Cookiepolicy

NVIDIAs cookiepolicy har konfigurerats i enlighet med EU:s lagstiftning om cookies. En cookie är en liten datafil som innehåller bokstäver och siffror. Den placeras av en webbplats på den enhet du använder för att få tillgång till Internet. Cookies tjänar olika syften och kan vara knutna till personuppgifter. På NVIDIA använder vi cookies som hjälp för att presentera och förbättra våra webbplatser (t.ex. NVIDIA.com, Geforce.com och Developer.nvidia.com) genom information om webbplatsens användning och inställningar, vilket beskrivs nedan. Vår användning av cookies regleras av denna cookiepolicy och vår sekretesspolicy. Du kan alltid välja att radera dina personuppgifter hos NVIDIA genom att när som helst besöka vårt sekretesscenter.

I de flesta webbläsare ges viss kontroll över placeringen av cookies på din enhet via webbläsarinställningarna. NVIDIA stöder inställningen för ”ingen spårning” som finns i de flesta webbläsare, vilket gör att du kan välja bort att ditt agerande online spåras när du besöker våra webbplatser. Vårt system kommer att placera cookies på din enhet när du besöker en sida på våra webbplatser om du inte har justerat webbläsarinställningarna så att cookies inte accepteras.

Tredje part kan placera cookies på din enhet när du tittar på annonser--inklusive NVIDIA-annonser--på webbplatser, i tjänster eller program som tillhör dem. Dessa cookies regleras av respektive företags sekretesspolicy. NVIDIA uppmuntrar dig att granska sekretesspolicyn och cookiepolicyerna för tredje parts webbplatser, tjänster eller program så att du förstår hur de kan komma att samla in, använda och dela dina uppgifter.

Om du vill veta mer om cookies, t.ex. hur du kan se vilka cookies som har ställts in och hur du blockerar, hanterar och raderar dem, kan du gå in på www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Olika Typer Av Cookies Som Används Av NVIDIA

Sessionscookies
”Användarindatacookies”, eller sessionscookies, används för att hålla reda på användarens indata när data skickas online och gör att användare kan kännas igen mellan olika sidor och avsnitt. Vi använder också sessionscookies för att tillhandahålla information som du har begärt genom en åtgärd, t.ex. genom att klicka på en knapp eller fylla i ett webbformulär. Sessionscookies upphör alltid att gälla när webbläsarsessionen är slut.

Beständiga cookies
Beständiga cookies hjälper webbplatser att komma ihåg dina uppgifter, din webbhistorik och dina inställningar när du besöker dem i framtiden. Detta ger snabbare och enklare åtkomst. Beständiga cookies hjälper oss också att anpassa och förbättra din upplevelse. Du kan när som helst välja att registrera dig för beständiga cookies i NVIDIAs sekretesscenter.

Beständiga cookies finns kvar i en mapp på din enhet om du inte raderar dem manuellt, eller tills de tas bort automatiskt baserat på cookiemappens arkiveringsperiod.

Lista över cookies
Du kan hitta mer information om de enskilda cookies vi använder och för vilka syften vi använder dem i tabellen nedan:Funktionella cookies
Sådana här cookies krävs för att få vissa delar av webbplatsen att fungera, t.ex. land (för språkinställningar), kontohantering, händelseregistrering, installation av drivrutiner eller e-postinställningar.

Cookienamn Typ av cookie Cookiekälla Syfte/insamlade data
__NV_DD3
__NV_DD3Manual

Sessionscookie

Första part (NVIDIA) Aktiverar förslag på vilka drivrutiner som ska
hämtas för NVIDIA-maskinvara som finns
installerad på enheten när du aktiverar en
automatisk eller manuell genomsökning av enheten på https://www.nvidia.co.uk/Download
/index.aspx?lang=en-gb
.Information om maskinvarans GPU
lagras under webbläsarsessionen.
__NV_nvJson

Beständig cookie (förfaller efter 1 månad).

Första part (NVIDIA) Rekommenderar lämplig drivrutin vid framtida
besök när du skannar system med det senaste drivrutinssökverktyget, GPU-analysatorn och andra alternativ för enhetsskanning (finns på
https://www.geforce.com/drivers).
OperatingSystem
ProductSeries
ProductSeriesType
ProductType
Language

Beständig cookie (förfaller efter 1 år).

