Gäller från och med den 21 maj 2024 (arkiverade versioner)

NVIDIAs integritetspolicy

Vi lovar att skydda din integritet.

Det är viktigt för oss att skydda din rätt till integritet. 
 • Bestäm över dina personuppgifter. Du har rätt att när som helst visa de uppgifter som vi har samlat in, ta dem med dig, göra korrigeringar, dra tillbaka samtycke för framtida användning, avanmäla dig från delning eller radera dina uppgifter helt och hållet när som helst.
 • Vi diskriminerar inte. Du har rätt att slippa diskriminering oavsett om du tillåter att vi behandlar dina uppgifter eller inte.
 • Skydda din integritet – och dina val. Och om du upplever att vi inte gör detta har du rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i din region.

När vi använder termen ”NVIDIA” avser vi gemensamt NVIDIA Corp. i USA och våra dotterbolag och närstående bolag globalt.

Om du har ett NVIDIA-konto, eller har registrerat dig för vårt innehåll med en e-postadress, kan du besöka privacy.nvidia.com för att utöva din rätt till integritet. Annars kan du kontakta oss direkt på privacy@nvidia.com. Vi använder ditt NVIDIA-konto eller din registrerade e-postadress för att verifiera din identitet.

 • Besöka vår webbplats och interagera med vårt onlineinnehåll

  Vi samlar in dina uppgifter när du söker efter information, beställer produkter, begär att få ladda ned innehåll, registrerar dig för evenemang eller demon eller lämnar feedback. På så sätt kan vi ge dig vad du ber om, kommunicera med dig och få en bättre bild av vad du är intresserad av. Det gör också att vi kan förbättra våra webbupplevelser, produkter och tjänster och hitta andra som kan vara intresserade av dem.

  Se Mer › Se Mindre ›

  Typer av data Hur vi använder dessa data Juridisk grund för behandling Huruvida vi delar dessa data
  När du besöker våra webbplatser eller onlinetjänster samlar vi in en historik över innehållet du har visat. Vi använder historiken över innehållsvisning för att få insikt i din upplevelse, förbättra vårt innehåll och anpassa innehåll för dig.

  Med ditt samtycke kan vi även använda historiken över innehållsvisning till att skicka anpassade meddelanden till dig (t.ex. rekommendationer via e-post).
  Vi behandlar historiken över innehållsvisning utifrån vårt legitima intresse av att skapa och förbättra vårt innehåll.

  Vi utgår helt från ditt samtycke om vi använder historiken över innehållsvisning för att skicka anpassade meddelanden till dig.
  Vi delar aldrig denna data.
  När du registrerar dig för våra evenemang eller begär innehåll (t.ex. nyhetsbrev eller vitböcker) samlar vi in dina kontaktuppgifter, inklusive namn, e-postadress, telefonnummer, adress och organisationer du tillhör. Vi använder din historik över begäranden och dina kontaktuppgifter för att kommunicera om dina begäranden med dig samt för att hitta andra personer och organisationer som kan vara intresserade av våra produkter och tjänster.

  Med ditt samtycke kan vi även använda historiken över begäranden till att skicka anpassade meddelanden till dig (t.ex. rekommendationer via e-post).
  Vi behandlar dina kontaktuppgifter med ditt samtycke eller utifrån vårt legitima intresse av att hitta potentiella kunder för våra produkter och tjänster.

  Vi utgår helt från ditt samtycke om vi använder de här uppgifterna för att anpassa våra meddelanden till dig.
  Vi delar dina kontaktuppgifter och information om dina begäranden med affärspartner så att de kan skicka meddelanden till dig om NVIDIAs produkter eller tjänster.

  Vi delar din e-postadress och ditt telefonnummer med Google för att bedöma hur effektiv vår internetannonsering är.
  Vi delar dina kontaktuppgifter med identitetsberikningsleverantörer som 6Sense eller Leadspace för att få tillgång till ytterligare information (t.ex. yrkestitel, relaterade branscher) om dig.

