Gäller från och med den 5 september 2022 (arkiverade versioner)

NVIDIAs integritetspolicy

Vi lovar att skydda din integritet.
Vi säljer aldrig personuppgifter.

Det är viktigt för oss att skydda din rätt till integritet. 
 • Bestäm över dina personuppgifter. Du kan se vilka data vi har samlat in, ta dem med dig, göra korrigeringar, dra tillbaka ditt samtycke för fortsatt användning eller radera datan när som helst.
 • Vi diskriminerar inte. Du har rätt att slippa diskriminering oavsett om du tillåter att vi behandlar dina uppgifter eller inte.
 • Skydda din integritet – och dina val. Och om du upplever att vi inte gör detta har du rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i din region.

När vi använder termen ”NVIDIA” avser vi gemensamt NVIDIA Corp. i USA och våra dotterbolag och närstående bolag globalt.

Om du har ett NVIDIA-konto, eller har registrerat dig för vårt innehåll med en e-postadress, kan du besöka privacy.nvidia.com för att utöva din rätt till integritet. Annars kan du kontakta oss direkt på privacy@nvidia.com.  

 • Besöka vår webbplats och interagera med vårt onlineinnehåll

  Vi samlar in dina uppgifter när du söker efter information, beställer produkter, begär att få ladda ned innehåll, registrerar dig för evenemang eller demon eller lämnar feedback. På så sätt kan vi ge dig vad du ber om, kommunicera med dig och få en bättre bild av vad du är intresserad av. Det gör också att vi kan förbättra våra webbupplevelser, produkter och tjänster och hitta andra som kan vara intresserade av dem.

  Se Mer › Se Mindre ›

  Typer av data Hur vi använder dessa data Juridisk grund för behandling Huruvida vi delar dessa data
  När du besöker våra webbplatser eller onlinetjänster samlar vi in en historik över innehållet du har visat. Vi använder historiken över innehållsvisning för att få insikt i din upplevelse, förbättra vårt innehåll och anpassa innehåll för dig.

  Med ditt samtycke kan vi även använda historiken över innehållsvisning till att skicka anpassade meddelanden till dig (t.ex. rekommendationer via e-post).
  Vi behandlar historiken över innehållsvisning utifrån vårt legitima intresse av att skapa och förbättra vårt innehåll.

  Vi utgår helt från ditt samtycke om vi använder historiken över innehållsvisning för att skicka anpassade meddelanden till dig.
  Vi delar aldrig denna data.
  När du registrerar dig för våra evenemang eller begär innehåll (t.ex. nyhetsbrev eller vitböcker) samlar vi in dina kontaktuppgifter, inklusive namn, e-postadress, telefonnummer, adress och organisationer du tillhör. Vi använder din historik över begäranden och dina kontaktuppgifter för att kommunicera om dina begäranden med dig samt för att hitta andra personer och organisationer som kan vara intresserade av våra produkter och tjänster.

  Med ditt samtycke kan vi även använda historiken över begäranden till att skicka anpassade meddelanden till dig (t.ex. rekommendationer via e-post).
  Vi behandlar dina kontaktuppgifter med ditt samtycke eller utifrån vårt legitima intresse av att hitta potentiella kunder för våra produkter och tjänster.

  Vi utgår helt från ditt samtycke om vi använder de här uppgifterna för att anpassa våra meddelanden till dig.
  Vi delar dina kontaktuppgifter och information om dina begäranden med affärspartner så att de kan skicka meddelanden till dig om NVIDIAs produkter eller tjänster.

  Vi delar din e-postadress och ditt telefonnummer med Google för att bedöma hur effektiv vår internetannonsering är.
  Vi delar dina kontaktuppgifter med identitetsberikningsleverantörer som 6Sense eller Leadspace för att få tillgång till ytterligare information (t.ex. yrkestitel, relaterade branscher) om dig.

