Nvidias Integritetspolicy

Uppdaterad 26 maj 2020

Vi lovar att skydda din integritet. Vi samlar endast in personuppgifter i tillverknings- eller förbättringssyfte, eller med ditt tillstånd. Vi säljer aldrig dina uppgifter.

Du har följande rättigheter:

 • Rätt till åtkomst. Du kan se vilka uppgifter vi har samlat in om dig när du vill.
 • Rätt till dataportabilitet. Dina personuppgifter tillhör dig. Du kan kopiera och begära ut dem när du vill.
 • Rätt till radering. Vi raderar dina personuppgifter när du vill.
 • Rätt att göra invändningar eller begränsa användningen. Vi slutar att använda dina uppgifter om du vill det.
 • Rätt till icke-diskriminering. Du har rätt till icke-diskriminerande behandling när du utövar dina integritetsrättigheter.
 • Rätt att lämna in klagomål. Vi skyddar din integritet och rättar oss efter dina val. Du rätt att lämna in klagomål till dataskyddsmyndigheten i din region om du är missnöjd med vårt agerande.

Kunder med konton på NVIDIA.com kan besöka privacy.nvidia.com för att enkelt utöva någon av dessa rättigheter. NVIDIA-utvecklare, företagspartners och allmänheten kan kontakta oss på privacy@nvidia.com.

Spelprodukter Och Tjänster

Vi samlar in personuppgifter för att tillhandahålla många av våra spelprodukter och tjänster. Detta är en översikt över vilka typer av data vi samlar in och hur vi använder dessa. Besök privacy.nvidia.com för att få mer information om specifika produkter och tjänster från NVIDIA.

Typer av data. Vi kan be om personlig information när du handlar i NVIDIAs onlinebutik eller när vi behöver konfigurera GeForce Experience, GeForce NOW och SHIELD TV. Vi ber aldrig om fler uppgifter än vi behöver beroende på vilka produkter och tjänster du använder. Om du inte vill dela dina uppgifter kanske du inte kan använda vissa av våra produkter, eller så fungerar de inte lika bra. Här är några av de uppgifter som vi kan behöva:

 • Din kontaktinformation, inklusive namn, e-postadress, telefonnummer och leveransadress, så att vi kan kontakta dig eller skicka produkter som du har beställt.
 • Ditt födelsedatum och i vilket geografiskt område du bor, så att vi kan efterleva lokal lagstiftning.
 • Information om din enhet och dina nätverkskonfigurationer, hur du använder våra produkter eller tjänster (inklusive programvaran du använder) och information om hur ditt system fungerar, så att vi kan optimera maskinvaru- och programvarukonfigurationer.

Ytterligare uppgifter kan hjälpa oss att förbättra våra produkter. Beroende på vilka produkter du använder kan vi begära dina fel- eller kraschdata så att vi kan hitta och åtgärda buggar. Men vi kommer inte att samla in denna information om du inte samtycker.

Användningsområden för data. Vi använder personuppgifter för att kontakta dig, skicka produkter till dig, efterleva lokal lagstiftning, optimera dina maskinvaru- och programvarukonfigurationer och åtgärda buggar. Vi använder också personuppgifter för våra legitima intressen i affärsprognoser, användningsanalys och utveckling av nya produkter.

Slutligen, och endast om du samtycker, använder vi personuppgifter för att ge dig rekommendationer. Vi kan till exempel anpassa din upplevelse på NVIDIA.com baserat på de spel du spelar, eller så kan vi anpassa NVIDIA-annonsering för att marknadsföra innehåll som du har interagerat med tidigare.

NVIDIA-webbplatser

Om du besöker någon av våra NVIDIA-webbplatser kan vi eller våra utomstående partners samla in uppgifter med hjälp av cookies, webbsignaler eller loggfilinformation. Du hittar mer information i vår Cookies-policy. Här är några av de uppgifter vi kan samla in:

 • Typ av webbläsare, enhetstyp, URL-adresser, IP-adresser eller typ av operativsystem för att förbättra vår webbplats, förhindra bedrägeri, förstå hur besökare använder vår webbplats och tillhandahålla personanpassat innehåll.
 • Geolokaliseringsuppgifter för att få reda på var användare bor och för att tillhandahålla innehåll som är särskilt framtaget dessa platser.
 • Cookiedata för att personanpassa vår webbsida eller skicka ut relevant reklam.

Integritetspolicy För Barn

Vi är särskilt varsamma när vi skyddar integriteten för de barn som använder våra produkter och tjänster. NVIDIAs integritetspolicy för barn innehåller mer information.

Affärsrelationer

Vi samlar in personuppgifter från potentiella och nuvarande utvecklare och företagspartners för att kommunicera om företagets produkter och tjänster. Vi samlar till exempel in affärskontaktuppgifter som ditt namn, kontaktinformation, associerad organisation och vilka typer av produkter och tjänster som du har visat intresse för.

Vi värdesätter våra företagspartners integritet. Kontakta oss direkt på privacy@nvidia.com om du vill utöva någon av dina integritetsrättigheter.

Datadelning Och Datalagring

Vi delar vissa personuppgifter med andra företag om de behöver uppgifterna för att tillhandahålla tjänster å våra vägnar. Vi delar endast det som är nödvändigt för tjänsten, vi säljer aldrig personuppgifter och vi tar fullt ansvar för hur dina personuppgifter används.

Så här delar vi data:

 • Om du beställer en produkt från oss delas dina kontaktuppgifter med våra fraktleverantörer så att din beställning kan genomföras.
 • Om du besöker våra diskussionsforum online delas din användarprofil med en teknisk leverantör för att hantera funktioner som innehållsmoderering och kontohantering.
 • Om du är inloggad på en NVIDIA-webbplats eller onlinetjänst och har valt att se rekommendationer delas dina personuppgifter med en teknisk leverantör för att ditt innehåll ska kunna anpassas.