  Om du har samtyckt till att få marknadsföringsmeddelanden eller rekommendationer delar vi obfuskerad (hashad) information om dig med tredjepartsannonsleverantörer, till exempel Google, för att visa intressebaserade annonser för dig och andra. Mer information.
  När du beställer produkter samlar vi in dina kontaktuppgifter, inklusive namn, e-postadress, telefonnummer, adress och företag du tillhör. Vi använder din historik över begäranden och dina kontaktuppgifter för att kommunicera med dig om dina beställningar, skicka varor du har beställt samt för att hitta andra personer och organisationer som kan vara intresserade av våra produkter och tjänster.

  Med ditt samtycke kan vi även använda beställningshistoriken och kontaktuppgifterna till att skicka anpassade meddelanden till dig (t.ex. rekommendationer via e-post).
  Vi behandlar dina kontaktuppgifter med ditt samtycke som en del av ett avtal med dig (t.ex. för att köpa en produkt) eller utifrån vårt legitima intresse av att hitta potentiella kunder för våra produkter och tjänster.

  Vi utgår helt från ditt samtycke om vi använder de här uppgifterna för att anpassa våra meddelanden till dig.
  Vi delar dina kontaktuppgifter med leverans- eller logistikleverantörer för att uppfylla din begäran.

  Om du har samtyckt till att få marknadsföringsmeddelanden eller rekommendationer delar vi obfuskerad (hashad) information om dig med tredjepartsannonsleverantörer, till exempel Google, för att visa intressebaserade annonser för dig och andra. Mer information.
  När du lämnar feedback via våra onlinetjänster samlar vi in din feedback, din e-postadress och tillhörande teknisk information, till exempel feedbackmekanism (t.ex. URL), operativsystemets och webbläsarens versioner samt din IP-adress. Vi använder denna data för att förbättra våra produkter och tjänster. Vi utgår helt från ditt samtycke om vi samlar in feedbackuppgifter. Vi delar inte denna data om du inte använder GeForce NOW som kontoinnehavare med en av våra GeForce NOW Alliance-partner. I sådant fall delar vi dina betyg och din feedback med din GeForce Now Alliance-partner.
  När du interagerar med någon av chattrobotarna på vår webbplats eller i våra mobilappar samlar vi in dina meddelanden, inklusive de personuppgifter som förekommer i meddelandena, t.ex. ditt namn och din e-postadress (om den tillhandahålls), samt vilken webbsida du befinner dig på. Vi använder dessa uppgifter till att förbättra våra produkter och tjänster samt till att underlätta för vår kundtjänst. Vi använder också dina kontaktuppgifter till att kommunicera med dig angående dina förfrågningar. Vi lagrar denna information i dokumentationssyfte och för att underlätta för vår kundtjänst, bland annat för att fortsätta kommunicera via chattrobotar om vi tar kontakt vid ett senare tillfälle. Vi samlar endast in chattrobotmeddelanden med ditt samtycke. Vi behandlar dessutom dina personuppgifter med ditt samtycke eller utifrån vårt legitima intresse, vilket baseras på typen av behandlingsverksamhet. När vi utgår från legitimt intresse gör vi det för att tillhandahålla chattrobottjänster och hitta potentiella kunder till våra produkter och tjänster (i enlighet med vad som är tillåtet enligt tillämplig lag). Om chattrobotplattformarna stöds av tredjepartsleverantörer, såsom Drift, kommer leverantörerna att samla in och behandla dessa uppgifter, inklusive dina personuppgifter om de tillhandahålls, som en del av tillhandahållandet av chattrobottjänsterna. Dessa leverantörer kommer att behandla dina personuppgifter som databehandlare och i enlighet med våra instruktioner.
  När du interagerar med våra e-postmeddelanden (t.ex. öppnar, klickar, säger upp prenumerationen, lägger till andra mottagare) samlar vi in information om dina interaktioner. Vi använder data om interaktioner via e-post för att förbättra hur vi kommunicerar med dig och andra och för att hitta potentiella kunder. Vi behandlar data om interaktioner via e-post utifrån vårt legitima intresse av att skapa och förbättra vårt innehåll samt för att hitta och kommunicera med potentiella kunder. Vi delar aldrig denna data.
 • Skapa ett NVIDIA-konto

  Vi samlar in dina uppgifter när du skapar ett konto hos oss för GeForce NOW, NGC, GTC eller andra program för att underhålla ditt konto, kommunicera med dig och följa regionala lagar.