  Om du har samtyckt till att få marknadsföringsmeddelanden eller rekommendationer delar vi obfuskerade (hashade) uppgifter om dig med annonsleverantörer från tredje part, till exempel Google, för att visa anpassade annonser för dig och andra. Mer information.
  När du beställer produkter samlar vi in dina kontaktuppgifter, inklusive namn, e-postadress, telefonnummer, adress och företag du tillhör. Vi använder din historik över begäranden och dina kontaktuppgifter för att kommunicera med dig om dina beställningar, skicka varor du har beställt samt för att hitta andra personer och organisationer som kan vara intresserade av våra produkter och tjänster.

  Med ditt samtycke kan vi även använda beställningshistoriken och kontaktuppgifterna till att skicka anpassade meddelanden till dig (t.ex. rekommendationer via e-post).
  Vi behandlar dina kontaktuppgifter med ditt samtycke som en del av ett avtal med dig (t.ex. för att köpa en produkt) eller utifrån vårt legitima intresse av att hitta potentiella kunder för våra produkter och tjänster.

  Vi utgår helt från ditt samtycke om vi använder de här uppgifterna för att anpassa våra meddelanden till dig.
  Vi delar dina kontaktuppgifter med leverans- eller logistikleverantörer för att uppfylla din begäran.

  Om du har samtyckt till att få marknadsföringsmeddelanden eller rekommendationer delar vi obfuskerade (hashade) uppgifter om dig med annonsleverantörer från tredje part, till exempel Google, för att visa anpassade annonser för dig och andra. Mer information.
  När du lämnar feedback via våra onlinetjänster samlar vi in din feedback, din e-postadress och tillhörande teknisk information, till exempel feedbackmekanism (t.ex. URL), operativsystemets och webbläsarens versioner samt din IP-adress. Vi använder denna data för att förbättra våra produkter och tjänster. Vi utgår helt från ditt samtycke om vi samlar in feedbackuppgifter. Vi delar inte denna data om du inte använder GeForce NOW som kontoinnehavare med en av våra GeForce NOW Alliance-partner. I sådant fall delar vi dina betyg och din feedback med din GeForce Now Alliance-partner.
  När du interagerar med våra e-postmeddelanden (t.ex. öppnar, klickar, säger upp prenumerationen, lägger till andra mottagare) samlar vi in information om dina interaktioner. Vi använder data om interaktioner via e-post för att förbättra hur vi kommunicerar med dig och andra och för att hitta potentiella kunder. Vi behandlar data om interaktioner via e-post utifrån vårt legitima intresse av att skapa och förbättra vårt innehåll samt för att hitta och kommunicera med potentiella kunder. Vi delar aldrig denna data.
 • Skapa ett NVIDIA-konto

  Vi samlar in dina uppgifter när du skapar ett konto hos oss för GeForce NOW, NGC, GTC eller andra program för att underhålla ditt konto, kommunicera med dig och följa regionala lagar.

  Se Mer › Se Mindre ›

  Typer av data Hur vi använder dessa data Juridisk grund för behandling Huruvida vi delar dessa data
  Vi samlar in användaruppgifter, inklusive användarnamn, e-postadress, kontoinställningar, inloggningsaktivitet och IP-adress. Vi använder uppgifter i din användarprofil för att identifiera dig som användare av våra tjänster, anpassa din upplevelse, meddela dig om viktiga förändringar samt att upptäcka och förhindra skadlig användning av våra tjänster.

  Med ditt samtycke kan vi även använda uppgifterna i din användarprofil till att skicka anpassade meddelanden till dig (t.ex. rekommendationer via e-post).
  Vi behandlar uppgifterna i din användarprofil med ditt samtycke eller som en del av ett avtal med dig (till exempel för att tillhandahålla en tjänst som GeForce NOW eller NVIDIAs utvecklarprogram).

  Om vi behandlar uppgifterna i din användarprofil för att upptäcka och förhindra skadlig användning av våra tjänster sker det utifrån vårt legitima intresse av att skydda våra tjänster från missbruk.

