Typer av cookies

Sessionscookies

Dessa cookies används för att hålla reda på användarens indata när data skickas online och gör att användare kan kännas igen mellan olika sidor och avsnitt. Vi använder också sessionscookies för att tillhandahålla information som du har begärt genom en åtgärd, t.ex. genom att klicka på en knapp eller fylla i ett webbformulär. Sessionscookies upphör alltid att gälla när webbläsarsessionen är slut.

Beständiga cookies

Dessa cookies hjälper webbplatser att komma ihåg dina uppgifter, din webbhistorik och dina inställningar när du besöker dem i framtiden. Detta ger snabbare och enklare åtkomst. Beständiga cookies hjälper oss också att personanpassa och förbättra din upplevelse. Beständiga cookies finns kvar i en mapp på din enhet om du inte raderar dem manuellt, eller tills de tas bort automatiskt baserat på cookiemappens arkiveringsperiod.

Prestandacookies

Dessa cookies används för att bättre förstå och optimera webbupplevelsen. Dessa cookies samlar in information, som besökta sidor eller köp som görs via vår e-butik.

Cookienamn Typ av cookie Cookie/källa Syfte/insamlade data
Icl_cid
hatch_cid
ncid
ps-utid
ps-utparam

hatch_cid och ncid är beständiga cookies (förfaller efter en månad).
ps-utid och ps-utparam är beständiga cookies (förfaller efter en dag).

Första part Bidrar till att mäta kampanjens effektivitet när du klickar dig vidare till en NVIDIA-sida som ingår i enmarknadsföringskampanj.
AMCV_[slumpmässig sträng]
%40AdobeOrg
s_ecid
vid
AMCVS_[slumpmässig sträng]
%40AdobeOrg
s_cc
s_ppv
s_getNewRe
peat
sc_cmp
sc_cvp
VisitorID

AMCV_[slumpmässig sträng]%40

AdobeOrg, vid och s_ecid är beständiga cookies (förfaller efter två år).

AMCVS_[slumpmässig sträng]%40
AdobeOrg, s_cc and s_ppv är sessionscookies.
s_getNewRepeat, sc_cmp, sc
_cvp och VisitorID är beständiga cookies (förfaller efter en månad).

Första part Samlar in anonym
besöksinformation om hur du använder vår webbplats,
typ av webbläsare
(t.ex. Internet Explorer, Safari, Mozilla osv.),
hänvisningssidor och besökta sidor.
Vi använder denna information för att (a) utföra anonyma statistiska analyser av webbsidans trafikmönster, (b) administrera vår webbplats och våra servrar och (c) förbättra våra tjänster. Mer information om dessa cookies finns här: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/
whitepapers/cookies/cookies_analytics.html
mbox

Beständig cookie (förfaller efter två veckor).

Första part Ger dig möjlighet att testa vilket onlineinnehåll och vilka onlineerbjudanden som är mest relevanta för dig. Ytterligare information om den här cookien finns här: https://marketing.adobe.com/resources/help/
en_US/whitepapers/cookies/cookies_target.html
_mkto_trk

Beständig cookie (förfaller efter två år).

Första part Innehåller information om aktiviteter (dvs. klick) som utförs på NVIDIA.com-webbsidor under ditt besök.
_sdsat_6sui
_sdsat_6suc

_sdsat_6sui och _sdsat_6suc är sessionscookies.

Första part Samlar in information som är kopplad till din IP-adress, inklusive, om tillämpligt, din arbetsplats och annan offentlig branschinformation.
Icl_session_key

Beständig cookie (förfaller efter en månad).

Tredje part (hatch.com) Bidrar till att mäta kampanjens effektivitet när du klickar på en NVIDIA-butikssida för att gå till en partners e-detaljhandel och göra ett inköp.
Nvuserpreflang

Beständig cookie (förfaller efter en år).

Första part Kommer ihåg önskad region på de flesta NVIDIA-webbplatser.
gfn-locale

Sessionscookie

Första part Kommer ihåg önskad region när du besöker GeForce NOW-avsnittet på NVIDIA.com
nv.nvidmData

Beständig cookie (förfaller efter 20 minuters användarinaktivitet).

Första part Lagrar sessionsinformation. Cookien skapas när användaren först loggar in och raderas när användaren loggar ut.
nv.nvidmNoissesPers
ist

Beständig cookie (förfaller efter tre månader).

Första part Lagrar långtidssession. Denna cookie skapas när användaren först loggar in och raderas när användaren loggar ut.
accessToken

Sessionscookie

Första part Sparar en token som används i kassan.
_gclxxxx

Beständig cookie (förfaller efter 90 dagar).

Första part Googles cookie för konverteringsspårning.
__utmc

Sessionscookie

Första part Detta är en av de fyra huvudcookies som ställs in via Google Analytics-tjänsten och gör det möjligt för webbplatsägare att spåra besökarnas beteende och mäta webbplatsens prestanda. På de flesta webbplatser används den inte, men den är inställd på att aktivera interoperabilitet med den äldre versionen av Google Analytics-koden som kallas Urchin. I dessa äldre versioner användes den i kombination med __utmb-cookien för att identifiera nya sessioner/besök för återkommande besökare. När den används av Google Analytics är detta alltid en sessionscookie som förstörs när användaren stänger webbläsaren. Om den förekommer som en beständig cookie är det därför sannolikt att det är en annan typ av teknik som ställer in cookien.
_gid

Beständig cookie (förfaller efter en dag).

Första part Det här cookienamnet är kopplat till Google Universal Analytics. Detta verkar vara en ny cookie och från och med våren 2017 finns ingen information tillgänglig från Google. Den verkar lagra och uppdatera ett unikt värde för varje sida som besökts.
s_cc

Sessionscookie

Första part Adobe Site Catalyst-cookie, fastställer om cookies är aktiverade i webbläsaren
__utmz

Beständig cookie (förfaller efter 182 dagar).

Första part Detta är en av de fyra huvudcookies som ställs in via Google Analytics-tjänsten och gör det möjligt för webbplatsägare att spåra besökarnas beteende och mäta webbplatsens prestanda. Den här cookien identifierar källan till trafik till webbplatsen – så att Google Analytics kan berätta för webbplatsägare var besökarna kom ifrån när de besöker webbplatsen. Cookien har en livslängd på sex månader och uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics.
_ga

Beständig cookie (förfaller efter två år).

Första part Det här cookienamnet är kopplat till Google Universal Analytics, som är en betydande uppdatering av Googles oftare använda analystjänst. Den här cookien används för att särskilja unika användare genom att tilldela ett slumpmässigt genererat nummer som klientidentifierare. Den ingår i samtliga sidbegäranden på en webbplats och används för att beräkna besöks-, sessions- och kampanjdata till webbplatsens analysrapporter. Som standard förfaller den efter två år, men tiden kan anpassas av webbplatsägare.
_mkto_trk

Beständig cookie (förfaller efter två år).

Första part Den här cookien är kopplad till en e-postmarknadsföringstjänst från Marketo. Den här spårningscookien gör det möjligt för en webbplats att koppla besökarnas beteende till mottagaren av en e-postmarknadsföringskampanj i syfte att mäta kampanjens effektivitet.
mboxPC

Beständig cookie (förfaller efter 732 dagar).

Första part (stt.nvidia.com) Adobe Target – den här cookien hjälper dig att köra tester på webbplatser för att se vilka menyer, länkar, innehåll och banners som fungerar bäst.
s_ppv

Sessionscookie

Första part Adobe Site Catalyst-cookie.
s_sq

Sessionscookie

Första part Adobe Site Catalyst-cookie, lagrar information om den länk på webbplatsen som användaren tidigare klickat på.
mboxSession

Beständig cookie

Första part (stt.nvidia.com) Adobe Target – den här cookien hjälper dig att köra tester på webbplatser för att se vilka menyer, länkar, innehåll och banners som fungerar bäst.
__utmc

Beständig cookie (förfaller efter 730 dagar).

Första part Detta är en av de fyra huvudcookies som ställs in via Google Analytics-tjänsten och gör det möjligt för webbplatsägare att spåra besökarnas beteende och mäta webbplatsens prestanda. Den här cookien håller som standard två år och skiljer mellan användare och sessioner. Den används för att beräkna statistik över nya och återkommande besökare. Cookien uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics. Cookiens livslängd kan anpassas av webbplatsägare.
zte2095

Sessionscookie

Första part Den här cookien ställs vanligtvis in för att förbättra webbplatsens prestanda och funktionalitet. Den är dock inte avgörande för användningen av webbplatsen.
mbox

Beständig cookie (förfaller efter 732 dagar).

Första part Cookie som ställs in av Adobe SiteCatalyst-analysprogramvaran och som används för att mäta prestanda hos sidans innehåll med hjälp av A/B-testning.
__utmb

Beständig cookie

Första part Detta är en av de fyra huvudcookies som ställs in via Google Analytics-tjänsten och gör det möjligt för webbplatsägare att spåra besökarnas beteende och mäta webbplatsens prestanda. Den här cookien fastställer nya sessioner och besök och förfaller efter 30 minuter. Cookien uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics. All aktivitet som en användare utför inom en tidsperiod på 30 minuter räknas som ett enda besök, även om användaren lämnar och sedan återvänder till webbplatsen. Om en användare återkommer efter 30 minuter räknas det som ett nytt besök, men en återkommande besökare.
_gat_UA-114079663-7
_gat_UA-155994728-1

Beständig cookie

Första part Det här är en cookie av mönstertyp som ställts in av Google Analytics, där mönsterelementet i namnet innehåller det unika identitetsnumret på kontot eller webbplatsen det relaterar till. Det verkar vara en variation av den _gat-cookie som används för att begränsa mängden data som registreras av Google på webbplatser med hög trafik.
__utmt

Beständig cookie

Första part Den här cookien ställs in av Google Analytics. Enligt deras dokumentation används den för att begränsa begärandehastigheten för tjänsten – vilket begränsar insamlingen av data på webbplatser med hög trafik. Den förfaller efter tio minuter.
_gat

Beständig cookie

Första part Det här cookienamnet är kopplat till Google Universal Analytics och enligt dokumentation används den för att begränsa begärandehastigheten – vilket begränsar insamlingen av data på webbplatser med hög trafik. Den förfaller efter tio minuter.
Edge

Beständig cookie (förfaller efter två år).

Första part Hjälper till att mäta kampanjens effektivitet, och hur bra innehållet fungerar. Den här cookien används för att presentera relevanta produkter för konsumenter baserat på deras surfvanor.
uid
di/dt
bt
uvc
ssc/psc/uvc
loc

Beständig cookie (förfaller efter en månad).

Tredje part (addthis.com )

Ger addthis.com möjlighet att samla in uppgifter i enlighet med sina policyer (finns på addthis.com/privacy). Dessa cookies samlar in data om din användning av NVIDIA:s webbplatser och addthis sammanställer dessa data i aggregerad form.

(UID) Unikt tilldelat, maskingenererat användar-ID.

(DI/DT) Underhållscookies som bidrar till att hantera förfallodatum för andra cookies.

(BT) Modellering av användarintresse.

(UVC) Mäter upprepade delningar.

(SSC/PSC/UVC) Dessa cookies används för att registrera användardelning och social aktivitet.

_cs_id,

_cs_s,

_cs_vars,

_cs_ex,

_cs_c,

_cs_optout

cs_vars är en sessionscookie och förfaller vid slutet av sessionen.

_cs_s är en beständig cookie och förfaller efter 30 minuter.

_cs_ex är en beständig cookie och förfaller efter 30 dagar.

_cs_id, _cs_c och _cs_optout är beständiga cookies och förfaller efter 13 månader.

Första part (ContentSquare)

_cs_id-cookien innehåller ContentSquares användaridentifierare.

_cs_s-cookien innehåller antalet sidvisningar i den pågående sessionen för ContentSquare-lösningen.

_cs_vars-cookien används av ContentSquare för att registrera anpassade variabler.

_cs_ex-cookies används av ContentSquare för att utesluta vissa besökare från insamlingen.