  Se Mer › Se Mindre ›

  Typer av data Hur vi använder dessa data Juridisk grund för behandling Huruvida vi delar dessa data
  Vi samlar in användaruppgifter, inklusive användarnamn, e-postadress, kontoinställningar, inloggningsaktivitet och IP-adress. Vi använder uppgifter i din användarprofil för att identifiera dig som användare av våra tjänster, anpassa din upplevelse, meddela dig om viktiga förändringar samt att upptäcka och förhindra skadlig användning av våra tjänster.

  Med ditt samtycke kan vi även använda uppgifterna i din användarprofil till att skicka anpassade meddelanden till dig (t.ex. rekommendationer via e-post).
  Vi behandlar uppgifterna i din användarprofil med ditt samtycke eller som en del av ett avtal med dig (till exempel för att tillhandahålla en tjänst som GeForce NOW eller NVIDIAs utvecklarprogram).

  Om vi behandlar uppgifterna i din användarprofil för att upptäcka och förhindra skadlig användning av våra tjänster sker det utifrån vårt legitima intresse av att skydda våra tjänster från missbruk.

  Vi utgår helt från ditt samtycke om vi behandlar uppgifter i din användarprofil för att anpassa våra meddelanden till dig.
  Om du besöker våra diskussionsforum online delas din användarprofil med en teknisk leverantör för att hantera funktioner som innehållsmoderering och kontohantering.

  Om du har samtyckt till att få marknadsföringsmeddelanden eller rekommendationer delar vi obfuskerad (hashad) information om dig med tredjepartsannonsleverantörer, till exempel Google, för att visa intressebaserade annonser för dig och andra. Mer information.
  Vi samlar in ditt födelsedatum. Vi använder ditt födelsedatum för att säkerställa att lokala lagar om barns tillgång till digitala tjänster efterlevs. Vi måste enligt lag behandla ditt födelsedatum för att säkerställa att lokala lagar om barns tillgång till digitala tjänster efterlevs. Vi delar aldrig denna data.
  Vi samlar in din geografiska region. Vi använder din geografiska region för att (1) se till att lokala lagar efterlevs (2) anpassa språk, format eller innehåll i våra meddelanden till dig och (3) konfigurera våra nätverkstjänster. Vi måste behandla din geografiska region för att säkerställa att lokala lagar efterlevs.

  När vi anpassar våra meddelanden eller konfigurerar våra nätverkstjänster baserat på din geografiska region sker det utifrån vårt legitima intresse av att kommunicera effektivt med dig.
  Om du har samtyckt till att få marknadsföringsmeddelanden eller rekommendationer delar vi obfuskerad (hashad) information om dig med tredjepartsannonsleverantörer, till exempel Google, för att visa intressebaserade annonser för dig och andra. Mer information.
 • Använda NVIDIAs produkter

  Vi samlar in dina uppgifter när du använder NVIDIAs programvara, inklusive GeForce Experience, GeForce NOW, Graphics Delivery Network, programvara för NVIDIA SHIELD och företagsprogramvara för våra moln-, datacenter-, nätverks- och integrerade systemprodukter. På så sätt kan vi optimera din upplevelse, förbättra våra produkter och tjänster och kommunicera bättre med dig. När du använder tjänster som stöds av annonser, till exempel en annonsstödd GeForce NOW-prenumeration, samlar vi dessutom in och delar information för att kunna visa personligt anpassade annonser.

  Se Mer › Se Mindre ›

  Typer av data Hur vi använder dessa data Juridisk grund för behandling Huruvida vi delar dessa data
  Vi samlar in installations- och konfigurationsuppgifter om din programvara, maskinvara och nätverkskonfiguration (t.ex. operativsystemsversion, installerade program, typ av maskinvara, nätverkshastighet och IP-adress). Vi använder dessa data för att optimera dina inställningar och förbättra våra produkter och tjänster genom att få en bättre bild av hur de används.