Om du är företagskund eller utvecklare, eller om du registrerar dig för litteratur, konferenser eller webbinarier från NVIDIA, kan din kontaktinformation delas med en företagspartner så att de kan kommunicera med dig om produkter eller tjänster från NVIDIA.

Vi tar också emot personuppgifter som delas av andra företag som tillhandahåller identitetsberikning. Vi använder denna information, till exempel din befattning från LinkedIn, för att komplettera personuppgifterna vi får från dig, och för att visa dig mer personligt webbplatsinnehåll om du har valt att få rekommendationer.

Gränsöverskridande dataöverföring. NVIDIA ligger i Kalifornien, och i de flesta fall måste vi på ett säkert sätt överföra och lagra din information i USA. För att uppfylla dataskyddskraven efterlever vi bestämmelserna i skölden för skydd av privatlivet i EU, USA och Schweiz, och som verkställs av amerikanska Federal Trade Commission. Detta innebär att vi följer principerna i skölden för skydd av privatlivet gällande information, val och ansvar för vidareöverföring, säkerhet, dataintegritet, syftesbegränsning, åtkomst, regress, verkställande och ansvarsskyldighet. Vi är personuppgiftsansvarig och har fortsatt ansvar för alla dina personuppgifter som delas med tredje part och behandlas å våra vägnar.

NVIDIA har förbundit sig att samarbeta med panelen som inrättats av EU:s dataskyddsmyndigheter och FDPIC (den federala schweiziska kommissionären för dataskydd och informationssäkerhet) vid olösta klagomål på skölden för skydd av privatlivet angående data som överförts från EU och Schweiz. Under vissa omständigheter kan du begära ett bindande skiljedomsförfarande för att lösa eventuella klagomål. Vi omfattas av USA:s lagstiftning, och det kan hända att vi måste lämna ut uppgifter till brottsbekämpande organ i USA. Om du vill veta mer om skölden för skydd av privatlivet kan du besöka amerikanska Handelsministeriets webbplats om skölden för skydd av privatlivet:  https://www.privacyshield.gov. Mer information om vår certifiering gällande skölden för skydd av privatlivet hittar du på: https://www.privacyshield.gov/list.

Datalagring. Vi lagrar dina personuppgifter så länge som din interaktion med oss fortgår (t.ex. via e-post, webbplatsbesök, inloggningar eller evenemangsnärvaro). Vi raderar kund- och företagspersonuppgifter när det inte har förekommit någon interaktion med oss på över fem år.

Du har även rätt att utöva din rätt till radering vid vilken tidpunkt som helt. Kunder med konton på NVIDIA.com kan begära radering av personuppgifter genom att besöka privacy.nvidia.com. Utvecklare, företagspartners och allmänheten kan begära radering av personuppgifter genom att kontakta oss på privacy@nvidia.com.

Insamling Av Offentliga Data

Vi samlar in offentligt tillgängliga data i syfte att stödja våra projekt inom självkörande fordon (Autonomous Vehicle, AV) och artificiell intelligens (Artificial Intelligence, AI). AV- och AI-teknik kräver åtkomst till stora mängder data av hög kvalitet för att kunna lära sig att uppfatta, kategorisera och navigera bland människor, objekt och miljöer. Det är avgörande för oss att samla in offentliga data för att kunna säkerställa en säker, tillförlitlig och korrekt utveckling. Bild- och videomaterial som samlas in används uteslutande för dessa AV- och AI-projekt, och varken används eller kopplas till användarprofiler för våra övriga produkter och tjänster.

Vi samlar in följande offentligt tillgängliga data:

 • Offentliga bild-, ljud-/video- och undersökningsdata (t.ex. lidar-/radardata) kring våra NVIDIA-identifierade fordon, så att vi kan träna AV- och AI-modellerna att uppfatta, kategorisera och navigera på allmänna vägar och andra utrymmen på ett säkert och tillförlitligt sätt.
 • Offentligt licensierade eller icke-upphovsrättsskyddade bilder av personer, ansikten eller föremål, så att vi kan träna våra AI-modeller att kategorisera innehållet i dessa bilder på ett tillförlitligt och korrekt sätt.
 • Offentliga bilder och offentliga ljud-/videoklipp från tydligt angivna platser, så att vi kan träna våra AI-modeller att kategorisera människor, ansikten och offentliga incidenter som olyckor eller billarm.

Vi delar ibland offentligt tillgängliga data med företagspartners som också utvecklar AV- och AI-teknik. Om vi delar offentliga data kräver vi att våra partners strikt följer denna sekretesspolicy, inklusive dess begränsningar av hur sådana data används, delas och lagras.

Vi lagrar offentliga data så länge det utgör ett stöd för våra AV- och AI-projekt. Om du tillhör allmänheten och vill utöva någon av dina integritetsrättigheter kan du kontakta oss direkt på privacy@nvidia.com.

Kontakta Oss

Om du har frågor eller är auktoriserad representant och vill göra en begäran på uppdrag av en konsument enligt Kaliforniens konsumentskyddslagstiftning (California Consumer Privacy Act, CCPA) skickar du ett e-postmeddelande till vårt dataskyddsombud på privacy@nvidia.com.

Du kan även skriva till oss på:

ATTN: Data Privacy Officer
NVIDIA Corporation
2788 San Tomas Expressway
Santa Clara, CA 95051, USA

Uppdateringar av denna policy läggs upp på privacy.nvidia.com. Vid betydande uppdateringar meddelas du direkt.