  Vi utgår helt från ditt samtycke om vi behandlar uppgifter i din användarprofil för att anpassa våra meddelanden till dig.
  Om du besöker våra diskussionsforum online delas din användarprofil med en teknisk leverantör för att hantera funktioner som innehållsmoderering och kontohantering.

  Om du har samtyckt till att få marknadsföringsmeddelanden eller rekommendationer delar vi obfuskerade (hashade) uppgifter om dig med annonsleverantörer från tredje part, till exempel Google, för att visa anpassade annonser för dig och andra. Mer information.
  Vi samlar in ditt födelsedatum. Vi använder ditt födelsedatum för att säkerställa att lokala lagar om barns tillgång till digitala tjänster efterlevs. Vi måste enligt lag behandla ditt födelsedatum för att säkerställa att lokala lagar om barns tillgång till digitala tjänster efterlevs. Vi delar aldrig denna data.
  Vi samlar in din geografiska region. Vi använder din geografiska region för att (1) se till att lokala lagar efterlevs (2) anpassa språk, format eller innehåll i våra meddelanden till dig och (3) konfigurera våra nätverkstjänster. Vi måste behandla din geografiska region för att säkerställa att lokala lagar efterlevs.

  När vi anpassar våra meddelanden eller konfigurerar våra nätverkstjänster baserat på din geografiska region sker det utifrån vårt legitima intresse av att kommunicera effektivt med dig.
  Om du har samtyckt till att få marknadsföringsmeddelanden eller rekommendationer delar vi obfuskerade (hashade) uppgifter om dig med annonsleverantörer från tredje part, till exempel Google, för att visa anpassade annonser för dig och andra. Mer information.
 • Använda NVIDIAs produkter

  Vi samlar in dina uppgifter när du använder NVIDIAs programvara, inklusive GeForce Experience, GeForce NOW, programvara för NVIDIA SHIELD och företagsprogramvara för våra moln-, datacenter-, nätverks- och integrerade systemprodukter. På så sätt kan vi optimera din upplevelse, förbättra våra produkter och tjänster och kommunicera bättre med dig.

  Se Mer › Se Mindre ›

  Typer av data Hur vi använder dessa data Juridisk grund för behandling Huruvida vi delar dessa data
  Vi samlar in installations- och konfigurationsuppgifter om din programvara, maskinvara och nätverkskonfiguration (t.ex. operativsystemsversion, installerade program, typ av maskinvara, nätverkshastighet och IP-adress). Vi använder dessa data för att optimera dina inställningar och förbättra våra produkter och tjänster genom att få en bättre bild av hur de används.

  Med ditt samtycke kan vi även använda dessa data till att skicka anpassade meddelanden till dig (t.ex. rekommendationer via e-post).
  Vi behandlar denna data som en del av ett avtal med dig för att tillhandahålla en tjänst (t.ex. optimera ditt system för GeForce NOW) och utifrån vårt legitima intresse av att skapa och förbättra våra produkter och tjänster.

  Vi utgår helt från ditt samtycke om vi använder denna data för att anpassa våra meddelanden till dig.
  Vi delar inte denna data om du inte använder GeForce NOW som kontoinnehavare med en av våra GeForce NOW Alliance-partner. I sådant fall delar vi din operativsystemversion, nätverkstyp och de tre sista siffrorna i din IP-adress med din GeForce Now Alliance-partner.
  Vi samlar in uppgifter om vilka funktioner och program som används i samband med våra produkter eller tjänster, inklusive programvara du använder eller spel du spelar. Vi använder funktions- och programdata för att få insikt i din upplevelse och för att förbättra våra produkter och tjänster.

  Med ditt samtycke kan vi även använda funktions- och programdata till att skicka anpassade meddelanden till dig (t.ex. rekommendationer via e-post).
  Vi behandlar denna funktions- och programdata som en del av ett avtal med dig för att tillhandahålla en tjänst (t.ex. optimera dina systeminställningar för GeForce NOW) och utifrån vårt legitima intresse av att skapa och förbättra våra produkter och tjänster.