  Med ditt samtycke kan vi även använda dessa data till att skicka anpassade meddelanden till dig (t.ex. rekommendationer via e-post).
  Vi behandlar dessa uppgifter som en del av ett avtal med dig för att tillhandahålla en tjänst (t.ex. leverera programuppdateringar) och utifrån vårt legitima intresse av att skapa och förbättra våra produkter och tjänster. Vi delar inte denna data om du inte använder GeForce NOW som kontoinnehavare med en av våra GeForce NOW Alliance-partner. I sådant fall delar vi din operativsystemversion, nätverkstyp och de tre sista siffrorna i din IP-adress med din GeForce Now Alliance-partner.
  Vi samlar in uppgifter om vilka funktioner och program som används i samband med våra produkter eller tjänster, inklusive programvara du använder eller spel du spelar. Vi använder funktions- och programdata för att få insikt i din upplevelse och för att förbättra våra produkter och tjänster.

  Med ditt samtycke kan vi även använda funktions- och programdata till att skicka anpassade meddelanden till dig (t.ex. rekommendationer via e-post).
  Vi behandlar funktions- och programdata som en del av ett avtal med dig för att tillhandahålla en tjänst (t.ex. leverera programuppdateringar) och utifrån vårt legitima intresse av att skapa och förbättra våra produkter och tjänster. Vi delar inte denna data om du inte använder GeForce NOW som kontoinnehavare med en av våra GeForce NOW Alliance-partner. I sådant fall delar vi vilka spel du har spelat och din sessionstid med din GeForce Now Alliance-partner.
  När du använder en annonsstödd GeForce NOW-prenumeration samlar vi även in ditt födelsedatum, ditt språk, ditt land, din IP-adress och information om hur du tittar på annonser (t.ex. varaktighet och skärmorientering ), utöver de installations- och funktionsuppgifter som beskrivs ovan. Vi använder dessa uppgifter på annonsstödda GeForce NOW-prenumerationer för att tillhandahålla annonser baserat på intressen, förhindra bedrägerier och begränsa antalet upprepade annonser. Vi behandlar uppgifter som rör intressebaserade annonser baserat på ditt samtycke att använda en annonsstödd GeForce NOW-prenumeration och utifrån vårt legitima intresse av att leverera en annonsstödd GeForce NOW-prenumeration. Välj en premiumprenumeration på GeForce NOW eller välj bort intressebaserad reklam i vårt sekretesscenter om du inte vill att dessa uppgifter ska användas för intressebaserad reklam. Om du väljer bort intressebaserad reklam kan du fortfarande se reklam som inte baseras på intressen.

  Vi behandlar din IP-adress i syfte att förhindra bedrägerier och för att begränsa antalet upprepade annonser utifrån vårt legitima intresse av att upprätthålla säkerheten och kvaliteten hos GeForce NOW. Du kan inte välja bort behandling för detta ändamål.
  Om du använder en annonsstödd GeForce NOW-prenumeration delar vi din åldersgrupp, ditt språk, ditt land och din IP-adress med annonsleverantörer i syfte att visa intressebaserade annonser, förhindra bedrägerier och begränsa antalet upprepade annonser.
  Med ditt samtycke samlar vi in fel- eller kraschdata i samband med våra produkter eller tjänster. Vi använder fel- eller kraschdata för att hitta och åtgärda buggar. Vi utgår helt från ditt samtycke om vi använder din fel- eller kraschdata. Vi delar inte denna data om du inte använder GeForce NOW som kontoinnehavare med en av våra GeForce NOW Alliance-partner. I sådant fall delar vi feldata med din GeForce Now Alliance-partner.
 • För generering av potentiella kunder och identitetsberikning

  Vi samlar in din information från offentligt eller kommersiellt tillgängliga källor, till exempel deltagande i evenemang som vi sponsrar, sökningar på offentligt internet och databerikningstjänster. På så sätt kan vi kommunicera mer effektivt med dig och hitta andra som är intresserade av våra produkter och tjänster.

  Se Mer › Se Mindre ›

  Typer av data Hur vi använder dessa data Juridisk grund för behandling Huruvida vi delar dessa data
  Om du deltar i ett evenemang som vi sponsrar samlar vi in uppgifter som namn, e-postadress, telefonnummer och fysisk adress eller faktureringsadress samt företag du tillhör från evenemangsarrangören. Vi använder denna data för att kommunicera med dig och hitta personer och organisationer som kan vara intresserade av våra produkter och tjänster.