_cs_c-cookies används av ContentSquare för att spara användarens samtycke till att spåras.

_cs_eoptout-cookies används av ContentSquare för att utesluta vissa besökare från insamlingen.

Ger ContentSquare möjlighet att samla in uppgifter i enlighet med sina policyer (finns på https://contentsquare.com/privacy-center/privacy-policy/).
Dessa cookies används för att sammanställa användnings- och frekvensdata för att förbättra användarupplevelsen.

Den statistik som tas fram är anonym.

__cf_bm

Beständig cookie (förfaller efter en dag).

Tredje part (Marketo) Används av Marketo för att skilja mellan människor och botar.
s_vi_cx7Bilodaaoblx7Fi

Beständig cookie (förfaller efter två år).

Tredje part (omtrdc.net) Den här domänen ägs av Adobe och används för att tillhandahålla webbplatsanalys- och optimeringstjänster till klienter.
JSESSIONID

Sessionscookie

Tredje part (nr-data.net) Den här domänen styrs av New Relic, som tillhandahåller en plattform för övervakning av prestandan hos webb- och mobilapplikationer.
yabs-sid

Sessionscookie

Tredje part (mc.yandex.ru) Den här domänen ägs av Yandex. Huvudverksamheten är: rysk sökmotor. MC-underdomänen är kopplad till deras webbanalystjänst.
Vid Beständig cookie Första part Den här cookien används av PathFactory för att samla in information om användarnas webbaktiviteter (t.ex. besökta webbsidor och den tid som tillbringas på varje sida) och deras personliga information när de frivilligt uppger den (t.ex. e-post och IP-adresser). Den insamlade informationen ger information om besökarnas beteende och möjlighet att rikta in sig på användare med personanpassat innehåll utifrån deras beteende, vilket konto de tillhör eller den geografiska platsen, bland andra kriterier. Innehållet i PathFactorys vid-cookie är begränsat till ett unikt alfanumeriskt ID som motsvarar en enda besökspost i PathFactory-databasen.
pf_id_{{DOMAIN HASH}} Beständig cookie Första part Den här cookien används av PathFactory för att lagra användarinformation som skapas när en användare först besöker PathFactory-innehåll och uppdateras vid senare besök. Den används för att identifiera användare och spåra användarnas aktivitet. Den här cookien lagrar en unik identifierare för varje användare, en unik identifierare för användarnas aktuella session, det antal besök som en användare har gjort på webbplatsen, tidsstämpeln för användarens första besök, tidsstämpeln för deras tidigare besök och tidsstämpeln för deras nuvarande besök.
pf_ses_{{DOMAIN HASH}} Sessionscookie Första part Den här cookien används av PathFactory för att identifiera om en användare befinner sig i en pågående session på en webbplats eller om det här är en ny session för en användare (dvs. cookien fanns inte eller hade förfallit).

Reklamcookies

Dessa cookies används för att personanpassa din webbupplevelse med relevanta annonser. Dessa cookies samlar in information, som besökta sidor eller köp som görs via vår e-butik.

Cookienamn Typ av cookie Cookie/källa Syfte/insamlade data
_fbp

Beständig cookie (förfaller efter 90 dagar).

Första part Används av Facebook för att leverera en serie reklamprodukter, till exempel bud i realtid från tredjepartsannonsörer.
lang
lissc
lidc
li_sugr
UserMatchHistory
bscookie
bcookie

Lang är en sessionscookie och förfaller vid slutet av sessionen.

Lidc är en beständig cookie och förfaller efter en dag.

UserMatchHistory är en beständig cookie och förfaller efter en månad.

Li_sugr är en beständig cookie och förfaller efter tre månader.

Lissc är en beständig cookie och förfaller efter ett år.

Bscookie och bcookie är beständiga cookies och förfaller efter två år.

Tredje part (LinkedIn) Lang-cookien används av Linkedin för att ställa in standardspråk/språk.
Lidc-cookien används av LinkedIn för dirigering.
Li_sugr-cookien används av LinkedIn Insight Tag som webbläsaridentifierare.
UserMatchHistory används av LinkedIns flöde och Insight Tag för ID-synkronisering för LinkedIn Ads.
Bscookie, bcookie och lissc används i alla begäranden till LinkedIn.
personalization_id

Beständig cookie (förfaller efter två år).

Tredje part (Twitter) Används av Twitter för integrering och delning.
IDE

Beständig cookie (förfaller efter ett år).

Tredje part (DoubleClick) Används av Google DoubleClick för att registrera och rapportera webbplatsanvändarens åtgärder efter att hen har visat eller klickat på en av annonsörens annonser i syfte att mäta en annons effektivitet och visa riktade annonser för användaren.
NID

Beständig cookie (förfaller efter sex månader).

Tredje part (Google) Används av Google för att komma ihåg dina inställningar och annan information, till exempel vilket språk du föredrar.
fr

Beständig cookie (förfaller efter en månad).

Tredje part (Facebook) Används av Facebook för att aktivera annonsleverans eller omriktning.
6suuid

Beständig cookie (förfaller efter två år).

Tredje part (6sense) Används av 6sense för att visa dig annonser som är mer relevanta för dig.
lissc

Beständig cookie (förfaller efter ett år).

Tredje part (linkedin.com) Den här domänen ägs av LinkedIn, plattformen för affärsnätverk. Den fungerar vanligtvis som en tredjepartsvärd där webbplatsägare har placerat en av sina knappar för innehållsdelning på sina sidor, även om dess innehåll och tjänster kan bäddas in på andra sätt. Även om dessa knappar medför en tillagd funktionalitet på webbplatsen där de finns ställs cookies in oavsett om besökaren har en aktiv LinkedIn-profil eller godkänt deras villkor. Därför klassificeras den i första hand som en spårnings-/inriktningsdomän.
SERVERID

Beständig cookie

Tredje part (eyeota.net) Den här domänen ägs av Eyeota, ett globalt företag som specialiserat sig på målgruppsdata för att möjliggöra inriktning av reklam baserat på profilering av besökare.
i

Beständig cookie (förfaller efter ett år).

Tredje part (openx.net) Den här domänen ägs av OpenX. Huvudverksamheten är: reklam.
yandexuid

Beständig cookie (förfaller efter ett år).

Tredje part (yandex.ru) Den här domänen ägs av Yandex. Huvudverksamheten är: rysk sökmotor.
__cfduid

Beständig cookie (förfaller efter 30 dagar).

Tredje part (pinterest.com) Den här domänen ägs av Pinterest. Huvudverksamheten är: plattform för delning av socialt innehåll.
rlas3

Beständig cookie (förfaller efter ett år).

Tredje part (rlcdn.com) Den här cookien används för att leverera reklam som är mer relevant för dig och dina intressen. Den används också för att begränsa det antal gånger du ser en annons samt för att mäta reklamkampanjens effektivitet.

Sessionscookie

Tredje part (www.facebook.com) Den här domänen ägs av Facebook, som är världens största sociala nätverkstjänst. Som tredjepartsleverantör av värdtjänster samlar den mestadels in uppgifter om användarnas intressen via widgetar som ”Gilla”-knappen, som finns på många webbplatser. Detta används för att visa riktad reklam för användarna när de är inloggade på dess tjänster. Under 2014 började företaget också visa beteendeinriktad reklam på andra webbplatser, vilket liknar de flesta företag för som enbart arbetar med onlinemarknadsföring.
disqus_unique

Beständig cookie (förfaller efter ett år).

Tredje part (disqus.com) Den här domänen ägs av Disqus. Huvudverksamheten är: Disqus tillhandahåller programvara för diskussionsforum som gör det möjligt för webbplatsägare att ansluta kraftfulla funktioner till sina webbplatser. På vissa forum gör de det också möjligt för webbplatsägare att sälja utrymme till annonsörer med möjlighet att rikta in sig på intressebaserade målgrupper.
uid

Beständig cookie (förfaller efter 180 dagar).

Tredje part (turn.com) Den här domänen ägs av Turn. Huvudverksamheten är: leverantör av en plattform för marknadsföring och datahantering.
GPS

Beständig cookie

Tredje part (youtube.com) YouTube är en Google-ägd plattform för hosting och delning av videor. YouTube samlar in användardata genom videor som är inbäddade på webbplatser, vilka sammanställs med profildata från andra Google-tjänster för att visa riktad reklam för webbesökare på ett stort antal av deras egna och andra webbplatser.
B

Beständig cookie (förfaller efter ett år).

Tredje part (yahoo.com) Den här domänen ägs av Yahoo. Huvudverksamheten är: sökning/reklam.
gdpr_status

Beständig cookie (förfaller efter 185 dagar).

Tredje part (media.net) Media.net är ett globalt tekniknätverk för onlinereklam.
VISITOR_INFO1_LIVE

Beständig cookie (förfaller efter 180 dagar).

Tredje part (youtube.com) Den här cookien används som en unik identifierare för att spåra visning av videor.
everest_g_v2

Beständig cookie (förfaller efter ett år).

Tredje part (everesttech.net) Den här domänen ägs av Adobe. Huvudverksamheten är: reklam.
demdex

Beständig cookie (förfaller efter 180 dagar).

Tredje part (demdex.net) Den här cookien hjälper Adobe Audience Manager att utföra grundläggande funktioner som besöksidentifiering, ID-synkronisering, segmentering, modellering, rapportering osv.
audience

Beständig cookie (förfaller efter ett år).

Tredje part (spotxchange.com) Den här domänen ägs av spotxchange. Huvudverksamheten är: videoreklam.
everest_session_v2

Sessionscookie

Tredje part (everesttech.net) Den här domänen ägs av Adobe. Huvudverksamheten är: reklam.
dpm

Beständig cookie (förfaller efter 180 dagar).

Tredje part (dpm.demdex.net) Den här domänen ägs av Adobe Audience Manager. Den huvudsakliga affärsverksamheten är: onlineprofilering för riktad marknadsföring.
NID

Beständig cookie (förfaller efter 183 dagar).

Tredje part (google.com) Den här domänen ägs av Google Inc. Trots att Google främst är känt som en sökmotor erbjuder företaget ett brett utbud av produkter och tjänster. Dess huvudsakliga inkomstkälla är dock reklam. Google spårar användarna i stor utsträckning, både genom sina egna produkter och webbplatser och via de många tekniker som är inbäddade i miljontals webbplatser runt om i världen. De använder de data som samlas in från de flesta av dessa tjänster för att profilera webbanvändares intressen och sälja annonsutrymme till företag baserat på dessa intresseprofiler samt anpassa annonser till innehållet på de sidor där kundens annonser visas.
euds

Sessionscookie

Tredje part (rfihub.com) Den här domänen ägs av Rocketfuel. Huvudverksamheten är: reklam.
smd

Beständig cookie (förfaller efter 390 dagar).

Tredje part (rfihub.com) Den här domänen ägs av Rocketfuel. Huvudverksamheten är: reklam.
bcookie

Beständig cookie (förfaller efter 730 dagar).

Tredje part (linkedin.com) Den här domänen ägs av LinkedIn, plattformen för affärsnätverk. Den fungerar vanligtvis som en tredjepartsvärd där webbplatsägare har placerat en av sina knappar för innehållsdelning på sina sidor, även om dess innehåll och tjänster kan bäddas in på andra sätt. Även om dessa knappar medför en tillagd funktionalitet på webbplatsen där de finns ställs cookies in oavsett om besökaren har en aktiv LinkedIn-profil eller godkänt deras villkor. Därför klassificeras den i första hand som en spårnings-/inriktningsdomän.
UserMatchHistory

Beständig cookie (förfaller efter 30 dagar).

Tredje part (linkedin.com) Den här domänen ägs av LinkedIn, plattformen för affärsnätverk. Den fungerar vanligtvis som en tredjepartsvärd där webbplatsägare har placerat en av sina knappar för innehållsdelning på sina sidor, även om dess innehåll och tjänster kan bäddas in på andra sätt. Även om dessa knappar medför en tillagd funktionalitet på webbplatsen där de finns ställs cookies in oavsett om besökaren har en aktiv LinkedIn-profil eller godkänt deras villkor. Därför klassificeras den i första hand som en spårnings-/inriktningsdomän.
cmd

Beständig cookie (förfaller efter 390 dagar).

