

a)  Laiminlyönneistämme johtuvat kuolemantapaukset tai henkilövahingot.

b)  Petokset tai petollisten tietojen antaminen.


VASTUUNRAJOITUS
NVIDIA ON VASTUUSSA SELLAISISTA ASIAKKAAN MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOIDEN VOIDAAN ENNAKOIDA SEURAAVAN NVIDIAN TÄMÄN TAKUUN RIKKOMUKSESTA TAI LAIMINLYÖNNISTÄ, ENINTÄÄN TAKUUNALAISEN TUOTTEEN OSTOHINTAAN ASTI. NVIDIA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOTKA EIVÄT OLE ENNAKOITAVISSA.

MENETYS TAI VAHINKO ON ENNAKOITAVISSA, JOS SE OLI SELVÄ SEURAUS NVIDIAN LAIMINLYÖNNISTÄ TAI JOS ASIAKAS JA NVIDIA PITIVÄT MENETYSTÄ TAI VAHINKOA MAHDOLLISENA TAKUUNALAISEN TUOTTEEN OSTOHETKELLÄ.

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA ASIAKKAAN OIKEUDET
Tämä takuu antaa asiakkaalle tiettyjä laillisia oikeuksia. Asiakkailla voi olla myös muita maakohtaisia oikeuksia, eikä tämä takuu vaikuta näihin oikeuksiin.

Tähän takuuseen ja kaikkiin siitä johtuviin mahdollisiin riitatapauksiin sovelletaan asiakkaan asuinmaan lainsäädäntöä, ja asiakas sitoutuu kyseisen maan tuomioistuinten ei-yksinomaiseen tuomiovaltaan.

Ehtojen erillisyys. Kaikki tämän takuun pykälät ovat itsenäisiä. Jos jokin pykälä havaitaan oikeudenvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, takuun muut osat pysyvät voimassa. Tämä takuu on päivitetty viimeksi Syyskuuta 2019.  

TAKUUN KATTAVUUS
Tämä takuu kattaa kaikki Tegra K1-, Jetson TK1-, Jetson TX1-, Jetson TX2-, Jetson AGX Xavier- tai Jetson Nano -laitteistotuotteen ja sen mukana toimitettujen lisävarusteiden (yhdessä jäljempänä "Takuunalainen tuote") valmistusviat tai niiden laitteisto-osien viat näiden ehtojen mukaisesti. 

Tämä takuu ei vaikuta mitenkään lakiperusteisiin oikeuksiisi, kuten oikeuteesi esittää vaatimuksia Takuunalaisten tuotteiden laillisten takuiden perusteella.

TAKUUN VOIMASSAOLOAIKA
Ellei jäljempänä ole toisin määritetty, tämä NVIDIAN takuu on voimassa yhden (1) vuoden uuden Takuunalaisen tuotteen ostopäivästä (jäljempänä "Takuukausi"). Jetson TX2i -moduuleiden ja teollisten Tegra K1 -järjestelmäpiirien Takuukausi on kolme (3) vuotta.

NVIDIAN TAKUUVAIHTOEHDOT
NVIDIA korjaa viallisen Takuunalaisen tuotteen tai vaihtaa sen, jos korjaus ei ole mahdollista. Vaihto-osat ja ‑tuotteet voivat sisältää uusia tai kunnostettuja osia ja tuotteita, ja niiden takuu on voimassa ainoastaan alkuperäisen Takuukauden loppuun. 