  Med ditt samtycke kan vi även använda dessa uppgifter till att skicka anpassade meddelanden till dig (t.ex. rekommendationer via e-post).
  Vi behandlar denna data utifrån vårt legitima intresse av att hitta och kommunicera med potentiella kunder. Vi delar dessa uppgifter med affärspartner så att de kan skicka meddelanden till dig om relevanta produkter eller tjänster.

  Vi delar även denna information med identitetsberikningsleverantörer som 6Sense eller Leadspace för att få tillgång till ytterligare information (t.ex. yrkestitel, relaterade branscher) om dig.

  Om du har samtyckt till att få marknadsföringsmeddelanden eller rekommendationer delar vi obfuskerad (hashad) information om dig med tredjepartsannonsleverantörer, till exempel Google, för att visa intressebaserade annonser för dig och andra. Mer information.
  Vi samlar in vissa personuppgifter från offentligt tillgängliga källor (t.ex. internet) för att hitta personer och organisationer som kan vara intresserade av våra produkter eller tjänster. De personuppgifter vi samlar in omfattar namn, yrkestitlar, arbetsområden, publicerings- eller finansieringshistorik, omnämnanden av NVIDIAs teknik samt kontaktuppgifter, inklusive e-postadresser, telefonnummer och organisationer du tillhör eller samarbetar med. Vi använder denna data för att förstå marknaden för våra produkter och för att kontakta potentiella kunder eller partner. Vi behandlar denna data utifrån vårt legitima intresse av marknadsundersökningar och att hitta och kommunicera med potentiella kunder. Om du har samtyckt till att få marknadsföringsmeddelanden eller rekommendationer delar vi obfuskerad (hashad) information om dig med tredjepartsannonsleverantörer, till exempel Google, för att visa intressebaserade annonser för dig och andra. Mer information.
  Vi samlar in identitetsberikningsdata från källor från tredje part, till exempel ditt namn, din e-postadress, din yrkestitel, ditt företag, relaterade branscher och namn på sociala medier. Vi kombinerar denna data med annan information om dig för att mer effektivt kommunicera med dig och andra, bland annat genom att anpassa onlineinnehåll som du visar eller ge rekommendationer. Vi behandlar denna data utifrån vårt legitima intresse av att hitta och kommunicera med potentiella kunder. Vi delar dessa uppgifter med affärspartner så att de kan skicka meddelanden till dig om relevanta produkter eller tjänster.

  Om du har samtyckt till att få marknadsföringsmeddelanden eller rekommendationer delar vi obfuskerad (hashad) information om dig med tredjepartsannonsleverantörer, till exempel Google, för att visa intressebaserade annonser för dig och andra. Mer information.
 • Forskning om och utveckling av förarlösa fordon (AV) och artificiell intelligens (AI)

  AV- och AI-teknik kräver åtkomst till stora mängder data av hög kvalitet för att kunna lära sig att uppfatta, kategorisera och navigera bland människor, objekt och miljöer. Vi samlar in offentliga bilder och annan data genom sensorer på NVIDIAs eller partners fordon och i tydligt angivna offentliga utrymmen och från datauppsättningar som samlats in av andra för att förbättra säkerheten och tillförlitligheten hos våra AV- och AI-modeller. Denna data är aldrig kopplad till någon annan produkt eller tjänst.

  Se Mer › Se Mindre ›

  Typer av data Hur vi använder dessa data Juridisk grund för behandling Huruvida vi delar dessa data
  Offentliga bilder, ljud med video och undersökningsdata (t.ex. lidardata/radardata) från omgivningen av NVIDIAs eller våra partners fordon.

  Offentliga bilder och ljud med video på tydligt angivna platser.

  Offentligt tillgängliga eller lämpligt licensierade datauppsättningar som innehåller bilder, ljud med video eller text som rör människor, röster eller andra personuppgifter eller scener.
  Vi använder dessa data för att träna våra AV- och AI-modeller att prestera säkert och tillförlitligt, inklusive att korrekt klassificera eller generera bilder, ljud, video eller text samt för att navigera på allmänna vägar eller på andra platser.