Tredje part (rfihub.com) Den här domänen ägs av Rocketfuel. Huvudverksamheten är: reklam.
BIGipServersjrtp8_https

Beständig cookie (förfaller efter 390 dagar).

Tredje part (sjrtp8.marketo.com) Det här cookienamnet är kopplat till produktsviten BIG-IP från företaget F5. Den här cookien rör vanligtvis hanteringen av sessioner på belastningsutjämnade servrar för att säkerställa att användarbegäranden konsekvent dirigeras till rätt server. Den vanliga roten är BIGipServer, oftast följt av ett domännamn, vanligtvis värddomänen, men inte alltid.
ruds

Sessionscookie (förfaller efter 390 dagar).

Tredje part (rfihub.com) rXXXXXXXXXX
test_cookie

Beständig cookie

Tredje part (doubleclick.net) test_cookie
test_cookie

Beständig cookie

Tredje part (doubleclick.net) test_cookie
_pinterest_cm

Beständig cookie (förfaller efter 365 dagar).

Tredje part (pinterest.com) Den här domänen ägs av Pinterest. Huvudverksamheten är: plattform för delning av socialt innehåll.
tuuid_lu

Beständig cookie (förfaller efter 365 dagar).

Tredje part (bidswitch.net) Den här domänen ägs av IPONWEB och används för att tillhandahålla en budplattform i realtid för onlinereklam.
ATN

Beständig cookie (förfaller efter 730 dagar).

Tredje part (atdmt.com) Denna domän ägs av Atlas Solutions, som i sin tur ägs av Facebook. Atlas är en onlinereklambyrå, som riktar in sig på användare genom att spåra deras webbaktiviteter. I september 2014 återlanserades företaget under Facebooks ägarskap och utlovade möjligheten att nå kända användare och rikta annonser baserat på profiler som genereras med hjälp av Facebooks användardata.
IDE

Beständig cookie (förfaller efter 390 dagar).

Tredje part (doubleclick.net) Den här domänen ägs av DoubleClick (Google). Huvudverksamheten är: DoubleClick är Googles annonshandelstjänst med budgivning i realtid.
bkdc

Beständig cookie (förfaller efter 180 dagar).

Tredje part (bluekai.com) Den här domänen ägs av Blue Kai. Huvudverksamheten är: reklam/målgruppsinriktning.
KRTBCOOKIE_xxxx

Beständig cookie (förfaller efter 90 dagar).

Tredje part (pubmatic.com) Den här cookien används för att korrelera ID:n med Pubmatics partner (t.ex. kunder på plattformens begärandesida eller andra reklamteknikföretag). Pubmatic skickar information som lagras av partnern i den här cookien till partnern när den överväger om den ska köpa annonser. Detta gör det möjligt för partnern att fatta bättre beslut om huruvida en annons ska visas för dig.
A3

Beständig cookie (förfaller efter 365 dagar).

Tredje part (yahoo.com) Den här domänen ägs av Yahoo. Huvudverksamheten är: sökning/reklam.
AA003

Beständig cookie (förfaller efter 90 dagar).

Tredje part (atdmt.com) Denna domän ägs av Atlas Solutions, som i sin tur ägs av Facebook. Atlas är en onlinereklambyrå, som riktar in sig på användare genom att spåra deras webbaktiviteter. I september 2014 återlanserades företaget under Facebooks ägarskap och utlovade möjligheten att nå kända användare och rikta annonser baserat på profiler som genereras med hjälp av Facebooks användardata.
YSC

Sessionscookie

Tredje part (youtube.com) YouTube är en Google-ägd plattform för hosting och delning av videor. YouTube samlar in användardata genom videor som är inbäddade på webbplatser, vilka sammanställs med profildata från andra Google-tjänster för att visa riktad reklam för webbesökare på ett stort antal av deras egna och andra webbplatser.
lang

Sessionscookie

Tredje part (linkedin.com, ads.linkedin.com) Den här domänen ägs av LinkedIn, plattformen för affärsnätverk. Den fungerar vanligtvis som en tredjepartsvärd där webbplatsägare har placerat en av sina knappar för innehållsdelning på sina sidor, även om dess innehåll och tjänster kan bäddas in på andra sätt. Även om dessa knappar medför en tillagd funktionalitet på webbplatsen där de finns ställs cookies in oavsett om besökaren har en aktiv LinkedIn-profil eller godkänt deras villkor. Därför klassificeras den i första hand som en spårnings-/inriktningsdomän.
personalization_id

Beständig cookie (förfaller efter 730 dagar).

Tredje part (twitter.com) Den här domänen ägs av Twitter. Huvudverksamheten är: tjänster för sociala nätverk. När Twitter fungerar som tredjepartsvärd samlar företaget in data genom en rad olika pluginprogram och integreringar, som främst används för spårning och inriktning.
BIGipServersjrtp8_https

Beständig cookie (förfaller efter 730 dagar).

Tredje part (sjrtp8-cdn.marketo.com) Det här cookienamnet är kopplat till produktsviten BIG-IP från företaget F5. Den här cookien rör vanligtvis hanteringen av sessioner på belastningsutjämnade servrar för att säkerställa att användarbegäranden konsekvent dirigeras till rätt server. Den vanliga roten är BIGipServer, oftast följt av ett domännamn, vanligtvis värddomänen, men inte alltid.
fr

Beständig cookie (förfaller efter 90 dagar).

Tredje part (facebook.com) Innehåller en webbläsar- och användarunik ID-kombination som används för riktad reklam.rXXXXXXXXXX
_kuid_

Beständig cookie (förfaller efter 180 dagar).

Tredje part (krxd.net) Den här domänen ägs av Krux Digital, ett amerikanskt företag som tillhandahåller en datahanteringsplattform som möjliggör profilering av besökarintresse i realtid.
i

Beständig cookie (förfaller efter 365 dagar).

Tredje part (yandex.ru) Den här domänen ägs av Yandex. Huvudverksamheten är: rysk sökmotor.
__jid

Beständig cookie

Tredje part (disqus.com) Den här domänen ägs av Disqus. Huvudverksamheten är: Disqus tillhandahåller programvara för diskussionsforum som gör det möjligt för webbplatsägare att ansluta kraftfulla funktioner till sina webbplatser. På vissa forum gör de det också möjligt för webbplatsägare att sälja utrymme till annonsörer med möjlighet att rikta in sig på intressebaserade målgrupper.
lang

Sessionscookie

Tredje part (cdn.syndication.twimg.com) Den här domänen ägs av Twitter. Huvudverksamheten är: tjänster för sociala nätverk. När Twitter fungerar som tredjepartsvärd samlar företaget in data genom en rad olika pluginprogram och integreringar, som främst används för spårning och inriktning. Twitter tillhandahåller för närvarande inte information om användningen av specifika cookies.
B

Beständig cookie (förfaller efter 365 dagar).

Tredje part (yahoo.com) Den här domänen ägs av Yahoo. Huvudverksamheten är: sökning/reklam.
pxrc

Beständig cookie (förfaller efter 60 dagar).

Tredje part (rlcdn.com) Den här domänen ägs av Live Ramp Inc., som tillhandahåller en plattform för riktad marknadsföring och profilering.
lidc

Beständig cookie (förfaller efter en dag).

Tredje part (linkedin.com) Den här domänen ägs av LinkedIn, plattformen för affärsnätverk. Den fungerar vanligtvis som en tredjepartsvärd där webbplatsägare har placerat en av sina knappar för innehållsdelning på sina sidor, även om dess innehåll och tjänster kan bäddas in på andra sätt. Även om dessa knappar medför en tillagd funktionalitet på webbplatsen där de finns ställs cookies in oavsett om besökaren har en aktiv LinkedIn-profil eller godkänt deras villkor. Därför klassificeras den i första hand som en spårnings-/inriktningsdomän.
ev_sync_dd

Beständig cookie (förfaller efter 31 dagar).

Tredje part (everesttech.net) Den här domänen ägs av Adobe. Huvudverksamheten är: reklam.
ymex

Beständig cookie (förfaller efter 365 dagar).

Tredje part (yandex.ru) Den här domänen ägs av Yandex. Huvudverksamheten är: rysk sökmotor.
bscookie

Beständig cookie (förfaller efter 730 dagar).

Tredje part (www.linkedin.com) Den här domänen ägs av LinkedIn, plattformen för affärsnätverk. Den fungerar vanligtvis som en tredjepartsvärd där webbplatsägare har placerat en av sina knappar för innehållsdelning på sina sidor, även om dess innehåll och tjänster kan bäddas in på andra sätt. Även om dessa knappar medför en tillagd funktionalitet på webbplatsen där de finns ställs cookies in oavsett om besökaren har en aktiv LinkedIn-profil eller godkänt deras villkor. Därför klassificeras den i första hand som en spårnings-/inriktningsdomän.
dextp

Beständig cookie (förfaller efter 180 dagar).

Tredje part (demdex.net) Den här domänen ägs av Adobe Audience Manager. Huvudverksamheten är: onlineprofilering för riktad marknadsföring.
mte_use_lonpoll

Beständig cookie (förfaller efter 30 dagar).

Tredje part (www.ustream.tv) Den här domänen ägs av Ustream Inc., som tillhandahåller tjänster för livesändning av videoinnehåll på webbplatser. Deras sekretesspolicy anger att de använder data som samlas in via deras tjänster för ändamål som rör riktad reklam. Delning av uppgifter med tredje parter ingår i dessa ändamål.
tmr_detect

Beständig cookie (förfaller efter en dag).

Tredje part (vk.com) Hänvisningsdomän för affiliate-marknadsföring.
PHPSESSID

Sessionscookie

Tredje part (www.ustream.tv) Den här domänen ägs av Ustream Inc., som tillhandahåller tjänster för livesändning av videoinnehåll på webbplatser. Deras sekretesspolicy anger att de använder data som samlas in via deras tjänster för ändamål som rör riktad reklam. Delning av uppgifter med tredje parter ingår i dessa ändamål.
UIDR

Beständig cookie (förfaller efter 720 dagar).

Tredje part (scorecardresearch.com) Den här domänen ägs av ScorecardResearch (comScore). Huvudverksamheten är: reklam. Cookies på denna domän har en livslängd på två år.
tmr_tcdhn

Beständig cookie (förfaller efter 720 dagar).

Tredje part (vk.com) Hänvisningsdomän för affiliate-marknadsföring.
FTID

Beständig cookie (förfaller efter 366 dagar).

Tredje part (mail.ru) Den här domänen ägs av företaget Mail.ru., som är baserat i Ryssland. Även om de erbjuder e-kommunikationstjänster använder de också personuppgifter för att visa annonser eftersom det är deras huvudsakliga inkomstkälla.
SSCVER

Beständig cookie (förfaller efter 390 dagar).

Tredje part (imrworldwide.com) Den här domänen ägs av Nielsen. Huvudverksamheten är: konsumentprofilering för onlinereklam.
ustream-guest

Sessionscookie

Tredje part (www.ustream.tv) Den här domänen ägs av Ustream Inc., som tillhandahåller tjänster för livesändning av videoinnehåll på webbplatser. Deras sekretesspolicy anger att de använder data som samlas in via deras tjänster för ändamål som rör riktad reklam. Delning av uppgifter med tredje parter ingår i dessa ändamål.
tmr_reqNum

Beständig cookie (förfaller efter 333 dagar).

Tredje part (vk.com) Hänvisningsdomän för affiliate-marknadsföring.
IMRID

Beständig cookie (förfaller efter 390 dagar).

Tredje part (imrworldwide.com) Den här domänen ägs av Nielsen. Huvudverksamheten är: konsumentprofilering för onlinereklam.
VID

Beständig cookie (förfaller efter 366 dagar).