Första part (NVIDIA) Lagrar vilka alternativ du väljer när du ändrar
valet på rullgardinsmenyn via manuell drivrutinssökning på sidan för nedladdning av NVIDIA-drivrutiner (finns på https://www.geforce.com/drivers).
__NVEU_SSO / __NVSESSION

Session cookie

Första part (NVIDIA) Lagrar inloggningsuppgifter när du loggar in på prenumerantprofilsidan för e-nyhetsbrev.
__NVEU_UID

Beständig cookie (förfaller efter 1 månad).

Första part (NVIDIA) Lagrar ditt unika ID som en del av säkerhetsverifieringen när du loggar in på prenumerantprofilsidan för nyhetsbrev.
NVIDIADefaultLang

Beständig cookie (förfaller efter 1 år).

Första part (NVIDIA) Kommer ihåg den lokala landsspecifika webbplatsen när du väljer ett språk. Vid framtida besök omdirigeras du till den relevanta lokala webbplatsen.
CookiePolicy

Beständig cookie (förfaller efter 1 år).

Första part (NVIDIA) Samtycker till denna cookiepolicy när du öppnar en NVIDIA-webbplatssida.
has_js

Session cookie

Första part (developer.n
vidia.com)
Drupal använder denna cookie för att ange om JavaScript har aktiverats i besökarens webbläsare.
SSESS

Beständig cookie (förfaller efter 23 dagar).

Första part (developer.n
vidia.com)
Beständig Drupal-cookie
current_tenant

Beständig cookie (förfaller efter 4 dagar).

Tredje part (auth0) Allows secure user authentication and ensure the security of the users of our site and the data it contains.
auth0l

Beständig cookie (förfaller efter 4 dagar).

Tredje part (auth0)
ajs_user_id

Beständig cookie (förfaller efter 1 år).

Tredje part (auth0)
_fbp

Beständig cookie (förfaller efter 3 månader).

Tredje part (auth0)
OptanonConsent

Beständig cookie (förfaller efter 6 månader).

Tredje part (auth0)
ajs_anonymous_id

Beständig cookie (förfaller efter 6 månader).

Tredje part (auth0)
AMCV_F207D74D5
49850760A4C9
8C6%40
AdobeOrg

Beständig cookie (förfaller efter 6 månader).

Tredje part (auth0)
RrRL1iTsgXOgVF4_

Permanent kaka

Första part (NVIDIA) Gör att Nvidia kan samla in loggsegment som kommer från samma instans av GFN:s webbläsarklient och skicka dem till en specifik servernod. Kakan ligger kvar i ungefär 24 timmar. Se bifogad bild för förfallotid.
lightstep_guid/gfn-client

Beständig kaka (upphör att gälla om 1 vecka)

Tredje part (Lightstep) Tillåter Lightstep att gruppera de spann som skickas från samma klient.
lightstep_session_id

Beständig kaka (upphör att gälla om 1 vecka)

Tredje part (Lightstep)  
unibrow_(var)
overlay_(var)

Beständig kaka (upphör att gälla efter 30–90 dagar).

Första part (NVIDIA) Denna kaka döljer overlay och unibrow från återbesökare. Unibrow-kakan skulle aktiveras om en besökare klickar på unibrow-länken eller stängningssymbolen. Overlay-kakan skulle aktiveras om besökaren klickar på CTA, stängningssymbolen eller det omgivande området utanför overlay-kakan.
Analytiska cookies
Sådana här cookies används för att bättre förstå och optimera webbupplevelsen, t.ex. besökta sidor eller köp som görs i vår e-butik.

Cookienamn Typ av cookie Cookiekälla PSyfte/insamlade data
Icl_cid
hatch_cid

Beständig cookie (förfaller efter 1 månad).

Första part (NVIDIA) Hjälper till att mäta kampanjens effektivitet när du klickar dig vidare till en NVIDIA-sida som ingår i en marknadsföringskampanj.
AMCV_[random string]
%40AdobeOrg s_ecid
AMCVS_[random string]
%40AdobeOrg s_cc
s_ppv
s_getNewRe
peat
sc_cmp
sc_cvp
VisitorID

AMCV_[random string]%40
AdobeOrg och s_ecid är beständiga cookies (förfaller efter 2 år).