VIAT, JOITA TAKUU EI KATA
NVIDIA ei takaa, että Takuunalaisen tuotteen käyttö olisi keskeytymätöntä tai virheetöntä. NVIDIA ei vastaa mistään yhteentoimivuus- tai yhteensopivuusongelmista, joita voi esiintyä, kun (a) käytetään muita kuin NVIDIAn tukemie tuotteita, ohjelmistoja tai lisävarusteita, (b) käytetään muita kuin NVIDIAn tukemia, toimittamia tai hyväksymiä konfiguraatioita, (c) yhteen järjestelmään tarkoitettuja osia asennetaan eri merkkiseen tai malliseen järjestelmään. NVIDIAlla ei ole mitään takuuvelvollisuuksia liittyen (a) Takuunalaisen tuotteen laitteistoon, jossa ei ole materiaali- tai valmistusvikoja), (b) ohjelmistoihin, peleihin tai sovelluksiin, (c) kosmeettisiin vaurioihin, (d) normaaliin kulumiseen, (e) kulutusosiin, (f) Takuunalaisen tuotteen vikoihin tai vaurioihin, jotka johtuvat seuraavista tai liittyvät seuraaviin: (1) muutokset, peukalointi, korjaus tai huolto muun kuin NVIDIAN tai sen valtuutettujen edustajien toimesta, (2) käsittely, kuljetus, säilytys, asennus, testaus, ylläpito tai käyttö Takuunalaisen tuotteen asiakirjojen ohjeiden vastaisesti, (3) väärinkäyttö, laiminlyönti, onnettomuudet tai tapaturmat, (4) kolmannen osapuolen ohjelmistot tai virukset tai mahdollisesti korjauksen tai vaihdon aikana tapahtuva ohjelmiston tai tietojen menetys, (5) tulipalo tai ruoan tai nesteen läikkyminen, ulkoinen sähkövika tai jokin luonnonilmiö (kuten mm. salama) tai muu ulkoinen tekijä.

NVIDIA EI OLE VASTUUSSA MINKÄÄN OHJELMIEN, TIETOJEN TAI IRROTETTAVAN TALLENNUSVÄLINEEN VAURIOITUMISESTA TAI MENETTÄMISESTÄ. NVIDIA EI OLE VASTUUSSA MUIDEN OHJELMIEN TAI TIETOJEN KUIN NVIDIAN TUOTTEEN VALMISTUKSEN AIKANA SIIHEN ASENNETTUJEN OHJELMISTOJEN PALAUTTAMISESTA TAI ASENTAMISESTA UUDELLEEN.

Ennen Takuunalaisen tuotteen palauttamista huoltoon on suositeltavaa varmuuskopioida tiedot ja poistaa kaikki luottamukselliset, tekijänoikeudellisesti suojatut tai henkilökohtaiset tiedot.

TOIMINTA ONGELMATILANTEISSA
Jos sinulla on ongelma tai epäilet, että tuote on viallinen, ota yhteyttä NVIDIAN asiakastukeen. Autamme sinua ongelman selvittämisessä ja järjestämme vaihtotuotteen, jos tuotteesi havaitaan vialliseksi. NVIDIAN asiakastukeen saat yhteyden seuraavasta osoitteesta, jossa voit etsiä tietämyskannastamme ratkaisuja yleisiin ongelmiin tai olla yhteydessä henkilöstöömme Ask a Question- tai Live Chat ‑välilehtien kautta: www.nvidia.com/support.

TAKUURAJOITUKSET
Tämä takuu koskee vain Takuunalaisten tuotteiden alkuperäisiä ostoja NVIDIAn valtuuttamalta kolmannelta osapuolelta tai www.nvidia.com-verkkokaupasta. Tämä takuu ei koske henkilöitä, jotka hankkivat Takuunalaisen tuotteen käytettynä.

Tämän takuun mukainen asiakkaan ainoa oikeussuojakeino ja NVIDIAN ainoa korvausvelvollisuus Takuunalaiseen tuotteeseen liittyen rajoittuu kyseisen Takuunalaisen tuotteen korjaamiseen tai vaihtamiseen tämän takuun mukaisesti. Tämä ei vaikuta asiakkaan lakiperusteisiin oikeuksiin tai oikeussuojakeinoihin, kuten asiakkaan oikeuteen hylätä Takuunalainen tuote tai hakea alennusta Takuunalaisesta tuotteesta maksettuun hintaan, mikäli NVIDIA ei pysty korjaamaan tai vaihtamaan Takuunalaista tuotetta.