Tredje part (mail.ru) Den här domänen ägs av företaget Mail.ru., som är baserat i Ryssland. Även om de erbjuder e-kommunikationstjänster använder de också personuppgifter för att visa annonser eftersom det är deras huvudsakliga inkomstkälla.
VID

Beständig cookie (förfaller efter 366 dagar).

Tredje part (mail.ru) Den här domänen ägs av företaget Mail.ru., som är baserat i Ryssland. Även om de erbjuder e-kommunikationstjänster använder de också personuppgifter för att visa annonser eftersom det är deras huvudsakliga inkomstkälla.
ad-privacy

Beständig cookie (förfaller efter 1 898 dagar).

Tredje part (amazon-adsystem.com) Den här domänen ägs av onlineåterförsäljaren Amazon och används som en del av deras program för affiliate-marknadsföring.
ab_test_1

Beständig cookie (förfaller efter fem dagar).

Tredje part (www.ustream.tv) Den här domänen ägs av Ustream Inc., som tillhandahåller tjänster för livesändning av videoinnehåll på webbplatser. Deras sekretesspolicy anger att de använder data som samlas in via deras tjänster för ändamål som rör riktad reklam. Delning av uppgifter med tredje parter ingår i dessa ändamål.
UID

Beständig cookie (förfaller efter 720 dagar).

Tredje part (scorecardresearch.com) Den här domänen ägs av ScorecardResearch (comScore). Huvudverksamheten är: reklam. Cookies på denna domän har en livslängd på två år.
remixlang

Beständig cookie (förfaller efter 364 dagar).

Tredje part (vk.com) Hänvisningsdomän för affiliate-marknadsföring.
ab_test_2

Beständig cookie (förfaller efter fem dagar).

Tredje part (www.ustream.tv) Den här domänen ägs av Ustream Inc., som tillhandahåller tjänster för livesändning av videoinnehåll på webbplatser. Deras sekretesspolicy anger att de använder data som samlas in via deras tjänster för ändamål som rör riktad reklam. Delning av uppgifter med tredje parter ingår i dessa ändamål.
ad-id

Beständig cookie (förfaller efter 256 dagar).

Tredje part (amazon-adsystem.com) Den här domänen ägs av onlineåterförsäljaren Amazon och används som en del av deras program för affiliate-marknadsföring.
tmr_lvid, tmr_lvidTS

Beständig cookie (förfaller efter 333 dagar).

Tredje part (vk.com) Hänvisningsdomän för affiliate-marknadsföring.

Nödvändiga cookies

Dessa cookies krävs för att webbplatsen ska fungera korrekt på din enhet. Dessa cookies samlar in information som plats (för språkinställningar), kontohantering, händelseregistrering, installation av drivrutiner eller e-postinställningar.

Cookienamn Typ av cookie COOKIE/källa Syfte/insamlade data
__NV_DD3
__NV_DD3Manual

Sessionscookie

Första part Möjliggör förslag på drivrutiner som kan laddas ned för
NVIDIA-maskinvara installerad på din enhet när
du begär en automatisk eller manuell genomsökning av din enhet på https://www.nvidia.com/Download
/index.aspx?lang=en-us
. Information om din maskinvaru-GPU
lagras för webbläsarsessionen.
__NV_nvJson

Beständig cookie (förfaller efter en månad).