  Vi utgår helt från ditt samtycke om vi använder data om dina funktioner och program för att anpassa våra meddelanden till dig.
  Vi delar inte denna data om du inte använder GeForce NOW som kontoinnehavare med en av våra GeForce NOW Alliance-partner. I sådant fall delar vi vilka spel du har spelat och din sessionstid med din GeForce Now Alliance-partner.
  Med ditt samtycke samlar vi in fel- eller kraschdata i samband med våra produkter eller tjänster. Vi använder fel- eller kraschdata för att hitta och åtgärda buggar. Vi utgår helt från ditt samtycke om vi använder din fel- eller kraschdata. Vi delar inte denna data om du inte använder GeForce NOW som kontoinnehavare med en av våra GeForce NOW Alliance-partner. I sådant fall delar vi feldata med din GeForce Now Alliance-partner.
 • För generering av potentiella kunder och identitetsberikning

  Vi samlar in din information från offentligt eller kommersiellt tillgängliga källor, till exempel deltagande i evenemang som vi sponsrar, sökningar på offentligt internet och databerikningstjänster. På så sätt kan vi kommunicera mer effektivt med dig och hitta andra som är intresserade av våra produkter och tjänster.

  Se Mer › Se Mindre ›

  Typer av data Hur vi använder dessa data Juridisk grund för behandling Huruvida vi delar dessa data
  Om du deltar i ett evenemang som vi sponsrar samlar vi in uppgifter som namn, e-postadress, telefonnummer och fysisk adress eller faktureringsadress samt företag du tillhör från evenemangsarrangören. Vi använder denna data för att kommunicera med dig och hitta personer och organisationer som kan vara intresserade av våra produkter och tjänster.

  Med ditt samtycke kan vi även använda dessa uppgifter till att skicka anpassade meddelanden till dig (t.ex. rekommendationer via e-post).
  Vi behandlar denna data utifrån vårt legitima intresse av att hitta och kommunicera med potentiella kunder. Vi delar dessa uppgifter med affärspartner så att de kan skicka meddelanden till dig om relevanta produkter eller tjänster.

  Vi delar även denna information med identitetsberikningsleverantörer som 6Sense eller Leadspace för att få tillgång till ytterligare information (t.ex. yrkestitel, relaterade branscher) om dig.

  Om du har samtyckt till att få marknadsföringsmeddelanden eller rekommendationer delar vi obfuskerade (hashade) uppgifter om dig med annonsleverantörer från tredje part, till exempel Google, för att visa anpassade annonser för dig och andra. Mer information.
  Vi samlar in vissa personuppgifter från offentligt tillgängliga källor (t.ex. internet) för att hitta personer och organisationer som kan vara intresserade av våra produkter eller tjänster. De personuppgifter vi samlar in omfattar namn, yrkestitlar, arbetsområden, publicerings- eller finansieringshistorik, omnämnanden av NVIDIAs teknik samt kontaktuppgifter, inklusive e-postadresser, telefonnummer och organisationer du tillhör eller samarbetar med. Vi använder denna data för att förstå marknaden för våra produkter och för att kontakta potentiella kunder eller partner. Vi behandlar denna data utifrån vårt legitima intresse av marknadsundersökningar och att hitta och kommunicera med potentiella kunder. Om du har samtyckt till att få marknadsföringsmeddelanden eller rekommendationer delar vi obfuskerade (hashade) uppgifter om dig med annonsleverantörer från tredje part, till exempel Google, för att visa anpassade annonser för dig och andra. Mer information.
  Vi samlar in identitetsberikningsdata från källor från tredje part, till exempel ditt namn, din e-postadress, din yrkestitel, ditt företag, relaterade branscher och namn på sociala medier. Vi kombinerar denna data med annan information om dig för att mer effektivt kommunicera med dig och andra, bland annat genom att anpassa onlineinnehåll som du visar eller ge rekommendationer. Vi behandlar denna data utifrån vårt legitima intresse av att hitta och kommunicera med potentiella kunder. Vi delar dessa uppgifter med affärspartner så att de kan skicka meddelanden till dig om relevanta produkter eller tjänster.