Emme missään tapauksessa sulje pois tai rajoita lakiperusteisia vastuitamme esimerkiksi seuraaviin liittyen:

a)   Laiminlyönneistämme johtuvat kuolemantapaukset tai henkilövahingot.

b)  Petokset tai petollisten tietojen antaminen.


VASTUUNRAJOITUS
NVIDIA ON VASTUUSSA SELLAISISTA ASIAKKAAN MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOIDEN VOIDAAN ENNAKOIDA SEURAAVAN NVIDIAN TÄMÄN TAKUUN RIKKOMUKSESTA TAI LAIMINLYÖNNISTÄ, ENINTÄÄN TAKUUNALAISEN TUOTTEEN OSTOHINTAAN ASTI. NVIDIA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOTKA EIVÄT OLE ENNAKOITAVISSA.

MENETYS TAI VAHINKO ON ENNAKOITAVISSA, JOS SE OLI SELVÄ SEURAUS NVIDIAN LAIMINLYÖNNISTÄ TAI JOS ASIAKAS JA NVIDIA PITIVÄT MENETYSTÄ TAI VAHINKOA MAHDOLLISENA TAKUUNALAISEN TUOTTEEN OSTOHETKELLÄ.

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA ASIAKKAAN OIKEUDET
Tämä takuu antaa asiakkaalle tiettyjä laillisia oikeuksia. Asiakkailla voi olla myös muita maakohtaisia oikeuksia, eikä tämä takuu vaikuta näihin oikeuksiin.

Tähän takuuseen ja kaikkiin siitä johtuviin mahdollisiin riitatapauksiin sovelletaan asiakkaan asuinmaan lainsäädäntöä, ja asiakas sitoutuu kyseisen maan tuomioistuinten ei-yksinomaiseen tuomiovaltaan.

Ehtojen erillisyys. Kaikki tämän takuun pykälät ovat itsenäisiä. Jos jokin pykälä havaitaan oikeudenvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, takuun muut osat pysyvät voimassa. Tämä takuu on päivitetty viimeksi Syyskuuta 2019.  

TAKUUN KATTAVUUS
Tämä takuu kattaa kaikki NVIDIA®-nimellä myytävien SLI- ja NVLink-siltaustuotteiden (jäljempänä "Takuunalainen tuote") valmistusviat tai niiden laitteisto-osien viat näiden ehtojen mukaisesti. 

Tämä takuu ei vaikuta mitenkään lakiperusteisiin oikeuksiisi, kuten oikeuteesi esittää vaatimuksia Takuunalaisten tuotteiden laillisten takuiden perusteella.

TAKUUN VOIMASSAOLOAIKA
Tämä takuu on voimassa kolme (3) vuotta uuden Takuunalaisen tuotteen ostopäivästä (jäljempänä "Takuukausi"). 

NVIDIAN TAKUUVAIHTOEHDOT
NVIDIA korjaa viallisen Takuunalaisen tuotteen tai vaihtaa sen, jos korjaus ei ole mahdollista. Vaihto-osat ja ‑tuotteet voivat sisältää uusia tai kunnostettuja osia ja tuotteita, ja niiden takuu on voimassa ainoastaan alkuperäisen Takuukauden loppuun. 

VIAT, JOITA TAKUU EI KATA
Tämä takuu ei kata ongelmia, jotka eivät liity valmistusvikaan tai laitteistotuotteen pettämiseen. Tällaisiksi ongelmiksi luetaan muiden muuassa ongelmat, jotka johtuvat väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, luonnonilmiöistä (kuten tulvista), Takuunalaisen tuotteen käyttämisestä sen käyttöohjeiden ja muiden Takuunalaisen tuotteen mukana toimitettujen teknisten asiakirjojen vastaisesti tai Takuunalaisen tuotteen käyttämisestä muun kuin sen mukana toimitetun ohjelmiston kanssa.