Första part Rekommenderar lämplig drivrutin vid framtida
besök när du genomsöker ditt system med det senaste drivrutinssökverktyget, GPU-analysverktyget och andra alternativ för enhetsgenomsökning (finns på
https://www.geforce.com/drivers).
OperatingSystem
ProductSeries
ProductSeriesType
ProductType
Språk
Beständig cookie (förfaller efter en år). Första part Butiksalternativ som du väljer när du ändrar
rullgardinsvalet via den manuella drivrutinssökningen på NVIDIA-sidan för nedladdning av drivrutiner (tillgänglig på https://www.geforce.com/drivers).
__NVEU_SSO / __NVSESSION Sessionscookie Första part Lagrar inloggningsuppgifter när du loggar in på prenumerantprofilsidan för e-nyhetsbrev.
__NVEU_UID Beständig cookie (förfaller efter en månad). Första part Lagrar ditt unika ID som en del av säkerhetsverifieringen när du loggar in på prenumerantprofilsidan för nyhetsbrev.
NVIDIADefaultLang Beständig cookie (förfaller efter en år). Första part Kommer ihåg den lokala landsspecifika webbplatsen när du väljer ett språk. Vid framtida besök omdirigeras du till den relevanta lokala webbplatsen.
CookiePolicy Beständig cookie (förfaller efter en år). Första part Samtycker till denna cookiepolicy när du öppnar en NVIDIA-webbplatssida.
has_js Sessionscookie Första part (developer.nvidia.com) Drupal använder denna cookie för att ange om JavaScript har aktiverats i besökarens webbläsare.
SSESS Beständig cookie (förfaller efter 23 dagar). Första part (developer.nvidia.com) Beständig cookie för autentiserad användarfunktionalitet i developer.nvidia.com.
visid_incap_ Beständig cookie (förfaller efter en år). Första part Incapsulas DDoS Protection och Web Application Firewall: cookie för att länka vissa sessioner till en specifik besökare (besökare som representerar en specifik dator). För att identifiera kunder som redan har besökt Incapsula. Den enda cookie som är beständig i tolv månader.
__g_c Sessionscookie Första part Detta cookienamn är kopplat till programvara från Gomez Networks som möjliggör prestandaövervakning av belastningsutjämnade webbprogram.
AWSELB Sessionscookie Första part (store.nvidia.com) Det här cookienamnet är kopplat till Amazon Web Services elastiska belastningsutjämningfunktion för routningsklientens begäran på servern.
__cf_bm Beständig cookie (förfaller efter en år). Första part (info.nvidia.com) __cf_bm-cookien är en cookie som krävs för att stödja Cloudflares bothantering, som för närvarande finns i privat betaversion. Som en del av vår bothanteringstjänst bidrar den här cookien till att hantera inkommande trafik som matchar kriterier kopplade till botar.
__cfduid Beständig cookie (förfaller efter 394 dagar). Första part (info.nvidia.com) Cookie som är kopplad till webbplatser som använder CloudFlare och som används för att snabba upp inläsningstiderna för sidor. Enligt CloudFlare används den för att åsidosätta eventuella säkerhetsbegränsningar baserade på den IP-adress som besökaren kommer från. Den innehåller ingen information om användaridentifiering.
PHPSESSID Sessionscookie Första part Cookie som genereras av program baserade på PHP-språket. Det här är en identifierare för allmänna ändamål som används för att upprätthålla användarsessionsvariabler. Det är normalt ett slumpmässigt genererat nummer. Hur det används kan vara specifikt för webbplatsen, men ett bra exempel är upprätthållandet av statusen som inloggad för en användare mellan olika sidor.
ASPSESSIONIDXXXXXXXX Sessionscookie Första part Detta cookienamn är i allmänhet kopplat till användning som en plattformssessionscookie för allmänna ändamål, och används av webbplatser skrivna med Microsoft ASP-baserade tekniker. Cookienamnets struktur är en vanlig rot – ASPSESSIONID, följt av en serie unika bokstäver. Den används vanligtvis av servern för att upprätthålla en anonymiserad användarsession.
__g_u Sessionscookie Första part Detta cookienamn är kopplat till programvara från Gomez Networks som möjliggör prestandaövervakning av belastningsutjämnade webbprogram.
BIGipServersj14web-nginx-app_https Sessionscookie Första part (info.nvidia.com) Det här cookienamnet är kopplat till produktsviten BIG-IP från företaget F5. Den här cookien rör vanligtvis hanteringen av sessioner på belastningsutjämnade servrar för att säkerställa att användarbegäranden konsekvent dirigeras till rätt server. Den vanliga roten är BIGipServer, som oftast följs av ett domännamn, vanligtvis värddomänen, men inte alltid.
ASP.NET_SessionId Sessionscookie Första part Plattformssessionscookie för allmänna ändamål som används av webbplatser skrivna med Microsoft .NET-baserade tekniker. Används vanligtvis av servern för att upprätthålla en anonymiserad användarsession.
JSESSIONID Sessionscookie Första part Plattformssessionscookie för allmänna ändamål som används av webbplatser skrivna med JSP. Används vanligtvis av servern för att upprätthålla en anonym användarsession.
incap_ses_incap_ses_1176_1639546 Sessionscookie Första part Plattformssessionscookie för allmänna ändamål som används av webbplatser skrivna med JSP. Används vanligtvis av servern för att upprätthålla en anonym användarsession.
_gd############# Beständig cookie (förfaller efter två år). Första part Den här cookien innehåller ingen identifierande information och används i diagnostiksyfte av Impact Radius, en tjänst som vi använder för att spåra registreringprovisioner för vårt affiliateprogram. Vi har kategoriserat den under Funktionalitet eftersom den krävs för driften av vårt affiliateprogram.
__atuvs Beständig cookie Första part Den här cookie är kopplad till AddThis-widgeten för delning på sociala medier. Den är vanligtvis inbäddad i webbplatser för att göra det möjligt för besökare att dela innehåll med en rad olika nätverks- och delningsplattformar. Detta tros vara en ny cookie från AddThis som ännu inte är dokumenterad, men har kategoriserats utefter antagandet att den har ett liknande syfte som andra cookies som ställs in av tjänsten.
__unam Beständig cookie (förfaller efter 275 dagar). Första part Den här cookien är vanligtvis kopplad till ShareThis-widgeten för delning på sociala medier. Den placeras på en webbplats för att möjliggöra delning av innehåll på olika sociala nätverk. Den räknar en sidas klick och delningar.
__zlcmid Beständig cookie (förfaller efter ett år). Första part Livechattwidgeten ställer in cookies in för att lagra det Zopim Live Chat-ID som används för att identifiera en enhet vid besök.
__atuvc Beständig cookie (förfaller efter 395 dagar). Första part Den här cookie är kopplad till AddThis-widgeten för delning på sociala medier. Den är vanligtvis inbäddad i webbplatser för att göra det möjligt för besökare att dela innehåll med en rad olika nätverks- och delningsplattformar. Den lagrar ett uppdaterat antal siddelningar.
current_tenant Beständig cookie (förfaller efter fyra dagar). Tredje part (auth0) Tillåter säker användarautentisering och säkerställer säkerheten för de som använder vår webbplats och de data den innehåller.
auth0l Beständig cookie (förfaller efter fyra dagar). Tredje part (auth0)
ajs_user_id Beständig cookie (förfaller efter en år). Tredje part (auth0)
_fbp Beständig cookie (förfaller efter tre månader). Tredje part (auth0)
OptanonConsent Beständig cookie (förfaller efter sex månader). Tredje part (auth0)
ajs_anonymous_id Beständig cookie (förfaller efter sex månader). Tredje part (auth0)
RrRL1iTsgXOgVF4_ Permanent cookie Första part Gör att Nvidia kan samla in loggsegment som kommer från samma instans av GFN:s webbläsarklient och skicka dem till en specifik servernod. Cookien ligger kvar i ungefär 24 timmar. Se bifogad bild för förfallotid.
__zlcid Permanent cookie Tredje part (static.zdassets.com) Den här domänen ägs av Zendesk. Den här särskilda domänen för företaget säkerställer att alla Zendesk-funktioner läggs till på webbplatsen på rätt sätt.
__cfduid Beständig cookie (förfaller efter 30 dagar). Tredje part (rawgit.com) Den här domänen ägs av RawGit, en tjänst som används för att tillhandahålla RAW-filer direkt från GitHub.
lightstep_guid/gfn-klient Beständig cookie (förfaller efter en vecka). Tredje part (Lightstep) Tillåter Lightstep att gruppera de spann som skickas från samma klient.
lightstep_session_id Beständig cookie (förfaller efter en vecka). Tredje part (Lightstep) Lightstep är en leverantör för distribuerad spårning av applikationsfunktioner. Används särskilt för KPI-övervakning av prestanda och varningar.
_ym_uid Beständig cookie (förfaller efter 365 dagar). Första part Dessa cookies används för att identifiera webbplatsanvändare.
_ym_uid Beständig cookie (förfaller efter 365 dagar). Tredje part (roundme.com) Dessa cookies används för att identifiera webbplatsanvändare.
_ym_visorc_50069182 Beständig cookie Första part Dessa cookies används för att identifiera från vilken källa användaren besökt webbplatsen.
X-DR-CURRENCY Beständig cookie Första part (store.nvidia.com) Den här cookien används för att lagra användarens valda valutatyp.
X-DR-LOCALE Beständig cookie Första part (store.nvidia.com) Den här cookien används för att lagra användarens valda lokalisering.
_ym_mp2_substs_50069182 Beständig cookie Första part Den här cookien används för inriktningssamtal.
bn_cp Beständig cookie (förfaller efter en dag). Första part Den här cookien används för att hantera bannerinnehåll i meddelanden.
__zlcstore Beständig cookie Första part En hjälpfunktion som är implementerad på webbplatsen och gör det möjligt för besökare att interagera med kundtjänsten.
cerosexperiencetracking Beständig cookie (förfaller efter 365 dagar). Första part Den här cookien används för att leverera reklam som är mer relevant för dig och dina intressen.
hatch_cid Beständig cookie (förfaller efter 30 dagar). Tredje part (assets.adobedtm.com) Hjälper till att mäta kampanjens effektivitet när du klickar dig vidare till en NVIDIA-sida som ingår i en marknadsföringskampanj.
sc_cvp Beständig cookie (förfaller efter 30 dagar). Första part (nvidia.com, images.nvidia.com, nv.quadro-selector.com) Den här cookien används för att spåra en kampanjs prestanda.
sc_cvp Beständig cookie (förfaller efter 30 dagar). Tredje part (assets.adobedtm.com) Den här cookien används för att spåra en kampanjs prestanda. 
X-DR-SHOPPER-nvidia Beständig cookie (förfaller efter 365 dagar). Första part (store.nvidia.com) Den här cookien används för att leverera shoppingupplevelser som är mer relevanta för dig och dina intressen.
_ie_cpn Beständig cookie Första part Den här cookien används för att leverera shoppingupplevelser som är mer relevanta för dig och dina intressen.
trwv.lvd Beständig cookie Första part Syftet med den här cookien är att Google Tag Manager ställer in de flesta av dina spårverktyg samt Google Analytics.
trwsb.stu Beständig cookie Första part Syftet med den här cookien är att Google Tag Manager ställer in de flesta av dina spårverktyg samt Google Analytics.
X-DR-THEME Beständig cookie Första part (store.nvidia.com) Den här cookien används för att leverera shoppingupplevelser som är mer relevanta för dig och dina intressen.
trwv.uid Beständig cookie (förfaller efter 730 dagar). Första part Syftet med den här cookien är att Google Tag Manager ställer in de flesta av dina spårverktyg samt Google Analytics.
jsessionID Beständig cookie Första part Den här cookien ställs in av Nvidia-databaser för att hantera sessionsbelastningsutjämning i syfte att förbättra användarupplevelsen.
jsessionID Beständig cookie Tredje part (gateway.on24.com) Plattformssessionscookie för allmänna ändamål. Används av servern för att upprätthålla en anonym användarsession.
intro Beständig cookie (förfaller efter 365 dagar). Första part Dessa cookies ställs in av Nvidia för att lagra information som används för att leverera digitala upplevelser, mäta och hantera webbplatsprestanda och driva på personanpassning.
s_getNewRepeat Beständig cookie (förfaller efter 30 dagar). Första part (nvidia.com, quadro-selector.com) Den här cookien används för att identifiera om användaren är en ny eller återkommande besökare.
_ie_eml Beständig cookie Första part Dessa cookies ställs in av Nvidia för att lagra information som används för att leverera digitala upplevelser, mäta och hantera webbplatsprestanda och driva på personanpassning.
at_check Beständig cookie Första part Den här cookien ger oss möjlighet att testa vilket innehåll som är mer relevant för dig och visa dig personanpassat innehåll baserat på ditt beteende.
at_check Beständig cookie Tredje part (assets.adobedtm.com) Den här cookien ger oss möjlighet att testa vilket innehåll som är mer relevant för dig och visa dig personanpassat innehåll baserat på ditt beteende.
trwv.vc Beständig cookie Första part Syftet med den här cookien är att Google Tag Manager ställer in de flesta av dina spårverktyg samt Google Analytics.
metrika_enabled Beständig cookie Första part Kontrollerar om andra Yandex.Metrica-cookies är korrekt installerade.
metrika_enabled Beständig cookie Tredje part (roundme.com) Kontrollerar om andra Yandex.Metrica-cookies är korrekt installerade.
mboxEdgeCluster Beständig cookie Första part Den här cookien gör det möjligt för besökare att komma åt samma edge-server under hela sessionen.
__adroll_consent_params Beständig cookie Första part Adroll använder dessa cookies för att spåra användaren genom flera sessioner i syfte att visa riktade annonser. 
_sdsat_authStage Beständig cookie Första part Den här cookien används för att identifiera användarens autentiseringsstatus. 
_sdsat_authStage Beständig cookie Tredje part (assets.adobedtm.com) Den här cookien används för att identifiera användarens autentiseringsstatus.
bn_pp Beständig cookie (förfaller efter en dag). Första part Den här cookien ställs in för att hantera beständiga bannermeddelanden.
RT Beständig cookie (förfaller efter sju dagar). Första part Dessa cookies ställs in av Nvidia för att lagra information som används för att leverera digitala upplevelser, mäta och hantera webbplatsprestanda och driva på personanpassning.