  Denna data används uteslutande för våra AV- och AI-projekt och används inte för och är inte kopplade till personuppgifter från våra andra produkter och tjänster.
  Vi behandlar denna data utifrån vårt legitima intresse av att utveckla säkra och tillförlitliga AV- och AI-modeller. Vi delar ibland denna data med tredjepartsleverantörer som stöder vår teknik eller med affärspartner som också utvecklar AV- och AI-teknik.

  Vi kräver att alla mottagare strängt följer denna integritetspolicy, inklusive dess begränsningar av hur personuppgifter används, lagras och delas.

NVIDIA varken använder, säljer eller delar ”känslig personlig information” (”sensitive personal information”) enligt definitionen i Kaliforniens lagar.

Dela hashade data för intressebaserad annonsering på plattformar från tredje part

Om du har samtyckt till att få marknadsföringsmeddelanden eller rekommendationer delar vi hashad information om din identitet med tredjepartsannonsleverantörer, till exempel Google, för att visa intressebaserade annonser för dig och andra. Dessa hashade uppgifter kan inkludera namn, e-postadress, telefonnummer, yrkestitel, organisationer och företag du tillhör, postnummer, land och namn i sociala medier.

Dina uppgifter delas endast i hashad form, vilket innebär att dina uppgifter omvandlas till en sträng tecken med fast storlek som inte går att återställa, till exempel 0890f456684a70f1a9f1dbcee40c1fe847b76f338581a9a1d9202c76b1c175f4 (NVIDIA omvandlat med hashen SHA-256). Eftersom uppgifterna delas i hashad form kan annonsleverantörer från tredje part bara identifiera dig om de redan har uppgifterna vi har delat och själva hashat den så den matchar den hashade versionen vi delar. Att dela information i hashad form är en metod för att identifiera information som båda parterna har utan att dela själva informationen.

Du kan när som helst välja bort datadelning för intressebaserad annonsering genom att besöka vårt sekretesscenter eller genom att aktivera en preferenssignal för nekat samtycke.

Så här ställer du in och använder en preferenssignal för nekat samtycke

NVIDIAs webbplatser upptäcker och svarar på signaler från Global Privacy Control genom att inaktivera alla prestanda-, anpassnings- och reklamcookies. Om du har samtyckt till marknadsföringsmeddelanden eller rekommendationer behöver du logga in på vårt sekretesscenter för att inaktivera delning med tredjepartsannonsörer. För att aktivera den här signalen laddar du ned och använder en webbläsare eller ett webbläsartillägg som stöder Global Privacy Control.

Data på NVIDIAs webbplatser

Om du besöker någon av våra NVIDIA-webbplatser kan vi eller våra utomstående partner samla in uppgifter med hjälp av cookies, webbsignaler eller loggfilinformation. Du hittar mer information i vår Cookies-policy.

Integritetspolicy för barn

Vi är särskilt noga med att skydda barns integritet, och våra produkter och tjänster är inte avsedda att användas av barn under 13 år. Vi samlar endast in uppgifter från barn över åldern för digitalt samtycke inom den aktuella jurisdiktionen (t.ex. minst 13 år i USA) eller om vi har fått ett uttryckligt medgivande från föräldrarna (t.ex. för att delta i någon av våra konferenser).

Vi delar vissa personuppgifter från kontoinnehavare under 18 år om det är nödvändigt att dela personuppgifterna för att tjänsten ska fungera. Om en kontoinnehavare under 18 år till exempel använder NVIDIA-tjänster via en av våra GeForce NOW Alliance-partner delar vi information om kontoinnehavarens operativsystemversion, nätverkstyp, spelade spel, sessionstid, betyg och feedback, data om fel samt en maskerad version av kontoinnehavarens IP-adress med den GeForce NOW Alliance-partnern för att aktivera funktioner i tjänsten.