  Om du har samtyckt till att få marknadsföringsmeddelanden eller rekommendationer delar vi obfuskerade (hashade) uppgifter om dig med annonsleverantörer från tredje part, till exempel Google, för att visa anpassade annonser för dig och andra. Mer information.
 • Forskning om och utveckling av förarlösa fordon (AV) och artificiell intelligens (AI)

  AV- och AI-teknik kräver åtkomst till stora mängder data av hög kvalitet för att kunna lära sig att uppfatta, kategorisera och navigera bland människor, objekt och miljöer. Vi samlar in offentliga bilder och annan data genom sensorer på NVIDIAs eller partners fordon och i tydligt angivna offentliga utrymmen och från datauppsättningar som samlats in av andra för att förbättra säkerheten och tillförlitligheten hos våra AV- och AI-modeller. Denna data är aldrig kopplad till någon annan produkt eller tjänst.

  Se Mer › Se Mindre ›

  Typer av data Hur vi använder dessa data Juridisk grund för behandling Huruvida vi delar dessa data
  Offentliga bilder, ljud med video och undersökningsdata (t.ex. lidardata/radardata) från omgivningen av NVIDIAs eller våra partners fordon.

  Offentliga bilder och ljud med video på tydligt angivna platser.

  Offentligt tillgängliga eller lämpligt licensierade datauppsättningar som innehåller bilder, ljud med video eller text som rör människor, röster eller andra personuppgifter eller scener.
  Vi använder dessa data för att träna våra AV- och AI-modeller att prestera säkert och tillförlitligt, inklusive att korrekt klassificera eller generera bilder, ljud, video eller text samt för att navigera på allmänna vägar eller på andra platser.

  Denna data används uteslutande för våra AV- och AI-projekt och används inte för och är inte kopplade till personuppgifter från våra andra produkter och tjänster.
  Vi behandlar denna data utifrån vårt legitima intresse av att utveckla säkra och tillförlitliga AV- och AI-modeller. Vi delar ibland denna data med tredjepartsleverantörer som stöder vår teknik eller med affärspartner som också utvecklar AV- och AI-teknik.

  Vi kräver att alla mottagare strängt följer denna integritetspolicy, inklusive dess begränsningar av hur personuppgifter används, lagras och delas.

Dela data för annonsanpassning

Om du har samtyckt till att få marknadsföringsmeddelanden eller rekommendationer delar vi hashade uppgifter om dig med annonsleverantörer från tredje part, till exempel Google, för att visa anpassade annonser för dig och andra. Dessa hashade uppgifter kan omfatta namn, e-postadress, telefonnummer, yrkestitel, organisationer ditt företag tillhör, postnummer, land och namn på sociala medier.

Dina uppgifter delas endast i hashad form, vilket innebär att dina uppgifter omvandlas till en sträng tecken med fast storlek som inte går att återställa, till exempel 0890f456684a70f1a9f1dbcee40c1fe847b76f338581a9a1d9202c76b1c175f4 (NVIDIA omvandlat med hashen SHA-256). Eftersom uppgifterna delas i hashad form kan annonsleverantörer från tredje part bara identifiera dig om de redan har uppgifterna vi har delat och själva hashat den så den matchar den hashade versionen vi delar. Att dela information i hashad form är en metod för att identifiera information som båda parterna har utan att dela själva informationen.

Du kan när som helst välja att inte dela data för annonsanpassning genom att besöka vårt sekretesscenter.

Data på NVIDIAs webbplatser

Om du besöker någon av våra NVIDIA-webbplatser kan vi eller våra utomstående partner samla in uppgifter med hjälp av cookies, webbsignaler eller loggfilinformation. Du hittar mer information i vår Cookies-policy.

Integritetspolicy för barn

NVIDIA är särskilt noga med att skydda barns integritet, och våra produkter och tjänster är inte avsedda att användas av barn under 13 år.

Vi samlar inte in data från barn under 13 år. Vi samlar inte heller in data om insamlingen kräver föräldrarnas samtyckte i det relevanta rättskipningsområdet.