_ym_metrika_enabled_50069182 Beständig cookie Första part Används för att samla in information om användarens egenskaper, hennes eller hans beteende på webbplatssidor samt riktade och andra åtgärder.
VisitorID Beständig cookie (förfaller efter 30 dagar). Första part Den här cookien används för att identifiera användaren. 
trwsb.stu Beständig cookie Första part Den här cookien innehåller ett alfanumeriskt värde för varje besökares aktuella session som används för att anpassa besökarens besök på webbplatsen och presentera relevant innehåll baserat på känd information från besökaren.
s_ecid Beständig cookie (förfaller efter 730 dagar). Första part Syftet med den här cookien är att tillåta beständig ID-spårning i första parts-tillståndet och den används som referens-ID i Analytics.
sc_cmp Beständig cookie (förfaller efter 30 dagar). Första part Den här cookien används för att spåra en kampanjs prestanda.
trwsb.cpv Beständig cookie Första part Syftet med den här cookien är att Google Tag Manager ställer in de flesta av dina spårverktyg samt Google Analytics.
GTXTITANXVIDEO Beständig cookie Första part (www.nvidia.com, images.nvidia.com) Den här cookien ställs in efter att du har tittat på en produktvideo för att stoppa automatisk uppspelning vid framtida besök på sidan.
trwv.eml Beständig cookie Första part Den här cookien lagrar för tillfället e-postvärdet som en besökare skickar in som ett formulär, vilket omedelbart tas bort när formuläret skickas in. 
edge Beständig cookie (förfaller efter 25 550 dagar). Första part (www.nvidia.com, images.nvidia.com) Dessa cookies ställs in av Nvidia för att lagra information som används för att leverera digitala upplevelser, mäta och hantera webbplatsprestanda och driva på personanpassning.
edge Beständig cookie (förfaller efter 25 550 dagar). Tredje part (code.jquery.com) Dessa cookies ställs in av Nvidia för att lagra information som används för att leverera digitala upplevelser, mäta och hantera webbplatsprestanda och driva på personanpassning.
edge Beständig cookie (förfaller efter 730 dagar). Tredje part (nvidia.partners) Dessa cookies ställs in av Nvidia för att lagra information som används för att leverera digitala upplevelser, mäta och hantera webbplatsprestanda och driva på personanpassning.
AWSELBCORS Beständig cookie Första part (store.nvidia.com) Den här cookien ställs in för belastningsutjämning på AWS-servrar.
gc_ss_nvidia Beständig cookie Första part (store.nvidia.com) Dessa cookies ställs in av Nvidia för att lagra information som används för att leverera digitala upplevelser, mäta och hantera webbplatsprestanda och driva på personanpassning.
_ym_isad Beständig cookie (förfaller efter en dag). Första part Den här cookien avgör om en användare har annonsblockerare.
_ym_isad Beständig cookie (förfaller efter en dag). Tredje part (roundme.com) Den här cookien avgör om en användare har annonsblockerare.
ncid Beständig cookie (förfaller efter 30 dagar). Första part Den här cookien används för att spåra en kampanjs prestanda.
metrika_enabled Beständig cookie Första part Används för att samla in information om användarens egenskaper, hennes eller hans beteende på webbplatssidor samt riktade och andra åtgärder.
metrika_enabled Beständig cookie Tredje part (roundme.com) Används för att samla in information om användarens egenskaper, hennes eller hans beteende på webbplatssidor samt riktade och andra åtgärder.
trwv.crd Beständig cookie Första part Syftet med den här cookien är att Google Tag Manager ställer in de flesta av dina spårverktyg samt Google Analytics.
trwv.cvd Beständig cookie Första part Syftet med den här cookien är att Google Tag Manager ställer in de flesta av dina spårverktyg samt Google Analytics.
tp Beständig cookie Första part Dessa cookies ställs in av Nvidia för att lagra information som används för att leverera digitala upplevelser, mäta och hantera webbplatsprestanda och driva på personanpassning.
tp Beständig cookie Tredje part (quadro-selector.com) Dessa cookies ställs in av Nvidia för att lagra information som används för att leverera digitala upplevelser, mäta och hantera webbplatsprestanda och driva på personanpassning.
testcookie Beständig cookie Första part (images.nvidia.com) Dessa cookies ställs in av Nvidia för att lagra information som används för att leverera digitala upplevelser, mäta och hantera webbplatsprestanda och driva på personanpassning.
AWSALBCORS Beständig cookie (förfaller efter sju dagar). Första part (app.nvidia.com) Den här cookien ställs in för belastningsutjämning på AWS-servrar.
AWSALBCORS Beständig cookie (förfaller efter sju dagar). Tredje part (widget-mediator.zopim.com) Den här cookien ställs in för belastningsutjämning på AWS-servrar.
check Beständig cookie Första part Den här cookien används för att leverera digitala upplevelser som är mer relevanta för dig och dina intressen.
check Beständig cookie Tredje part (assets.adobedtm.com) Den här cookien används för att leverera digitala upplevelser som är mer relevanta för dig och dina intressen.
AWSALB Beständig cookie (förfaller efter sju dagar). Första part (app.nvidia.com) Den här cookien ställs in för belastningsutjämning på AWS-servrar.
AWSALB Beständig cookie (förfaller efter sju dagar). Tredje part (widget-mediator.zopim.com) Den här cookien ställs in för belastningsutjämning på AWS-servrar.
nlbi_1639546 Beständig cookie Första part Incapsulas DDoS Protection och Web Application Firewall: Detta är en belastningsutjämningscookie som säkerställer att begäranden från en klient skickas till samma ursprungsserver.
TEST_AMCV_COOKIE Beständig cookie (förfaller efter 730 dagar). Första part AMCVS-cookien fungerar som en flagga som anger att sessionen har initierats.
cSessionId Beständig cookie Första part (app.nvidia.com) Dessa cookies ställs in av Nvidia för att lagra information som används för att leverera digitala upplevelser, mäta och hantera webbplatsprestanda och driva på personanpassning.
drvrSelCriteria Beständig cookie Första part Den här cookien används för att registrera valet av alternativ för drivrutinsmatris.
drvrSelCriteria Beständig cookie Tredje part (assets.adobedtm.com) Den här cookien används för att registrera valet av alternativ för drivrutinsmatris.
_ym_d Beständig cookie (förfaller efter 365 dagar). Första part Yandex samlar in information som gör att vi kan förstå din interaktion med vår webbplats och spåra närvarofrekvenser, så att vi kan förbättra dina användarinställningar.
_ym_d Beständig cookie (förfaller efter 365 dagar). Tredje part (roundme.com) Yandex samlar in information som gör att vi kan förstå din interaktion med vår webbplats och spåra närvarofrekvenser, så att vi kan förbättra dina användarinställningar.
trwsa.sid Beständig cookie Första part Syftet med den här cookien är att Google Tag Manager ställer in de flesta av dina spårverktyg samt Google Analytics.
serverName Beständig cookie Första part (app.nvidia.com) Dessa cookies ställs in av Nvidia för att lagra information som används för att leverera digitala upplevelser, mäta och hantera webbplatsprestanda och driva på personanpassning.
__atrfs Beständig cookie Första part AddThis-cookie. Används för att samla in anonyma statistikdata.
VISITOR_ID Beständig cookie (förfaller efter 365 dagar). Första part (store.nvidia.com) Den här cookien används för att identifiera användaren.
GTX1080VIDEO Beständig cookie Första part (www.nvidia.com, images.nvidia.com) Den här cookien ställs in efter att du har tittat på en produktvideo för att stoppa automatisk uppspelning vid framtida besök på sidan.
current_map Beständig cookie (förfaller efter 56 dagar). Tredje part (hotelmap.com) Den här cookien används på sidor med inbäddade kartor för att visa platser.
_pointillist_utm_content Beständig cookie Tredje part (sketchup.com) Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
m-b Beständig cookie (förfaller efter 730 dagar). Tredje part (quora.com) Dessa cookies används av Quora-integreringar. Quora är en social webbplats för frågor och svar.
_gat Beständig cookie Tredje part (hotelmap.com, sketchfab.com, sdqk.me) Används för att begränsa begärandehastigheten. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager har den här cookien ett namn.
_gclxxxx Beständig cookie (förfaller efter 90 dagar). Tredje part (sketchup.com) Googles cookie för konverteringsspårning.
csHistory Beständig cookie (förfaller efter sju dagar). Tredje part (widget.stackla.com) Dessa cookies används av Stackla, som är en användargenererad plattform för visuellt innehåll.
_pointillist_referring_url Beständig cookie Tredje part (www.sketchup.com, secure.pointillist.com) Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
unique_id_durable Beständig cookie (förfaller efter 3 650 dagar). Tredje part (twitch.tv) Dessa cookies används för att tillhandahålla livestreamingtjänster.
_pt1590179746964 Beständig cookie Tredje part (sketchup.com)  Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
gatewayMMS_1407606_304980732 Beständig cookie Tredje part (on24.com) Det gör att en dator (även känd som en server) kan skicka eller ta emot textmeddelanden i form av MMS-sändningar (Multimedia Messaging Service) mellan lokala och/eller internationella telekommunikationsnätverk.
BIGipServereventprd_apache Beständig cookie Tredje part (gateway.on24.com, orion.llnw.on24.com) Det här cookienamnet är kopplat till produktsviten BIG-IP från företaget F5. Den här cookien rör vanligtvis hanteringen av sessioner på belastningsutjämnade servrar för att säkerställa att användarbegäranden konsekvent dirigeras till rätt server. Den vanliga roten är BIGipServer, som oftast följs av ett domännamn, vanligtvis värddomänen, men inte alltid.
mboxSession Beständig cookie Första part (nvidia.tt.omtrdc.net) Adobe Target-personanpassningscookie.
_pt1590179746982 Beständig cookie Tredje part (sketchup.com) Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
_pointillist_landing_page Beständig cookie Tredje part (sketchup.com) Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
_gat_gtag_ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Beständig cookie Första part (quadro-selector.com) Google Analytics
_pt1590179755482 Beständig cookie Tredje part (sketchup.com) Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
_pt1590179746969 Beständig cookie Tredje part (sketchup.com) Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
_pt1590179746965 Beständig cookie Tredje part (sketchup.com) Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
_pointillist_utm_source Beständig cookie Tredje part (sketchup.com) Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
sd-session-id Beständig cookie (förfaller efter 1 825 dagar). Tredje part (live.rezync.com) Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
_pt1590179746989 Beständig cookie Tredje part (sketchup.com) Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
_pt1590179746972 Beständig cookie Tredje part (sketchup.com) Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
_pt1590179746976 Beständig cookie Tredje part (sketchup.com) Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
PHPSESSID Beständig cookie Tredje part (nv.quadro-selector.com, aem.quadro-selector.com)  
_pointillist_utm_term Beständig cookie Tredje part (sketchup.com) Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
_gid Beständig cookie (förfaller efter en dag). Tredje part (sketchfab.com, hotelmap.com, sketchup.com, sdqk.me, quadro-selector.com) Den här cookien används av tredjepartsintegreringar för att hantera ID:n.
incap_ses_ Beständig cookie Tredje part (digitalriver.com, img.digitalriver.com) Incapsulas DDoS Protection och Web Application Firewall: cookie för att länka HTTP-begäranden till en viss session (AKA-besök). När en användare öppnar webbläsaren igen och går till samma webbplats registreras det som olika besök. För att upprätthålla befintliga sessioner (dvs. sessionscookie).
m-b_lax Beständig cookie (förfaller efter 730 dagar). Tredje part (quora.com) Dessa cookies används av Quora-integreringar. Quora är en social webbplats för frågor och svar.
ioe-data-id Beständig cookie Tredje part (hotelmap.com) Den här cookien används när kartor används på en sida.
visid_incap_ Beständig cookie (förfaller efter 364 dagar). Tredje part (digitalriver.com) Incapsulas DDoS Protection och Web Application Firewall: cookie för att länka vissa sessioner till en specifik besökare (besökare som representerar en specifik dator). För att identifiera kunder som redan har besökt Incapsula. Den enda cookie som är beständig i tolv månader.
__auc Beständig cookie (förfaller efter 366 dagar). Tredje part (sketchup.com) Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
_pt1590179746980 Beständig cookie Tredje part (sketchup.com) Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
_pointillist_cookie_id Beständig cookie (förfaller efter 3 650 dagar). Tredje part (sketchup.com) Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
_pointillist_utm_medium Beständig cookie Tredje part (sketchup.com) Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
_cs_c Beständig cookie Tredje part (t.contentsquare.net) Det här är en sessionscookie. Det här är en cookie av mönstertyp där ett slumpmässigt 13-siffrigt nummer bifogas till prefixet _cs_.
on24-thirdparty-1590216046881 Beständig cookie Tredje part (gateway.on24.com) Används för att spåra användarens aktuella session. Om den automatiska inloggningsfunktionen är aktiverad för en fördröjd registreringsvisning lagras den här cookien mellan webbläsarsessioner.
BIGipServersj14we
b-nginx-app_https
Beständig cookie Tredje part (app-sj14.marketo.com) Det här cookienamnet är kopplat till produktsviten BIG-IP från företaget F5. Den här cookien rör vanligtvis hanteringen av sessioner på belastningsutjämnade servrar för att säkerställa att användarbegäranden konsekvent dirigeras till rätt server. Den vanliga roten är BIGipServer, som oftast följs av ett domännamn, vanligtvis värddomänen, men inte alltid.