TOIMINTA ONGELMATILANTEISSA
Jos kohtaat ongelmia tai epäilet tuotettasi vialliseksi, ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan/jälleenmyyjään tai, jos olet ostanut tuotteen suoraan NVIDIALTA, NVIDIAN asiakastukeen. Autamme sinua ongelman selvittämisessä ja järjestämme vaihtotuotteen, jos tuotteesi havaitaan vialliseksi. NVIDIAN asiakastukeen saat yhteyden seuraavasta osoitteesta, jossa voit etsiä tietämyskannastamme ratkaisuja yleisiin ongelmiin tai olla yhteydessä henkilöstöömme Ask a Question- tai Live Chat ‑välilehtien kautta: : www.nvidia.com/support

TAKUURAJOITUKSET
Tämä takuu koskee vain Takuunalaisten tuotteiden alkuperäisiä ostoja NVIDIAn valtuuttamalta kolmannelta osapuolelta tai www.nvidia.com-verkkokaupasta. Tämä takuu ei koske henkilöitä, jotka hankkivat Takuunalaisen tuotteen käytettynä.

Tämän takuun mukainen asiakkaan ainoa oikeussuojakeino ja NVIDIAN ainoa korvausvelvollisuus Takuunalaiseen tuotteeseen liittyen rajoittuu kyseisen Takuunalaisen tuotteen korjaamiseen tai vaihtamiseen tämän takuun mukaisesti. Tämä ei vaikuta asiakkaan lakiperusteisiin oikeuksiin tai oikeussuojakeinoihin, kuten asiakkaan oikeuteen hylätä Takuunalainen tuote tai hakea alennusta Takuunalaisesta tuotteesta maksettuun hintaan, mikäli NVIDIA ei pysty korjaamaan tai vaihtamaan Takuunalaista tuotetta.

Emme missään tapauksessa sulje pois tai rajoita lakiperusteisia vastuitamme esimerkiksi seuraaviin liittyen:

a)  Laiminlyönneistämme johtuvat kuolemantapaukset tai henkilövahingot.

b)  Petokset tai petollisten tietojen antaminen.


VASTUUNRAJOITUS
NVIDIA ON VASTUUSSA SELLAISISTA ASIAKKAAN MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOIDEN VOIDAAN ENNAKOIDA SEURAAVAN NVIDIAN TÄMÄN TAKUUN RIKKOMUKSESTA TAI LAIMINLYÖNNISTÄ, ENINTÄÄN TAKUUNALAISEN TUOTTEEN OSTOHINTAAN ASTI. NVIDIA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOTKA EIVÄT OLE ENNAKOITAVISSA.

MENETYS TAI VAHINKO ON ENNAKOITAVISSA, JOS SE OLI SELVÄ SEURAUS NVIDIAN LAIMINLYÖNNISTÄ TAI JOS ASIAKAS JA NVIDIA PITIVÄT MENETYSTÄ TAI VAHINKOA MAHDOLLISENA TAKUUNALAISEN TUOTTEEN OSTOHETKELLÄ.

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA ASIAKKAAN OIKEUDET
Tämä takuu antaa asiakkaalle tiettyjä laillisia oikeuksia. Asiakkailla voi olla myös muita maakohtaisia oikeuksia, eikä tämä takuu vaikuta näihin oikeuksiin.

Tähän takuuseen ja kaikkiin siitä johtuviin mahdollisiin riitatapauksiin sovelletaan asiakkaan asuinmaan lainsäädäntöä, ja asiakas sitoutuu kyseisen maan tuomioistuinten ei-yksinomaiseen tuomiovaltaan.

Ehtojen erillisyys. Kaikki tämän takuun pykälät ovat itsenäisiä. Jos jokin pykälä havaitaan oikeudenvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, takuun muut osat pysyvät voimassa. Tämä takuu on päivitetty viimeksi Syyskuuta 2019.