Vi använder rimliga tekniska skydd för att efterleva lokala lagar och för att förhindra att minderåriga barn får åtkomst till delar av våra tjänster där personuppgifter kan samlas in. Till exempel får inte minderåriga använda våra användarforum, prenumerera på e-postnyhetsbrev eller delta i någon av våra tävlingar.

Kontakta oss om du får reda på att ditt barn har gett oss personuppgifter utan ditt samtycke.

Dataöverföring över landsgränser

NVIDIA ligger i Kalifornien, och i de flesta fall måste vi på ett säkert sätt överföra och lagra dina uppgifter i USA. Överföring av personuppgifter till USA, och till eller från NVIDIA, omfattas av de standardavtalsklausuler som har godkänts på förhand av Europeiska kommissionen och säkerställer att lämpliga dataskydd används. NVIDIA implementerade standardavtalsklausulerna som ett ytterligare dataskyddslager eftersom USA inte uppfyllde kraven enligt ett beslut om adekvat skyddsnivå av Europeiska kommissionen i juli 2020. Dessutom fortsätter NVIDIA att vara medlem i skölden för skydd av privatlivet mellan EU och USA och mellan Schweiz och USA och omfattas av verkställande av amerikanska handelsministeriet. Detta innebär att vi följer principerna i skölden för skydd av privatlivet gällande information, val och ansvar för vidareöverföring, säkerhet, dataintegritet, syftesbegränsning, åtkomst, regress, verkställande och ansvarsskyldighet. Vi är personuppgiftsansvarig och har fortsatt ansvar för alla dina personuppgifter som delas med tredje part och behandlas å våra vägnar.

NVIDIA har förbundit sig att samarbeta med panelen som inrättats av EU:s dataskyddsmyndigheter och FDPIC (den federala schweiziska kommissionären för dataskydd och informationssäkerhet) vid olösta klagomål på skölden för skydd av privatlivet angående data som överförts från EU och Schweiz. Under vissa omständigheter kan du begära ett bindande skiljedomsförfarande för att lösa eventuella klagomål. Vi omfattas av USA:s lagstiftning, och det kan hända att vi måste lämna ut uppgifter till brottsbekämpande organ i USA. Om du vill veta mer om skölden för skydd av privatlivet kan du besöka amerikanska handelsdepartementets webbplats om skölden för skydd av privatlivet på https://www.privacyshield.gov Mer information om vår certifiering gällande skölden för skydd av privatlivet hittar du på https://www.privacyshield.gov/list.

Datalagring

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som din interaktion med oss fortgår (t.ex. via e-post, webbplatsbesök, inloggningar eller evenemangsnärvaro). Vi raderar kund- och företagspersonuppgifter när det inte har förekommit någon interaktion med oss på över fem år.

Vi lagrar data som har samlats in från offentliga källor så länge det utgör ett stöd för våra AV- och AI-projekt. Om du tillhör allmänheten och vill utöva någon av dina integritetsrättigheter kan du kontakta oss direkt på privacy@nvidia.com.

Du har även rätt att utöva din rätt till radering vid vilken tidpunkt som helt. Om du har ett NVIDIA-konto, eller har registrerat dig för vårt innehåll med en e-postadress, kan du besöka privacy.nvidia.com för att utöva din rätt till integritet. Annars kontaktar du oss direkt på privacy@nvidia.com.

Kontakta oss

Om du har frågor eller är auktoriserad representant och vill göra en begäran på uppdrag av en konsument enligt Kaliforniens konsumentskyddslagstiftning (California Consumer Privacy Act, CCPA) kontaktar du vårt dataskyddsteam.

E-post
privacy@nvidia.com

Post
ATTN: Data Privacy Team
NVIDIA Corporation
2788 San Tomas Expressway
Santa Clara, CA 95051, USA

Uppdateringar av denna policy läggs upp på privacy.nvidia.com. Vid betydande uppdateringar meddelas du direkt via e-post.

Du kan ändra dina sekretessinställningar när som helst.