HUID Beständig cookie (förfaller efter 30 dagar). Tredje part (gethatch.com) Dessa cookies ställs in som en del av en integrering med Hatch. Hatch är en e-handelslösning som gör det möjligt för kunder att köpa produkter från önskad återförsäljare.
su_www_session Beständig cookie (förfaller efter en dag). Tredje part (www.sketchup.com) Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
_pt1590179746959 Beständig cookie Tredje part (sketchup.com) Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
m-s Beständig cookie (förfaller efter 730 dagar). Tredje part (quora.com) Dessa cookies används av Quora-integreringar. Quora är en social webbplats för frågor och svar.
last_location Beständig cookie (förfaller efter fem dagar). Tredje part (www.sketchup.com) Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
__asc Beständig cookie Tredje part (sketchup.com) Dessa Alexa-analyscookies används för att spåra och rapportera information till Alexa-analystjänsten.
__cfduid Beständig cookie (förfaller efter 30 dagar). Tredje part (digg.com, textextjs.com, app-sj14.marketo.com, streamlabs.com, viralpatel.net) Cookie som är kopplad till webbplatser som använder CloudFlare och som används för att snabba upp inläsningstiderna för sidor.
__cfduid Beständig cookie (förfaller efter 394 dagar). Tredje part (d3js.org, maxmind.com, placekitten.com, app-sj14.marketo.com, pingdom.net, underscorejs.org) Cookie som är kopplad till webbplatser som använder CloudFlare och som används för att snabba upp inläsningstiderna för sidor.
__cfduid Beständig cookie (förfaller efter 758 dagar). Tredje part (terabyteshop.com.br) Cookie som är kopplad till webbplatser som använder CloudFlare och som används för att snabba upp inläsningstiderna för sidor.
experienceId Beständig cookie Tredje part (on24.com) Identifierar användaren i webbläsaren så att du inte behöver registrera dig varje gång du klickar på innehåll. 
zync-uuid Beständig cookie (förfaller efter 3 649 dagar). Tredje part (rezync.com) DoubleClick – används för att anonymt samla in demografisk information.
_ym_visorc_45759417 Beständig cookie Tredje part (roundme.com) Dessa cookies används för att identifiera från vilken källa användaren besökt webbplatsen.
wwhmid Beständig cookie (förfaller efter 56 dagar). Tredje part (hotelmap.com) Den här cookien ställs in när inbäddade kartor ingår på sidan där objekt visas, t.ex. platsen för ett evenemang eller en konferens.
AWSELB Beständig cookie Tredje part (drh.img.digitalriver.com, drh1.img.digitalriver.com, drh2.img.digitalriver.com) Den här cookien ställs in för belastningsutjämning på AWS-servrar.
s_cc Beständig cookie Tredje part (quadro-selector.com) Den här cookien ställs in och läses av JavaScript-koden för att avgöra om cookies är aktiverade.
_pt1590179746961 Beständig cookie Tredje part (sketchup.com) Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
st_samesite Beständig cookie Tredje part (c.sharethis.mgr.consensu.org) Den här cookien används för att leverera personanpassade upplevelser som är mer relevanta för dig och dina intressen.
visit:5c8041f592e27100180001f6 Beständig cookie (förfaller efter 3 660 dagar). Tredje part (sdqk.me) Dessa cookies ställs in som en del av en integrering med Sideqik. Sideqik är en plattform för marknadsföringsautomation för influencers.
G_ENABLED_IDPS Beständig cookie Tredje part (roundme.com) Den här cookien används av Roundme, en plattform för att skapa och publicera rundturer i 360-graders VR och panoramaformat.
_pointillist_traffic_source Beständig cookie Tredje part (sketchup.com) Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
_pt1590179746983 Beständig cookie Tredje part (sketchup.com) Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
_pointillist_utm_campaign Beständig cookie Tredje part (sketchup.com) Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
connect.sid Beständig cookie Tredje part (digg.com) Den här cookien används av Digg, som är en amerikansk nyhetswebbplats.
_mkto_trk Beständig cookie (förfaller efter 730 dagar). Tredje part (quadro-selector.com) Den här cookien kan innehålla information (t.ex. ett unikt användar-ID) som används för att spåra din användning av webbplatsen.
__cf_bm Beständig cookie Tredje part (app-sj14.marketo.com) Den här cookien används för att skilja mellan människor och botar. Detta är fördelaktigt för webbplatsen, för att skapa korrekta rapporter om användningen av webbplatsen.
nlbi_1638494 Beständig cookie Tredje part (digitalriver.com) Incapsulas DDoS Protection och Web Application Firewall: Detta är en belastningsutjämningscookie som säkerställer att begäranden från en klient skickas till samma ursprungsserver.
_ga Beständig cookie (förfaller efter 730 dagar). Tredje part (hotelmap.com, sdqk.me, quadro-selector.com, sketchup.com, sketchfab.com) Den här cookien är en beständig cookie från Google Analytics som används för att särskilja unika användare.
6suuid Beständig cookie (förfaller efter 730 dagar). Tredje part (6sc.co) Registrerar användares beteende och navigering på webbplatsen och all interaktion med aktiva kampanjer. Den används för att optimera annonser och för effektiv omriktning.
m-b_strict Beständig cookie (förfaller efter 730 dagar). Tredje part (quora.com) Den här cookien används för inriktning, optimering och attribution av onlineannonser.
icl_cid Beständig cookie (förfaller efter 30 dagar). Tredje part (www.nvidia.com, images.nvidia.com, code.jquery.com) Den här cookien används för att spåra försäljningen från olika kampanjer.
_pt1590179746971 Beständig cookie Tredje part (sketchup.com) Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
ASPSESSIONIDXXXXXXXX Beständig cookie Tredje part Detta cookienamn är i allmänhet kopplat till användning som en plattformssessionscookie för allmänna ändamål, och används av webbplatser skrivna med Microsoft ASP-baserade tekniker. Cookienamnets struktur är en vanlig rot – ASPSESSIONID, följt av en serie unika bokstäver. Den används vanligtvis av servern för att upprätthålla en anonymiserad användarsession.
su_geo, su_geo_name Beständig cookie Tredje part (www.sketchup.com) Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
_pt1590179746967 Beständig cookie Tredje part (sketchup.com) Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
uid1407606 Beständig cookie (förfaller efter 3 650 dagar). Tredje part (on24.com) Används för att spåra användarens aktuella session. Om den automatiska inloggningsfunktionen är aktiverad för en fördröjd registreringsvisning lagras den här cookien mellan webbläsarsessioner.
last_title Beständig cookie (förfaller efter fem dagar). Tredje part (www.sketchup.com) Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
nlbi_2102398 Beständig cookie Tredje part (img.digitalriver.com) Incapsulas DDoS Protection och Web Application Firewall: Detta är en belastningsutjämningscookie som säkerställer att begäranden från en klient skickas till samma ursprungsserver.
_cs_id Beständig cookie Tredje part (t.contentsquare.net) Det här är en sessionscookie. Det här är en cookie av mönstertyp där ett slumpmässigt 13-siffrigt nummer bifogas till prefixet _cs_.
_pointillist_session_id Beständig cookie Tredje part (sketchup.com) Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
on24-thirdparty-1590107123373 Beständig cookie Tredje part (gateway.on24.com) Den här cookien används för inbäddat innehåll på On24, ett företag som levererar webbsändningar samt virtuella evenemang och miljöteknik.
_pt1590179746981 Beständig cookie Tredje part (sketchup.com) Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
_dc_gtm_UA-xxxxxxxx Beständig cookie Tredje part (sketchup.com) Den här cookien är kopplad till webbplatser som använder Google Tag Manager för att läsa in andra skript och koder till en sida. Om den används kan den betraktas som strikt nödvändigt, eftersom andra skript kanske inte fungerar korrekt utan den. Slutet på namnet är ett unikt nummer som också är en identifierare för ett kopplat Google Analytics-konto.
temp_pointillist_cookie_id Beständig cookie (förfaller efter 4 015 dagar). Tredje part (sketchup.com) Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
_cs_same_site Beständig cookie Tredje part (t.contentsquare.net) Det här är en sessionscookie. Det här är en cookie av mönstertyp där ett slumpmässigt 13-siffrigt nummer bifogas till prefixet _cs_.
s_ppv Beständig cookie Tredje part (quadro-selector.com) Lagrar information om vilken procentandel av sidan som visas. 
broken_avatar Beständig cookie (förfaller efter 365 dagar). Tredje part (widget.stackla.com) Dessa cookies används av Stackla, som är en användargenererad plattform för visuellt innehåll.
_pt1590179746986 Beständig cookie Tredje part (sketchup.com) Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
sid Beständig cookie Tredje part (roundme.com) Den här cookien används för att tillhandahålla annonsleverans eller omriktning samt förhindra bedrägeri. 
AMCV_F207D74D549850
760A4C98C6%40AdobeOrg
Beständig cookie (förfaller efter 730 dagar). Tredje part (quadro-selector.com) Det här är ett cookienamn av mönstertyp som är kopplat till Adobe Marketing Cloud. Den lagrar en unik besöksidentifierare och använder en organisationsidentifierare för att göra det möjligt för ett företag att spåra användare mellan sina domäner och tjänster.
mboxPC Beständig cookie (förfaller efter 732 dagar). Tredje part (nvidia.tt.omtrdc.net) Adobe Target-personanpassningscookie. 
AMCVS_F207D74D549850 760A4C98C6%40AdobeOrg Beständig cookie Tredje part (quadro-selector.com) Det här är ett cookienamn av mönstertyp som är kopplat till Adobe Marketing Cloud. Den lagrar en unik besöksidentifierare och använder en organisationsidentifierare.
_pt1590179746974 Beständig cookie Tredje part (sketchup.com) Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
gatewayMMS_1407606_305417483 Beständig cookie Tredje part (on24.com) gatewayMMS
on24-thirdparty-1590096396837 Beständig cookie Tredje part (gateway.on24.com) Används för att spåra användarens aktuella session. Om den automatiska inloggningsfunktionen är aktiverad för en fördröjd registreringsvisning lagras den här cookien mellan webbläsarsessioner.
on24-thirdparty-1590104273492 Beständig cookie (förfaller efter en dag). Tredje part (gateway.on24.com) Används för att spåra användarens aktuella session. Om den automatiska inloggningsfunktionen är aktiverad för en fördröjd registreringsvisning lagras den här cookien mellan webbläsarsessioner.
gatewayMMS_1407606_304998483 Beständig cookie Tredje part (on24.com) gatewayMMS
_fbp Beständig cookie (förfaller efter 90 dagar). Tredje part (sketchup.com) Den här cookien används för att särskilja och hålla reda på dina unika användare. 
_pinterest_cm Beständig cookie (förfaller efter 365 dagar). Tredje part (ct.pinterest.com) Den här cookien används för att gruppera åtgärder för användare som inte kan identifieras av Pinterest.
avoidCachingSystem Beständig cookie Tredje part (on24.com) Aktiverar API-cachelagringssystem för Audience Gateway och upplevelse.
icl_session_key Beständig cookie (förfaller efter 30 dagar). Tredje part (gethatch.com) Den här cookien används för att vi ska kunna använda ”Köpställen”-funktionen på vår webbplats.
_gd############# Beständig cookie (förfaller efter 730 dagar). Tredje part (j.6sc.co) Den här cookien innehåller ingen identifierande information och används i diagnostiksyfte av Impact Radius, en tjänst som vi använder för att spåra registreringprovisioner för vårt affiliateprogram. Vi har kategoriserat den under Funktionalitet eftersom den krävs för driften av vårt affiliateprogram.
_pt1590179746978 Beständig cookie Tredje part (sketchup.com) Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
gatewayId Beständig cookie Tredje part (on24.com) Används för att komma ihåg gateway-ID:t för återkommande användare.
sb_t_us Beständig cookie (förfaller efter 365 dagar). Tredje part (sketchfab.com) Möjliggör funktionalitet för inbyggda 3D-modeller.
_cs_s Beständig cookie Tredje part (t.contentsquare.net) Det här är en sessionscookie. Det här är en cookie av mönstertyp där ett slumpmässigt 13-siffrigt nummer bifogas till prefixet _cs_.
BIGipServerwccorionprd_wl Beständig cookie Tredje part (gateway.on24.com) Det här cookienamnet är kopplat till produktsviten BIG-IP från företaget F5. Den här cookien rör vanligtvis hanteringen av sessioner på belastningsutjämnade servrar för att säkerställa att användarbegäranden konsekvent dirigeras till rätt server. Den vanliga roten är BIGipServer, som oftast följs av ett domännamn, vanligtvis värddomänen, men inte alltid.
sb_csrftoken Beständig cookie (förfaller efter 364 dagar). Tredje part (sketchfab.com) Den här cookien skyddar dig mot säkerhetsattacker med förfalskning av begäran mellan webbplatser. 
userId1407606 Beständig cookie (förfaller efter 3 650 dagar). Tredje part (on24.com) Används av plattformen för att identifiera den inloggade användaren.
_ym_metrika_enabled_45759417 Beständig cookie Tredje part (roundme.com) Analyscookie från Yandex-sökmotorn som lagrar data om sessioner, besök och användarinställningar.
session_unique_id Beständig cookie Tredje part (twitch.tv) Dessa cookies ställs in av Twitch.tv, som är en onlinetjänst som används för att titta på eller sända livevideor eller inspelade videor om ämnen som matlagning, resor, konst, sport och videospel.
NSC_psjhjo-xxx.hfgpsdf.dpn-iuuqt Beständig cookie Tredje part (www.geforce.com) Det här cookienamnet är kopplat till belastningsutjämningstjänsten Netscaler från Citatrix. Det här är en cookie av mönstertyp där roten är NSC_ och resten av namnet är en unik krypterad alfanumerisk identifierare för den virtuella server som den härstammar från. Cookien används för att säkerställa att trafik- och användardata dirigeras till rätt platser i fall där en webbplats har flera servrar som värd, så att slutanvändaren får en konsekvent upplevelse.
on24-thirdparty-1590110699031 Beständig cookie Tredje part (gateway.on24.com) Används för att spåra användarens aktuella session. Om den automatiska inloggningsfunktionen är aktiverad för en fördröjd registreringsvisning lagras den här cookien mellan webbläsarsessioner.