AMCVS_[random string]%40
AdobeOrg,s_cc och s_ppv är sessionscookies.

s_getNewRepeat, sc_cmp, sc
_cvp, VisitorID är beständiga cookies (förfaller efter 1 månad).

Första part (NVIDIA) Vi samlar även in anonym besöksinformation om
hur du använder vår webbplats, t.ex. IP-adresser,
typ av webbläsare (t.ex. Internet Explorer, Safari,
Mozilla osv.), hänvisningssidor och besökta sidor.
Vi använder denna information för att (a) göra anonyma statistiska analyser av webbsidans trafikmönster, (b) administrera vår webbplats och våra servrar och (c) förbättra våra tjänster. Mer information om dessa cookies finns här: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/
whitepapers/cookies/cookies_analytics.html
mbox

Beständig cookie (förfaller efter 2 veckor).

Första part (NVIDIA) Ger dig möjlighet att testa vilket onlineinnehåll och vilka -erbjudanden som är mest relevanta för dig. Mer information om denna cookie finns här: https://marketing.adobe.com/resources/help/
en_US/whitepapers/cookies/cookies_target.html
hatch_cid
ncid
ps-utid
ps-utparam

hatch_cid, ncid är beständiga cookies(förfaller efter 1 månad).

ps-utid, ps-utparam är beständiga cookies(förfaller efter 1 dag).

Första part (NVIDIA) Hjälper till att mäta kampanjens effektivitet när du klickar dig vidare till en NVIDIA-sida som ingår i en marknadsföringskampanj.
_mkto_trk

Beständig cookie (förfaller efter 2 år).

Första part (NVIDIA) Ger information om aktiviteter (dvs. klick) som utförs på NVIDIA.com-webbsidor under ditt besök.
_sdsat_6sui
_sdsat_6suc

_sdsat_6sui, _sdsat_6suc är sessionscookies.

Första part (NVIDIA) Samlar in information som är kopplad till din IP-adress, inklusive, om tillämpligt, din arbetsplats och annan offentlig branschinformation.
Icl_session_key

Beständig cookie (förfaller efter 1 månad).

Tredje part (hatch.com) Hjälper till att mäta kampanjens effektivitet när du klickar på en NVIDIA-butikssida för att gå till en partners e-detaljhandel och göra ett inköp.
Nvuserpreflang

Beständig cookie (förfaller efter 1 år).

Första part (NVIDIA) Kommer ihåg önskad region på de flesta NVIDIA-webbplatser.
gfn-locale

Sessionscookie

Första part (NVIDIA) Kommer ihåg önskad region när du besöker GeForce NOW-avsnittet på NVIDIA.com
nv.nvidmData

Beständig cookie (upphör att gälla efter 20 minuters användarinaktivitet).

Första part (NVIDIA) Lagrar sessionsinformation. Cookien skapas när användaren först loggar in och raderas när användaren loggar ut.
nv.nvidmNoissesPers
ist

Beständig cookie (förfaller efter 3 månader).

Första part (NVIDIA) Lagrar långtidssession. Denna cookie skapas när användaren först loggar in och raderas när användaren loggar ut.
accessToken

Sessionscookie

Första part (NVIDIA) Sparar en token som används i kassan.
Edge

Beständig cookie (förfaller efter 2 år).

Tredje part (NVIDIA) Hjälper till att mäta kampanjens effektivitet, och hur bra innehållet fungerar. Denna cookie används för att presentera relevanta produkter för de som handlar baserat på deras surfvanor.
uid
di/dt
bt
uvc
ssc/psc/uvc
loc

Beständig cookie (förfaller efter 1 månad).

Tredje part (addthis.com )

Tillåter addthis.com att samla in uppgifter i enlighet med dess policyer (finns på addthis.com/privacy). Med hjälp av dessa cookies samlas data in om din användning av NVIDIAs webbplatser, och addthis sammanställer dessa data i aggregerad form.

(UID) Unikt tilldelat maskingenererat användar-ID.

(DI/DT) Underhållscookies som hjälper dig att hantera förfallodatum för andra cookies.

(BT) Modellering av användarintresse.

(UVC) Mäter upprepade delningar.

(SSC/PSC/UVC) Dessa cookies används för att registrera användardelning och social aktivitet.