Om en kontoinnehavare under 18 år använder en annonsstödd GeForce NOW-prenumeration delar vi kontoinnehavarens IP-adress, land, plattform och speltitel i syfte att förhindra bedrägerier och minska annonsupprepning. Vi delar även denna information samt åldersgrupp för att visa intressebaserade annonser om kontoinnehavaren är 16 år eller äldre. Intressebaserade annonser är bortvalda som standard för kontoinnehavare under 16 år och alla kontoinnehavare kan välja bort intressebaserad reklam i vårt sekretesscenter.

Vi använder rimliga tekniska skydd för att efterleva lokala lagar och för att förhindra att minderåriga barn får åtkomst till delar av våra tjänster där personuppgifter kan samlas in. Till exempel får inte minderåriga använda våra användarforum, prenumerera på e-postnyhetsbrev eller delta i någon av våra tävlingar.

Kontakta oss om du får reda på att ditt barn har gett oss personuppgifter utan ditt samtycke.

Dataöverföring över landsgränser

NVIDIA ligger i Kalifornien och i de flesta fall behöver vi på ett säkert sätt överföra och lagra din information inom USA. Överföring av personuppgifter till USA, och till eller från NVIDIA, omfattas av standardavtalsklausulerna som har godkänts på förhand av Europeiska kommissionen och säkerställer lämpliga dataskyddsåtgärder. Dessutom följer NVIDIA tillägget mellan EU och USA, tillägget mellan Schweiz och USA samt det brittiska tillägget till principerna inom ramen för dataskydd mellan EU och USA, och vi omfattas av verkställande av amerikanska Federal Trade Commission. Det innebär att vi följer principerna ramen för dataskydd vad gäller meddelande, val och redovisningsskyldighet för vidareöverföring, säkerhet, dataintegritet, ändamålsbegränsning, åtkomst, regress, verkställande och ansvar. Vi är personuppgiftsansvarig och vi fortsätter att ansvara för alla dina personuppgifter som delas med tredje part vid behandling å våra vägnar.

NVIDIA har förbundit sig att samarbeta med den panel som inrättats av EU:s dataskyddsmyndigheter, schweiziska FDPIC (Federal Data Protection and Information Commissioner) och brittiska ICO (Information Commissioner’s Office) vid olösta klagomål inom ramen för dataskydd som rör uppgifter som överförts från EU, Schweiz och Storbritannien. Under vissa omständigheter kan du begära ett bindande skiljedomsförfarande för att lösa eventuella klagomål. Vi lyder under amerikansk lag och vi kan vara skyldiga att dela uppgifter med amerikanska brottsbekämpande myndigheter. Om du vill veta mer om ramen för dataskydd kan du besöka https://www.dataprivacyframework.gov/. Mer information om vår certifiering enligt ramen för dataskydd finns på: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search.

Datalagring

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som din interaktion med oss fortgår (t.ex. via e-post, webbplatsbesök, inloggningar eller evenemangsnärvaro). Vi raderar kund- och företagspersonuppgifter när det inte har förekommit någon interaktion med oss på över fem år.

Vi lagrar data som har samlats in från offentliga källor så länge det utgör ett stöd för våra AV- och AI-projekt. Om du tillhör allmänheten och vill utöva någon av dina integritetsrättigheter kan du kontakta oss direkt på privacy@nvidia.com.

Du har även rätt att utöva din rätt till radering vid vilken tidpunkt som helt. Om du har ett NVIDIA-konto, eller har registrerat dig för vårt innehåll med en e-postadress, kan du besöka privacy.nvidia.com för att utöva din rätt till integritet. Annars kontaktar du oss direkt på privacy@nvidia.com.

Kontakta oss

Om du har frågor, vill kontakta ett dataskyddsombud från NVIDIA i en viss region eller om du är ett auktoriserat ombud som vill göra en begäran å en konsuments vägnar enligt California Consumer Privacy Act får du gärna kontakta vårt dataskyddsteam.

E-post
privacy@nvidia.com

Post
ATTN: Data Privacy Team
NVIDIA Corporation
2788 San Tomas Expressway
Santa Clara, CA 95051, USA

Uppdateringar av denna policy läggs upp på privacy.nvidia.com. Vid betydande uppdateringar meddelas du direkt via e-post.

Du kan ändra dina sekretessinställningar när som helst.