gatewayMMS_1407606_304943849 Beständig cookie Tredje part (on24.com) gatewayMMS
_pointillist_current_domain Beständig cookie Tredje part (sketchup.com) Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
_pt1590179755481 Beständig cookie Tredje part (sketchup.com) Dessa cookies används av Sketchup, som är ett program som används för ett brett spektrum av 3D-modelleringsprojekt.
unique_id Beständig cookie (förfaller efter 3 650 dagar). Tredje part (twitch.tv) Dessa cookies ställs in av Twitch.tv, som är en onlinetjänst som används för att titta på eller sända livevideor eller inspelade videor om ämnen som matlagning, resor, konst, sport och videospel.
gatewayMMS_1407606_305010496 Beständig cookie Tredje part (on24.com) gatewayMMS
on24-thirdparty-1590110731538 Beständig cookie Tredje part (gateway.on24.com) Används för att spåra användarens aktuella session. Om den automatiska inloggningsfunktionen är aktiverad för en fördröjd registreringsvisning lagras den här cookien mellan webbläsarsessioner.
gatewayMMS_1407606_297181996 Beständig cookie Tredje part (on24.com) gatewayMMS
on24-thirdparty-1588755436601 Beständig cookie Tredje part (gateway.on24.com) Används för att spåra användarens aktuella session. Om den automatiska inloggningsfunktionen är aktiverad för en fördröjd registreringsvisning lagras den här cookien mellan webbläsarsessioner.
gatewayMMS_1407606_289419053 Beständig cookie Tredje part (on24.com) gatewayMMS
twitch.lohp.countryCode Beständig cookie (förfaller efter 3 650 dagar). Tredje part (twitch.tv) Den här cookien lagrar användarens landskod (t.ex. ”USA”) och används sannolikt för att lokalisera Twitch-spelarkontroller för utloggade användare
device_id Beständig cookie (förfaller efter 3 650 dagar). Tredje part (embed.twitch.tv) Ett ID som unikt identifierar den enhet som användaren använder.
on24-thirdparty-1589927039058 Beständig cookie Tredje part (gateway.on24.com) Används för att spåra användarens aktuella session. Om den automatiska inloggningsfunktionen är aktiverad för en fördröjd registreringsvisning lagras den här cookien mellan webbläsarsessioner.
gatewayMMS_1407606_302723264 Beständig cookie Tredje part (on24.com) gatewayMMS
on24-thirdparty-1588763101885 Beständig cookie Tredje part (gateway.on24.com) Används för att spåra användarens aktuella session. Om den automatiska inloggningsfunktionen är aktiverad för en fördröjd registreringsvisning lagras den här cookien mellan webbläsarsessioner.
gatewayMMS_1407606_289395994 Beständig cookie Tredje part (on24.com) gatewayMMS
api_token Beständig cookie (förfaller efter 183 dagar). Tredje part (twitch.tv) Dessa cookies ställs in av Twitch.tv, som är en onlinetjänst som används för att titta på eller sända livevideor eller inspelade videor om ämnen som matlagning, resor, konst, sport och videospel.
gatewayMMS_1407606_302824889 Beständig cookie Tredje part (on24.com) gatewayMMS
on24-thirdparty-1588770100389 Beständig cookie Tredje part (gateway.on24.com) Används för att spåra användarens aktuella session. Om den automatiska inloggningsfunktionen är aktiverad för en fördröjd registreringsvisning lagras den här cookien mellan webbläsarsessioner.
gatewayMMS_1407606_297274082 Beständig cookie Tredje part (on24.com) gatewayMMS
gatewayMMS_1407606_289550251 Beständig cookie Tredje part (on24.com) gatewayMMS
on24-thirdparty-1588780012111 Beständig cookie Tredje part (gateway.on24.com) Används för att spåra användarens aktuella session. Om den automatiska inloggningsfunktionen är aktiverad för en fördröjd registreringsvisning lagras den här cookien mellan webbläsarsessioner.
on24-thirdparty-1588784347242 Beständig cookie Tredje part (gateway.on24.com) Används för att spåra användarens aktuella session. Om den automatiska inloggningsfunktionen är aktiverad för en fördröjd registreringsvisning lagras den här cookien mellan webbläsarsessioner.
on24-thirdparty-1589897972149 Beständig cookie Tredje part (gateway.on24.com) Används för att spåra användarens aktuella session. Om den automatiska inloggningsfunktionen är aktiverad för en fördröjd registreringsvisning lagras den här cookien mellan webbläsarsessioner.
gatewayMMS_1407606_289426611 Beständig cookie Tredje part (on24.com) gatewayMMS
gatewayMMS_1407606_296785488 Beständig cookie Tredje part (on24.com) gatewayMMS
gatewayMMS_1407606_303217176 Beständig cookie Tredje part (on24.com) gatewayMMS
gatewayMMS_1407606_296803094 Beständig cookie Tredje part (on24.com) gatewayMMS
gatewayMMS_1407606_296852952 Beständig cookie Tredje part (on24.com) gatewayMMS
gatewayMMS_1407606_302889056 Beständig cookie Tredje part (on24.com) gatewayMMS
gatewayMMS_1407606_303144742 Beständig cookie Tredje part (on24.com) gatewayMMS
gatewayMMS_1407606_289635356 Beständig cookie Tredje part (on24.com) gatewayMMS
gatewayMMS_1407606_297087640 Beständig cookie Tredje part (on24.com) gatewayMMS
on24-thirdparty-1589895198294 Beständig cookie Tredje part (gateway.on24.com) Används för att spåra användarens aktuella session. Om den automatiska inloggningsfunktionen är aktiverad för en fördröjd registreringsvisning lagras den här cookien mellan webbläsarsessioner.
gatewayMMS_1407606_303014623 Beständig cookie Tredje part (on24.com) gatewayMMS
gatewayMMS_1407606_302791825 Beständig cookie Tredje part (on24.com) gatewayMMS
referrer_url Beständig cookie Tredje part (twitch.tv) rXXXXXXXXXX
gatewayMMS_1407606_289437497 Beständig cookie Tredje part (on24.com) gatewayMMS
_session_id Beständig cookie Tredje part (sdqk.me) Dessa cookies ställs in som en del av en integrering med Sideqik. Sideqik är en plattform för marknadsföringsautomation för influencers.
on24-thirdparty-1589886947128 Beständig cookie Tredje part (gateway.on24.com) Används för att spåra användarens aktuella session. Om den automatiska inloggningsfunktionen är aktiverad för en fördröjd registreringsvisning lagras den här cookien mellan webbläsarsessioner.
cf_use_ob Beständig cookie Tredje part (app-sj14.marketo.com) Den här cookien ställs in av Cloudflares nätverk för innehållsleverans och används för att avgöra om den ska fortsätta att visa “Always Online” tills cookien löper ut.
on24-thirdparty-1588793358448 Beständig cookie Tredje part (gateway.on24.com) Används för att spåra användarens aktuella session. Om den automatiska inloggningsfunktionen är aktiverad för en fördröjd registreringsvisning lagras den här cookien mellan webbläsarsessioner.
gatewayMMS_1407606_289489766 Beständig cookie Tredje part (on24.com) gatewayMMS
on24-thirdparty-1589902129875 Beständig cookie Tredje part (gateway.on24.com) Används för att spåra användarens aktuella session. Om den automatiska inloggningsfunktionen är aktiverad för en fördröjd registreringsvisning lagras den här cookien mellan webbläsarsessioner.
server_session_id Beständig cookie Tredje part (twitch.tv) Dessa cookies ställs in av Twitch.tv, som är en onlinetjänst som används för att titta på eller sända livevideor eller inspelade videor om ämnen som matlagning, resor, konst, sport och videospel.
on24-thirdparty-1588804600687 Beständig cookie Tredje part (gateway.on24.com) Används för att spåra användarens aktuella session. Om den automatiska inloggningsfunktionen är aktiverad för en fördröjd registreringsvisning lagras den här cookien mellan webbläsarsessioner.
on24-thirdparty-1589936880219 Beständig cookie Tredje part (gateway.on24.com)   Används för att spåra användarens aktuella session. Om den automatiska inloggningsfunktionen är aktiverad för en fördröjd registreringsvisning lagras den här cookien mellan webbläsarsessioner.
on24-thirdparty-1588765890501 Beständig cookie Tredje part (gateway.on24.com) Används för att spåra användarens aktuella session. Om den automatiska inloggningsfunktionen är aktiverad för en fördröjd registreringsvisning lagras den här cookien mellan webbläsarsessioner.
gatewayMMS_1407606_296747051 Beständig cookie Tredje part (on24.com) gatewayMMS
gatewayMMS_1407606_289467678 Beständig cookie Tredje part (on24.com) gatewayMMS
incap_ses_1176_1638494 Beständig cookie Tredje part (digitalriver.com) Incapsulas DDoS Protection och Web Application Firewall: cookie för att länka HTTP-begäranden till en viss session (AKA-besök). När en användare öppnar webbläsaren igen och går till samma webbplats registreras det som olika besök. För att upprätthålla befintliga sessioner (dvs. sessionscookie).
_s Beständig cookie (förfaller efter 365 dagar). Tredje part (app.link)  
gatewayMMS_1407606_297025328 Beständig cookie Tredje part (on24.com) gatewayMMS
nlbi_####### Sessionscookie Första part (nvidia.com, digitalriver.com) Incapsulas DDoS Protection och Web Application Firewall: Detta är en belastningsutjämningscookie som säkerställer att begäranden från en klient skickas till samma ursprungsserver.
__cfduid Beständig cookie (förfaller efter 30 dagar). Tredje part (embed.ly) Den här cookien används för att identifiera betrodd webbtrafik.
gatewayMMS_########_ ######### Sessionscookie Tredje part (on24.com) gatewayMMS
em_p_uid Beständig cookie (förfaller efter 365 dagar). Första part Mäter hur många gånger ett inbäddat element från en tredjepartstjänst har använts.
em_p_uid Beständig cookie (förfaller efter 365 dagar). Första part Mäter hur många gånger ett inbäddat element från en tredjepartstjänst har använts.
em_p_uid Beständig cookie (förfaller efter 365 dagar). Tredje part (embed.redditmedia.com) Mäter hur många gånger ett inbäddat element från en tredjepartstjänst har använts.
m-uid Beständig cookie (förfaller efter 731 dagar) Tredje part (quora.com) Dessa cookies används av Quora-integreringar. Quora är en social webbplats för frågor och svar.
on24-thirdparty-1595225914688 Beständig cookie Tredje part (gateway.on24.com) Används för att spåra användarens aktuella session. Om den automatiska inloggningsfunktionen är aktiverad för en fördröjd registreringsvisning lagras den här cookien mellan webbläsarsessioner.
em_cdn_uid Beständig cookie (förfaller efter 365 dagar). Första part Den här domänen ägs av Embedly, som tillhandahåller teknik för att lägga multimedia och annat innehåll på en webbplats.
em_cdn_uid Beständig cookie (förfaller efter 365 dagar). Tredje part (embed.redditmedia.com) Den här cookien mäter hur många gånger ett inbäddat element från en tredjepartstjänst har använts.
mics_vid mics_vid Beständig cookie (förfaller efter 365 dagar). Tredje part (mediarithmics.com) Samlar in information om användarinställningar och/eller interaktion med webbkampanjinnehåll i syfte att marknadsföra evenemang eller produkter.
etuix Beständig cookie (förfaller efter 393 dagar). Tredje part (sfr.fr) Den här cookien används av SFR, ett franskt telekommunikationsföretag.
_utmv######### Beständig cookie Första part Det här är en besökarsegmenteringscookie. 
incap_ses_1177_2102398 Sessionscookie Tredje part (img.digitalriver.com) Incapsulas DDoS Protection och Web Application Firewall: cookie för att länka HTTP-begäranden till en viss session (AKA-besök). När en användare öppnar webbläsaren igen och går till samma webbplats registreras det som olika besök. För att upprätthålla befintliga sessioner (dvs. sessionscookie).
mics_lts Beständig cookie (förfaller efter 365 dagar). Tredje part (mediarithmics.com) Den här cookien används av mediarithmics, som är ett marknadsföringsmoln med datafokus.
etuix Beständig cookie Tredje part (netc.sfr.fr) Den här cookien används av SFR, ett franskt telekommunikationsföretag.
cf_use_ob Beständig cookie (förfaller efter 364 dagar). Tredje part (textextjs.com) Den här cookien ställs in av Cloudflares nätverk för innehållsleverans och används för att avgöra om den ska fortsätta att visa “Always Online” tills cookien löper ut.
on24-thirdparty-1595318339200 Beständig cookie Tredje part (gateway.on24.com) Används för att spåra användarens aktuella session. Om den automatiska inloggningsfunktionen är aktiverad för en fördröjd registreringsvisning lagras den här cookien mellan webbläsarsessioner.
cf_ob_info Beständig cookie (förfaller efter 364 dagar). Tredje part (textextjs.com) Den här cookien ställs in av Cloudflares nätverk för innehållsleverans och används tillsammans med cookien ”cf_use_ob” för att avgöra om den ska fortsätta att visa “Always Online” tills cookien löper ut.
_lbvisited Lokal lagring Första part Det här värdet för lokal lagring används av PathFactory för att spåra vilka innehållsdelar som besöks i en upplevelse.
_lbvisitedcount Lokal lagring Första part Det här värdet för lokal lagring används av PathFactory för att lagra det antal gånger som en besökare öppnar en upplevelse.
_lbhq_events Lokal lagring Första part Det här värdet för lokal lagring används av PathFactory för att kontrollera den användarspecifika tiden i en upplevelse i syfte att säkerställa att formulären kan visas korrekt.
_lbcaptures Lokal lagring Första part Det här värdet för lokal lagring används av PathFactory när en användare har fyllt i ett formulär från en specifik upplevelse. Det kan innebära att användaren inte behöver fylla i formulär vid framtida upplevelser.
_lbhq_scroll_positions Lokal lagring Första part Det här värdet för lokal lagring används av PathFactory för att spåra hur långt användaren har bläddrat i upplevelsen.
recommendation_filter Beständig cookie (förfaller efter ett år). Första part Denna cookie används för att komma ihåg filterinställningar för rekommendationer på startsidan nvidia.com och skapas endast för besökare som använder filterfunktionen.
QueueITAccepted-SDFrts345E-V3_nvidia Beständig (upphör att gälla efter 24 timmar) Första part Denna cookie krävs för korrekt beteende i väntrummet vid köp av en produkt.
Queue-IT Beständig (upphör att gälla efter 1 år) Tredje part Denna cookie krävs för korrekt beteende i väntrummet vid köp av en produkt.
form-prefill Lokal lagring Första part Det lokala lagringsvärdet samlar in formulärfält när en användare väljer "kom ihåg mig" på ett formulär för att användas för att förifylla efterföljande formulär.